Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

  • Akordioaren bidez, 2021ean abian jarriko den Opengela Fundazioa sortuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko auzoetan hiri-berroneratze integrala bultzatzeko, auzokoak aholkatuko dituzten hurbileko bulegoen bitartez.
  • Jarduketen helburua da gizarte-desberdinkeriak murriztea, kolektibo kalteberei eraberritze-lanetarako sarbidea erraztea eta energia-efizientziako jarduketen bidez CO2-arekiko hiri neutroak sustatzea.
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Repsol Fundazioko zuzendariak eta Iñaki Arriola Lurralde, Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak  Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute.

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak eta António Calçada Repsol Fundazioko zuzendaria Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute astelehen honetan. Erakunde horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan birgaitze-lan jasangarrien plan integral bat bultzatuko dute elkarrekin.

Fundazio berria izango da birgaitze ekojasangarriko proiektuak Autonomia Erkidego osoan kudeatuko dituen erakundea, eta dagoeneko aurrerapenak egiten ari dira jarduketa-eremuak identifikatzeko. Gaur egun, esku-hartze horiek Europako Opengela proiektuaren bidez egiten dira (Horizon 2020 programaren bidez finantzatuta), Txonta (Eibar) eta Otxarkoaga (Bilbo) auzo pilotuetan, eta Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetan errepikatzen ari da proiektu horren eredua. Aipatutako proiektuak ez ezik, Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratzeko jarduketak sustatu ditu Koroatzean (Gasteiz) eta Txomin Enean (Donostia).

Opengela Fundazioa sortzeko urrats berri honen bidez, Eusko Jaurlaritzak eta Repsol Fundazioak Euskal Autonomia Erkidego osora hedatu nahi dute energetikoki jasangarria, irisgarria eta gizartearen eta hirigintzaren aldetik kohesionatua izango den auzo-eredu berriranzko bilakaera.

Jarduketak energia-efizientzian, irisgarritasunean eta egiturazko segurtasunean oinarrituko dira, isurketak murrizten eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzen lagunduta. Opengela izeneko hurbileko bulegoek laguntza teknikoa emango dute birgaitze-lan horiek gauzatzeko, eta finantzaketa-programak ere eskainiko dituzte gizarte-kalteberatasuneko, iraupen luzeko langabeziako edo pobrezia energetikoko egoeran dauden pertsonei horrelako esku-hartzeetarako sarbidea emateko.

Opengela Fundazioa pribatua izango da, eta aurten lanean hastea espero da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu ondoren. Eusko Jaurlaritzarekin eta EAEko udalekin harreman estuan egingo du jarduera hori.

Berdintasuna eta berrikuntza hiri-birgaitzean eta -berroneratzean

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak adierazi duenez, “Euskal Autonomia Erkidegoak Europa hegoaldeko etxebizitza libreen parkerik zaharrenetako bat du, eta betebeharra dugu energiaren aldetik jasangarriak izango diren birgaitzeen arloko iraultza pertsona guztien eskura jartzeko, haien erosahalmena edozein dela ere”.

Bestalde, António Calçada Repsol Fundazioko zuzendariak azpimarratu duenez, lankidetza honek “Trantsizio energetiko jasangarria eta inklusiboa bultzatzen du, isurketak murrizteko helburuetan lagunduz eta familien bizi-kalitatea hobetuz, batez ere ahulenak direnena. Gainera, eragin handia du suspertze ekonomikoan, birgaitze-lanak egiteko euskal enpresa-sarea garatzearen aldeko apustua egiten baitu”.

Akordio honen bidez, ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatuko dira eraikinen birgaitzeari, hiri-berroneratzeari eta hiri jasangarri, inklusibo, kohesionatu eta erresilienteak garatzeari dagokionez.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

  • Con el acuerdo se creará la Opengela Fundazioa, que comenzará su andadura en 2021 para impulsar la regeneración urbana integral en barrios de Euskadi, a través de oficinas de proximidad que asesorarán a los vecindarios
  • Las actuaciones buscan reducir desigualdades sociales, facilitar el acceso a reformas a colectivos vulnerables, e impulsar ciudades neutras en CO2 a través de actuaciones de eficiencia energética
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Director General de Fundación Repsol (izda) y el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, (dcha), tras firmar el preacuerdo de la Opengela Fundazioa

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y António Calçada, Director General de Fundación Repsol, han firmado este lunes el preacuerdo para la creación de la Opengela Fundazioa, la organización a través de la que impulsarán conjuntamente un plan integral de rehabilitaciones ecosostenibles en Euskadi.

La nueva Fundación será el ente que gestionará los proyectos de rehabilitación ecosostenible en toda la comunidad autónoma y ya se está avanzando en la identificación de las áreas de actuación. Actualmente estas intervenciones se realizan a través del proyecto europeo Opengela, financiado con el programa Horizon 2020, en los barrios piloto de Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) y se replica su modelo en los de Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). Además de estos proyectos, el Gobierno Vasco ha promovido actuaciones de regeneración urbana en Coronación (Vitoria-Gasteiz) y Txomin Enea (Donostia).

Con este nuevo paso para crear Opengela Fundazioa, el Gobierno Vasco y Fundación Repsol buscan extender a toda Euskadi la evolución hacia un nuevo modelo de barrio sostenible energéticamente, accesible y cohesionado social y urbanísticamente.

Las actuaciones se van a centrar en eficiencia energética, accesibilidad y seguridad estructural, contribuyendo a reducir emisiones y mejorando la calidad de vida de las personas. Las oficinas de proximidad, Opengelas, facilitarán asistencia técnica para llevar a cabo estas rehabilitaciones y también ofrecerán programas de financiación para dar acceso a este tipo de intervenciones a personas en situación de vulnerabilidad social, desempleo de larga duración o pobreza energética.

Opengela Fundazioa tendrá naturaleza privada y se espera que comience su actividad a lo largo de este año, tras su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, una actividad que realizará en contacto estrecho tanto con el Gobierno Vasco como con los Ayuntamientos vascos.

Igualdad e innovación en rehabilitación y regeneración urbana

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha señalado que “Euskadi cuenta con uno de los parques de vivienda libre más antiguos de todo el sur de Europa y tenemos la obligación de hacer que la revolución de las rehabilitaciones energéticamente sostenibles esté al alcance de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo”.

Por su parte, António Calçada, Director General de Fundación Repsol, ha destacado que esta colaboración “impulsa una transición energética sostenible e inclusiva, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones y mejorando la calidad de vida de las familias, especialmente de las más vulnerables. Además, tiene un gran impacto sobre la recuperación económica, apostando por desarrollo del tejido empresarial vasco para realizar las rehabilitaciones.”

Con este acuerdo, también se promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de rehabilitación de edificios, regeneración urbana y desarrollo de ciudades sostenibles, inclusivas, cohesionadas y resilientes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube