Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

 • Akordioaren bidez, 2021ean abian jarriko den Opengela Fundazioa sortuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko auzoetan hiri-berroneratze integrala bultzatzeko, auzokoak aholkatuko dituzten hurbileko bulegoen bitartez.
 • Jarduketen helburua da gizarte-desberdinkeriak murriztea, kolektibo kalteberei eraberritze-lanetarako sarbidea erraztea eta energia-efizientziako jarduketen bidez CO2-arekiko hiri neutroak sustatzea.
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Repsol Fundazioko zuzendariak eta Iñaki Arriola Lurralde, Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak  Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute.

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak eta António Calçada Repsol Fundazioko zuzendaria Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute astelehen honetan. Erakunde horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan birgaitze-lan jasangarrien plan integral bat bultzatuko dute elkarrekin.

Fundazio berria izango da birgaitze ekojasangarriko proiektuak Autonomia Erkidego osoan kudeatuko dituen erakundea, eta dagoeneko aurrerapenak egiten ari dira jarduketa-eremuak identifikatzeko. Gaur egun, esku-hartze horiek Europako Opengela proiektuaren bidez egiten dira (Horizon 2020 programaren bidez finantzatuta), Txonta (Eibar) eta Otxarkoaga (Bilbo) auzo pilotuetan, eta Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetan errepikatzen ari da proiektu horren eredua. Aipatutako proiektuak ez ezik, Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratzeko jarduketak sustatu ditu Koroatzean (Gasteiz) eta Txomin Enean (Donostia).

Opengela Fundazioa sortzeko urrats berri honen bidez, Eusko Jaurlaritzak eta Repsol Fundazioak Euskal Autonomia Erkidego osora hedatu nahi dute energetikoki jasangarria, irisgarria eta gizartearen eta hirigintzaren aldetik kohesionatua izango den auzo-eredu berriranzko bilakaera.

Jarduketak energia-efizientzian, irisgarritasunean eta egiturazko segurtasunean oinarrituko dira, isurketak murrizten eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzen lagunduta. Opengela izeneko hurbileko bulegoek laguntza teknikoa emango dute birgaitze-lan horiek gauzatzeko, eta finantzaketa-programak ere eskainiko dituzte gizarte-kalteberatasuneko, iraupen luzeko langabeziako edo pobrezia energetikoko egoeran dauden pertsonei horrelako esku-hartzeetarako sarbidea emateko.

Opengela Fundazioa pribatua izango da, eta aurten lanean hastea espero da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu ondoren. Eusko Jaurlaritzarekin eta EAEko udalekin harreman estuan egingo du jarduera hori.

Berdintasuna eta berrikuntza hiri-birgaitzean eta -berroneratzean

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak adierazi duenez, “Euskal Autonomia Erkidegoak Europa hegoaldeko etxebizitza libreen parkerik zaharrenetako bat du, eta betebeharra dugu energiaren aldetik jasangarriak izango diren birgaitzeen arloko iraultza pertsona guztien eskura jartzeko, haien erosahalmena edozein dela ere”.

Bestalde, António Calçada Repsol Fundazioko zuzendariak azpimarratu duenez, lankidetza honek “Trantsizio energetiko jasangarria eta inklusiboa bultzatzen du, isurketak murrizteko helburuetan lagunduz eta familien bizi-kalitatea hobetuz, batez ere ahulenak direnena. Gainera, eragin handia du suspertze ekonomikoan, birgaitze-lanak egiteko euskal enpresa-sarea garatzearen aldeko apustua egiten baitu”.

Akordio honen bidez, ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatuko dira eraikinen birgaitzeari, hiri-berroneratzeari eta hiri jasangarri, inklusibo, kohesionatu eta erresilienteak garatzeari dagokionez.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

 • Con el acuerdo se creará la Opengela Fundazioa, que comenzará su andadura en 2021 para impulsar la regeneración urbana integral en barrios de Euskadi, a través de oficinas de proximidad que asesorarán a los vecindarios
 • Las actuaciones buscan reducir desigualdades sociales, facilitar el acceso a reformas a colectivos vulnerables, e impulsar ciudades neutras en CO2 a través de actuaciones de eficiencia energética
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Director General de Fundación Repsol (izda) y el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, (dcha), tras firmar el preacuerdo de la Opengela Fundazioa

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y António Calçada, Director General de Fundación Repsol, han firmado este lunes el preacuerdo para la creación de la Opengela Fundazioa, la organización a través de la que impulsarán conjuntamente un plan integral de rehabilitaciones ecosostenibles en Euskadi.

La nueva Fundación será el ente que gestionará los proyectos de rehabilitación ecosostenible en toda la comunidad autónoma y ya se está avanzando en la identificación de las áreas de actuación. Actualmente estas intervenciones se realizan a través del proyecto europeo Opengela, financiado con el programa Horizon 2020, en los barrios piloto de Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) y se replica su modelo en los de Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). Además de estos proyectos, el Gobierno Vasco ha promovido actuaciones de regeneración urbana en Coronación (Vitoria-Gasteiz) y Txomin Enea (Donostia).

Con este nuevo paso para crear Opengela Fundazioa, el Gobierno Vasco y Fundación Repsol buscan extender a toda Euskadi la evolución hacia un nuevo modelo de barrio sostenible energéticamente, accesible y cohesionado social y urbanísticamente.

Las actuaciones se van a centrar en eficiencia energética, accesibilidad y seguridad estructural, contribuyendo a reducir emisiones y mejorando la calidad de vida de las personas. Las oficinas de proximidad, Opengelas, facilitarán asistencia técnica para llevar a cabo estas rehabilitaciones y también ofrecerán programas de financiación para dar acceso a este tipo de intervenciones a personas en situación de vulnerabilidad social, desempleo de larga duración o pobreza energética.

Opengela Fundazioa tendrá naturaleza privada y se espera que comience su actividad a lo largo de este año, tras su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, una actividad que realizará en contacto estrecho tanto con el Gobierno Vasco como con los Ayuntamientos vascos.

Igualdad e innovación en rehabilitación y regeneración urbana

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha señalado que “Euskadi cuenta con uno de los parques de vivienda libre más antiguos de todo el sur de Europa y tenemos la obligación de hacer que la revolución de las rehabilitaciones energéticamente sostenibles esté al alcance de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo”.

Por su parte, António Calçada, Director General de Fundación Repsol, ha destacado que esta colaboración “impulsa una transición energética sostenible e inclusiva, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones y mejorando la calidad de vida de las familias, especialmente de las más vulnerables. Además, tiene un gran impacto sobre la recuperación económica, apostando por desarrollo del tejido empresarial vasco para realizar las rehabilitaciones.”

Con este acuerdo, también se promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de rehabilitación de edificios, regeneración urbana y desarrollo de ciudades sostenibles, inclusivas, cohesionadas y resilientes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Find out how a neighbourhood office can help you

Find out how a neighbourhood office can help you

In the neighbourhood offices linked to the Opengela project, the aim is to provide information regarding public aid which can be applied for, to help neighbourhoods with the paperwork involved in undertaking renovation work, to provide guidance on hiring professionals and companies to carry out the renovations, to improve the energy efficiency and accessibility of buildings, and to create financial instruments to ensure that no one is excluded as a result of their inability to pay for renovation works. All these tasks are performed by the Opengela offices, which are now open to the public.

The two pilot experiences in Txonta (Eibar) and Otxarkoaga (Bilbao) are underway and operate as one-stop-shops, serving the respective neighbourhoods included in the project.

The offices also serve companies and professionals in the sectors involved in the retrofitting of buildings. The aim is to ensure that the work is carried out following quality standards and that procedures can be carried out as far as geographically possible.

Due to the pandemic, the offices are taking special health and safety measures. In Otxarkoaga, Bilbao, it is necessary to make an appointment to visit the one-stop-shop. This location is carrying out work on five buildings with a total of 16 apartment buildings and 240 homes. 

In the Txonta neighbourhood in Eibar, refurbishment is also being undertaken with energy efficiency and accessibility criteria. The pilot project has begun work on 221 homes in 17 apartment buildings.

Otxar Opengela is located at 16 Avenida Pau Casals, opposite the neighbourhood’s metro station. They can also be contacted by telephone at +34 946 851 932. Or by e-mail at otxaropengela@vvmm.bilbao.eus.

Txonta Opengela is located at 3 Calle Txonta. They can also be contacted by telephone at +34 688 779 737 and by e-mail at txontabulegoa@eibar.eus.

Appointment to adapt to the pandemic

The pandemic has been an obstacle to the implementation of the pilot projects in Txonta and Otxarkoaga, but it has not prevented their opening. The 3 people who run the office in the Bilbao neighbourhood and the person in charge of the Txonta Opengela office will be the first point of contact for those interested in the urban regeneration process. However, interactions must take place following health and safety protocols and as such, in the case of Otxarkoaga, it is necessary to make an appointment in advance.

Please call or send an email to either of the two offices to set a date for the consultations. 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

The gender perspective in urban regeneration

The gender perspective in urban regeneration

 • The researcher Sonia De Gregorio has produced a report for the Basque Government with recommendations to be considered in this area. The report includes a pilot test on the actions in Otxarkoaga.

Among the different perspectives that are applied to urban regeneration processes, the gender perspective has not traditionally occupied a prominent place. However, a close analysis can provide many clues about the implications of the urban environment for gender inequality.

Sonia De Gregorio, a researcher at the Department of Urban and Territorial Planning at the Higher Technical School of Architecture of Madrid, has carried out an exhaustive study on the gender perspective in urban regeneration within the scope of the Basque Urban Agenda, called Bultzatu 2050. It is available here (in spanish).

One of the fixed objectives of this work, commissioned by the Basque Government’s Directorate of Territorial Planning and Urban Agenda, is «to guide those potentially involved in urban regeneration programmes in the Basque Country so that they give rise to strategies that are characterised by an integrated approach with a gender perspective.» In this way it aims, on one hand, to «advance the definition of urban regeneration strategies to incorporate the gender perspective (with a demonstrative capacity that can be transferred to other projects)», and on the other hand, to «promote and consolidate the change of values necessary for equality.»

The work calls for «the reality and needs of women to be taken into account in the framework of regeneration strategies.» Participation amongst vulnerable neighbourhoods and calls, among other issues, is needed in order to take the gender perspective into account and to listen to the voice of all social groups, especially women.

Sonia De Gregorio, with the collaboration of staff from the Urban Regeneration Service of the Basque Government Directorate, provides guidelines for defining strategies that establish indicators to «measure» how the actions implemented respond to the needs of women.

The researcher has established three tranversal axes, as have the Territorial Planning Guidelines of the Basque Country: the gender perspective, climate action, and urban health.

Why should this gender perspective be applied to urban regeneration? The key lies in «the transformative capacity that regeneration policy has», which should be used «to advance equality between men and women as a priority for action.»

A diagnosis in Otxarkoaga

De Gregorio provides ideas for taking the gender perspective into account in matters which, although they may seem small, substantially modify the current model. Some actions improve, for example, the daily life of the people who do care work (mostly women).

Possible improvements in public space are also defined from the point of view of «walkability», by making it friendlier and more attractive for walking. This also applies to the perspective of «perceived safety» as well as «renaturalisation and climatic comfort.»

As part of this work, a test has been carried out in the Otxarkoaga neighbourhood, with a diagnosis and a proposal for a pilot intervention to implement a series of actions aimed at integrating the gender perspective in the urban regeneration of the Bilbao neighbourhood.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Learning and sharing with Ireland, France, Italy, and Austria

Learning and sharing with Ireland, France, Italy, and Austria

Peer to peer

Sharing experiences with other one-stop-shops at the European level is one of the objectives that has been an integral part of the Opengela project from its inception. As an initiative supported by the European Union, the exchange of knowledge with similar projects or initiatives on the continent – irrespective of whether they’re more consolidated or incipient – has been one of the priorities of this project from its onset. We aim to learn from others and share our experiences to move forward.

Although the pandemic has hampered this mission, visits have been made to Tipperary (Ireland), Paris-Îlle de France and Amiens/Picardie (France) prior to COVID-19, while virtual sessions have been organised with Milan (Italy) and Vienna (Austria) since the outbreak.

«It is a very interesting process», stresses Andoni Hidalgo, an expert in Urban Agenda who is part of the Opengela team and who has facilitated learning from other programmes, «as there is a lot to learn about the models in other countries. Each case is different, but there are some common characteristics (between them) – for example, in terms of organisational models, financing mechanisms or communication strategies – that have given us very instructive clues.»

This activity has been combined with the participation of Opengela representatives in various international conferences over the last few months and will continue throughout the project.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela passes the halfway mark as a reference for urban regeneration in the Basque Country

Opengela passes the halfway mark as a reference for urban regeneration in the Basque Country

 • In a year and a half, this initiative financed by the European Horizon 2020 programme has already set up two pilot offices functioning as one-stop-shops to serve each of the neighbourhood.
 • Opengela aids communities wishing to renovate their buildings by managing administrative paperwork, building relationships with contractors and construction companies, and processing financial aid on their behalves.
 • In addition to the offices opened in Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar), this service will soon be extended to other municipalities such as Durango and Lasarte.
 • The plan is led by the Basque Government’s Department of Territorial Planning, Housing and Transport, in cooperation with eight other partner.

Opengela started in May 2019 to produce a model of replicable local offices which serve neighbourhoods during their urban regeneration processes, and more specifically, with the refurbishment of their buildings. Now, having crossed the halfway mark of the project, the offices in the two pilot neighbourhoods are up and running, works are beginning to take place on local buildings and several Basque municipalities have taken note of the initiative and have expressed their interest in replicating the model. 

The project, funded by the European Commission’s Horizon 2020 programme, has focused on two pilots in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar). Opengela is expected to last three years and to be replicated in other municipalities within the Basque Country. Durango and Lasarte, in particular, have already shown interest, as have Vitoria-Gasteiz, San Sebastian and Pasaia. Subsequently, the Opengela model can be used amongst the rest of the Basque Country and scaled to the European level.

The urban, sustainable, and social dimension

The ultimate goal of the programme is to promote deep renovations, greater energy efficiency, improved accessibility, and the incorporation of fire protection and safety systems in the oldest or most needy neighbourhoods in the Basque Country, thereby reversing the conditions which can lead to urban vulnerability.

This project takes the social dimension into special consideration. «The focus is on people and neighbourhoods, making them part of the process», explains Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government’s Department of Territorial Planning, Housing and Transport, who is leading the project.

The launch of Opengela coincides with a crucial moment in which the Renovation Wave Strategy is being promoted by the European Union. «The current moment», emphasises De la Puerta, «is (an ideal time to) take advantage of the opportunity and put building renovation projects and comprehensive urban regeneration of neighbourhoods on the country’s list of priorities through specific projects. This will not only help us to invest today in a green, digital and fair recovery, but will also prepare us for the demands that – by European mandate – are just around the corner.”

In addition to the Department of Territorial Planning, Housing and Transport of the Basque Government, this project is an example of public-private collaboration, as it includes 8 other partners: the local urban development companies of the two municipalities (Viviendas Municipales de Bilbao and the Gipuzkoa-based Debegesa), the Basque Energy Agency (EVE), a company specialising in financing (GNE Finance), one in European affairs (Zabala),  another in communication (Gabineteseis), and two European organisations based in Brussels, namely the Federation of Energy and Environment Agencies and Regions (Fedarene) and the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing (Housing Europe).

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Ezagutu nola lagun zaitzakeen auzo-bulego batek

Ezagutu nola lagun zaitzakeen auzo-bulego batek

Opengela programari lotutako auzo-bulegoek hainbat gairen inguruko informazioa ematea dute helburu: eskatu daitezkeen laguntza publikoak, auzoteria berritze-lanak suposatzen duten agiriak, erreformak egingo dituzten enpresak eta profesionalen kontratazioa, energia-eraginkortasuna eta eraikinen irisgarritasuna eta atzean inor ez uzteko finantziazio-tresnen sorkuntza. Hori guztia Opengelako bulegoek egiten dute eta jadanik zabalik daude.

Txontako (Eibar) eta Otxarkoagako (Bilbo) bi esperientzia pilotuak martxan daude eta leihatila bakarra bezala lan egiten dute, bi auzoak artatuz.

Bulegoak eraikinen berrikuntzaren prozesuan parte hartzen duten sektoreetako profesionalez eta enpresez ere arduratzen dira. Lanak gutxienezko kalitate estandarrekin egin daitezen bermatzea da helburu, baita kudeaketa ahalik eta errazen egitea ere.

Pandemia dela eta, bulegoek osasun neurri bereziak bermatzen dituzte. Otxarkoagan, Bilbon, beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea. Bertan bost eraikinetan ari dira lanak egiten, guztira 16 atari eta 240 etxebizitza.

Txontako auzoan ere, Eibarren, berrikuntza ematen ari da energia-eraginkortasuna eta irisgarritasuneko irizpideekin. Egitasmo pilotuak 221 etxebizitza eta 17 ataritan parte-hartzea suposatzen du.

Otxar Opengela Pau Casals hiribidearen 16. zenbakian dago kokaturik, auzoko metro-sarbidearen aurrean. 946 851 932 telefonoan edo otxaropengela@vvmm.bilbao.eus posta elektronikoan ere artatzen du.

Txonta Opengela Txonta kalean dago, 3. zenbakian, eta publikoa 688 779 737 telefonoan eta txontabulegoa@eibar.eus posta elektronikoan artatzen du.

Aurretiko hitzordua pandemiara moldatzeko

Pandemia Txonta eta Otxarkoagako esperientzia pilotuak martxan jartzeko oztopo izan da, baina ez du haien irekiera eragotzi. Bai Bilboko bulegoko hiru pertsonek bai Txonta Opengelako arduradunak interesa duten pertsonak artatzen dituzte hiri-berroneratze prozesuan. Hala ere, osasun-protokoloak errespetatu behar dira eta, Otxarkoagako kasuan, beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea.

Telefonoz deitu edo posta elektroniko bat idaztearekin nahikoa da bi bulegoekin data hitzartzeko.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Descubre en qué te puede ayudar una oficina de barrio

Descubre en qué te puede ayudar una oficina de barrio

En las oficinas de barrio vinculadas al programa Opengela, se pretende informar de las ayudas públicas que pueden solicitar, atender al vecindario en el papeleo que supone emprender obras de rehabilitación, orientar en la contratación de profesionales y empresas que acometen las reformas, en la mejor de la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios, e incluso crear instrumentos financieros para conseguir que los pagos de las obras no dejen atrás a nadie. Todas estas funciones cumplen las oficinas Opengela, que están ya abiertas al público.

Las dos experiencias piloto de Txonta (EIbar) y Otxarkoaga (Bilbao) están en marcha y funcionan a modo de ventanilla única, atendiendo a los respectivos vecindarios incluidos en el proyecto.

Las oficinas también atienden a las empresas y profesionales de los sectores involucrados en la rehabilitación de edificios. Se trata de garantizar que las obras se realicen conforme a unos estándares de calidad y que se puedan facilitar los trámites en la medida de lo posible.

Debido a la pandemia, las oficinas guardan medias especiales de seguridad sanitaria. En Otxarkoaga, en Bilbao, es necesario solicitar cita previa. Allí se está actuando sobre cinco edificios que suman 16 portales con un total de 240 viviendas.  

En el barrio de Txonta, en Eibar, también se está acometiendo la rehabilitación con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. El proyecto piloto supone la intervención en 221 viviendas de 17 portales.

La Otxar Opengela se ubica en el número 16 de la Avenida Pau Casals, frente a la boca de metro del barrio. También atiende en el teléfono 946 851 932. O el correo electrónico otxaropengela@vvmm.bilbao.eus.

La Txonta Opengela se halla en plena calle Txonta, en el número 3, además de atender al público por vía telefónica en el 688 779 737 y en el correo txontabulegoa@eibar.eus.

Cita previa para adaptarse a la pandemia

La pandemia ha supuesto una traba para la puesta en marcha de las experiencias piloto de Txonta y Otxarkoaga, pero no ha impedido su apertura. Tanto las 3 personas que atienden la oficina del barrio bilbaíno como la persona encargada de la Txonta Opengela atienden a las personas interesadas en el proceso de regeneración urbana. Eso sí, debe hacerse respetando los protocolos sanitarios y, en el caso de Otxarkoaga, es necesario solicitar cita previa.

Basta con llamar por teléfono o escribir un correo electrónico a cualquiera de las dos oficinas para poner fecha a las consultas.

 

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Genero ikuspegia hiri-berroneratzean

Genero ikuspegia hiri-berroneratzean

 • Sonia De Gregorio ikertzaileak Eusko Jaurlaritzarako txosten bat egin du non gai hau kontuan izateko hainbat gomendio eman dituen, eta Otxarkoagako jokabideen inguruko froga pilotua ere jaso du.

Hiri-berroneratze prozesuei atxikitzen zaien begirada ezberdinen artean, genero ikuspegiak ez du tradizionalki lehentasunezko leku bat izan. Hala ere, gertuko analisi batek hainbat gako eman ditzake hiri-arloan dagoen genero desberdintasunaren inguruan.

Sonia de Gregoriok, Madrilgo Arkitektura Goi Eskola Teknikoko Hirigintza eta Lurralde Antolamendu Saileko ikertzaileak, hiri-berroneratzean genero ikuspegiaren gaineko lan sakona egin du, Bultzatu 2050 deritzon Euskadiko Hiri Agendaren alorrean. Esteka honetan dago eskuragai.

Lan honek, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzak eskatuta, “hiri-berroneratze programetan parte hartu dezaketen pertsonak gidatzea” izan du helburuen artean, “genero ikuspegia jasotzeagatik nabarmentzen diren ikuspuntuak bultzatu ditzaten”. Honela, “genero ikuspegia duten hiri-berroneratzerako estrategien (frogatu eta beste proiektuetara eraman daitezkeenak) garapenean aurrera egitea” bermatu nahi da, alde batetik. Bestetik, “berdintasunerako ezinbestekoak diren balioen aldaketa bultzatu eta finkatu” nahi da.

Lanak “birsorkuntza estrategien markoan emakumeen errealitatea eta beharrak” kontuan izan behar direla aldarrikatzen du. Batez ere, auzo zaurgarrietan jartzen du begirada, eta beste gauza batzuen artean, parte-hartze prozesuan genero ikuspegia kontuan hartu behar dela erreklamatzen du, gizarte-talde guztien ahotsa entzun dadin, eta horien artean, emakumeena.

Sonia De Gregoriok irizpideak eman ditu adierazle batzuk ezartzeko. Zehazki, martxan jartzen diren jarduerek emakumeen errealitateari eta behar espezifikoei erantzuna ematen nola laguntzen duten “neurtzea” ahalbidetuko duten adierazleak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren Hiri-Berroneratzearen Zerbitzuko langileen laguntza izan du.

Ikertzaileak hiru zeharkako-ardatzetan jarri du fokua, Euskadiko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) egiten duten bezala: genero ikuspegia, klimaren aldeko ekintza eta hiri-osasuna.

Eta zergatik hiri-berroneratzean genero ikuspegia ezarri? “Berroneratze politikak duen gaitasun eraldatzailean” dago gakoa, eta hau “emakume eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko lehentasun bezala” erabili behar da.

Otxarkoagan diagnostikoa

De Gregoriok hainbat ideia jaurti ditu, txikiak diruditen arren, egungo eredua erabat eraldatzen duten kontuetan genero ikuspegia kontuan hartzeko. Badaude, adibidez, zaintza lanak egunero egiten dituzten pertsonen (batez ere, emakumeak) eguneroko bizitza hobetzen duten ekintzak.

“Ibilgarritasunaren” ikuspegitik ere espazio publikoaren balizko hobekuntzak definitzen dira, hau da, bertatik ibiltzeko erosoagoa eta erakargarriagoa bihurtzea. “Segurtasun nabarituaren” ikuspegia ere aipatzen da, baita “bernaturalizazioa eta konfort klimatikoa”.

Lan honen barnean Otxarkoagako auzoan froga bat egin da, diagnostiko eta interbentzio proposamen pilotu batekin, genero ikuspegia auzo bilbotarraren berroneratzean hainbat ekintzetan ezartzeko asmoz.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

La perspectiva de género en la regeneración urbana

La perspectiva de género en la regeneración urbana

 • La investigadora Sonia De Gregorio realiza un informe para el Gobierno Vasco con recomendaciones para tener en cuenta en esta materia, e incluye una prueba piloto sobre las actuaciones en Otxarkoaga.

Entre las diferentes miradas que se aplican a los procesos de regeneración urbana, la perspectiva de género no ha ocupado tradicionalmente un lugar destacado. Sin embargo, un análisis cercano puede aportar muchas pistas sobre las implicaciones de lo urbano en la desigualdad de género.

Sonia De Gregorio, investigadora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha realizado un exhaustivo trabajo sobre la perspectiva de género en la regeneración urbana en el ámbito de la Agenda Urbana de Euskadi, denominada Bultzatu 2050. Está disponible en este enlace.

Este trabajo, encargado por la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, se fija entre sus objetivos “guiar a quienes potencialmente puedan estar involucrados en programas de regeneración urbana en el País Vasco, con el fin de que den lugar a estrategias que se caractericen por un enfoque integrado con perspectiva de género”. De esta manera pretende, por un lado, “avanzar en la definición de estrategias de regeneración urbana que incorporen la perspectiva de género (con capacidad demostrativa transferible a otros proyectos)” y, por otro, “potenciar y consolidar el cambio de valores necesario para la igualdad”.

El trabajo reclama que se tenga en cuenta “la realidad y las necesidades de las mujeres en el marco de las estrategias de regeneración”. Pone la mirada sobre todo en barrios vulnerables y reclama, entre otras cuestiones, que dentro del proceso de participación se debe tener en cuenta la perspectiva de género con el fin de escuchar la voz de todos los grupos sociales, y dentro de ellos la voz de las mujeres.

Sonia De Gregorio, que ha contado con la colaboración de personal del Servicio de Regeneración Urbana de la Dirección del Gobierno Vasco, aporta pautas para definir las estrategias que establezcan indicadores que permitan “medir” cómo las actuaciones que se implementan contribuyen a dar respuesta a la realidad y necesidades específicas de las mujeres.

La investigadora se ha fijado tres ejes transversales, como también hacen las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de Euskadi: la perspectiva de género, la acción por el clima y la salud urbana.

¿Y por qué aplicar esta perspectiva de género en la regeneración urbana? La clave está en “la capacidad transformadora que tiene la política de regeneración”, que debe usarse “para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres como una prioridad de actuación”.

Un diagnóstico en Otxarkoaga

De Gregorio aporta ideas para tener en cuenta la perspectiva de género en cuestiones que, aunque puedan parecer pequeñas, modifican de forma sustancial el modelo actual. Hay actuaciones que mejoran, por ejemplo, la vida cotidiana de las personas que realizan el trabajo del cuidado (en su mayoría mujeres).

También se definen posibles mejoras en el espacio público desde el punto de vista de la “caminabilidad”, es decir, hacerlo más amable y atractivo para caminar. O también desde la perspectiva de la “seguridad percibida”, así como de la “renaturalización y el confort climático”.

Dentro de este trabajo se ha desarrollado una prueba en el barrio de Otxarkoaga, con un diagnóstico y una propuesta de intervención piloto para implantar una serie de actuaciones encaminadas a integrar la perspectiva de género en la regeneración urbana del barrio bilbaíno.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube