Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Bazkide diren 14 entitateen ordezkariak proiektua abiarazteko bileran.

 • Europako proiektu berriak hiru urteko iraupena izango du, eta Euskadin ezarritako eredua jarraituko du, zaharberritutako auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz.
 • Opengela eredua 2019an hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), eta hogei euskal auzotara zabaltzen ari da.
 • Proiektuak -1,5 milioi euroekin finantzatuta- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza Saila buru duten erakunde publiko eta pribatuetako, fundazioetako, klusteretako eta Europako organismoetako 14 bazkideren esperientzia biltzen du.
 • Bilboko Torreurizar auzunea proba-gunea izango da proiektuaren aurrerapenak aztertzeko.

Euskadik Opengela eredua jarri zuen martxan 2019an, hiriak biziberritzeko helburuarekin, auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz. Ekimenak izan duen arrakastaren ondorioz, proiektu berri baterako finantziazioa eman du Europako Batzordeak LIFE programaren bidez. Proiektua datozen hiru urteetan gauzatuko da eta BIRTUOSS deituko da. Hiria birsortzeko prozesuari jarraipena emateko balioko du, eta, orain, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-alderdien integrazioarekin indartuko da.

Opengela 2019an sortu zen, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez diruztatutako proiektu gisa. Ia lau urtez, auzo-bulegoen sare batek osatutako kudeaketa-eredua garatu da. Bertan, auzotarrei laguntzen diete eraikinak zaharberritzen, eta, gai teknikoetan eta finantzarioetan aditua den aholkularitzaz gain, jarduera horiek dakarten prozesu luzean beharrezkoak diren hurbiltasuna eta konfiantza ematen dute. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako ereduetatik abiatu zen proiektua, eta une honetan eredua Euskadiko hogei auzoetara zabaltzen ari da.

“Opengelaren lehenengo proiektuaren arrakasta eta beste udalerri batzuetan errepikatzea funtsezkoa izan da Europako Batzordeak hiri-birsorkuntzako euskal ereduan duen konfiantza berritzeko” adierazi du Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzaileak. “Orain hasiko den proiektu honetan, hurbileko bulegoen bidez Euskadiko auzo guztietara zabaldu daitekeen kudeaketa-ereduan oinarrituko gara berriro. Baina ikuspegi sistemikoagoa eskainiko dugu, formula berritzaileak abian jarriz, eraikinetako esku-hartzeaz gain, beste jokaera batzuk gehitu daitezen auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko xedearekin”.

Proiektuak hiri-birsorkuntzaren ikuspegi integrala eskaintzen du, eta Euskadi osorako kudeaketa-sisteman oinarrituta dago. Bost alderdi nagusi ditu: auzo-eskalako deskarbonizazioa (ez bakarrik eraikin bakoitzarena); hiri-ingurunean naturan oinarritutako soluzioak ezartzea; esku hartzeko ereduen hedapenaren lurralde-ikuspegia, administrazio publikoen lidergoa izanik eta sektore pribatuarekin lankidetzan; eta hurbileko bulegoen eredua finkatzea eta formula eskuragarriak aplikatzean oinarritua.

14 bazkide Europako proiektuan

Azken batean, hirien bizitzan alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa hobetzea da helburua. Eta hori lortzeko, BIRTUOSSen 14 kideek hartuko dute parte, erakunde eremuko, zein sektore pribatuko, fundazioetako, klusterretako eta Europako erakundeetako ordezkariek.

Partzuergoaren buru Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza da. Honako hauek dira horren parte: Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak (VVMM), Ingurumen (Aclima), Eraikuntza (Eraikune) eta Ezagutza eta Teknologia (GAIA) klusterrak, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) CAVIAR ikerketa-taldea, EDE Fundazioa, Ciclica kooperatiba (deskarbonizazio-estrategietan aditua), finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala Innovation) adituak diren enpresak, Europa mailako bi erakunde, hala nola Fedarene (Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Europako Federazioa) eta Espainiako Green Building Council (GBCe).

Eredu proba Torreurizarren (Bilbo)

Bilboko Torreurizar auzoan izango da probalekua. Han instalatutako hurbileko bulegoak hainbat formula erabiliko ditu gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-arloetan, auzotarrekin batera sortzeko ikuspegiarekin. Horrela, etorkizunean Euskadiko beste hiri batzuetan ez ezik, Espainian eta Europan ere aplikatu eta eskalatu ahal izateko helburuarekin.

Torreurizarrek, Bilboko Irala auzoak, 25 atari eta 264 etxebizitza ditu, eta bere birgaitze-prozesua hasi da. Auzotarren zalantzak erantzuteko hurbiltasun bulegoa ere martxan jarri da.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Representantes de las 14 entidades socias durante la reunión de lanzamiento del proyecto.

 • El nuevo proyecto europeo tendrá una duración de tres años y da continuidad al modelo implantado en Euskadi, con oficinas de proximidad en los barrios rehabilitados.
 • El modelo Opengela de regeneración urbana comenzó en 2019 con dos experiencias piloto en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), y se está extendiendo a otra veintena de barrios vascos.
 • El proyecto -financiado con 1,5 millones de euros- suma la experiencia de 14 socios de entidades públicas y privadas, fundaciones, clústeres y organismos europeos, liderados por el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco.
 • La barriada de Torreurizar, en Bilbao, servirá como banco de pruebas para experimentar los avances del proyecto.

Euskadi puso en marcha en 2019 el modelo Opengela de regeneración urbana en el que se implantan oficinas de proximidad en los barrios. El éxito de la iniciativa ha supuesto que la Comisión Europea haya concedido financiación para un nuevo proyecto -llamado BIRTUOSS– a través del programa LIFE, que abarcará los próximos tres años. Servirá para dar continuidad al proceso de regeneración urbana, que ahora se reforzará con la integración de aspectos sociales, económicos y medioambientales.

Opengela nació en 2019 como un proyecto financiado a través del programa marco europeo Horizon 2020. Durante casi cuatro años, se desarrolló un modelo de gestión formado por una red de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en la rehabilitación de sus edificios aportando -además de asesoramiento experto en temas técnicos y financieros- la cercanía y confianza necesarias durante el largo proceso que esas actuaciones suponen. Se partió de dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y en este momento el modelo se está extendiendo en una veintena de barrios de Euskadi.

“El éxito del primer proyecto Opengela y su replicación a otros municipios ha sido clave para que la Comisión Europea haya renovado su confianza en el modelo vasco de regeneración urbana” afirma Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS. “En este proyecto que ahora comienza continuaremos con el enfoque basado en un modelo de gestión que se pueda extender a todos los barrios de Euskadi, a través de las oficinas de proximidad. Pero aportaremos un enfoque más sistémico, poniendo en marcha fórmulas innovadoras para que, además de la intervención en los edificios, se incorporen otras actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barrios”.

El proyecto aporta la visión integral de la regeneración urbana, centrándose en un sistema de gestión para todo Euskadi, con cinco claves: la descarbonización a escala de barrio (no solo de cada edificio), la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano, la perspectiva territorial del despliegue de este modelo de intervención contando con el liderazgo de las administraciones públicas en colaboración con el sector privado, basado en la consolidación del modelo de oficinas de proximidad y la aplicación de fórmulas asequibles de financiación.

14 socios en el proyecto europeo

Se trata, en definitiva, de obtener mejoras en el aspecto social, económico y ambiental en la vida de las ciudades. Y para conseguirlo, BIRTUOSS contará con la participación de 14 socios tanto del ámbito institucional como del sector privado, fundaciones, clústeres y organismos europeos.  

El consorcio está liderado por la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. También se incluyen el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM), los clústeres de Medio Ambiente (Aclima), Construcción (Eraikune) y Conocimiento y Tecnología (GAIA), el grupo de investigación CAVIAR de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), EDE Fundazioa, la cooperativa Cíclica (especialista en estrategias de descarbonización), así como empresas expertas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala Innovation), y también dos organismos de ámbito europeo como Fedarene (Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente) y el Consejo para la Edificación Sostenible de España (GBCe).

Experiencia piloto en Torreurizar (Bilbao)

El proyecto tendrá como banco de pruebas la barriada de Torreurizar, en Bilbao. La oficina de proximidad allí instalada experimentará distintas fórmulas en los ámbitos social, económico y ambiental, con un enfoque basado en la co-creación con el vecindario y con el objetivo de que en un futuro se puedan aplicar y escalar en otras ciudades no solo de Euskadi sino también en España y Europa.

Torreurizar, situado en el barrio bilbaíno de Irala, cuenta con 25 portales y 264 viviendas cuyo proceso de rehabilitación ya ha comenzado. La oficina de proximidad que atiende al vecindario también ha echado a andar.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

La delegación de Opengela en Bruselas junto a Martin Eibl, Senior Project Advisor de CINEA.

 • En tres años y medio, ha implantado oficinas de barrio en los pilotos de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y también en Durango, Lasarte, Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi, Valle de Trápaga, Orduña y Amurrio. 
 • Las ‘opengelas’ de los dos pilotos han acompañado a cerca de 800 personas en la rehabilitación de sus edificios. Hasta ahora se ha propiciado un ahorro energético medio por vivienda superior al 60%, una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de emisiones de CO2 de 758 t/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros.

Después de tres años y medio de trabajo, el proyecto Opengela concluye con su principal objetivo cumplido: instaurar un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios de Euskadi y que tiene previsto extenderse a otros 14. El proyecto financiado por el programa europeo Horizon 2020 expuso ayer, 17 de noviembre, sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento celebrado en el Comité de las Regiones.

En la jornada titulada ’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’) intervino la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participaron Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) y Esther Zarrabeitia (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).

El proyecto europeo Opengela cierra su andadura habiendo alcanzado los objetivos propuestos en su inicio y -sobre todo- dando respuesta a uno de los requerimientos más importantes que la Comisión Europea solicita a los proyectos que financia: asegurar su continuidad en el tiempo con la creación de un modelo sólido y replicable.

Durante el tiempo que ha durado el proyecto, las oficinas de barrio de los dos pilotos han atendido a un total de 780 personas que, gracias al acompañamiento del personal técnico y administrativo, han puesto en marcha procesos de rehabilitación de sus edificios que en total alcanzan 469 viviendas. Las intervenciones de renovación han conseguido evidentes mejoras de la calidad de vida de los residentes. Por un lado, se han llevado a cabo actuaciones en las instalaciones para mejorar la accesibilidad (instalación de ascensores, reforma de portales), o la instalación de sistemas de seguridad contra incendios. Y, por otro lado, se han realizado mejoras energéticas (aislamiento de las fachadas, instalación de calderas, cambio de ventanas…) que han incidido directamente en la mejora sustancial de las condiciones de calidad y confort de las viviendas, identificadas con una significativa mejora de la calidad de aire interior.

Estas mejoras se traducen en una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de la demanda energética superior a los 3,9 GWh/año, una reducción de emisiones de CO2 de 758 tCO2/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros,

Por otro lado, el proyecto ha facilitado la financiación mediante un sistema específico del modelo Opengela dirigido sobre todo a atender a personas en situación de riesgo de vulnerabilidad. Para ello, se han creado líneas de crédito de una duración de dos años para financiar las ayudas públicas, se ha facilitado la financiación para las comunidades de propietarios, y se ha ampliado el límite de edad para el acceso a la financiación hasta los 70 años (la edad media de las personas atendidas supera los 58 años), entre otras medidas.

Un proyecto escalable y replicable

Tal y como ha explicado Ignacio de la Puerta, la experiencia obtenida con el proyecto Opengela, además de mejorar la calidad de vida de los residentes, “ha permitido desarrollar un nuevo modelo de gestión que podrá extenderse al resto del País Vasco con los objetivos de reducir el riesgo de pobreza energética entre la ciudadanía, crear barrios con balance energético cero y amigables con accesibilidad universal en el parque edificado y en los entornos urbanos y que puedan convertirse en sumideros de carbono en una significativa contribución en la mitigación y adaptación a los efectos derivados del cambio climático”.

El éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities–Milán) y Austria (RecoBooster–Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

Durante la sesión también hubo espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct (proyecto de regeneración urbana implantado en varios países del Este de Europa) y Renowatt (proyecto implantado en la región belga de Valonia). En la segunda parte de la jornada tomaron parte Julien Dijol (de la Asociación Europea para la vivienda social, Housing Europe, también socio de Opengela) y Amélie Ancelle (de Energy-Cities, la agrupación europea de ciudades para la energía sostenible).

Ejemplo de colaboración público-privada

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengelaren ordezkaritza Bruselan, Martin Eibl CINEAko Senior Project Advisorearekin batera.

 • Hiru urte eta erdian auzo-bulegoak jarri ditu Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) pilotuetan. Baita Durangon, Lasarte-Pasaian, Abo-Zierbena, Santurtzi, Trapagaran, Urduña eta Amurrion ere. 
 • Bi pilotuen ‘opengelek’ 800 pertsona inguru laguntzen dituzte eraikinen zaharberritze prozesuan. Orain arte, etxebizitza bakoitzeko batez besteko energia aurreztea % 60tik gorakoa izan da, 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da energia jasangarrian, 758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Hiru urte eta erdiko lanaren ostean, Opengela proiektuaren helburu nagusia bete da: hiri berroneratzeko eredu berri bat ezarri. Eredua Euskadiko 10 auzotan aplikatzen da jada, eta beste 14 auzotara zabaltzea aurreikusten da. Horizon 2020 Europako programak finantzatutako proiektuak ondorio nagusiak azaldu zituen atzo, azaroak 17, Bruselan, Eskualdeetako Komitean egindako ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartu zuten. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Esther Zarrabeitiak (Debegesa) parte hartu zuten, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar).

Opengela proiektu europarrak hasieran proposatutako helburuak lortu ditu, eta, batez ere, Europako Batzordeak finantzatzen dituen proiektuei eskatzen dien eskakizun garrantzitsuenetako bati erantzun dio: eredu sendo eta errepikagarri bat sortu, denboran zehar jarraituko duela ziurtaraziz.

Proiektuak iraun duen bitartean, bi pilotuen auzo-bulegoek 780 pertsona lagundu dituzte, eta teknikari eta administrarien laguntzari esker, eraikinak birgaitzeko prozesuak abiatu dituzte 469 etxebizitzetan. Berritzeko esku-hartzeek auzokoen bizi-kalitatea era nabarmenean hobetzea lortu dute. Alde batetik, instalazioetan jarduerak egin dira irisgarritasuna hobetzeko (igogailuak instalatzea, atariak berritzea) eta suteen aurkako segurtasun-sistemak instalatzeko. Eta, beste alde batetik, hobekuntza energetikoak egin dira (fatxaden isolamendua, galdaren instalazioa, leihoen aldaketa…), etxebizitzen kalitate- eta erosotasun-baldintzen funtsezko hobekuntzan eragin zuzena izan dutenak, barneko airearen kalitatea nabarmen hobetu baita.

Hobekuntza horien ondorioz, energia jasangarrian 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da, urtean energia-eskaera 3,9 GWh baino gehiagoan aurreztea lortu da,  758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira, eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Bestalde, proiektuak Opengela ereduaren berariazko sistema baten bidezko finantzaketa erraztu du, batez ere kalteberatasun-arriskuan dauden pertsonei arreta emateko. Horretarako, laguntza publikoak finantzatzeko bi urteko kreditu-lerroak sortu dira, jabeen erkidegoentzako finantzaketa erraztu da, eta finantzaketa lortzeko adin-muga 70 urtera arte luzatu da (lagundutako pertsonen batez besteko adina 58 urtetik gorakoa da), besteak beste.

Proiektu eskalagarria eta errepikagarria

Ignacio de la Puertak azaldu duen moduan, Opengela proiektuarekin lortutako esperientziari esker, auzokoen bizi-kalitatea hobetzeaz gain, “kudeaketa-eredu berri bat garatu ahal izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako herrialdeetara zabaldu ahal izango dena, hainbat helbururekin: herritarren artean pobrezia energetikoaren arriskua murriztu, energia-balantze zero duten auzoak sortu eta irisgarritasun unibertsala duten auzo lagunkoiak sortu parke eraikian eta hiri-inguruetan, karbono-hustubide bihur daitezkenak, klima-aldaketaren ondorioak arintzen eta horietara egokitzen laguntzeko”.

Formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egon da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct (Europa Ekialdeko hainbat herrialdetan ezarritako hiri-berroneratze proiektua) eta Renowatt (Belgikako Valonia eskualdean ezarritako proiektua). Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol (Etxebizitza Sozialerako Europako Elkartea, Housing Europe, Opengelako bazkide ere badena) eta Amélie Ancelle (Energy-Cities, energia iraunkorrerako hirien europar elkarketa) aritu ziren.

Lankidetza publiko-pribatuaren adibidea

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala) espezializatutako enpresak.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

 • Horizon 2020 programak finantzatutako Europar proiektua duela hiru urte eta erdi hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan. 
 • Eraikinen birgaitasun prozesuan bizilagunak laguntzen dituen auzo-bulegoen sorrera arrakastatsua izan da, eta dagoeneko EAEko beste udalerri batzuetara zabaltzen hasi da.

Opengela proiektua amaitzen ari da. Horizon 2020 programak fintzatuta, hiri-berroneratze eredu berri bat bultzatu du hiru urte eta erdian zehar, eta bihar azalduko ditu honen ondorio nagusiak Eskualdeetako Komitean egingo den ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, hiri-berroneratze eredu berri honen aurrerapen berriak azalduko dira. Eraikinak birgaitzeko prozesu osoan auzotarrei laguntza ematen dieten auzo-bulegoetan dago ereduaren ardatza.

Esperientza pilotu gisa bi auzoetan jardun da: Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar). Hiru urte eta erdiren ondoren, formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Biharko jardunaldian Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartuko dute. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Ibon Irazolak (Debegesa) parte hartuko dute, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egongo da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct eta Renowatt. Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol eta Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) eta Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea) arituko dira.

2019ko maiatzetik

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala). espezializatutako enpresak.

 

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

 • Este proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020 comenzó hace tres años y medio con dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).
 • La creación de oficinas de barrio, que acompañan al vecindario en el proceso de rehabilitación de sus edificios, se ha implantado con éxito y ya se está extendiendo en otros municipios vascos.

El proyecto Opengela llega a su fin. Financiado por el programa europeo Horizon 2020, ha impulsado durante tres años y medio un nuevo modelo de regeneración urbana. Mañana expondrá sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento que se celebrará en el Comité de las Regiones.

Bajo el título’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’), se darán a conocer los principales avances de este nuevo modelo de regeneración urbana, que tiene su eje en unas oficinas de barrio que dan apoyo al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios.

Como experiencias piloto se ha actuado en dos barrios: Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Y después de tres años y medio el éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities – Milán) y Austria (RecoBooster – Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

En la jornada de mañana intervendrá la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participarán Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) e Ibon Irazola (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos.

También habrá espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct y Renowatt. En la segunda parte de la jornada intervendrán Julien Dijol y Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) y Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea).

Desde mayo de 2019

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

OPENGELA

Harpidetza zuzena

Logo

OPENGELA

Successful subscription

Logo