Opengela at the EU’s Sustainable Energy Week 2021

Opengela at the EU’s Sustainable Energy Week 2021

 • Opengela will participate on 19 October along with other European projects in the conference ‘Urban Regeneration in Southern Europe: a recovery tool with a high social impact’.
 • The conference, organised by Housing Europe, will be online and will feature urban regeneration projects from Spain and Italy, including Opengela and AGREE from the Basque Country.
 • The session is part of the EU Sustainable Energy Week, which will be held in October under the theme ‘Towards 2030: reshaping Europe’s energy system’.
Urban regeneration has -and will continue to have- a central role in European energy policies. And to guide them, it is necessary to draw on success stories, which serve as a guide and as proven experiences for subsequent projects. The EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) is being organised this October and Opengela will be part of the programme. It will participate in the conference ‘Urban Regeneration in Southern Europe: a recovery tool with a high social impact’. The event will be held online on 19 October and is organised by Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing). It aims to bring the multifaceted aspects of urban regeneration to the European landscape, with particular emphasis on the profound social impact that regeneration projects – currently supported by European funds from the Next Generation EU Programme – can have in the Southern European countries where the pandemic has had the most devastating effects. In addition to representatives of Opengela, other European urban regeneration projects from Spain and Italy will be present to demonstrate, through these real and ongoing examples, how holistic interventions focused on the built environment and the transformation of neighbourhoods can catalyse a fair and inclusive energy transition. Two experiences of urban rehabilitation and regeneration in the Basque Country will be presented: Opengela and AGREE, a project led by the Basque Government. The EuroPACE initiative from Catalonia and Regenerate from the Balearic Islands will also be present. Two other projects from Italy will also participate: Sharing Cities and Innovate. Among the participants, Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of the Opengela project, will be a highlight. Other speakers will include Julien Dijol, deputy secretary general of Housing Europe; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, senior researcher at Tecnalia (on behalf of AGREE); Andoni Hidalgo (representative of Opengela), Sofia Salardi (Mantova City Council, member of Innovate), Mart Jacobs (GNE Finance, member of EuroPACE) and Eugenio Morello, professor of Urban Planning at the Politecnico di Milano. Bottom-up initiatives The conference highlights the need to accompany EU policy strategies and actions with bottom-up initiatives. The aim is to demonstrate that progress is feasible and that transformation can happen in a sustainable way, involving citizens and leaving no one behind. Participating projects will be key to demonstrating this, with a focus on different governance and management solutions, innovative financing solutions and co-creation mechanisms deployed to foster inclusive citizen participation. The event is part of the extended programme of the EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) organised by the European Commission, which will be held from 11 to 21 October 2021, as a prelude to the main conference EUSEW 2021, which will take place from 25 to 28 October and has as its main focus the theme ‘Towards 2030: Reshaping Europe’s Energy System’.
Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela EBren 2021eko Energia Jasangarriaren Astean

Opengela EBren 2021eko Energia Jasangarriaren Astean

 • Opengelak, Europako beste proiektu batzuekin batera, ‘Hiria Berroneratzea Europa Hegoaldean: gizartean eragin handia duen berreskuratze-tresna’ jardunaldian parte hartuko du urriaren 19an.
 • Housing Europek antolatutako jardunaldia online izango da, eta Espainiako eta Italiako hiri-berroneratze proiektuak hartuko ditu bere baitan, horien artean, Opengela eta AGREE Euskaditik.
 • Saioa Europar Batasuneko Energia Iraunkorraren Astearen parte da, eta urrian egingo da, ‘2030erantz: Europako energia-sistemaren birmoldaketa’ izenburupean.
Hiri-berroneratzeak funtsezko eginkizuna du – eta izango du – Europako energia-politiketan. Eta horiek orientatzeko, arrakasta-kasuetara jo behar da, ondorengo proiektuetarako gida eta esperientzia frogatuak izan daitezen. Datorren urrian Energia Iraunkorraren Astea (EU Sustainable Energy Week 2021, EUSEW) antolatuko da eta Opengela programaren parte izango da. «Hiria Berroneratzea Europa Hegoaldean: gizartean eragin handia duen berreskuratze-tresna» jardunaldian parte hartuko du. Ekitaldia online egingo da urriaren 19an eta Housing Europek (Etxebizitza Publiko, Kooperatibo eta Sozialen Europako Federazioak) antolatu du. Hiri-berroneratzearen alderdi multifazetikoak Europako panoramara eraman nahi ditu, bereziki azpimarratuz berroneratze-proiektuek – egun Next Generation EUtik datozen Europako Funtsek sustatzen dituztenek – Europa hegoaldeko herrialdeetan izan dezaketen gizarte-inpaktu sakona, pandemiak eragin suntsitzaileenak izan baititu herrialde horietan. Opengelako ordezkariez gain, Espainiako eta Italiako hiri-berroneratzeari buruzko Europako beste proiektu batzuk ere izango ditu. Aribidean dauden benetako adibide horien bidez, erakutsi nahi da eraikitako ingurunean eta auzoen eraldaketan zentratutako esku-hartze holistikoek trantsizio energetiko bidezkoa eta inklusiboa kataliza dezaketela. Euskadiko hiria birgaitzeko eta berroneratzeko bi esperientzia ezagutu ahal izango dira: Opengela eta AGREE, Eusko Jaurlaritza buru duen proiektua. Kataluniako EuroPACE ekimena eta Balearretako Regenerate ekimena ere bertan izango dira. Italiako beste bi proiektuk ere parte hartuko dute: sharing Cities eta Innovate. Parte hartzaileen artean, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria eta Opengela proiektuaren koordinatzailea izango dira. Hizlari izango dira, halaber, Julien Dijol, Housing Europe-ko idazkariorde nagusia; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, Tecnaliako ikertzaile nagusia (AGREEren izenean); Andoni Hidalgo (Opengelaren ordezkaria), Sofia Salardi (Mantovako Udalekoa eta Innovateko kidea), Mart Jacobs (GNE Finance, EuroPACEko kidea) eta Eugenio Morello, Hirigintza Plangintzako irakaslea Milango Politeknikoan. Behetik gora doazen ekimenak Jardunaldiak EBren estrategia eta ekintza politikoei behetik gorako ekimenekin laguntzeko beharra jartzen du mahai gainean. Horrela, erakutsi nahi da Aurrera egitea posible dela eta eraldaketa modu iraunkorrean gerta daitekeela, herritarrak tartean sartuz eta inor atzean utzi gabe. Parte hartzen duten proiektuak funtsezkoak izango dira hori frogatzeko, eta horretarako gobernantza- eta kudeaketa-soluzioak, finantzaketa-soluzio berritzaileak eta herritarren parte-hartze inklusiboa sustatzeko elkarrekin hedatutako sorkuntza-mekanismoak izango dituzte ardatz. Jardunaldia EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) programaren barruan dago. Europako Batzordeak antolatu du, eta 2021eko urriaren 11tik 21era egingo da, EUSEW 2021 konferentzia nagusiaren atariko gisa. Konferentzia hori urriaren 25etik 28ra izango da, eta honako gaia du ardatz nagusitzat: «2030erantz: Europako energia-sistemaren birmoldaketa».  
Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela, presente en la Semana de la Energía Sostenible 2021 de la UE

Opengela, presente en la Semana de la Energía Sostenible 2021 de la UE

 • Opengela participará el 19 de octubre junto a otros proyectos europeos en la jornada ‘Regeneración Urbana en el Sur de Europa: una herramienta de recuperación con un alto impacto social’.
 • La jornada, organizada por Housing Europe, será online y contará con proyectos de regeneración urbana de España e Italia, entre ellos Opengela y AGREE desde Euskadi.
 • La sesión forma parte de la Semana de la Energía Sostenible de la UE, que se celebrará en octubre bajo el tema ‘Hacia 2030: remodelación del sistema energético europeo’.

La regeneración urbana tiene –y seguirá teniendo- un papel primordial en las políticas energéticas europeas. Y para orientarlas es necesario recurrir a casos de éxito, que sirven de guía y como experiencias probadas para posteriores proyectos.

Este próximo mes de octubre se organiza la Semana de la Energía Sostenible (EU Sustainable Energy Week 2021, EUSEW) y Opengela formará parte del programa. Participará en la jornada ‘Regeneración Urbana en el Sur de Europa: una herramienta de recuperación con un alto impacto social’.

El acto se celebrará online el 19 de octubre y está organizado por Housing Europe, (la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social). Pretende trasladar al panorama europeo los aspectos multifacéticos de la regeneración urbana, poniendo especial énfasis en el profundo impacto social que los proyectos de regeneración -impulsados en la actualidad por los Fondos Europeos provenientes del Programa Next Generation EU- pueden tener en los países del sur de Europa en los que la pandemia ha tenido efectos más devastadores.

Además de representantes de Opengela, contará con otros proyectos europeos de regeneración urbana de España e Italia para demostrar, a través de estos ejemplos reales y en curso, cómo las intervenciones holísticas centradas en el entorno construido y la transformación de barrios pueden catalizar una transición energética justa e inclusiva.

Se podrán conocer dos experiencias de rehabilitación y regeneración urbana de Euskadi: Opengela y también AGREE, proyecto liderado por el Gobierno Vasco. Asimismo, estarán presentes la iniciativa EuroPACE de Cataluña y Regenerate de Baleares. También participarán otros dos proyectos de Italia: Sharing Cities e Innovate.

Entre los participantes destacará la presencia de Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, además de coordinador del proyecto Opengela. También acudirán como ponentes Julien Dijol, vicesecretario general de Housing Europe; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, investigadora principal de Tecnalia (en nombre de AGREE); Andoni Hidalgo (representante de Opengela), Sofia Salardi (del Ayuntamiento de Mantova, miembro de Innovate), Mart Jacobs (GNE Finance, miembro de EuroPACE) y Eugenio Morello, profesor de Planeamiento Urbanístico en el Politécnico de Milán.

Iniciativas de abajo hacia arriba

La jornada pone sobre la mesa la necesidad de acompañar las estrategias y acciones políticas de la UE con iniciativas de abajo hacia arriba. Así, se pretende demostrar que el progreso es factible y que la transformación puede ocurrir de manera sostenible, involucrando a la ciudadanía y sin dejar a nadie atrás.

Los proyectos participantes serán clave para demostrarlo, y lo harán poniendo el foco en las distintas soluciones de gobernanza y gestión, las soluciones de financiación innovadoras y los mecanismos de creación conjunta desplegados para fomentar la participación ciudadana inclusiva.

La jornada se enmarca en el programa extendido del EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) organizado por la Comisión Europea, que se celebrará del 11 al 21 de octubre de 2021, como antesala de la conferencia principal EUSEW 2021, que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre y tiene como eje principal el tema ‘Hacia 2030: remodelación del sistema energético europeo’.


Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxar Opengela to host a course on the management of rehabilitation and urban regeneration

Otxar Opengela to host a course on the management of rehabilitation and urban regeneration

 • During November and December, the Bilbao neighbourhood office will become a classroom to prepare professionals in technical and organisational aspects for tackling rehabilitation and urban regeneration projects.
 • This course is closely linked to the Opengela programme, as its main objective is to provide transversal and holistic training for the members of the technical and proximity management offices that will in the future deal with all the vulnerable neighbourhoods in the Basque Country.
 • The course has 17 places available, for which public administration professionals and people with a university degree can register before 14 October.

The course ‘Management of rehabilitation and urban regeneration’ organised by the IVAP (Basque Institute of Public Administration) will be held at the Otxar Opengela during November and December. During these two months, comprehensive and integrated training will be offered to public administration professionals and university graduates.

Speakers from the IVAP and EVETU (Basque School of Territorial and Urban Studies) will present the keys to achieving a broad knowledge of the technical and organisational role of professionals in this discipline. The aim is to be able to tackle any work related to the rehabilitation of neighbourhoods, at any scale.

Thus, aspects related to the technical planning of proposals will be addressed, as well as the participation of beneficiaries, management processes and financial viability. All this, under the regulatory and administrative frameworks (European, state, regional, local) and applied to all scales where rehabilitation can be developed (neighbourhood, homogeneous building complex, building or group of them).

Ignacio de la Puerta, director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government; and Gerardo Ruiz Palomeque, professor at the School of Architecture of the Polytechnic University of Madrid and expert in rehabilitation and urban regeneration, co-direct this course, which will begin on 2 November in a conference given by both to establish a conceptual framework at European and territorial level.

Professionals from different disciplines, such as law, sociology, architecture, engineering or technical staff, will be responsible for providing students with the knowledge generated by their experiences through a theoretical-practical methodology, where debate and explanations based on real examples will prevail. In this way, the course will cover topics related to urban planning and rehabilitation on a regional and local scale, as well as the technical keys to carry out rehabilitation projects in a comprehensive, interactive and simultaneous manner.

The deadline for registration is 14 October and there are three ways to enrol: on the one hand, Basque Government staff can register by self-registration; on the other, local and regional government staff can register through their training coordinator; and, finally, professionals, graduates and/or graduates should send the completed application form to evetu@ivap.eus.

This course is closely linked to the Opengela programme, as its main objective is to provide transversal and holistic training for the members of the technical and proximity management offices that will in the future attend to all the vulnerable neighbourhoods in the Basque Country.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxar Opengelak birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketari buruzko ikastaroa hartuko du bere baitan

Otxar Opengelak birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen kudeaketari buruzko ikastaroa hartuko du bere baitan

 • Azaroan eta abenduan, auzo bilbotarreko bulegoa profesionalak alderdi teknikoetan eta antolakuntzakoetan prestatzeko gune bihurtuko da, hiria birgaitzeko eta berroneratzeko proiektuei ekiteko erramintak izan ditzaten.
 • Ikastaro hau Opengela programari estuki lotuta dago; izan ere, haren helburu nagusia da hurbileko bulego teknikoetako eta kudeaketa-bulegoetako kideak modu transbertsalean eta holistikoan prestatzea, etorkizunean Euskal Autonomia Erkidegoko auzo kalteberak artatuko baitituzte.
 • Ikastaroak 17 plaza ditu, eta urriaren 14a baino lehen izena eman ahal izango dute administrazio publikoko profesionalek eta unibertsitate-titulua duten pertsonek.

IVAPek (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak) antolatutako ‘Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen kudeaketa’ ikastaroak Otxar Opengela erabiliko du egoitza gisa azaroan eta abenduan. Bi hilabete horietan, prestakuntza integrala eta integratua eskainiko zaie administrazio publikoko profesionalei eta unibertsitate-titulua duten pertsonei.

IVAPeko eta EVETUko (Lurralde eta Hiri Ikasketarako Euskal Eskolako) hizlariek profesionalek diziplina horretan duten zeregin teknikoari eta antolakuntzari buruzko jakintza zabala lortzeko gakoak azalduko dituzte. Helburua auzoak birgaitzeko edozein lan egiteko gai izatea da, edozein eskalatan dela ere.

Hori horrela, proposamenen plangintza teknikoari buruzko alderdiak landuko dira, bai eta onuradunen parte-hartzea, kudeaketa-prozesuak edo finantza-bideragarritasuna ere. Hori guztia arau- eta administrazio-esparruen arabera egingo da (Europakoa, Estatukoa, autonomikoa, tokikoa), bai eta birgaitzea egin daitekeen eskala guztietara aplikatuta ere (auzoa, eraikuntza-multzo homogeneoa, eraikina edo horien multzoa).

Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak; eta Gerardo Ruiz Palomequek, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Arkitektura Goi Eskola Teknikoko irakasle titularrak eta hiri-birgaitze eta -berroneratzean adituak, elkarlanean zuzentzen dute ikastaro hau. Azaroaren 2an hasiko da, bien artean emango duten jardunaldi batean, non esparru kontzeptual bat ezarriko duten Europa eta lurralde mailan.

Hainbat diziplinatako profesionalek, hala nola abokatuek, soziologoek, arkitektoek, ingeniariek edo langile teknikoek, beren esperientzietatik jasotako ezagutza ikasleen eskura jarriko dute metodologia teoriko-praktiko baten bidez, non benetako adibideetan oinarritutako eztabaida eta azalpenak nagusituko diren. Hala, ikasturtean zehar, hirigintzaren eta birgaitzearen inguruko gaiak landuko dira eskualde- eta toki-mailan, bai eta birgaitze-proiektuak modu integralean, interaktiboan eta aldi berean gauzatzeko gako teknikoak ere.

Izena emateko epea urriaren 14an amaituko da eta hiru modu daude matrikula egiteko: batetik, Eusko Jaurlaritzako langileak, auto-matrikulazio bidez; bestetik, toki- eta foru-administrazioetako langileak, beren erakundeko prestakuntza-koordinatzailearen bidez; eta, azkenik, profesionalek, lizentziadunek eta/edo graduatuek eskabidea beteta bidali beharko dute evetu@ivap.eus helbidera.

Ikastaro hau Opengela programari estuki lotuta dago; izan ere, haren helburu nagusia da hurbileko bulego teknikoetako eta kudeaketa-bulegoetako kideak modu transbertsalean eta holistikoan prestatzea, etorkizunean Euskal Autonomia Erkidegoko auzo kalteberak artatuko baitituzte.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxar Opengela acogerá un curso sobre la gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana

Otxar Opengela acogerá un curso sobre la gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana

 • Durante noviembre y diciembre la oficina del barrio bilbaíno se convertirá en aula para preparar a profesionales en aspectos técnicos y organizativos para abordar proyectos de rehabilitación y regeneración urbana.
 • Este curso está íntimamente ligado al programa Opengela, ya que su objetivo fundamental es formar con carácter transversal y holístico a los integrantes de las oficinas técnicas y de gestión de proximidad que atenderán en un futuro al conjunto de barrios vulnerables del País Vasco.
 • El curso cuenta con 17 plazas a las que se podrán inscribir, antes del 14 de octubre, profesionales de la administración pública y personas con titulación universitaria.

El curso ‘Gestión de la rehabilitación y regeneración urbana’ organizado por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) utilizará como sede la Otxar Opengela durante los meses de noviembre y diciembre. Durante esos dos meses se ofrecerá una formación integral e integrada a profesionales de la Administración pública y a personas con titulación universitaria.

Ponentes del IVAP y de EVETU (Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos) expondrán las claves para alcanzar un conocimiento amplio sobre el papel técnico y organizativo de los y las profesionales en esta disciplina. El objetivo es que sean capaces de abordar cualquier trabajo relacionado con la rehabilitación de barrios, a cualquiera de sus escalas.

Así pues, se abordarán los aspectos relativos a la planificación técnica de las propuestas, así como la participación de los beneficiarios, los procesos de gestión o la viabilidad financiera. Todo ello, bajo los marcos normativos y administrativos (europeo, estatal, autonómico, local) y aplicado a todas las escalas donde la rehabilitación se puede desarrollar (barrio, conjunto edificatorio homogéneo, edificio o agrupación de ellos).

Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; y Gerardo Ruiz Palomeque, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en rehabilitación y regeneración urbana, codirigen este curso, que comenzará el 2 de noviembre en una jornada impartida por ambos para establecer un marco conceptual a nivel europeo y territorial.

Profesionales de distintas disciplinas, como la abogacía, sociología, arquitectura, ingeniería o personal técnico, serán los responsables de poner a disposición del alumnado el conocimiento generado por sus experiencias a través de una metodología teórico-práctica, donde prevalecerá el debate y las explicaciones basadas en ejemplos reales. De esta forma, durante el curso se tratarán temas enmarcados en el urbanismo y la rehabilitación a escala regional y local, así como las claves técnicas para llevar a cabo proyectos de rehabilitación de manera integral, interactiva y simultánea.

El plazo de inscripción finaliza el 14 de octubre y existen tres modos de realizar la matrícula: por una parte, el personal del Gobierno Vasco mediante auto-matriculación; por otra, el personal de las administraciones locales y forales a través de su coordinador/a de formación de su entidad; y, por último, las personas profesionales, licenciadas y/o graduadas deberán enviar la solicitud cumplimentada a evetu@ivap.eus.

Este curso está íntimamente ligado al programa Opengela, ya que su objetivo fundamental es formar con carácter transversal y holístico a los integrantes de las oficinas técnicas y de gestión de proximidad que atenderán en un futuro al conjunto de barrios vulnerables del País Vasco.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Visit by COAVN Gipuzkoa to Otxarkoaga and Txonta for World Architecture Day

Visit by COAVN Gipuzkoa to Otxarkoaga and Txonta for World Architecture Day

To celebrate World Architecture Day on the first Monday in October, the Gipuzkoa branch of the Official Basque-Navarrese Architects’ Association (COAVN) has drawn up a programme to highlight the importance of building renovation and urban regeneration. As a central event, it has organised a guided visit to the Opengela of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar), neighbourhood offices that accompany the neighbourhood throughout the process of rehabilitating their buildings.

COAVN Gipuzkoa has invited all its members to take part in this bus trip to Bilbao and Eibar, which will depart from San Sebastian. The first destination will be the Otxarkoaga neighbourhood, where Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, and Claudia Pennese, COAVN Gipuzkoa’s culture spokesperson, will welcome the participants and explain what the European Opengela project consists of.

After the presentation of the project and an explanation of how the neighbourhood offices work, there will be a guided tour of Otxarkoaga. After lunch, the participants will travel to Eibar, where they will visit the Opengela in Txonta. Participation is completely free, but it is essential to sign up in advance on the COAVN Gipuzkoa website.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Zure eskualdean etxea berritzeko zerbitzu integrala

Zure eskualdean etxea berritzeko zerbitzu integrala

Opengela Euskadin berrikuntza integraleko zerbitzua da. Proiektuak ekonomikoki bideragarria den negozio-eredu bat erabiltzen du, herritarren parte-hartze aktiboa eta finantza-tresna berritzaile bat barne hartzen dituena. Horrek bermatzen du berrikuntza-zerbitzua egokia izatea kaltebera den biztanleriarentzat.

Urteetan garatu eta 6 auzo pilotu martxan jarri ondoren, Opengela modeloa prest dago Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik, Espainiako eta Europako beste leku batzuetan ere erreplikatzeko.

Deialdi honekin, proiektuak Europa osoko 5 eskualde eta hiri gonbidatzen ditu Euskadira etor daitezen, bulego pilotuek nola funtzionatzen duten ikusteko eta Opengela eredutik beren lurraldean erreplika dezaketena eramateko.

Nortzuk? Deialdia irekita dago etxebizitzak berritzeko zerbitzu integratua garatu nahi duten eta eskualdearen hiri-berroneratzean eragina izan dezaketen eskualdeko edo tokiko energia-agentzientzat edo Europako agintari publikoentzat.

Zer? Parte-hartzaileek 2 eguneko bisita izango dute Euskal Autonomia Erkidegora, Opengela modeloak nola funtzionatzen duen ikusteko.

¿Nola? Galdetegiari 2021eko urriaren 31 baino lehen erantzunez, informazio zehatz eta osoarekin. Ingelesezko eskaerak bakarrik ebaluatuko dira.

ESKAERAK

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

EHAEO Gipuzkoak bisita egingo du Otxarkoaga eta Txontara, Arkitekturaren Munduko Eguna dela eta

EHAEO Gipuzkoak bisita egingo du Otxarkoaga eta Txontara, Arkitekturaren Munduko Eguna dela eta

Urriaren lehen astelehenean Arkitekturaren Munduko Eguna dela eta, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak (EHAEO), Gipuzkoako ordezkaritzan, programa bat prestatu du, eraikinak birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen garrantzia nabarmentzeko. Ekitaldi nagusi gisa, Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) Opengeletara bisita gidatua antolatu du urriaren 4rako. Auzoko bulego horiek auzokoei laguntzen diete eraikinak birgaitzeko prozesu osoan.  

Gipuzkoako EHAEOk bere kide guztiak gonbidatu ditu autobusez egingo den txango honetara. Donostiatik abiatuko da eta Bilbora eta Eibarrera iritsiko da. Lehen helmuga Otxarkoaga auzoa izango da. Bertan, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak eta Claudia Pennese Gipuzkoako EHAEOko kultura batzordekideak ongietorria egingo diete bertaratutakoei, eta Europako Opengela proiektua zertan datzan azalduko dute.  

Proiektua aurkeztu eta auzoko bulegoek nola funtzionatzen duten azaldu ondoren, Otxarkoaga bisitatuko dute. Bazkalostean, Eibarrera joango dira, Txontako Opengela ezagutzera. Parte hartzea guztiz doakoa da, baina ezinbestekoa da aldez aurretik Gipuzkoako EHAEOren webgunean izena ematea. 

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Visita del COAVN Gipuzkoa a Otxarkoaga y Txonta por el Día Mundial de la Arquitectura

Visita del COAVN Gipuzkoa a Otxarkoaga y Txonta por el Día Mundial de la Arquitectura

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Arquitectura el primer lunes de octubre, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) en su delegación de Gipuzkoa ha elaborado un programa con el que tiene como objetivo poner en valor la importancia de la rehabilitación edificatoria y regeneración urbana. Como acto central, ha organizado para el 4 de octubre una visita guiada a las Opengela de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), oficinas de barrio que acompañan al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios.  

El COAVN Gipuzkoa ha invitado a todos sus colegiados a participar en esta excursión en autobús a Bilbao y a Eibar que partirá desde San Sebastián. El primer destino será el barrio de Otxarkoaga, donde Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y Claudia Pennese, vocal de cultura del COAVN Gipuzkoa, darán la bienvenida a los asistentes y explicarán en qué consiste el proyecto europeo Opengela.  

Después de la presentación del proyecto y una explicación sobre cómo funcionan las oficinas de barrio, se hará una visita guiada por Otxarkoaga. Tras el almuerzo, los asistentes se trasladarán a Eibar, donde se conocerá la Opengela de Txonta. La participación es totalmente gratuita, pero es imprescindible apuntarse previamente en la web del COAVN Gipuzkoa.  

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube