Hiri-berroneratzeko Europako beste proiektu batzuekin partekatutako jardunbide egokiak jaso ditu Opengelak dokumentu batean

Hiri-berroneratzeko Europako beste proiektu batzuekin partekatutako jardunbide egokiak jaso ditu Opengelak dokumentu batean

2019an abian jarri zenetik, Opengela hiri-berroneratzeko proiektuaren lehentasunenen artean informazioa eta jardunbide egokiak trukatzea dago, Europan leihatila bakarreko bulegoak – One-Stop-shops (OSS) – ezartzen ari diren antzeko ereduekin hain zuzen ere.

Orain arte, Europako hiru herrialdetako lau ekimenekin trukeak egin dira: Tipperary Energy Agency (Irlanda), Ille-de-France Énergies eta Picardie PASS-Amiens (Frantzia), Sharing Cities-Milan (Italia) eta Renobooster – Viena (Austria). Gainera, Opengelak harreman estua du beste bi ekimenekin, hurbiltasun geografiko eta operatiboa dutelako: AGREE, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren gidaritzapean, eta INNOVATE proiektua. Lan hori guztia ‘Jardunbide egokiak Europan: ikasitako irakaspenak’ dokumentuan jasotzen da. Bertan, egindako kontaktuak eta lortutako ondorioak zehazten dira.

Lehen bisita Irlandako Tipperary Energy Agencyra egin zen. Bertan, Opengelak OSS fisikoaren hasierako faseko proiektu gisa duen esperientzia eskaini zuen, baita tokiko jardueraren ikuspegi bat ere, Irlandako agentziak bulego birtual gisa duen eredua osatzeko. Lehen topaketa horren ondoren, beste bi bisita antolatu ziren Europako proiektu liderretara, zehazki, Frantzian, barrutiko bulegoen garapenari dagokionez: Picardie-PASS eta de France Énergies.

2020ko martxoan hasi zen pandemiaren ondorioz, geldiarazi egin ziren Europako ‘Peer-to-Peer’ jarduera osatzeko estrategikoak diren bi OSSekin aurreratutako bisita-planak: Sharing Cities proiektua (Milan) eta Renobooster proiektua (Viena). Kontaktuan jarraitzeko asmoz, Opengelak ‘Covid-19: Hiri-berroneratzea, bidezko berreskuratze berde eta sozialerako leihatila bakarreko bulegoak’ izeneko mintegia antolatu zuen 2020ko maiatzaren 12an, nazioarteko OSSren beste bost proiekturen parte-hartzearekin: sharing Cities (Milan, Italia), EuroPACE (Espainia), RenoBooster (Viena, Austria), SuperHomes (Irlanda) eta Orfée (Frantzia).

EASMEko (Enpresa Txiki eta Ertainentzako Europako Batzordearen Agentzia) ordezkariek moderatu zuten ekitaldia, eta 26 herrialde eta 4 kontinentetako 180 parte-hartzaile baino gehiagok jarraitu zuten. Helburua ‘ideia-zaparrada’ kolektiboa sustatzea izan zen, hiri-berroneratzeko tokiko proiektuetan Covid-19ren krisiak eragindako egoerari nola aurre egin azaltzeko.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela recoge en un documento buenas prácticas compartidas con otros proyectos europeos de regeneración urbana

Opengela recoge en un documento buenas prácticas compartidas con otros proyectos europeos de regeneración urbana

Desde su puesta en marcha en 2019, el proyecto de regeneración urbana Opengela tiene entre sus prioridades el intercambio de información y buenas prácticas con otras experiencias similares que están implementando oficinas de ventanilla única, One-Stop-Shops (OSS), en Europa.

Hasta la fecha, ha habido intercambios con cuatro iniciativas de tres países europeos: Tipperary Energy Agency (Irlanda), Ille-de-France Énergies y Picardie PASS-Amiens (Francia), Sharing Cities-Milan (Italia) y RenoBooster-Viena (Austria). Además, Opengela mantiene contacto estrecho con otras dos iniciativas por su proximidad geográfica y operativa: el proyecto AGREE, liderado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y el proyecto INNOVATE. Todo este trabajo se recoge en el documento ‘Buenas prácticas en Europa: lecciones aprendidas’ donde se detallan los contactos realizados y las conclusiones alcanzadas.

La primera visita se realizó a la Tipperary Energy Agency de Irlanda, donde Opengela ofreció su experiencia como proyecto en fase inicial de OSS física, así como una perspectiva de actuación local para complementar el ejemplo de la agencia irlandesa como oficina virtual. Tras este primer encuentro, se organizaron otras dos visitas a proyectos líderes en Europa, concretamente en Francia, respecto al desarrollo de las oficinas de distrito: Picardie-PASS e Île-de-France Énergies,

La pandemia que se desencadenó en marzo del 2020 paralizó los planes de visitas que habían sido avanzados con las dos OSS identificadas como estratégicas para completar la actividad de ‘Peer-to-Peer’ europea: el proyecto Sharing Cities (Milán) y Renobooster (Viena).

Con el objetivo de continuar los contactos, Opengela organizó el 12 de mayo de 2020 el seminario web ‘La regeneración urbana post Covid-19: las oficinas de ventanilla única para una recuperación justa, verde y social’, con la participación de otros cinco proyectos de OSS internacionales: Sharing Cities (Milán, Italia), EuroPACE (España), RenoBooster (Viena, Austria), SuperHomes (Irlanda) y Orfée (Francia).

El evento, moderado por representantes de EASME -la Agencia de la Comisión Europea para Pequeñas y Medianas Empresas- fue seguido por más de 180 participantes de 26 países y 4 continentes, tuvo como objetivo fomentar una ‘lluvia de ideas’ colectiva sobre cómo abordar la situación provocada por la crisis del Covid-19 en proyectos locales de regeneración urbana.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Ezagutu nola lagun zaitzakeen auzo-bulego batek

Ezagutu nola lagun zaitzakeen auzo-bulego batek

Opengela programari lotutako auzo-bulegoek hainbat gairen inguruko informazioa ematea dute helburu: eskatu daitezkeen laguntza publikoak, auzoteria berritze-lanak suposatzen duten agiriak, erreformak egingo dituzten enpresak eta profesionalen kontratazioa, energia-eraginkortasuna eta eraikinen irisgarritasuna eta atzean inor ez uzteko finantziazio-tresnen sorkuntza. Hori guztia Opengelako bulegoek egiten dute eta jadanik zabalik daude.

Txontako (Eibar) eta Otxarkoagako (Bilbo) bi esperientzia pilotuak martxan daude eta leihatila bakarra bezala lan egiten dute, bi auzoak artatuz.

Bulegoak eraikinen berrikuntzaren prozesuan parte hartzen duten sektoreetako profesionalez eta enpresez ere arduratzen dira. Lanak gutxienezko kalitate estandarrekin egin daitezen bermatzea da helburu, baita kudeaketa ahalik eta errazen egitea ere.

Pandemia dela eta, bulegoek osasun neurri bereziak bermatzen dituzte. Otxarkoagan, Bilbon, beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea. Bertan bost eraikinetan ari dira lanak egiten, guztira 16 atari eta 240 etxebizitza.

Txontako auzoan ere, Eibarren, berrikuntza ematen ari da energia-eraginkortasuna eta irisgarritasuneko irizpideekin. Egitasmo pilotuak 221 etxebizitza eta 17 ataritan parte-hartzea suposatzen du.

Otxar Opengela Pau Casals hiribidearen 16. zenbakian dago kokaturik, auzoko metro-sarbidearen aurrean. 946 851 932 telefonoan edo otxaropengela@vvmm.bilbao.eus posta elektronikoan ere artatzen du.

Txonta Opengela Txonta kalean dago, 3. zenbakian, eta publikoa 688 779 737 telefonoan eta txontabulegoa@eibar.eus posta elektronikoan artatzen du.

Aurretiko hitzordua pandemiara moldatzeko

Pandemia Txonta eta Otxarkoagako esperientzia pilotuak martxan jartzeko oztopo izan da, baina ez du haien irekiera eragotzi. Bai Bilboko bulegoko hiru pertsonek bai Txonta Opengelako arduradunak interesa duten pertsonak artatzen dituzte hiri-berroneratze prozesuan. Hala ere, osasun-protokoloak errespetatu behar dira eta, Otxarkoagako kasuan, beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea.

Telefonoz deitu edo posta elektroniko bat idaztearekin nahikoa da bi bulegoekin data hitzartzeko.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Genero ikuspegia hiri-berroneratzean

Genero ikuspegia hiri-berroneratzean

 • Sonia De Gregorio ikertzaileak Eusko Jaurlaritzarako txosten bat egin du non gai hau kontuan izateko hainbat gomendio eman dituen, eta Otxarkoagako jokabideen inguruko froga pilotua ere jaso du.

Hiri-berroneratze prozesuei atxikitzen zaien begirada ezberdinen artean, genero ikuspegiak ez du tradizionalki lehentasunezko leku bat izan. Hala ere, gertuko analisi batek hainbat gako eman ditzake hiri-arloan dagoen genero desberdintasunaren inguruan.

Sonia de Gregoriok, Madrilgo Arkitektura Goi Eskola Teknikoko Hirigintza eta Lurralde Antolamendu Saileko ikertzaileak, hiri-berroneratzean genero ikuspegiaren gaineko lan sakona egin du, Bultzatu 2050 deritzon Euskadiko Hiri Agendaren alorrean. Esteka honetan dago eskuragai.

Lan honek, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzak eskatuta, “hiri-berroneratze programetan parte hartu dezaketen pertsonak gidatzea” izan du helburuen artean, “genero ikuspegia jasotzeagatik nabarmentzen diren ikuspuntuak bultzatu ditzaten”. Honela, “genero ikuspegia duten hiri-berroneratzerako estrategien (frogatu eta beste proiektuetara eraman daitezkeenak) garapenean aurrera egitea” bermatu nahi da, alde batetik. Bestetik, “berdintasunerako ezinbestekoak diren balioen aldaketa bultzatu eta finkatu” nahi da.

Lanak “birsorkuntza estrategien markoan emakumeen errealitatea eta beharrak” kontuan izan behar direla aldarrikatzen du. Batez ere, auzo zaurgarrietan jartzen du begirada, eta beste gauza batzuen artean, parte-hartze prozesuan genero ikuspegia kontuan hartu behar dela erreklamatzen du, gizarte-talde guztien ahotsa entzun dadin, eta horien artean, emakumeena.

Sonia De Gregoriok irizpideak eman ditu adierazle batzuk ezartzeko. Zehazki, martxan jartzen diren jarduerek emakumeen errealitateari eta behar espezifikoei erantzuna ematen nola laguntzen duten “neurtzea” ahalbidetuko duten adierazleak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren Hiri-Berroneratzearen Zerbitzuko langileen laguntza izan du.

Ikertzaileak hiru zeharkako-ardatzetan jarri du fokua, Euskadiko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) egiten duten bezala: genero ikuspegia, klimaren aldeko ekintza eta hiri-osasuna.

Eta zergatik hiri-berroneratzean genero ikuspegia ezarri? “Berroneratze politikak duen gaitasun eraldatzailean” dago gakoa, eta hau “emakume eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko lehentasun bezala” erabili behar da.

Otxarkoagan diagnostikoa

De Gregoriok hainbat ideia jaurti ditu, txikiak diruditen arren, egungo eredua erabat eraldatzen duten kontuetan genero ikuspegia kontuan hartzeko. Badaude, adibidez, zaintza lanak egunero egiten dituzten pertsonen (batez ere, emakumeak) eguneroko bizitza hobetzen duten ekintzak.

“Ibilgarritasunaren” ikuspegitik ere espazio publikoaren balizko hobekuntzak definitzen dira, hau da, bertatik ibiltzeko erosoagoa eta erakargarriagoa bihurtzea. “Segurtasun nabarituaren” ikuspegia ere aipatzen da, baita “bernaturalizazioa eta konfort klimatikoa”.

Lan honen barnean Otxarkoagako auzoan froga bat egin da, diagnostiko eta interbentzio proposamen pilotu batekin, genero ikuspegia auzo bilbotarraren berroneratzean hainbat ekintzetan ezartzeko asmoz.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Irlanda, Frantzia, Italia eta Austriarekin ikasten eta partekatzen

Irlanda, Frantzia, Italia eta Austriarekin ikasten eta partekatzen

Peer to peer

Europako beste leihatila bakar batzuekin esperientziak partekatzea hasieratik izan da Opengela proiektuaren DNAn doan helburuetako bat. Europar Batasunak babestutako iniziatiba denez, kontinentean garatu diren antzeko esperientziekin –bai finkatutako proiektuekin, bai iniziatiba berriekin- jakintzaren hartu-emana proiektu honen lehentasunetako bat izan da: besteengandik ikasi eta esperientziak partekatu aurrera egiteko.

Pandemiak misio honi oztopoak jarri dizkion arren, jadanik Tipperary (Irlanda), París-Îlle de France eta Amiens / Picardie-ra (Frantzia) bisitak egin dira, eta mugikortasunaren mugaketak direla eta, saio birtualak antolatu dira Milan (Italia) eta Vienarekin (Austria).

“Oso prozesu interesgarria da”, adierazi du Andoni Hidalgok, Opengelako kide den eta beste esperientzien ikaste-lan hori burutu duen Hiri Agendan adituak, “beste herrialdeetako ereduez ikastea baitago. Kasu bakoitza ezberdina da, baina badaude bat datozen eta gako irakasgarriak eman dizkiguten hainbat ezaugarri –adibidez, antolatze-ereduen, finantziazio tresnen edo komunikazio estrategien ingurukoak-”.

Lan hau azken hilabeteetan zehar Opengelako kideen nazioarteko zenbait konferentzietan parte-hartzearekin uztartu da, eta proiektuaren bizitza osoan zehar luzatuko da.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Aprendiendo y compartiendo con Irlanda, Francia, Italia y Austria

Aprendiendo y compartiendo con Irlanda, Francia, Italia y Austria

Peer to peer


Compartir experiencias con otras ventanillas únicas a nivel europeo es uno de los objetivos que van en el ADN del proyecto Opengela desde sus comienzos. Al tratarse de una iniciativa apoyada por parte de la Unión Europea, el intercambio de conocimientos con otras experiencias similares en el continente –ya se trate de proyectos más consolidados o de iniciativas incipientes- ha sido desde el inicio una de las prioridades de este proyecto: aprender de otros y compartir experiencias para avanzar.

A pesar de que la pandemia ha puesto trabas a esta misión, ya se han podido realizar visitas a Tipperary (Irlanda), París-Îlle de France y Amiens / Picardie (Francia), y, tras las limitaciones a la movilidad, se han organizado sesiones virtuales con Milán (Italia) y Viena (Austria).

“Es un proceso muy interesante”, recalca Andoni Hidalgo, experto en Agenda urbana que forma parte del equipo de Opengela y que ha liderado este trabajo de aprendizaje de otras experiencias, “ya que hay mucho que aprender sobre los modelos en otros países. Cada caso es diferente, pero hay algunas características comunes –por ejemplo, en cuanto a los modelos organizativos, los mecanismos de financiación o las estrategias de comunicación- que nos han dado claves muy instructivas”.

Esta actividad se ha ido compaginando con la participación de representantes de Opengela en diversas conferencias internacionales a lo largo de los últimos meses, y que tendrá continuidad durante todo el periodo de ejecución del proyecto.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela proiektuaren erdira iritsi da Euskadiko hiri-berroneratzearen erreferentzia gisa

Opengela proiektuaren erdira iritsi da Euskadiko hiri-berroneratzearen erreferentzia gisa

  • Urte eta erdian, Horizon 2020 programa europarrak finantziatutako ekimenak jadanik bi auzo-bulego jarri ditu martxan, esperientzia pilotu bezala. Leihatila bakarra bezala lan egiten dute auzotarrez arduratzeko.
  • Opengelak eraikinen birgaitze-prozesua errazten du: agiriak, lanetako profesional eta enpresekin harremana edo dirulaguntzen kudeaketa, besteak beste.
  • Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) bulegoez gain, laster Durango edo Lasarte bezalako udalerrietara ere zabalduko da
  • Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila da planaren burua, eta beste zortzi kidek hartzen dute parte.

Opengelak bere lehenengo pausuak 2019ko maiatzean eman zituen. Ideia auzo-bulego sistema bat sortzea zen, hiri-berroneratzearekin zerikusia duen guztiarekin auzoteria laguntzeko; eraikuntzen birgaitzearekin, hain zuzen ere. Orain, egitasmoaren erdia zeharkatuta, bi auzo-pilotuen bulegoak martxan daude, eraikuntza-lanak lehenengo pausuak ematen ari dira eta ekimenean arreta jarri duten eta eredua errepikatu nahi duten euskal udalerriak badaude.  

Egitasmoa, Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantziatuta, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan ezarritako bi esperientzia-pilotuetan ardaztu da. Opengelak hiru urteko iraupena izango duela aurreikusi da, eta Euskadiko beste udalerritean erreplikatzea espero da. Jadanik Durangok eta Lasartek interesa adierazi dute, batez ere, baita Gasteiz, Donostia edo Pasaia bezalako udalerriek ere. Hurrengo pausua Euskadi osora eta eskala europarrera eramatea litzateke.

Hiri- eta giza-dimentsio iraunkorra

Helburu nagusia Euskadiko auzo zahar edo behartsuenetako eraikinetan birgaitze sakon bat bultzatzea da, baita energia-eraginkortasun handiagoa lortzea ere, irisgarritasuna hobetuz eta suteen aurkako segurtasun sistemak bermatuz, hiri-zaurgarritasun egoerara iristeko baldintzak saihesteko asmoz.

Egitasmo honetan giza-dimentsioa bereziki izan da kontuan, hau da, “pertsonak eta auzoteria dira ardatz, prozesuaren parte bihurtuz”, azaldu du Ignacio de la Puertak, proiektua burutzen duen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak.

Opengelaren abiarazteak momentu erabakigarri batekin bat egin du: Europar Batasunak bultzatutako Berritze Olatuarekin (Renovation Wave). “Egungo momentua”, azpimarratzen du De la Puertak, “ezinhobea da aukera aprobetxatzeko eta, egitasmo konkretuen bidez, eraikinen birgaitze-proiektuak eta auzoen hiri-berroneratze integrala herri-lehentasunen zerrendan jartzeko. Honek ez digu soilik berreskuratze berde, digital eta bidezko batean inbertitzen lagunduko, baizik eta gertu -europar aginduak direla eta- dauden eskakizunetarako ere prestatuko gaitu.”

Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila ez ezik, proiektu hau lankidetza publiko-pribatuaren eredu da, beste 8 kide baititu: bi udalerrietako hiria birgaitzeko hirigintza-sozietate (Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa gipuzkoarra), Energiaren Euskal Erakundea (EEE), finantziazioan espezializatutako enpresa bat (GNE Finance), europar kontuetan espezializatutako beste bat (Zabala), komunikazioan espezializatutako beste bat (Gabineteseis), eta Bruselan finkatutako bi erakunde europarrak: Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Federazioa (Fedarene) eta Etxebizitza Publiko, Kooperatibo eta Sozialaren Europako Federazioa (Housing Europe).

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela atraviesa la mitad del proyecto como una referencia de la regeneración urbana en Euskadi

Opengela atraviesa la mitad del proyecto como una referencia de la regeneración urbana en Euskadi

 • En un año y medio, esta iniciativa financiada por el programa europeo Horizon 2020 ya ha puesto en marcha dos oficinas de barrio a modo de experiencia piloto. Funcionan como ventanilla única para atender al vecindario.
 • Opengela acompaña a las comunidades en el proceso de rehabilitación de los edificios: desde el papeleo administrativo hasta la relación con profesionales y empresas constructoras y la tramitación de ayudas financieras.
 • Además de las oficinas abiertas en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), próximamente se extenderá a otros municipios como Durango y Lasarte.
 • El plan está liderado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y cuenta con la participación de otros ocho socios.

Opengela dio sus primeros pasos en mayo de 2019. La idea consistía en crear un modelo de oficinas de barrio para acompañar al vecindario en todo lo que tiene que ver con la regeneración urbana y, en concreto, con la rehabilitación de sus edificios. Ahora, una vez cruzado el ecuador del proyecto, las oficinas de los dos barrios piloto ya funcionan, las obras de los edificios están dando sus primeros pasos y hay varios municipios vascos que se han fijado en la iniciativa y quieren replicar el modelo. 

El proyecto, financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, se ha enfocado en dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Opengela está previsto que tenga una duración de tres años, y se espera replicar en otros municipios de Euskadi. Ya han mostrado interés Durango y Lasarte, sobre todo, así como Vitoria-Gasteiz, San Sebastián o Pasaia. El siguiente paso sería trasladarlo al resto de Euskadi y a escala europea. 

Dimensión urbana, sostenible y social

El objetivo final es propiciar una rehabilitación profunda de los edificios en los barrios más antiguos o con mayores necesidades de Euskadi, además de una mayor eficiencia energética, con una mejora de la accesibilidad y la incorporación de sistemas de protección y seguridad contra incendios, revirtiendo las condiciones que pueden llevarles a una situación de vulnerabilidad urbana.

En este proyecto se tiene en cuenta de forma especial la dimensión social, es decir, “se pone el foco en las personas y los vecindarios, convirtiéndolos en parte del proceso”, explica Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, que lidera el proyecto.

La puesta en marcha de Opengela coincide con un momento crucial, en plena Ola de Renovación (Renovation Wave) impulsada por la Unión Europea. “El momento actual”, recalca De la Puerta, “es idóneo para aprovechar la oportunidad y poner los proyectos de rehabilitación de edificios y regeneración urbana integral de barrios en la lista de prioridades de país a través de proyectos concretos. Esto no solo nos va a ayudar a invertir hoy en una recuperación verde, digital y justa, sino que además nos va a preparar ante las exigencias que -por mandato europeo- están a la vuelta de la esquina”.

Además del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, este proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, al incluir a otros 8 socios: los organismos públicos de los dos municipios (Viviendas Municipales de Bilbao y la guipuzcoana Debegesa), el Ente Vasco de la Energía (EVE), una empresa especializada en financiación (GNE Finance), otra en asuntos europeos (Zabala) y una en comunicación (Gabineteseis), y dos organizaciones europeas con sede en Bruselas: la Federación de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (Fedarene) y la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social (Housing Europe).

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Europako sei proiektuk Covid-19aren osteko berreskuratze-planetan hiri-birsotzea kontutan hartzearen garrantzia azpimarratu dute

Europako sei proiektuk Covid-19aren osteko berreskuratze-planetan hiri-birsotzea kontutan hartzearen garrantzia azpimarratu dute

 • Opengelak antolatutako nazioarteko konferentziak EBk finantzatutako eta hurbileko bulegoekin lan egiten duten proiektuak bildu ditu aste honetan, eta Europako, herrialdeetako eta eskualdeetako errekuperazio planak tokiko ekintzetan oinarritzea eskatu dute.

Maiatzaren 12an, Opengelak (Eusko Jaurlaritzak zuzendutako Europar Batasunak finantzatutako proiektua) nazioarteko web mintegi bat antolatu zuen, Frantzia, Austria, Italia, Irlanda eta Espainiako beste 5 proiekturen hizlariak bildu zituena. Ekitaldia 26 herrialdetako eta 4 kontinentetako 180 parte-hartzailek baino gehiagok jarraitu zuten, eta ‘ideia-jario’ kolektibo bat sustatzea izan zuen helburu, hiri-birsortzearen tokiko proiektuetan Covid-19aren krisiak sortu duen egoera berriari nola aurre egin hausnartzeko.

EASME Enpresa Txiki eta Ertainentzako Europako Batzordearen Agentziako ordezkariek moderatu zuten konferentzia, eta parte-hartzaileek eztabaida bizia sustatu zuten koronabirusaren krisiak eraikinak berritzeko prozesuetan eta auzo horietako bizilagunei arreta emateko leihatila bakarra duten bulegoetan dituen ondorioei buruz. «Normaltasun berrirako» aurreikusi dituzten ekintza espezifikoei buruz hitz egin zuten, eta hiri-birsortzea eskualdeen, nazioen eta Europaren berreskurapenerako sortzen ari diren programen erdigunean jartzeko modurik onenei buruz aritu ziren.

Etorkizunerako erronka nagusien artean, hizlariek azpimarratu zuten finantza-eskema sendoak behar direla, herritarrek beren etxeak berritzeko erabakia hartzeko izango dituzten oztopoak gainditzeko. Baina, konferentzian parte hartu zuten proiektuen esperientziaren arabera, finantzaketa ez da oztopo bakarra. Beste elementu soziolaboral batzuk diruaren eskuragarritasuna bezain garrantzitsutzat hartu zituzten eztabaidaren parte-hartzaileek.

«Europako eskualdeetako eta tokiko agintariek EBren seinale bat behar dute, Europako instantzietan aipatzen den ‘eraikinak berritzeko olatua’ gure auzoetatik goitik behera ez ezik behetik gora ere gauzatzen dela bermatzeko, auzoak abiapuntutzat hartuta», adierazi zuen Ignacio de la Puerta Opengelako koordinatzaile eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze zuzendariak. «EBko Akordio Berdea, edo Green Deal ingelesez, tokian bertan arrakastatsu hedatzeko, ezinbestekoa izango da egun martxan dauden tokiko bulegoen funtsezko ekarpena kontuan hartzea, auzoz auzo, eta ikuspegi zabalarekin: energia aurreztea da gakoa, baina baita ere gizarte sarea sustatzea, etxe osasungarriak bermatzea eta epe luzera tokiko enplegua sortzea ere», azpimarratu zuen.

Parte-hartzaile guztiak bat etorri ziren gaur egungo krisiak gure etxeek eta auzoek gure eguneroko bizitzan duten garrantzia agerian utzi duela esatean: ia egun osoan zehar egon garen etxebizitzak bat-batean ikaskuntza, lan eta arreta zentro bihurtu dira, eta gure gizarteek pandemiaren ondorioekin bizitzen ikasten duten heinean. Gero eta argiago dago gure auzokidetasun hurbilenak funtsezko zeregina izango duela etorkizunean gure eguneroko bizitzan, eta, horrela, hiri-birsortzearen garrantzia areagotuko da, ikuspegi holistiko, integral eta bidezkoarekin, inor atzean utzi gabe.

*Radio Euskadi Irratiko elkarrizketa Ignacio De la Puertari eta Davide Cannarozziri Opengela proiektuari eta webinarrari buruz HEMEN

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Seis proyectos europeos subrayan la importancia de que los planes de recuperación tras el Covid-19 contemplen la regeneración urbana

Seis proyectos europeos subrayan la importancia de que los planes de recuperación tras el Covid-19 contemplen la regeneración urbana

 • La conferencia internacional organizada por Opengela, que reunió esta semana a proyectos financiados por la UE que trabajan con oficinas de proximidad , reclama que los próximos planes de recuperación europeos, nacionales y regionales se apoyen en la acción local.

El 12 de mayo Opengela (un proyecto financiado por la UE dirigido por el Gobierno Vasco) organizó un seminario web internacional que reunió a ponentes de otros 5 proyectos de Francia, Austria, Italia, Irlanda y España. El evento, seguido por más de 180 participantes de 26 países y 4 continentes, tuvo como objetivo fomentar una ‘lluvia de ideas’ colectiva sobre cómo abordar la situación provocada por la crisis del Covid-19 en proyectos locales de regeneración urbana.

Moderados por representantes de EASME, la Agencia de la Comisión Europea para Pequeñas y Medianas Empresas, los participantes fomentaron un animado debate sobre los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo en los procesos de renovación de edificios y las oficinas que ejercen de ventanilla única para atender a los vecinos de esos barrios. Se trató sobre las acciones específicas previstas para la ‘nueva normalidad’ y las mejores formas posibles de colocar la regeneración urbana en el centro de los próximos programas de recuperación regionales, nacionales y europeos.

Entre los principales desafíos para el futuro, los ponentes subrayaron la necesidad de esquemas financieros sólidos para superar las barreras a las que enfrentarán los ciudadanos para tomar la decisión de renovar sus hogares. Pero, de acuerdo con la experiencia de los proyectos participantes en la conferencia, la financiación no es el único obstáculo. Existen otros elementos socio-laborales que se consideran tan importantes como la disponibilidad de fondos.

“Las autoridades regionales y locales europeas necesitan una señal de la UE para garantizar que la “ola de renovación de edificios” de la que se habla en instancias europeas se haga realidad no solo de arriba abajo, sino también de abajo hacia arriba, desde nuestros vecindarios”, expresó Ignacio de la Puerta, coordinador de Opengela y director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco. “El despliegue del Acuerdo Verde o Green Deal de la UE sobre el terreno solo tendrá éxito si tiene en cuenta la contribución esencial de las oficinas de proximidad ya existentes a nivel local, a pie de barrio, y trabajando en un enfoque amplio: se trata de ahorrar energía, pero también de fomentar el tejido social, garantizar hogares saludables y promover la creación de empleo local a largo plazo”, añadió.

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la crisis actual ha demostrado la importancia que tienen nuestros hogares y vecindarios en nuestra vida diaria: las viviendas en las que hemos pasado casi todo nuestro tiempo se han convertido repentinamente en centros de aprendizaje, trabajo y atención, a medida que nuestras sociedades aprenden a vivir con los efectos de la pandemia. Cada vez está más claro que nuestra vecindad más inmediata desempeñará un papel esencial en nuestra vida cotidiana en el futuro, aumentando así la importancia de la regeneración urbana con una visión holística, integral y justa, sin dejar a nadie atrás.

*Entrevista en Radio Euskadi a Ignacio De la Puerta y Davide Cannarozi sobre el proyecto Opengela y el webinar ‘La regeneración urbana post Covid-19: las oficinas de ventanilla única para una recuperación justa, verde y social’  PINCHA AQ

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube