Bilboko Udal Etxebizitzak saritu dute Otxarkoagako hiri berroneratzeko proiektuarengatik

Bilboko Udal Etxebizitzak saritu dute Otxarkoagako hiri berroneratzeko proiektuarengatik

 • Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) praktika hauek aitortzen ditu sari horiekin: eraikuntza berria, etxebizitza sozialen kudeaketa, ingurumenaren kudeaketa, birgaikuntza eta zerbitzu publikoak.
 • Sari-banaketako ekitaldia atzo egin zen Sevillan.
 • Orain Otxar proiektua esperientzia pilotu bat da, proba gisara egingo dena, ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko beste auzo ahul batzuetan antzeko konponbideak ezartzeko.

Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) saria eman dio Bilboko Udal Etxebizitzak-i, Otxarkoaga auzoaren hiri errehabilitazioko eta birgaikuntzako proiektuarengatik.

Eraikuntza berriko, etxebizitza sozialen kudeaketako, ingurumen-kudeaketaren, birgaikuntzaren eta zerbitzu publikoen arloko praktikarik onenen 2020ko AVS sariak banatzeko ekitaldia Sevillan egin zen atzo, urriak 28. Udal Etxebizitzen lana aitortzen duen saria Eider Bilbao zuzendariak jaso zuen.

Epaimahaiak Orain Otxar proiektuan erabilitako bi adierazle mota azpimarratu ditu: batetik, etxebizitzetan, ekipamenduetan eta zerbitzu berrietan egindako jarduketekin lotutakoak, eta, bestetik, adierazle berritzaileagoak, hala nola, generoarekin, pobrezia energetikoaren prebentzioarekin, negozio berriekin, jarduera sozialekin eta prestakuntza eta enpleguaren sustapenarekin zerikusia dutenak.

Orain Otxar proiektua esperientzia pilotu bat da, proba gisara egingo dena, ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko beste auzo ahul batzuetan antzeko konponbideak ezartzeko.

Orain Otxar izeneko ekimen horren helburua da Otxarkoagan jardutea, sozialki jasangarria den eko-auzo bihurtzeko, elkartegintzako sarearen inplikazio zuzenarekin. Aurrekontua 7 milioi eurokoa da, lau urtetan gauzatzekoa. Horrelako aurreneko esperientzia da gure urian; eta erakundeen arteko elkarlanaren eta, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Bilboko Udal Etxebizitzak-ek batera hirigintza arloko biziberritzearen alde egin izanaren emaitza dugu esperientzia.

Proiektuaren jarduketa garrantzitsuenetako bat da bost eraikin birgaitzea da, efizientzia energetikoaren eta irisgarritasun unibertsalaren irizpideen arabera. Guztira, gainerako jabeei proposatzen ari zaien esku-hartzeak auzoko 240 etxebizitzari eragiten die, 16 ataritan eta hiru kaletan daudenak (Irumineta, Txotena eta Larrakoetxe).

Gainera, Orain Otxar proiektuak Europa mailako beste bat ere hartzen du barruan. Opengela du izena, eta auzo-bulegoak martxan jartzean datza, auzotarrei laguntzeko eraikinak birgaitzeko prozesu osoan. Esperientzia pilotu gisa, Otxar Opengela sortu da, jabeen erkidegoei laguntzeko obrak kontratatzen, laguntza publikoak kudeatzen, finantzaketa eskuratzen, eraginkortasun energetikoa eta irisgarritasuna hobetzen.

 

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Viviendas Municipales de Bilbao, premiada por su proyecto de regeneración urbana en Otxarkoaga

Viviendas Municipales de Bilbao, premiada por su proyecto de regeneración urbana en Otxarkoaga

 • La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS reconoce con estos premios las prácticas en Nueva Edificación, Gestión de Vivienda Social, Gestión Medioambiental, Rehabilitación y Servicios Públicos.
 • La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar ayer, en un acto celebrado en Sevilla.
  El proyecto Orain Otxar es una experiencia piloto que se realiza como banco de pruebas para posteriormente implantar soluciones similares en otros barrios vulnerables de Euskadi.

La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS, premia a Viviendas Municipales de Bilbao por su actuación en la rehabilitación y revitalización urbana en el barrio de Otxarkoaga, a través del proyecto Orain Otxar.

La ceremonia de entrega de los Premios AVS 2020 a las Mejores prácticas en Nueva Edificación, Gestión de Vivienda Social, Gestión Medioambiental, Rehabilitación y Servicios Públicos, se celebró ayer, 28 de octubre, en Sevilla. El galardón de reconocimiento a la labor de Viviendas Municipales lo recogió su directora, Eider Bilbao.

El jurado ha resaltado la utilización de dos tipos de indicadores en el proyecto Orain Otxar, los relacionados con las actuaciones realizadas en viviendas, equipamientos y nuevos servicios, así como otros, más novedosos, relacionados con el género, la prevención de la pobreza energética, los nuevos negocios, las actividades sociales y la formación y promoción del empleo, con estrategias de capacitación y promoción a escala de barrio.

El proyecto es una experiencia piloto que se realiza como banco de pruebas para posteriormente implantar soluciones similares en otros barrios vulnerables de la Comunidad Autónoma.

La iniciativa Orain Otxar, que cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros a ejecutar en cuatro años, tiene como objetivo convertir a Otxarkoaga en un eco-barrio socialmente sostenible, con la implicación del tejido asociativo. Se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en la ciudad, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta compartida por la regeneración urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales de Bilbao.

Una de las actuaciones más relevantes del proyecto es la rehabilitación de cinco edificios bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal. En total, la intervención que se está proponiendo al resto de personas propietarias, afecta a 240 viviendas repartidas en 16 portales y tres calles del barrio (Irumineta, Txotena y Larrakoetxe).

Además, Orain Otxar incluye a su vez otro proyecto de alcance europeo. Se denomina Opengela y consiste en la puesta en marcha de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. A modo de experiencia piloto, se ha creado la Otxar Opengela, donde sus responsables apoyan a las comunidades de propietarios en la contratación de las obras, en la gestión de ayudas públicas, en el acceso a financiación, en la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Ignacio de la Puerta: “Higiezinen sektorean esku hartzea interesatzen zaigu, herritarren bizi-baldintzak eta osasuna hobetzeko»

Ignacio de la Puerta: “Higiezinen sektorean esku hartzea interesatzen zaigu, herritarren bizi-baldintzak eta osasuna hobetzeko»

Visita UIPI a la Otxar Opengela
 • Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendari eta Opengelako koordinatzaileak Euskadin garatzen ari den hiri-berroneratze proiektua aurkeztu zuen Jabeen Nazioarteko Elkartearen (UIPI) aurrean.
 • Villasuso Jauregian (Gasteiz) egindako jardunaldian erakundeetako ordezkariak bildu ziren, eta Europan, Estatuan eta tokian energia-eraginkortasunean oinarritutako araudiei eta laguntza-planei dagokienez zer espero den azaldu zuten.
 • Gainera, Otxarkoagan (Bilbo) egiten den proiektu pilotuaren birgaitze-lanak bisitatzeko aukera izan zuten bertaratutakoek.

Higiezinen sektorea birgaitzea eta eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzea da Europar Batasunaren helburuetako bat. Horretarako, hainbat erregelamendu eta finantza-laguntzako sistema jarri ditu martxan, hala nola Next Generation funtsak. Jabeen Nazioarteko Elkarteak (UIPI) antolatutako ‘Euskal jabeak on board’ jardunaldiak erakundeetako ordezkariak bildu zituen urriaren 28an Gasteizen eta Bilbon, eraginkortasun energetikoan zentratutako erregelamendu eta laguntza-planei dagokienez EB mailan, maila nazionalean eta tokikoan tokiko mailan espero dena azaltzeko.

Hizlarietako bat Ignacio de la Puerta izan zen, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria. Higiezinen sektorean esku hartzeko beharra nabarmendu zuen, herritarren bizi-baldintzak eta osasuna hobetzeko. Opengela ere aurkeztu zuen De la Puertak, gaur egun Euskadiko bost auzotan -Otxarkoagan (Bilbo), Txontan (Eibar), Aramotzen (Durango), Basaundin (Lasarte) eta Pasaian- hiri-berroneratzea sustatzeko auzo-bulegoak ezartzeko proiektua. “Opengela proiektuarekin hiri-berroneratzean herritarrei arreta integrala emateko leihatila bakarraren eredua lantzen ari gara, eredu hori Euskadi osora zabaltzeko helburuarekin”, azaldu zuen.

Opengelako koordinatzaileak Otxarkoagan eta Txontan dagoeneko funtzionatzen duten auzo-bulegoek herritarrei arreta emateko duten garrantzia ere azpimarratu zuen: “Laguntza-zerbitzua ematea da gure helburua, eta zerbitzu horretan esku-hartzeen eraginpean egongo direnen konfiantza lortzea da funtsezkoena, eta lan horien onurak zein diren erraztasunez adieraztea, energia-eraginkortasunarekin ez ezik, bizigarritasun-baldintzak hobetzearekin ere zerikusia baitute”.

Bisita Otxar Opengelara

Opengelak abian jarri dituen auzo-bulegoetan egiten den lana ezagutzeko aukera izan zuten bertaratutakoek, Otxarkoaga auzoko Otxar Opengela bisitatuz. Bulego horiei dagokienez, Ignacio de la Puertak funtzio anitzeko espazio gisa jarduteko duen gaitasuna nabarmendu zuen: “Espazio hori ezagutza-gune gisa ere erabiltzen dugu, eta, adibidez, ikastaroak emateko eta enplegu-aukera berriak garatzeko erabiltzen dira”.

Jardunaldia amaitzeko, Otxarkoagako eraikinak bisitatu ziren, eta bertan jadanik hasi dira birgaitzeko lanak. Bertan, Opengelak auzoko 16 atari eta 240 etxebizitzako bizilagunei arreta ematen die. Bertan, merkataritza-gune zaharra birmoldatzeari ekin zaio, eta orain arte itxita zeuden tokiko ekintzailetza-ekimenak abiarazi dira.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Ignacio de la Puerta: “Nos interesa intervenir en el parque inmobiliario para mejorar las condiciones de vida y la salud de la ciudadanía”

Ignacio de la Puerta: “Nos interesa intervenir en el parque inmobiliario para mejorar las condiciones de vida y la salud de la ciudadanía”

Visita UIPI a la Otxar Opengela
 • El director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador de Opengela, presentó el proyecto de regeneración urbana que se desarrolla en Euskadi ante la Unión Internacional de Propietarios (UIPI).
 • La jornada celebrada en el Palacio de Villasuso de Vitoria-Gasteiz reunió a representantes institucionales que explicaron lo que se espera a nivel europeo, nacional y local en términos de reglamentos y planes de apoyo centrados en la eficiencia energética.
 • Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar los trabajos de rehabilitación del proyecto piloto que se lleva a cabo en Otxarkoaga (Bilbao).

La rehabilitación del parque inmobiliario y la mejora de la eficiencia energética de los edificios es uno de los objetivos que persigue la Unión Europea. Para ello ha puesto en marcha diferentes reglamentos y sistemas de apoyo financiero como los fondos Next Generation. La jornada ‘Propietarios vascos on board’, organizada por la Unión Internacional de Propietarios (UIPI), reunió el 28 de octubre en Vitoria y Bilbao a representantes institucionales para poner en contexto lo que se espera a nivel de la UE, nacional y local en términos de reglamentos y planes de apoyo centrados en la eficiencia energética.

Uno de los ponentes fue Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que destacó la necesidad de intervenir en el parque inmobiliario “para mejorar las condiciones de vida y la salud de los ciudadanos”. De la Puerta tuvo también la ocasión de presentar Opengela, el proyecto de implantación de oficinas de barrio para potenciar la regeneración urbana que actualmente se está llevando a cabo en cinco barrios de Euskadi -Otxarkoaga (Bilbao), Txonta (Eibar), Aramotz (Durango), Basaundi (Lasarte) y Pasaia-. «Con el proyecto Opengela estamos trabajando en el modelo de ventanilla única para la atención integral de la ciudadanía en la regeneración urbana, con el objetivo de extender este modelo a todo el País Vasco», explicó.

El coordinador de Opengela apuntó también la importancia que tienen las oficinas de barrio que ya funcionan en Otxarkoaga y Txonta para llegar a la ciudadanía: “Se trata de hacer ese servicio de acompañamiento donde lo fundamental es conseguir la confianza de los que van a estar afectados por las intervenciones, y transmitir con sencillez cuáles son los beneficios de esos trabajos, que no solo lo tienen que ver con la eficiencia energética, sino también con mejoras de las condiciones de habitabilidad”.

Visita a la Otxar Opengela

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se hace en las oficinas de barrio que ha puesto en marcha Opengela, con una visita a la Otxar Opengela en barrio bilbaíno de Otxarkoaga. En cuanto a estas oficinas, Ignacio de la Puerta destacó su capacidad para ejercer de espacio multifuncional: “Utilizamos ese espacio también como un espacio de conocimiento, donde por ejemplo se pueden impartir cursos y desarrollar nuevas oportunidades de empleo”.

La jornada finalizó con una visita a los edificios de Otxarkoaga donde se han comenzado los trabajos de rehabilitación. Allí Opengela atiende al vecindario de 16 portales y 240 viviendas del barrio, donde también se ha acometido la remodelación del antiguo centro comercial y se ha puesto en marcha iniciativas de emprendimiento en locales que hasta ahora estaban cerrados.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Ignacio de la Puerta: «We are interested in intervening in the housing stock to improve the living conditions and health of citizens»

Ignacio de la Puerta: «We are interested in intervening in the housing stock to improve the living conditions and health of citizens»

Visita UIPI a la Otxar Opengela
 • The director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of Opengela, presented the urban regeneration project being developed in the Basque Country to the International Union of Property Owners (UIPI).
 • The conference held at the Palacio de Villasuso in Vitoria-Gasteiz brought together institutional representatives who explained what is expected at European, national and local level in terms of regulations and support plans focused on energy efficiency.
 • In addition, attendees had the opportunity to visit the refurbishment works of the pilot project being carried out in Otxarkoaga (Bilbao).

The renovation of the building stock and the improvement of the energy efficiency of buildings is one of the objectives pursued by the European Union. To this end, it has set up different regulations and financial support systems such as the Next Generation funds. The conference ‘Basque property owners on board’, organised by the International Union of Property Owners (UIPI), brought together institutional representatives on 28 October in Vitoria and Bilbao (Basque Country) to put into context what is expected at EU, national and local level in terms of regulations and support schemes focused on energy efficiency.

One of the speakers was Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, who stressed the need to intervene in the housing stock «to improve the living conditions and health of citizens». De la Puerta also had the opportunity to present Opengela, the project to set up neighbourhood offices to promote urban regeneration that is currently being carried out in five neighbourhoods in the Basque Country – Otxarkoaga (Bilbao), Txonta (Eibar), Aramotz (Durango), Basaundi (Lasarte) and Pasaia. «With the Opengela project, we are working on the one-stop shop model for the integral attention of citizens in urban regeneration, with the aim of extending this model to the whole of the Basque Country», he explained.

The Opengela coordinator also pointed out the importance of the neighbourhood offices already operating in Otxarkoaga and Txonta to reach out to citizens: «It’s about providing a support service where the fundamental thing is to gain the trust of those who are going to be affected by the interventions, and to convey in simple terms the benefits of these works, which are not only related to energy efficiency, but also to improvements in living conditions».

Visit to Otxar Opengela

The attendees had the opportunity to learn first-hand about the work carried out in the neighbourhood offices set up by Opengela, with a visit to the Otxar Opengela in the Otxarkoaga district of Bilbao. Regarding these offices, Ignacio de la Puerta highlighted their capacity to act as a multifunctional space: «We also use this space as a space for knowledge, where, for example, courses can be given and new employment opportunities can be developed».

The day ended with a visit to the Otxarkoaga buildings where rehabilitation work has begun. Opengela serves the neighbourhood of 16 portals and 240 homes in the neighbourhood, where the old shopping centre has also been remodelled and entrepreneurship initiatives have been launched in premises that were previously closed.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengelaren Otxarkoagako eta Txontako proiektu pilotuak ezagutu ditu EHAEO Gipuzkoak

Opengelaren Otxarkoagako eta Txontako proiektu pilotuak ezagutu ditu EHAEO Gipuzkoak

Gipuzkoako EHAEOko ordezkariek Otxarkoagako Otxar Opengela bisitatu dute (Bilbo)

Arkitekturaren Mundu Egunarekin batera, urriaren 4an, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko (EHAEO) ordezkariek, bere Gipuzkoako ordezkaritzan, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoak bisitatu zituzten, Opengelak 2019an hiri-berroneratze integraleko jarduerari ekiteko erabili zituen proiektu pilotuak.

Lehenengo bisita Otxar Opengelan izan zen, eta bertan Ignacio de la Puerta, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria eta Opengelako koordinatzailea, Claudia Penesse Gipuzkoako EHAEOko kidearekin batera, bertaratutakoei harrera egin zieten. De la Puertak Opengela zertan datzan azaldu zuen. Nabarmendu zuenez, proiektu horrek “Bizilagunak lagundu nahi ditu eta aholkularitza eman nahi die birgaitze-prozesu osoan”.

Bilboko auzotik egindako ibilbidean, obrak hasi diren atari batzuk bisitatu zituzten bertaratutakoek. Guztira, 16 atari eta 240 etxebizitzatan ari dira lanean. Gainera, merkataritza-gune zaharra birmoldatzen eta orain arte hutsik zeuden lokaletan ekintzailetza-ekimenak abian jartzen hasi dira.

EHAEO Gipuzkoaren bisita Txontara (Eibar)

Arratsaldean, Opengelak Txonta kalean (Eibar) duen bulegora joan zen segizioa, 17 atari eta 221 etxebizitza birgaitzeko lanak kudeatzen diren lekua, auzoan bizi diren pertsonen parte-hartzeari lehentasuna emanez. Esther Zarrabeitiak, Debabarreneko garapen ekonomikorako sozietatearen ordezkariak, obrak eraginkortasun energetikoaren eta irisgarritasunaren irizpideekin egiten ari direla azaldu zuen, eta bizilagunek beren etxeak berritzeko duten aukera nabarmendu zuen. Nabarmendu zuenenez: “Inoiz ez dira eman birgaitzeko bezainbeste laguntza”.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

COAVN Gipuzkoa gets to know Opengela’s pilot projects in Otxarkoaga and Txonta

COAVN Gipuzkoa gets to know Opengela’s pilot projects in Otxarkoaga and Txonta

Representatives of COAVN Gipuzkoa visit the Otxar Opengela in Otxarkoaga (Bilbao)

Coinciding with World Architecture Day, on 4 October, representatives of the Gipuzkoa branch of the Official Association of Architects of the Basque Country (COAVN) visited the Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) neighbourhoods, the pilot projects with which Opengela began its comprehensive urban regeneration activity in 2019.

The first destination was the Otxar Opengela, where Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, and coordinator of Opengela, and Claudia Penesse, member of COAVN Gipuzkoa, welcomed the attendees. De la Puerta explained what Opengela consists of, a project which, as he pointed out, «aims to accompany and advise the neighbourhood throughout the rehabilitation process».

During their tour of the Bilbao neighbourhood, the attendees visited some of the buildings where work has begun. In total, work is being carried out on 16 houses numbers and 240 homes. In addition, the remodelling of the old shopping centre has been undertaken and entrepreneurship initiatives have been set up in premises that were previously empty.

Visit of COAVN Gipuzkoa to Txonta (Eibar)

In the afternoon, the delegation went to Opengela’s office in Txonta street (Eibar), where the refurbishment of 17 houses numbers and 221 homes is being managed, with the participation of the residents of the neighbourhood taking priority. Esther Zarrabeitia, representative of Debegesa, the company for the economic development of Debabarrena, showed the works that are being carried out with criteria of energy efficiency and accessibility, and highlighted the opportunity that the neighbourhood has to renovate their homes. «There has never been as much aid as there is now for refurbishment», he recalled.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

COAVN Gipuzkoa conoce los proyectos piloto de Opengela en Otxarkoaga y Txonta

COAVN Gipuzkoa conoce los proyectos piloto de Opengela en Otxarkoaga y Txonta

Representantes de COAVN Gipuzkoa visitan la Otxar Opengela de Otxarkoaga (Bilbao)

Coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura, el 4 de octubre, representantes del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) en su delegación en Gipuzkoa, visitaron los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), los proyectos piloto con los que Opengela comenzó en 2019 su actividad de regeneración urbana integral.

El primer destino fue la Otxar Opengela, donde Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, y coordinador de Opengela, junto con Claudia Penesse, vocal del COAVN Gipuzkoa, recibieron a los asistentes. De la Puerta explicó en qué consiste Opengela, un proyecto que según destacó, “quiere acompañar y asesorar al vecindario en todo el proceso de rehabilitación».

Durante su recorrido por el barrio bilbaíno, los asistentes visitaron algunos de los portales donde han comenzado las obras. En total, se está actuando en 16 portales y 240 viviendas. Además, se ha acometido la remodelación del antiguo centro comercial y la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento en locales que hasta ahora estaban vacíos.

Visita del COAVN Gipuzkoa a Txonta (Eibar)

Por la tarde, la comitiva se trasladó a la oficina que Opengela tiene en la calle Txonta (Eibar), y desde donde se gestiona la rehabilitación de 17 portales y 221 viviendas, primando la participación de las personas residentes en el barrio. Esther Zarrabeitia, representante de Debegesa, la sociedad para el desarrollo económico de Debabarrena, mostró las obras que se están llevando a cabo con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, y destacó la oportunidad que tiene el vecindario para renovar sus hogares. «Nunca ha habido tantas ayudas como ahora para rehabilitación», recordó.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

“The neighbourhood office is essential; it is responsible for building the necessary trust between institutions and neighbourhoods”

Interview – JON IRAOLA, MAYOR OF EIBAR

“The neighbourhood office is essential; it is responsible for building the necessary trust between institutions and neighbourhoods”

Jon Iraola, alcalde de Eibar

Jon Iraola, mayor of Eibar

The mayor of Eibar, Jon Iraola, knows the Opengela project first hand. Until he took office in March, he was the councillor for Works, Town Planning and the Environment at the Town Council, in charge of managing matters related to urban regeneration in the Txonta neighbourhood, one of the two pilot areas of this European project. He has now added to these responsibilities by becoming the highest authority in the municipality of Gipuzkoa. 

In this interview, he gives his point of view on the progress of Opengela, a European project led by the Basque Government, in which Debegesa (the economic development company of the Debabarrena region, to which Eibar belongs) participates, which implements neighbourhood offices to undertake urban regeneration processes and is financed by the European Commission’s Horizon 2020 programme.   

You have followed the evolution of the Opengela project since it began in May 2019. What does it mean and what value does it have for Eibar? 

The Town Council and the Basque Government started working with the Txonta neighbourhood at the end of 2017, when the Government launched a grant of over 2.3 million euros, which was increased slightly to just over 2.5 million a few months ago. The Town Council is also participating with an additional grant of 400,000 euros to complement the project. 

Urban regeneration was urgently needed. Txonta is a complex neighbourhood from an urbanistic point of view and although there have been attempts in the past, the regeneration of the neighbourhood has not been completed until now. This government grant was a good opportunity to move on to the rehabilitation of the 17 apartment buildings included in the project. Opengela is also an instrument of great potential because it touches on several aspects of regeneration. On the one hand, the office itself, essential to the project, serves to articulate good practices and ways of working that can be extended to other future offices in other cities that want to rehabilitate neighbourhoods. In addition, Opengela brings with it funding, which is essential for the residents of the neighbourhood. The 17 apartment buildings are undertaking rehabilitation of facades, roofs, improving accessibility… These are works of great magnitude and of a very high economic cost. In some cases, they are buildings with few neighbours, so the burden for each neighbour is even greater. The financing offered by Opengela is essential to start the project, as the subsidies are received once the outlay has been made, but in order to be able to do it, it is necessary to have the money, and this is not always the case.  Opengela is a project that still has a lot of development. 

There are many agents involved in the project. What is the role of your Town Council in in this project? 

It has fallen to us to promote the project insofar as we have direct contact with the neighbourhood and we have been in charge of presenting the project to them. It is true that we have gone hand in hand with the Basque Government, but the Txonta office is managed by municipal staff. We have had to do a lot of pedagogical work and in many cases convince the neighbourhood of the goodness and seriousness of the project because at the beginning there was some mistrust about what was going to happen. These are logical mistrusts, insofar as they are ambitious projects, there is a lot of money involved, and it is really difficult to get people involved. We had to organise a lot of meetings and listen to what the neighbours were telling us, what their concerns were, because this also helps us to learn and enriches the project. Often these projects are designed from an abstract point of view, with the best of intentions and always thinking of the good of the neighbours, but in their development, it is necessary to listen to them, detect their real needs, their concerns, and incorporate solutions. Such a project has to meet all these needs and concerns. 

The residents must be convinced of the project, of the works they are going to undertake and that we are going to be there to help and support them. The office has done a very necessary and very important job of listening. 

As you say, the idea of promoting the urban regeneration of Txonta goes back a long way. Do you see that it is finally about to become a reality? 

-It is true that when started in 2018, it was difficult to get started. It took time for all the agents involved in the project to get to know each other and to fit all the pieces together to get the project underway. We had to overcome the mistrust of the neighbours that I mentioned earlier. I think we have achieved this to a large extent. … When planning other similar projects, we will have to take into account how long it has taken to get the Txonta project off the ground. I do not think it is possible to get an idea beforehand. For the future, when setting deadlines for the completion of projects, the experience of the neighbourhood will have to be taken into account. The Town Council and the government have also had to learn things: to listen to the concerns of the residents and to be sufficiently flexible to make the project flow better. In addition, the pandemic has slowed the project down a lot.  

You know the concerns of the residents, what do they tell you, how is the project being received? 

It was difficult for the neighbourhood to have confidence in the project, essentially because of its magnitude, and for them to believe that we were going to deliver everything we offered them. There was a certain, and reasonable, mistrust of the project. In this neighbourhood, things had been tried before and they had not worked out. The residents also demanded a lot of involvement from the institutions, and it was clear to all of us that we had to work together on this. Many concerns had to do with the financing of the works, the deadlines…  

The person who manages the office, Cristina Boyar, and Debegesa –Esther Zarrabeitia- are doing an excellent job. an important part of the success lies in how they are attending to and managing the needs of the residents.  

Do you detect any evolution since that initial mistrust? 

Yes. The projects are moving forward and some apartment buildings are already up and running. In fact, some of them have even finished the works… Almost all the apartment buildings have joined the project. The fact of seeing that the other one has done it is an incentive. There is always a need for somebody to go first. Some communities saw things very clearly, they went ahead with things and the rest have continued along the same path. 

It is true, the rehabilitation work in Txonta can already be seen, although there is still some time to go to see the results and take stock. What would you say to any other municipality interested in applying this model? 

That the neighbourhood office is essential. It has been responsible for building the necessary trust between the institutions and the neighbourhood. The residents have seen that the institutions are accompanying them in this process. Opengela also has a part of financial support, which has come to us a little late because our project was already underway. We are aware that developing the financial instrument to provide this funding is not at all easy and that the Basque Government has worked very hard to achieve it. And now it is finally a reality. There are two very important aspects. In addition to the importance of the neighbourhood office, a mature financing system is needed to help solve the initial liquidity problems involved in these works. An Opengela project with the neighbourhood office, and with a financing system that is already mature, agile, already set up, and that can be set up automatically, would be important aspects.    

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

«Auzoko bulegoa funtsezkoa da; erakundeen eta auzotarren arteko beharrezko konfiantza lantzeaz arduratzen da»

Elkarrizketa- Jon iraola, eibarko alkatea

«Auzoko bulegoa funtsezkoa da; erakundeen eta auzotarren arteko beharrezko konfiantza lantzeaz arduratzen da»

Jon Iraola, alcalde de Eibar

Jon Iraola, Eibarko alkatea

Jon Iraola Eibarko alkateak bertatik bertara ezagutzen du Opengela proiektua. Joan den martxoan kargua hartu zuen arte, Obra, Hirigintza eta Ingurumen zinegotzi izan zen Udalean, eta Txonta auzoko hiri-berroneratzearekin lotutako gaiak kudeatzeaz arduratu zen. Txonta Europako proiektu honetako bi pilotuetako bat da. Orain ardura horiei Gipuzkoako udalerriko agintari nagusi izatea gehitu zaie.  

Elkarrizketa honetan, Opengelaren ibilbideari buruzko iritzia eman du. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzak gidatzen du, eta DEBEGESAk (Debabarrena Eskualdeko Garapen Ekonomikorako Sozietateak, Eibar barne hartzen duenak) parte hartzen du. Auzo-bulegoak ezartzen ditu hiria berroneratzeko prozesuei ekiteko, eta Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantzatzen du.   

Opengela proiektuaren bilakaera jarraitu duzu 2019ko maiatzean hasi zenetik. Zer esan nahi du eta zer balio du Eibarko herriarentzat?  

Udala eta Eusko Jaurlaritza 2017. urtearen amaieran hasi ginen Txonta auzoarekin lanean, Jaurlaritzak 2,3 milioi euro baino gehiagoko diru-laguntza abian jarri zuenean, eta duela hilabete batzuk 2,5 milioi euro baino pixka bat gehiago eman zituen. Udalak, gainera, 400.000 euroko diru-laguntza gehigarriarekin parte hartzen du proiektua osatzeko. 

Hiri-berroneratzea premiazkoa zen. Hirigintzari dagokionez, Txonta auzo konplexua da, eta nahiz eta aurretik saiakerak egin diren, ez da lortu auzoaren biziberritzea osatzea orain arte. Jaurlaritzaren diru-laguntza hori aukera ona zen proiektuan sartzen diren 17 atariak birgaitzeko. Opengela ere ahalmen handiko tresna da, birgaitzearen hainbat alderdi ukitzen dituelako. Alde batetik, bulegoa bera funtsezkoa da proiekturako, eta jardunbide egokiak eta lan egiteko moduak antolatzeko balio du, auzoak birgaitu nahi dituzten beste hiri batzuetako etorkizuneko bulegoetara zabaltzeko. Gainera, Opengelak finantzazioa dakar, funtsezkoa auzoko bizilagunentzat. 17 atariak fatxadak eta estalkiak birgaitzen ari dira, irisgarritasuna hobetzen ari da. Obra handiak dira eta kostu ekonomiko handia dute. Kasu batzuetan, bizilagun gutxi dituzten eraikinak dira, eta, beraz, bizilagun bakoitzarentzako karga are handiagoa da. Opengelak eskaintzen duen finantzazioa oinarrizkoa da proiektua martxan jartzeko; izan ere, diru-laguntzak behin gastua eginda jasotzen dira, baina horretarako dirua eduki behar da, eta ez da beti horrela izaten. Opengela oraindik ere garapen handia duen proiektua da.  

Proiektuan eragile askok parte hartzen dute. Zein da zuk zuzentzen duzun udala betetzen ari den papera?  

Proiektua bultzatzea egokitu zaigu, bizilagunekin harreman zuzena dugulako eta proiektua aurkezteaz arduratu garelako. Egia da Eusko Jaurlaritzaren eskutik joan garela, baina Txontaren bulegoa udal langileek kudeatzen dute. Pedagogia-lan garrantzitsua egin behar izan dugu, eta, askotan, auzotarrak konbentzitu behar izan ditugu proiektuaren onurez eta seriotasunaz, hasieran mesfidantzak baitzeuden gertatuko zenaz. Mesfidantza horiek logikoak dira, anbizio handiko proiektuak diren heinean, diru asko dago tartean, eta benetan kosta egiten da jendea inplikatzea. Bilera asko antolatu behar izan genituen eta auzotarrek esateko zutena asko entzun behar izan genuen, zein kezka dituzten, horrek ere ikasteko balio baitigu eta proiektua aberasten baitu. Askotan, proiektu horiek abstrakziotik diseinatzen dira, intentzio onenarekin eta beti auzotarren onerako pentsatuz, baina horien garapenean bizilagunak entzun behar dira, haien benetako beharrak eta kezkak detektatu eta konponbideak eman. Horrelako proiektu batek behar eta kezka horiek guztiak ase behar ditu. 

Herritarrek ziur egon behar dute proiektuaz, egingo dituzten eraikuntza-lanez eta bertan egongo garela, laguntzeko eta sostengua emateko. Bulegoak entzuteko ariketa oso beharrezkoa eta garrantzitsua egin du. 

Esaten duzun bezala, Txontaren hiri-berroneratzea bultzatzeko ideia urrunetik dator. Ikusten duzu azkenean egia bihurtzeko zorian dagoela? 

Egia da 2018an hasi ginenean, kosta egin zela abiatzea. Denbora behar izan genuen proiektuan inplikatutako eragile guztiak elkar ezagutzeko eta proiektua abian jartzeko piezak egokitzeko. Lehen aipatu dudan bizilagunen mesfidantza gainditu behar izan zen. Neurri handi batean lortu dugula uste dut. … Antzeko beste proiektu batzuk planifikatzean, kontuan hartu beharko da zenbat denbora kostatu den Txontakoa aurrera ateratzea. Uste dut a priori ezinezkoa dela ideia horretara jotzea. Etorkizunerako, proiektuak amaitzeko epeak ezartzen direnean, auzoaren esperientzia hartu beharko da kontuan. Udalak eta Jaurlaritzak ere gauzak ikasi behar izan ditugu: herritarren kezkak entzun eta proiektua hobeto joan dadin gerri nahikoa izan. Gainera, pandemiak proiektua asko moteldu du. 

Auzokoen kezkak ezagutzen dituzunez, zer jakinarazten dizute? Zer nolako onespena izaten ari da proiektua? 

Kostatu egin zen auzokoek proiektuan konfiantza izatea, funtsean duen tamainagatik, baita eskaintzen genien guztia beteko genuela uste izatea ere. Bazegoen halako mesfidantza zentzuzko bat proiektuarekiko. Auzo horretan lehenago saiatu ziren gauzak egiten eta ez ziren atera. Herritarrek ere erakundeen inplikazio handia eskatu dute, denok argi geneukan honetan elkarrekin joan behar genuela. Kezka asko zeuden obren finantzaketarekin, gauzatze-epeekin eta abarrekin lotuta. 

Bulegoa kudeatzen duten pertsonak, Cristina Boyar eta Debegesa – Esther Zarrabeitia – lan bikaina egiten ari dira. Arrakastaren zati oso garrantzitsu bat auzotarren beharrez nola arduratzen ari diren da, baita nola kudeatzen ari diren ere. 

Ikusten al duzu bilakaerarik hasierako mesfidantza hartatik? 

Bai. Proiektuak aurrera doaz eta atari batzuk martxan daude. Batzuek lanak amaitu dituzte dagoeneko… Atari ia guztiak sartu dira proiektuan. Ondokoak egin duela ikustea pizgarria da gainerakoentzat. Beti behar da aitzindari bat. Komunitate batzuek oso argi zuten, aurrera egin zuten eta gainerakoek bide horretatik jarraitu dute. 

Hain zuzen ere, Txontako birgaitze-lanak ikusten hasi dira, baina oraindik denbora falta da emaitzak ikusteko eta balantzea egiteko. Zer esango zenioke eredu hau aplikatu nahi duen beste edozein udalerriri? 

Auzoko bulegoa funtsezkoa dela. Erakundeen eta auzotarren artean beharrezkoa den konfiantza ehuntzeaz arduratu da. Herritarrek ikusi dute erakundeak prozesu honetan laguntzen ari zaizkiela. Opengelak ere badu diru laguntzaren zati bat, guri berandu samar iritsi zaiguna, gure proiektua dagoeneko martxan zegoelako. Badakigu ez dela batere erraza finantzazio hori bideratzeko finantza-tresna garatzea, eta Eusko Jaurlaritzak lan handia egin duela hori lortzeko. Eta azkenean errealitate bat da. Bi alderdi oso garrantzitsu daude. Auzoko bulegoaren garrantziaz gain, finantzaketa-sistema heldu bat behar da, obra horiek dakartzaten hasierako likidezia-arazoak konpontzen laguntzeko. Opengela proiektua auzoko bulegoarekin egitea, eta finantzaketa-sistema heldu, bizkor, muntatu eta automatikoki martxan jar daitekeen batekin garatzea, alderdi garrantzitsuak lirateke.    

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube