Opengela egitasmo europarra aurrera doa eraikinak birgaitzen Otxarkoagan

Opengela egitasmo europarra aurrera doa eraikinak birgaitzen Otxarkoagan

Miguel de los Toyos y Jon Bilbao

Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea, eta Jon Bilbao, Bilboko Etxebizitza Saileko zinegotzi eta Udal Etxebizitzen presidentea Otxar Opengelan

    • Lurralde Plangintza sailburuordeak eta Etxebizitza zinegotziak auzo-bulegoa bisitatu dute lanen jarraipena egiteko. Distritu bilbotarra gizarterako jasangarria den eko-auzo batean bilakatzean datza, ehun asoziatiboaren inplikazio zuzenarekin.
    • Otxar Opengela bulegoan, birgaituko diren bost erakinetatik lauren jabeekin bilerak hasi dira, eta kutsoak eta tailerrak egiteko espazio bat ere badu.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailburuordeak, Miguel de los Toyos, eta Bilboko Etxebizitza zinegotziak eta Udal Etxebizitzen lehendakariak, Jon Bilbao, astearte honetan, ekainaren 29an, Otxarkoagan hiri-birsorkuntza eta eraikinen birgaitzerako martxan dagoen Opengela egitasmoaren jarraipen-bisita egin zuten. Bilera Otxar Opengelan izan zen, baita iniziatibaren parte diren eraikinetan.

Auzo bilbotarra, Eibarrekin batera, auzo-bulego bat abian jarri den pilotuetako bat da, auzoteria bere eraikinen birgaitze-prozesu osoan laguntzeko asmoarekin. Bertan, arduradunek jabe-komunitateak artatzen dituzte, lanen kontratazioa, dirulaguntza publikoen kudeaketa, finantziaziora sarbidea, energia-eraginkortasunaren hobekuntza edo irisgarritasuna bezalako jardueratan. Auzo-bulegoen eredua beste euskal udalerritan erreplikatzen hasi da.

Otxar Opengela bost blokeetatik hiruren egoiliarrekin topaketa-lekua izaten ari da, birgaitze-lanak hasteko beharrezkoak diren ekintzak koordinatzeko. Zehazki, honako blokeak dira: Txotena kaleko 18-24 zenbakiak, Larrakoetxe kaleko 1 zenbakia eta Txotena kaleko 12-16 zenbakiak. Bi lehenengoetan lanak jadanik hasi dira, Txotena kaleko 12-16 zenbakiak lizitazio fasean dauden bitartean.

Eraikin hauen auzokoei asistentzia eta aholkularitza eskaintzeko asmoz, Otxar Opengela artatzen duten pertsonek haiekin harremanetan jarri dira jadanik, eta lanak garatzeko xehetasunak aurreratu dizkiete inplikatutako bost eraikinetatik lauri.

Zehazki, urte honetan zehar, bulegoak zazpi auzoko-bilera hartu ditu bere baitan, hartu beharreko erabakietan aholkua emateko asmoz. Otxar Opengelako aholkulariek banako-kudeaketak ere egiten dituzte auzoko bakoitzarekin, barnealdeko akaberak edo zalantza edo erreklamazioak konpontzeko. Gainera, telefonoz artatzen dituzte lanen etorkizunari buruzko zalantzak. Horien eginkizunen artean finantziazioari buruzko orientazioa eta banako dirulaguntza publikoen izapidea ere badaude.

Bulegoa hiri-birgaitzearen gaineko ikerkuntzarako espazio bat ere badu, non eragile publiko eta pribatuek parte-hartzen duten. Erabilera anitzeko areto hauetan, jadanik, hiri-birgaitzeari buruzko hainbat kurtso eta tailer egin dira, baita enplegutasun-anezkak ere. Izan ere, bi kurtso eta hiru tailer bertan izan dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko auzo-bulegoen koordinazio bilerak ere, Otxar Opengela aukeratu dutenak sesio hauek egiteko.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailburuordeak, Miguel de los Toyos, Opengelaren eginkizuna balioztatu du birgaitze prozesu osoan. “Auzokoei laguntzazkoa zaien leihatila bakarra da -azpimarratu du-, baita orientatzen dituena, eta bai arlo teknikoan bai administratiboan laguntzen die”. Otxarkoagako egitasmoaren anbizioa ere nabarmendu du, “ez baita espazio publikoen eta etxebizitzen berrikuntzara mugatzen, baizik eta auzoaren suspertze integrala ere planteatzen du, arlo ekonomikoa, enplegutasuna eta kohesio soziala kontuan hartuz”.

Ekintza anitz

Distrituan hiri-birgaitzea eta energia-eraginkortasunarekin lotura duten ekintza anitz jarri dira martxan, ehun-asoziatiboaren partaidetzarekin. Orain Otxar izenpeko iniziatiba baten testuinguruan, helburua Otxarkoaga gizarterako jasangarria den eko-auzo batean bilakatzea da. Hirian egiten den mota honetako lehenengo esperientzia da, erakundeen kolaboraziari eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Bilboko Udal Etxebizitzak hiri-birgaitzearen alde egin duten  apustuari esker.

Bilboko Udalaren Etxebizitza zinegotziak eta Udal Etxebizitzen lehendakariak, Jon Bilbao, aipatu zuen arabera, “proiektuaren birgaitze-planan dauden bost eraikinetatik, bi errendimendu osoan garatzen ari dira, eta F merkataritza-gunearen birmoldaketa ere bukatu egin da, laster ekintza soziokulturalak bere baitan hartzeko. Energia-autokontsumo mankomunitatearen diseinuan ere lan egiten ari gara, auzokideek eguzki-plaken instalaziotik etorritako soberakin energetikoa aprobetxatzea ahalbidetuko duena”.

Ekintza nabarmenena energia-eraginkortasunaren eta irisgarritasun unibertsalaren arabera egingo den bost eraikinen birgaitzea da. Guztira, beste jabeei proposatzen ari zaien interbentzioa hiru kaletako (Irumineta, Txotena eta Larrakoetxe) 16 ataritan banatutako 240 etxebizitzari eragingo die. Lan honi 2017ra arte Bilboko lau eraikinetako 228 etxebizitzatan egin zena gehituko zaio.

Hori guztia beste egitasmo europar batekin konplementatzen da, PV Adapt deritzona eta eraikinetan integratutako eguzki-energia fotovoltaiko sistema berri bat aplikatzea duena helburu. Sorkuntza berriko panelak diseinatu eta frogatzea du ardatz, eta Otxar Opengela bulegoan, F merkataritza-bulegoan eta birgaituko den eraikuntza batean instalatuko direnak. Panelak, elektrizitatea sortzeaz gain, isolatzaileak dira eta etxaurretarako akabera bezala balio dute.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El proyecto europeo Opengela avanza con la rehabilitación de edificios en Otxarkoaga

El proyecto europeo Opengela avanza con la rehabilitación de edificios en Otxarkoaga

Miguel de los Toyos y Jon Bilbao

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y Jon Bilbao, concejal de Vivienda y presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, durante su visita a Otxar Opengela

    • El viceconsejero de Planificación Territorial y el concejal de Vivienda visitan la oficina de barrio para hacer seguimiento de los trabajos. Se trata de convertir el distrito bilbaíno en un eco-barrio socialmente sostenible con la implicación directa del tejido asociativo.
    • En la oficina Otxar Opengela se han iniciado ya las reuniones con propietarios de cuatro de los cinco bloques que se rehabilitarán, y cuenta también con un espacio donde tienen lugar cursos y talleres.

El viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, y el concejal de Vivienda y presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, Jon Bilbao, efectuaron este martes 29 de junio una visita de seguimiento del proyecto Opengela de regeneración urbana y rehabilitación de edificios que se está llevando a cabo en el barrio Otxarkoaga. La reunión se celebró en la Otxar Opengela, así como en los edificios que forman parte de la iniciativa.

El barrio bilbaíno es uno de los pilotos, junto a Eibar, donde se ha puesto en marcha una oficina de barrio que acompaña al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. En ella sus responsables apoyan a las comunidades de propietarios en la contratación de las obras, en la gestión de ayudas públicas, en el acceso a financiación, en la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad. Su modelo de oficinas de barrio se ha empezado a replicar en otros municipios vascos.

La Otxar Opengela está siendo lugar de encuentro de las reuniones con las personas residentes de tres de los cinco bloques para coordinar las actuaciones necesarias para proceder a las obras de rehabilitación. En concreto se trata de los bloques de las calles Txotena 18-24, Larrakoetxe 1 y los de la calle Txotena 12-16. En los dos primeros las obras están actualmente en proceso de ejecución, mientras el correspondiente a Txotena 12-16 está actualmente en fase de licitación.

Con objeto de ofrecer asistencia y asesoramiento a residentes en estos edificios, las personas que atienden la Otxar Opengela ya han mantenido contactos con el vecindario y ha avanzado en los detalles para desarrollar los trabajos en cuatro de los cinco bloques implicados.

En concreto, en lo que va de año, la oficina de proximidad ha acogido la celebración de siete reuniones vecinales para asesorar y aconsejar sobre las decisiones a tomar. Las asesoras de la Otxar Opengela también llevan a cabo gestiones individualizadas con cada propietario para la ejecución de acabados de interiores, así como la resolución de dudas y reclamaciones. Además, atienden consultas telefónicas sobre el devenir de las obras de rehabilitación. Entre sus funciones se encuentra además la orientación sobre financiación y la tramitación de ayudas públicas individualizadas.

La oficina dispone, además, de un espacio de investigación en regeneración urbana en el que se están implicando agentes públicos y privados. En estas salas polivalentes se han impartido ya varios cursos y talleres sobre regeneración urbana, así como lanzaderas de empleabilidad. En concreto se han impartido dos cursos y tres talleres, así como las reuniones de coordinación de las oficinas de barrio de la Comunidad del País Vasco, que han elegido la Otxar Opengela para celebrar estas sesiones.

El viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, ha puesto en valor la función de la Opengela en todo el proceso de regeneración. “Se trata –ha señalado– de una ventanilla única que sirve de apoyo general y orientación a los vecinos y vecinas, y les ayuda tanto en los aspectos técnicos como en los administrativos”. También ha querido destacar la ambición del proyecto de Otxarkoaga “porque no se limita a la renovación de espacios públicos y viviendas, sino que plantea una revitalización integral del barrio, al contemplar también los aspectos económicos, el empleo y la cohesión social”.

Numerosas actuaciones

El distrito es objeto de numerosas actuaciones relacionadas con la regeneración urbana y la eficiencia energética, con la implicación del tejido asociativo. En el marco de una iniciativa denominada Orain Otxar, el objetivo es convertir a Otxarkoaga en un eco-barrio socialmente sostenible. Se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en la ciudad, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta compartida por la regeneración urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales de Bilbao.

Según manifestó el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de Viviendas Municipales, Jon Bilbao, “de los cinco bloques de edificios que están en el plan de rehabilitación del proyecto, dos de ellos están desarrollándose a pleno rendimiento, también se ha culminado la remodelación del edificio del centro comercial F para acoger actividades socioculturales en breve y estamos trabajando en el diseño de la mancomunidad de autoconsumo energético compartido que permitirá a los vecinos y vecinas aprovechar el excedente energético procedente de la instalación de placas solares”.

Las actuaciones más relevantes del proyecto son la rehabilitación de cinco edificios bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal. En total, la intervención que se está proponiendo al resto de personas propietarias, afecta a 240 viviendas repartidas en 16 portales y tres calles del barrio (Irumineta, Txotena y Larrakoetxe). Esta labor se sumará al trabajo que ya se ha venido realizando hasta 2017 con las obras de mejora en cuatro edificios con un total de 228 viviendas en Bilbao.

Esto se complementa con otro proyecto europeo denominado PV Adapt, que pretende aplicar un nuevo sistema de energía solar fotovoltaica integrada en edificios. Consiste en el diseño y prueba de paneles solares fotovoltaicos de nueva generación que se instalarán en la oficina de Otxar Opengela, en el Centro Comercial F y en uno de los edificios a rehabilitar. Los paneles además de producir electricidad son aislantes y funcionan como acabado de fachadas y cubiertas.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela European project moves forward with the rehabilitation of buildings in Otxarkoaga

Opengela European project moves forward with the rehabilitation of buildings in Otxarkoaga

Miguel de los Toyos y Jon Bilbao

Miguel de los Toyos, Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and Jon Bilbao, Councillor for Housing and President of Bilbao Municipal Housing, at Otxar Opengela

The Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, Miguel de los Toyos, and the Councillor for Housing and President of Bilbao Municipal Housing, Jon Bilbao, visited on Tuesday 29 June the Opengela project for urban regeneration and rehabilitation of buildings that is being carried out in the Otxarkoaga neighbourhood. The meeting was held at the Otxar Opengela, as well as in the buildings that are part of the initiative.

The Bilbao neighbourhood is one of the pilot projects, together with Eibar, where a neighbourhood office has been set up to accompany the neighbourhood throughout the process of refurbishing their buildings. Its managers support homeowners’ associations in the contracting of works, in the management of public aid, in access to financing, in the improvement of energy efficiency or accessibility. This model of neighbourhood offices has begun to be replicated in other Basque municipalities.

The Otxar Opengela is the place for meetings with the residents of three of the five blocks to coordinate the necessary actions to proceed with the refurbishment work. Specifically, these are the blocks at 18-24 Txotena Street, 1 Larrakoetxe Street and 12-16 Txotena Street. In the first two, the works are currently underway, while the one corresponding to Txotena 12-16 is in the tendering phase.

In order to offer assistance and advice to residents in these buildings, the Otxar Opengela staff have already been in contact with the neighbourhood and have made progress on the details for carrying out the work in four of the five blocks involved.

Specifically, so far this year, the local office has hosted seven neighbourhood meetings to advise on the decisions to be taken. The Otxar Opengela advisors also carry out individualised procedures with each owner for the execution of interior finishes, as well as resolving doubts and complaints. They also attend the telephone enquiries about the progress of the refurbishment work. Their functions also include guidance on financing and the processing of individualised public aid.

The office also has a space for research on urban regeneration in which public and private agents are getting involved. Several courses and workshops on urban regeneration have already been held in these multi-purpose rooms, as well as employability launchers. Specifically, two courses and three workshops have been given, as well as the coordination meetings of the neighbourhood offices of the Basque Country, which have chosen the Otxar Opengela to hold these sessions.

The Deputy Minister of Territorial Planning and Urban Agenda of th e Basque Government, Miguel de los Toyos, has highlighted the role of Opengela in the whole regeneration process. «It is a one-stop-shop that provides general support and guidance to residents, and helps them with both technical and administrative aspects». He also wanted to highlight the ambition of the Otxarkoaga project «because it is not limited to the renovation of public spaces and housing, but also proposes a comprehensive revitalisation of the neighbourhood, also taking into account economic aspects, employment and social cohesion».

Numerous actions

There are numerous actions in the district related to urban regeneration and energy efficiency, with the involvement of the associative fabric. Within the framework of an initiative called Orain Otxar, the aim is to turn Otxarkoaga into a socially sustainable eco-neighbourhood. This is the first experience of its kind in the city, the result of institutional collaboration and the shared commitment to urban regeneration of the Department of Territorial Planning, Housing and Transport of the Basque Government and Bilbao Municipal Housing.

According to the Councillor for Housing of Bilbao City Council and President of Municipal Housing, Jon Bilbao, «of the five blocks of buildings that are part of the project’s rehabilitation plan, two of them are being developed at full capacity, the remodelling of the F shopping centre building has also been completed to host socio-cultural activities in the near future and we are working on the design of the shared energy self-consumption association that will allow residents to use the surplus energy from the installation of solar panels».

The most relevant actions of the project are the refurbishment of five buildings under energy efficiency and universal accessibility criteria. In total, the intervention that is being proposed to the rest of the owners affects 240 homes spread over 16 house numbers and three streets in the neighbourhood (Irumineta, Txotena and Larrakoetxe). This work will be added to the one that has already been carried out until 2017 with improvement works in four buildings with a total of 228 homes in Bilbao.

This is complemented by another European project called PV Adapt, which aims to apply a new building-integrated photovoltaic solar energy system. It consists of the design and testing of new generation photovoltaic solar panels that will be installed in the Otxar Opengela office, in the F Shopping Centre and in one of the buildings to be refurbished. In addition to producing electricity, the panels are insulating and act as a finish for façades and roofs.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

«Opengela beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuen inspirazioa izatea espero dut»

Elkarrizketa- Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

«Opengela beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuen inspirazioa izatea espero dut»

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

Miguel de los Toyos Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea bihurtu zen joan den martxoan, Eibarko alkate kargua, 2008tik, utzi ondoren. Beraz, Opengela proiektuari buruz duen ezagutza osoa da, bai udalaren ikuspegitik, bai egungo erantzukizunetik.

Elkarrizketa honetan, Eusko Jaurlaritzako sailak koordinatutako proiektuaren inguruan duen ikuspuntua ematen du. Proiektuak auzo-bulegoak ezartzen ditu hiria berroneratzeko prozesuei ekiteko, eta Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantzatzen du. Otxarkoaga (Bilbon) eta Txonta (Eibar) pilotuak dira, eta dagoeneko hasi da eredua beste leku batzuetan errepikatzeko prozesua.

Opengela proiektua gertutik ezagutzen duzu. Erakundeen arteko eta auzokoen arteko koordinazio-maila handia eskatzen du. Hasi eta bi urtera, nola kalifikatzen duzu proiektua?

Proiektuak hiru oinarri ditu, eta ezin da bat bera ere alde batera utzi: Eusko Jaurlaritza, sustatzaile gisa; udalak, konpromiso serio eta konbentzitua behar dutenak; eta auzo-komunitateak. Horrek esan nahi du aldez aurreko lana, informazioa ematekoa eta konpromisoa erakustekoa, luzea eta progresiboa dela. Beraz, ikusi ahal dena, hau da, erreformak, proiektuaren azken fasean egiten dira, baina horrek ez du esan nahi aurretik landu ez denik. Denbora asko eman behar da azkenean proiektuak aurrera egin dezan eta oinarrietan indarra izan dezan. Une honetan, oinarri horiek finkatuta daude eta orain eraikina nola hazten den ikusiko dugu.

Europako Itun Berdearen barruan, ‘Berriztatze olatuaren’ aldeko apustu handia egin da Europan, pandemiaren ondoren ekonomia bultzatzeko eragile nagusietako bat den aldetik. Nola egokitzen da Opengela proiektua testuinguru horretan?

Opengela, hasiera batean, bat dator nazioarteko, Europako, nazioko eta Euskal Herriko politika publiko guztiekin. 2015ean, Nazio Batuek 17 Garapen Jasangarriko Helburuak ezarri zituzten, eta horietan 11.a hiri jasangarriak dira. Opengela GJH horren gauzatzearen adibide praktikoa da. Orain hiru trantsizio aipatzen dira eta guztiak Opengelan ematen dira. Ekologikoa: Opengelak eraginkortasun energetikoa eta 2050erako deskarbonizazioa bilatzen ditu, hau da, irisgarritasuna. Trantsizio digitalean, energia-komunitateak, kontsumoen digitalizazioa eta mugikortasun elektrikoa sortzen dira. Eta trantsizio soziala eta demografikoa. Hiria berroneratzeko proiektua da, eta ingurunea ez ezik (eraikinak, kaleak, plazak) pertsonak ere kontuan hartzen ditu. Prestakuntza, enplegua eta pertsona ahulen babesa lantzen ditu. Opengelak dioenez, Itun Berdearekin bat dator hasieratik, ituna bera existitu aurretik.

Hiria berroneratzeko proiektu ugari daude Espainian eta Europan. Zerk bereizten du Opengela?

Proiektu honek ikuspegi holistikoa du, zeharkakoa. Hiri-ingurunea identifikatu da, ez Jaurlaritzak bakarrik, baita udalek ere. Eta alderdi soziala funtsezkoa da, auzo ahuletan jarduten delako.

Europako proiektu honen arrakasta eredua Bilbotik eta Eibartik haratago egiteko aukeraren araberakoa izango da. Badira beste udalerri batzuk eredu bera aplikatzeko lehen urratsak ematen ari direnak. Nola doa prozesu hori?

Proiektuarekin bat egin zuten bi udalerriei, Bilbori eta Eibarri, beste bi gehitu zaizkie: Lasarte eta Durango. Eta, laster, Pasaia ere partaide izango da. Lan asko egin da, eta orain aurrera egiten dugu, hiri-berroneratze moduan emaitzak lortzeko. Horretan ari gara enbrioi-fasean. Aldi berean, Bizkaiko beste lau udal sartzen ari gara Opengelan: Portugalete, Trapagaran, Abanto-Zierbena eta Santurtzi. Beren inguruneetan jarduteko moduari buruzko hausnarketetan, hiri-berroneratzea proiektu estrategiko gisa identifikatu dute. Gauza bera gertatzen da Arabako beste eskualde batean, Aiaraldean. Horrek erakusten du hiri-berroneratze integralaren interesa. Laster Europatik funts gehigarriak jasoko ditugu eta, hiria berroneratzeko proiektuak bultzatzeko, 70 udalerri baino gehiagoren eta 110 ekimen baino gehiagoren interes estrategikoa jaso dugu. Oraindik garapen-fasean dauden bi udalerritako esperientzia pilotu batetik, Opengelak berez erakarri du antzeko diagnostikoa duten beste udalerri batzuen interesa. Arrakasta horrek Europako proiektu honetara aurkeztean aukera ona hartu genuela erakusten du. Aurrerapauso bat eman genuen, eta beste batzuk urrats egokia zela berretsi dute.

Zure ustez, zein da proiektuari ekiteko zailtasun nagusia?

Udaletik bizi izan dut proiektu honen zatirik handiena, alkate gisa. Opengelaren konplexutasun nagusia ideiak bateratzea eta proiektuan parte hartzen duten komunitate eta pertsona guztiei haiekin bizi-kalitatea nola hobetuko duten ikusaraztea da. Eusko Jaurlaritzak lehen azalpen-lana egiten du udaletan, eta, gero, udalek egiten dute lan bera auzokoekin. Prozesu geldoa da, progresiboa. 16 etxebizitzako komunitate bati igogailua jartzeko erabakia hartzea luzea bada, pentsa 200 etxebizitzako komunitate bat dagoela inguru kaltebera batean. Ados jarri behar dira. Pedagogia eta aukera bistaratzea, agian konplexua dena baina, zalantzarik gabe, ezinbestekoa dena.

Funtsezkoa da hiri-berroneratzeko prozesuak auzotarren partehartzearekin egitea. Zuk kalean bertan entzun dituzu pertsonen kezkak. Nola antzeman dela uste duzu proiektua?

Pertsonen artean desberdintasunak ohikoak dira. Komunitate batzuek kezka bat dute eta beren beharrak antzeman dituzte: igogailua, fatxada konpontzea… Kasu horretan, errazagoa da hurbiltzea, eta laguntzaile bihurtzen zara. Beste komunitate batzuek ez dute behar hori antzeman, eta nolabaiteko eszeptizismoa dute. Hasierako konfiantza falta, auzoko proiektuak aurrera ateratzen direla ikusten duten heinean, eraikinak arrakastaz eraberritzen direla ikusten dute, eta horrek hurbilen bizi direnen egunerokotasunean duen eragin positiboa errazago gainditzen da.

Opengelaren proiekzio europarra ukaezina da. Zergatik aztertu beharko lukete Europar Batasuneko beste leku batzuk Euskadin hiri-berroneratzeari dagokionez garatzen ari den prozesua?

Denok ikasi behar dugu guztiengandik. Beste leku batzuetan arreta jarri dugu. Baina, nire ustez, hemen irakasteko ekimenak baditugu. Ziurrenik, denei ez die balioko, herrialde eta udalerri bakoitzak bere izaera duelako. Baina egon daitezke balio dieten aldagaiak. Opengelak duen birtualtasunik handiena, alde batetik, 2050erako lortu nahi ditugun hiriekin eta urte horretara iritsi arte egin nahi dugun bidearekin lerrokatuta dagoela da. Eta, bestetik, proiektuaren zeharkakotasuna. Intelektualki oso ondo arntolatuta dago. Ez dugu guk esaten, baizik eta beste agenteek, Hiri Agendaren Ministeriotik eta bertaratzen garen nazioko eta nazioarteko foroetan. Orain auzo ahuletara eramaten ari gara, eta errealitate bat bihurtzen ari da. Espero dut beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuk inspiratzea.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

“Espero que Opengela sea una referencia para otros entornos urbanos y que inspire otras iniciativas”

Entrevista a Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

“Espero que Opengela sea una referencia para otros entornos urbanos y que inspire otras iniciativas”

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

Miguel de los Toyos tomó posesión como viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco el pasado mes de marzo, tras dejar atrás el cargo de alcalde de Eibar, que había ocupado desde 2008. Por tanto, su conocimiento del proyecto Opengela es completo, tanto desde el punto de vista municipal como desde su responsabilidad actual.

En esta entrevista, aporta su punto de vista sobre la marcha del proyecto, coordinado por su departamento del Gobierno Vasco, que implanta oficinas de barrio para acometer procesos de regeneración urbana y está financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. Otxarkoaga (en Bilbao) y Txonta (Eibar) son los pilotos, y ya ha comenzado el proceso para replicar el modelo en otros lugares.

Usted conoce el proyecto Opengela de cerca. Requiere un elevado nivel de coordinación entre instituciones, y también con el vecindario. Después de dos años desde que comenzara, ¿cómo califica el transcurso del proyecto?

Es un proyecto que tiene tres pilares y no se puede prescindir de ninguno: el Gobierno Vasco, como impulsor; los ayuntamientos, a los que se requiere un compromiso serio y convencido; y las comunidades de vecinos en las que se quiere actuar. Eso supone que el trabajo previo, de información y de mostrar el compromiso, es largo y progresivo. Por tanto, lo tangible, las reformas, llega en la fase final del proyecto, lo que no quiere decir que no se haya trabajado previamente. Hay que invertir mucho tiempo para que al final el proyecto avance y tenga fortaleza en los cimientos. En estos momentos, esos cimientos ya están asentados y ahora empezaremos a ver cómo crece el edificio.

Europa vive un momento de fuerte apuesta por la ‘Ola de Renovación’, dentro del Pacto Verde Europeo, como uno de los principales motores de impulso de la economía tras la pandemia. ¿Cómo encaja el proyecto Opengela en este contexto?

Opengela, de inicio, está alineado con todas las políticas públicas a nivel internacional, europeo, nacional, y el propio País Vasco. En 2015 las Naciones Unidas establecieron los 17 ODS, donde el nº11 es el de ciudades sostenibles. Opengela es un ejemplo práctico de la materialización de ese ODS. Ahora se habla de tres transiciones y todas ellas confluyen en Opengela. La ecológica: Opengela busca la eficiencia energética y la descarbonización para 2050. En la transición digital, se crean comunidades energéticas, la digitalización de consumos, la movilidad eléctrica. Y la transición social y demográfica. Es un proyecto de regeneración urbana que tiene en cuenta no solo al entorno (los edificios, las calles, las plazas) sino a las personas. Trabaja la formación, el empleo, la protección de personas vulnerables… La virtud de Opengela es que está alineado con el Pacto Verde desde su origen, antes de que existiera el propio pacto.

Hay numerosos proyectos de regeneración urbana en España y en Europa. ¿Qué distingue a Opengela?

Este proyecto tiene una visión holística, transversal. Se ha identificado el entorno urbano no solo por el Gobierno sino también por los ayuntamientos. Y la parte social es fundamental, porque actúa en barrios vulnerables.

El éxito de este proyecto europeo dependerá de la posibilidad de escalar el modelo más allá de Bilbao y Eibar. Ya hay otros municipios vascos que están dando los primeros pasos para aplicar el mismo modelo. ¿Cómo va en ese sentido?

A los dos municipios que se sumaron al proyecto, Bilbao y Eibar, ya se han sumado otros dos: Lasarte y Durango. Y, próximamente, Pasaia también formará parte de él. Se ha trabajado mucho la cocina, y avanzamos ahora para lograr los resultados visibles en forma de regeneración urbana. En eso estamos en una fase embrionaria. En paralelo, estamos incorporando otros cuatro ayuntamientos vizcaínos a Opengela: Portugalete, Valle de Trápaga, Abanto-Zierbena y Santurtzi. En sus reflexiones sobre cómo actuar en sus entornos, han identificado la regeneración urbana como un proyecto estratégico. Lo mismo ocurre en otra comarca alavesa, el Valle de Ayala. Esto demuestra el interés de la regeneración urbana integral. Próximamente recibiremos fondos adicionales de Europa y, para impulsar proyectos de regeneración urbana, hemos recibido el interés estratégico de más de 70 municipios y más de 110 iniciativas. De una experiencia piloto en dos municipios que aún está en fase de desarrollo, Opengela ha atraído de por sí el interés de otros municipios que tienen un diagnóstico similar. Es un síntoma de que no íbamos desencaminados al presentar este proyecto europeo. Dimos un paso adelante, y otros están ratificando que era un paso correcto.

¿Cuál considera que está siendo la principal dificultad para acometer el proyecto?

He vivido la mayor parte de este proyecto desde el Ayuntamiento, como alcalde. La principal complejidad de Opengela es aunar voluntades y hacer ver a todas las comunidades y personas que participan en el proyecto cómo va a mejorar su calidad de vida con él. El Gobierno Vasco realiza un primer trabajo de explicación en los ayuntamientos y, luego, son los ayuntamientos los que realizan el mismo trabajo con el vecindario. Es un proceso lento, progresivo. Si a una comunidad de 16 viviendas le puede costar la decisión de colocar ascensor, imagina una comunidad de 200 viviendas en un entorno vulnerable. Hay que ponerlas de acuerdo. El ejercicio de pedagogía y de visualizar la oportunidad que quizá resulte complejo pero que sin duda es indispensable.

Es esencial que estos procesos de regeneración urbana se hagan de la mano del vecindario. Usted ha pulsado a pie de calle las inquietudes de las personas residentes, ¿cómo cree que se ha acogido el proyecto?

Suele haber diferencias. Hay comunidades que tienen una inquietud y han detectado sus propias necesidades: el ascensor, arreglar la fachada…. En ese caso, es más fácil el acercamiento y te conviertes en un colaborador. Otras comunidades no han detectado esa necesidad y lo ven con cierto escepticismo. Esas reticencias iniciales, conforme ven que los proyectos en su barrio salen adelante, observan que los edificios son reformados con éxito y el impacto positivo que eso tiene en el día a día de quienes viven cerca, se vencen más fácilmente.

La proyección europea de Opengela es innegable. ¿Por qué deberían fijarse otros lugares de la Unión Europea en el proceso que se está desarrollando en Euskadi con respecto a la regeneración urbana?

Todos tenemos que aprender de todos. Nos hemos fijado en otros lugares. Pero creo que aquí tenemos iniciativas que enseñar. Seguramente a todos no les valdrá porque cada país y municipio tienen su propia idiosincrasia. Pero puede haber variables que sí les sirvan. La mayor virtud de Opengela es, por un lado, que está alineada con las ciudades que queremos conseguir para 2050 y con el camino que queremos recorrer hasta llegar a ese año. Y, por otro lado, el carácter transversal del proyecto. Intelectualmente está muy bien armado. No lo decimos nosotros, sino terceros desde el Ministerio de Agenda Urbana y en los foros nacionales e internacionales a los que acudimos. Ahora lo estamos trasladando a los barrios vulnerables y transformándolo en algo tangible. Espero que sea una referencia para otros entornos urbanos y que inspire otras iniciativas.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

«I hope that Opengela will be a reference for other urban environments and inspire other initiatives»

Interview – Miguel de los Toyos, Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government

«I hope that Opengela will be a reference for other urban environments and inspire other initiatives»

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

Miguel de los Toyos, Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government

Miguel de los Toyos took office as Deputy Minister of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government last March, after leaving the post of Mayor of Eibar, which he had held since 2008. Therefore, his knowledge of the Opengela project is complete, both from a municipal point of view and a wider point of view coming from the responsibilities of his current post.

In this interview, he gives his point of view on the progress of the project, coordinated by his department of the Basque Government, which implements neighbourhood offices to undertake urban regeneration processes and is financed by the Horizon 2020 programme of the European Commission. Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) are the pilot schemes, and the process to replicate the model in other places has already begun.

You are familiar with the Opengela project. It requires a high level of coordination between institutions, and also with the neighbourhood. Two years after it started, how do you rate the progress of the project? 

It is a project that has three pillars, and none can be dispensed with: the Basque Government, as the promoter; city councils, which require a serious and convinced commitment; and the neighbourhood communities in which you want to act. This means that the previous work, of informing and of showing commitment, is long and progressive. Therefore, the tangible – the building renovation, comes in the final phase of the project, which does not mean that it has not been worked on previously. You have to invest a lot of time so that in the end, the project progresses and has strength in its foundations. At this time, those foundations are already in place and now we will begin to see how the building grows.

Europe is going through a period of strong commitment to the ‘Renovation Wave’, within the European Green Deal, as one of the main driving forces to boost the economy after the pandemic. How does the Opengela project fit into this context?

Opengela, from the outset, is aligned with all public policies at international, European, national and Basque Country levels. In 2015, the United Nations established the 17 SDGs, where SDG 11 is the one for sustainable cities. Opengela is a practical example of the materialisation of this SDG. There is now talk of three transitions and all of them converge on Opengela. Green transition: Opengela aims for energy efficiency and decarbonisation by 2050. Digital transition: Energy communities are created, the digitalisation of consumption, electric mobility. Social and demographic transition: It is an urban regeneration project that considers not only the environment (buildings, streets, squares) but also people. It works on training, employment, protection of vulnerable people… The virtue of Opengela is that it is aligned with the Green Deal from its origin, before the pact itself existed. 

There are numerous urban regeneration projects in Spain and Europe, what distinguishes Opengela?

This project has a holistic, transversal vision. The urban environment has been identified not only by the government but also by the city councils. And the social part is fundamental because it acts in vulnerable neighbourhoods.

The success of this European project will depend on the possibility of scaling up the model beyond Bilbao and Eibar. There are already other Basque municipalities that are taking the first steps to apply the same model. How is this process progressing?

The two municipalities that joined the project, Bilbao and Eibar, have already been joined by another two: Lasarte and Durango. And soon, Pasaia will also be part of it. A lot of internal work has been done, and we are now moving forward to achieve visible results in urban regeneration. We are at an embryonic stage. At the same time, we are incorporating four other Biscayan town councils into Opengela: Portugalete, Valle de Trápaga, Abanto-Zierbena and Santurtzi. In their reflections on how to act in their areas, they have identified urban regeneration as a strategic project. The same is happening in Alava, in the Ayala Valley. This shows the interest in integral urban regeneration. We will soon receive additional funds from Europe and, in order to promote urban regeneration projects, we have received the strategic interest of more than 70 municipalities and more than 110 initiatives. From a pilot experience in two municipalities that is still in the development phase, Opengela has attracted the interest of other municipalities that have a similar diagnosis. This is a symptom that we were right to present this European project. We took a step forward, and others are confirming that it was the right step to take.

What do you consider to be the main difficulty in undertaking the project?

I have seen most of this project from the City Council, as Mayor. The main complexity of Opengela is to unite people’s wishes and make all the communities and people who participate in the project see how it will improve their quality of life. First, the Basque Government explains the project to the town councils and then it is the town councils who do the same work with the neighbourhood. It is a slow, progressive process. If it can be difficult for a community of 16 homes to decide to install a lift, imagine a community of 200 homes in a vulnerable environment. We have to get them to agree. The exercise of teaching and visualising the opportunity may be complex, but it is undoubtedly indispensable.

It is essential that these urban regeneration processes are carried out hand in hand with the neighbourhood. You have listened to the concerns of residents on the street, how do you think the project has been received?

There are often differences. There are communities that have a concern and have detected their own needs: the lift, fixing the façade … In that case, it is easier to approach, and you become a collaborator. Other communities have not detected this need and view it with a certain scepticism. This initial reluctance is more easily overcome as they see the projects in their neighbourhood go ahead, see the buildings being successfully refurbished and the positive impact this has on the daily lives of those living nearby.

Opengela’s European projection is undeniable. Why should other parts of the European Union pay attention to the process being developed in the Basque Country with regard to urban regeneration?

We all have to learn from each other. We have looked elsewhere. But I think we have initiatives to teach here. It probably will not work for everyone because each country and municipality has its own idiosyncrasies. But there may be variables that can be useful for them. The greatest virtues of Opengela are, on the one hand, that it is aligned with the cities we want to achieve by 2050 and with the path we want to take to reach that year. And, on the other hand, the transversal nature of the project. Intellectually, it is well armed. We do not say so ourselves, this comes from the Ministry of the Urban Agenda and the national and international forums we attend. Now we are taking it to vulnerable neighbourhoods and transforming it into something tangible. I hope it will be a reference for other urban environments and inspire other initiatives.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Lehenengo aldamioak auzoetan

Lehenengo aldamioak auzoetan

Opengela proiektuaren oinarria hiri-berroneratzea da, eta, zehazki, eraikinak birgaitzea. Txontan, Eibarren, eta Otxarkoagan, Bilbon, lanak aurrera doaz programara gehitu diren komunitateetan. Lehen lanak abian dira, pandemiak prozesua zaildu duen arren.

Otxarkoagan, proiektuak 16 atari eta 240 etxebizitza hartzen ditu, eta lanak aurrera doaz 108 etxebizitza hartzen dituzten 5 ataritan: Txotena 18, 20, 22 eta 24, eta Larrakoetxe 1.

Txotena kalean, lanak martxan daude, aldamioak ikusten baitira. Baina, horrez gain, era guztietako zeregin espezializatuak garatzen ari dira: instalazio termikoak eta energia berriztagarriak, itxitura termikoak…

Bulegoaren eta auzotarren arteko harremana etengabea da, obrekin edo leihoak aldatzearekin lotutako kontsulta mota guztiekin.

Larrakoetxe 1en egikaritze-proiektua amaitu da. Bertan, auzoko bulegoak parte hartu du obraren pleguak berrikusten, eskaintzak ebaluatzen eta obra gauzatzeko eraikuntza-enpresa hautatzen.
Iazko ekainean, Txontan, bulegoak auzotarrekiko harremana berrezarri zuen, pandemiaren ondorioz hartu behar diren segurtasun neurri zorrotzak betez. Eta lanak aurrea doaz.

Guztira, Opengela proiektuak 17 ataritako 221 etxebizitzatan du eragina. Eraikinik aurreratuenak Txonta 36, 38 eta 40 dira, baita Txonta 2 ere, 67 etxebizitza guztira, eta dagoeneko lanen amaiera bideratzen ari dira. Txonta 3n lanak hasi dira eta urtebeteko epean amaitzea espero da.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Los primeros andamios en los barrios

Los primeros andamios en los barrios

La esencia del proyecto Opengela es la regeneración urbana y, en concreto, la rehabilitación de edificios. Tanto Txonta, en Eibar, como Otxarkoaga, en Bilbao, van avanzando en los trabajos de las comunidades que se han adherido al programa. Las primeras obras ya están en marcha, a pesar de que la pandemia ha dificultado el proceso.

En Otxarkoaga, donde el proyecto abarca 16 portales con 240 viviendas, los trabajos ya avanzan en 5 portales que albergan 108 viviendas: Txotena 18, 20, 22 y 24, así como Larrakoetxe 1.
En la calle Txotena los andamios indican que las obras están en marcha. Pero, además, se continúa con la definición de todo tipo de tareas especializadas: instalaciones térmicas y energías renovables, cerramientos térmicos…

El contacto entre la oficina y las personas residentes es constante, con todo tipo de consultas relacionadas con las obras o con el cambio de ventanas.

En Larrakoetxe 1se ha finalizado el proyecto de ejecución. Allí la oficina de barrio ha participado en la revisión de los pliegos de la obra, la evaluación de las ofertas y la selección de la constructora para la ejecución de la obra.

En Txonta, la oficina restableció en junio del año pasado la relación con el vecindario, siempre cumpliendo unas estrictas medidas de seguridad ante la pandemia. Y los trabajos han continuado.

En total, el proyecto Opengela actúa sobre 221 viviendas de 17 portales. Los edificios más avanzados son Txonta 36, 38 y 40, así como Txonta 2, con un total de 67 viviendas, que ya están enfilando el final de las obras. En Txonta 3 los trabajos ya han comenzado y se esperan terminar en el plazo de un año.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

The first scaffolding in the neighbourhoods

The first scaffolding in the neighbourhoods

The essence of the Opengela project is urban regeneration and, specifically, the refurbishment of buildings. Both Txonta, in Eibar, and Otxarkoaga, in Bilbao, are making progress in the work of the communities that have joined the programme. The first building works are already underway, even though the pandemic has hampered the process. 

In Otxarkoaga, where the project covers 16 apartment buildings with 240 homes, work is already progressing in 5 apartment buildings and 108 homes: Txotena 18, 20, 22 and 24, as well as Larrakoetxe 1.

In Txotena Street, the scaffolding indicates that the works are underway. But, in addition, all kinds of specialised tasks continue to be defined: thermal installations and renewable energies, thermal enclosures…

Contact between the office and the residents is constant, with all kinds of queries related to the works or the replacement of windows.

In Larrakoetxe 1, the execution phase of the project has been completed. There, the neighbourhood office has participated in the review of the construction specifications, the evaluation of the bids and the selection of the construction company to carry out the work.

In Txonta, the office re-established relations with the neighbourhood in June last year, always in compliance with strict security measures due to the pandemic. And the work has continued.

In total, the Opengela project is working on 221 homes in 17 apartment buildings. The buildings with the greatest progress are Txonta 36, 38 and 40, as well as Txonta 2, with a total of 67 homes, which are already nearing the end of the building works. In Txonta 3, work has already begun and is expected to be completed within a year.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela sienta las bases para replicar su programa de regeneración urbana en toda Euskadi

Opengela sienta las bases para replicar su programa de regeneración urbana en toda Euskadi

Para que el modelo Opengela se pueda replicar en cualquier ciudad es necesario sentar las bases de funcionamiento de las oficinas de proximidad y que cada una de ellas, más allá de las particularidades de cada barrio, se organice según unos requerimientos comunes. Por ese motivo, este proyecto europeo ha elaborado un ‘Libro Blanco’ que resume los principios básicos por los que deben regirse las oficinas que se pongan en marcha.

El documento parte de la base de que el parque de viviendas de Euskadi -un 53% edificado antes de 1960- debe hacer frente a una transición hacia un modelo más sostenible, y no solo energéticamente. Según el ‘Diagnóstico de las necesidades de intervención del parque edificado del País Vasco’, el 25,85% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad alta o muy alta, lo que urge a activar un plan que tenga como foco, además del medioambiente, la calidad de vida de la ciudadanía.

Ese es precisamente el objetivo de Opengela, que busca avanzar hacia la sostenibilidad del parque de viviendas de Euskadi, donde destacan el potencial impacto tanto social como económico y medioambiental. Por ello se concibe como un proyecto estratégico y está íntegramente alineado con los objetivos definidos en la Estrategia ‘Euskadi Basque Country 2030’, que impulsa no sólo la transición energética, sino también una gran variedad de metas concretas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dicha Estrategia se compromete a trasladar a las acciones del Gobierno Vasco. Además, el desarrollo de Opengela se encuentra íntegramente alineado con las directrices que emanan de la ‘Agenda Urbana de Euskadi – Bultzatu 2050’.

El modelo Opengela se basa en la implementación de oficinas de distrito, que unifican los procesos de regeneración de los barrios atendiendo tanto al vecindario como coordinando al resto de colectivos involucrados. Opengela, que parte con dos proyectos piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), busca ser replicable en toda la Comunidad Autónoma y para ello establece pautas que faciliten la escalabilidad a otros territorios.

Que el proyecto tenga un buen rendimiento supone resultados de la actividad de la oficina sobre el barrio, la rehabilitación integral de sus edificios, la mejora del confort de sus viviendas y la mejora de la calidad de vida de la población que vive en ellas, además de la incidencia directa de la inversión en el desarrollo de la actividad económica local en la zona. Para medir su impacto es precisa una herramienta de monitorización, que incluye la definición de indicadores de rendimiento del proyecto en el barrio donde se plantea la oficina, así como de indicadores de su impacto tanto socioeconómico como medioambiental y urbano.

También se medirán los resultados de la gestión de la propia oficina, así como de los diferentes profesionales y empresas participantes en el proyecto y la participación ciudadana en la mejora de su propio barrio. Las oficinas de barrio o One-Stop-Shops (OSS) acompañarán y dinamizarán los procesos de rehabilitación y desde ellas se llevará a cabo la labor de medición y supervisión de esas actuaciones, para lo que se han marcado unas líneas comunes para facilitar esta labor.

Cinco áreas de actuación y tres niveles de coordinación

Los indicadores que permitirán conocer si se obtienen resultados positivos abordarán cinco dimensiones: la edificación (en cuanto a mayor eficiencia energética o confort), el entorno urbano y mejora ambiental (menor ruido, mayor seguridad, accesibilidad…), la dimensión sociodemográfica (menor vulnerabilidad social o mejores servicios públicos), la socioeconómica (mayor empleabilidad, menores costes energéticos domésticos…) y la gestión de la oficina de barrio (gestión de ayudas, financiación, conocimiento del proceso de rehabilitación…).

Para garantizar los resultados es necesaria una estructura de gestión unitaria, jerarquizada y planificada a escala regional que, a su vez, sea flexible en su desarrollo. El carácter unitario de esta estructura se basará en tres componentes: conceptual, financiero y técnico, lo que requiere la constitución de una herramienta de gestión a escala global que coordine y controle el reparto de las aportaciones financieras, la programación de las actuaciones, los criterios y procedimientos de intervención y el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en los diversos ámbitos.

Para ello, el modelo Opengela plantea una jerarquización en tres niveles. En primer lugar, una Entidad Gestora del Programa (EGP) será la encargada de coordinar las diferentes oficinas locales de distrito y desarrollará el Plan de Rehabilitación y/o Regeneración Urbana que se establezca en Euskadi. A nivel local, si fuera conveniente, se constituirá una Red de Entidades Gestoras Locales (EGL), coordinada y dirigida desde la EGP. Por último, en cada uno de los Ámbitos de Rehabilitación será conveniente crear Entidades Gestoras de Área (EGA), particularmente cuando estos ámbitos tengan un tamaño importante.

La EGP tendrá un carácter público-privado y será la herramienta por medio de la cual el órgano regional competente pondrá en práctica sus políticas de rehabilitación en coordinación con las empresas y los medios financieros privados que se pudieran recabar. Además, estará asistida por un Equipo Técnico Experto (ETT), formado por profesionales de amplia trayectoria en el desarrollo de este tipo de actuaciones.

El ETT tendrá entre sus fines el transmitir a los miembros de las oficinas las directrices que se establezcan para su trabajo, o se deriven de las estrategias diseñadas en el Nivel Regional. Será multidisciplinar, ajustado a las líneas que se hayan establecido, formado, por ejemplo, por profesionales de la arquitectura, la ingeniería, la administración, la educación social… Asistirán a las oficinas en tareas que van desde la elaboración de hojas informativas destinadas a la mejor comprensión del proceso por los agentes implicados hasta el establecimiento de los perfiles y funciones del personal y de los criterios y baremos para su contratación.

El núcleo activo del programa son las propias oficinas. Constituyen la herramienta a través de las cuales las Entidades Gestoras pueden dotar a los beneficiarios de la rehabilitación, así como a los restantes agentes implicados en las actuaciones, de todas las facilidades necesarias para que la intervención en el ámbito correspondiente resulte posible y atractiva. De esta manera, se minimizan los trámites burocráticos y les apoya en todo el proceso.

Todas estas bases del funcionamiento del modelo Opengela se recogen en un ‘White Book’ (Libro Blanco), que sirve de guía para las próximas implantaciones de oficinas de barrio en Euskadi.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube