The Office of the Historian of the City of Havana is interested in the Opengela urban regeneration programme

The Office of the Historian of the City of Havana is interested in the Opengela urban regeneration programme

 • The deputy councillor Miguel de los Toyos and the councillor Jon Bilbao accompany the officials of the Cuban organisation on their visit to the Otxarkoaga neighbourhood and its Opengela office.

The Deputy Minister for Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, Miguel de los Toyos, and the Councillor for Housing of the Bilbao City Council and President of the Bilbao Municipal Housing Association, Jon Bilbao, accompanied the heads of the Office of the Historian of Havana this morning on their visit to Otxarkoaga and its neighbourhood office (Otxar Opengela): Perla Rosales, Deputy Director General; Nelys García, director of International Cooperation; Anabell Cedeño, technical specialist of the International Cooperation Directorate; Malena Roche, director of Habana Espacios Creativos; and Ariam L. Mayor, senior specialist at Habana Espacios Creativos. The visit was also attended by the Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government, Ignacio de la Puerta, and the Director General of Municipal Housing of Bilbao, Eider Bilbao.

The Office of the Historian of the City of Havana, founded in 1938 by Emilio Roig for the protection of the cultural heritage of Old Havana, has carried out the rehabilitation of many buildings in the historic centre of the city. It had its heyday in the 1980s with historian Eusebio Leal at the helm, the first project for the restoration of the entire area and the declaration by UNESCO of the Historic Centre of Havana and its system of fortifications as a World Heritage Site in 1982. He is currently in the process of extending this type of project to other areas, not only in the Cuban capital, but in the whole of the Caribbean country.

Today’s meeting, requested by this Cuban body, was therefore a meeting and exchange of ideas between the latter and those responsible for the Opengela urban regeneration programme, coordinated by the Department of Territorial Planning, Housing and Transport of the Basque Government and involving 9 public and private organisations, including Bilbao Municipal Housing.

The Opengela project, which is funded by the European Commission’s Horizon 2020 programme, consists of setting up neighbourhood offices that accompany the neighbourhood throughout the process of refurbishing their buildings, offering support to homeowners’ associations in contracting works, managing public aid, accessing financing, improving energy efficiency and accessibility.

This programme is linked to the integral urban regeneration projects in vulnerable neighbourhoods, through which the aim is not only to improve accessibility and energy efficiency with the rehabilitation of residential buildings and the redevelopment of the entire environment, but also to address their social situation (low income, high unemployment and low level of education), through these technical offices and neighbourhood proximity.

The place chosen for the meeting was the Otxarkoaga neighbourhood, whose urban regeneration and building rehabilitation project, known as Orain Otxar, for 240 homes spread over 16 doorways and three streets in the neighbourhood (Irumineta, Txotena and Larrakoetxe) is well underway and its neighbourhood office Otxar Opengela is hosting a multitude of actions to accompany and support residents and other initiatives such as the remodelling of the old shopping centre and the launch of entrepreneurial initiatives in premises that are now empty.

Opengela, whose European project will end in January 2023, has generated a management model for neighbourhood offices that is already beginning to be deployed in other municipalities, beyond the two pilots in Otxarkoaga and Eibar. Specifically, in Lasarte and Durango, as well as in Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi and Valle de Trápaga.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Habana Hiriko Historialariaren Bulegoak Opengela hiri-berroneratze programarekiko interesa agertu du

Habana Hiriko Historialariaren Bulegoak Opengela hiri-berroneratze programarekiko interesa agertu du

 • Miguel de los Toyos sailburuordea eta Jon Bilbao zinegotzia Kubako erakundeko arduradunekin batera joan dira Otxarkoaga auzoa eta Opengela bulegoa bisitatzera.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordeak, Miguel de los Toyosek, eta Bilboko Udaleko Etxebizitzako zinegotziak eta Bilboko Udal Etxebizitzak erakunde autonomoko presidenteak, Jon Bilbaok, Otxarkoaga eta auzoko bulegoa (Otxar Opengela) bisitatu dituzte gaur goizean Habanako Historialariaren Bulegoko arduradunekin batera: Perla Rosales, alboko zuzendari nagusia; Nelys García, Nazioarteko Lankidetzako zuzendaria; Anabell Cedeño, Nazioarteko Lankidetzarako Zuzendaritzako espezialista teknikoa; Malena Roche, Habana Espacios Creativos-eko zuzendaria; eta Ariam L. Mayor, Habana Espacios Creativos-eko espezialista nagusia. Bisitan Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria eta Eider Bilbao Bilboko Udal Etxebizitzen zuzendari nagusia ere izan dira.

Habana Hiriko Historialariaren Bulegoa 1938an sortu zuen Emilio Roigek, Habana Zaharreko kultura-ondarea babesteko, eta hiriko erdigune historikoko hainbat eraikin zaharberritu ditu. 80ko hamarkadan izan zuen gorakada Eusebio Leal historialaria buru zela, eremu osoa lehengoratzeko lehen proiektua izan zen, eta UNESCOk Habanako Zentro Historikoa eta gotorleku-sistema Gizateriaren Kultura Ondare izendatu zituen 1982an. Gaur egun, horrelako proiektuak Kubako hiriburura ez ezik, Karibeko herrialde osora ere zabaltzeko prozesuan dago.

Gaurko hitzordua, beraz, erakunde kubatar honek eskatuta, topagune eta ideia-trukerako gune bat izan da erakunde horren eta Opengela hiri-berroneratze programaren arduradunen artean. Programa hori Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak koordinatzen du eta esparru publiko eta pribatuko 9 erakundek lan egiten dute, horien artean Bilboko Udal Etxebizitzak.

Opengela programak Europako Batzordearen Horizon 2020 programaren finantzaketa du, eta auzo-bulegoak abian jartzean datza. Bulego horiek bizilagunei laguntzen diete eraikinak birgaitzeko prozesu osoan. Bertan, laguntza ematen zaie jabeen komunitateei obrak kontratatzen, laguntza publikoak kudeatzen, finantzaketa eskuratzen, energia-eraginkortasuna hobetzen edo irisgarritasuna lortzen.

Programa hori auzo kalteberen hiri-berroneratze integraleko proiektuekin lotuta dago. Proiektu horien bidez, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetu nahi dira, bizitegi-eraikinak birgaituz eta ingurune osoa berrurbanizatuz; horrez gain, haien gizarte-egoerari ere aurre egin nahi zaio (errenta txikiak, langabezia-tasa altua eta prestakuntza-maila txikia), bulego tekniko horien bidez eta auzoaren hurbiltasuneko bulegoen bidez.

Hala, Otxarkoaga auzoa aukeratu dute topaketarako. Bertan hiria berroneratzeko eta eraikinak birgaitzeko proiektua, Orain Otxar izenekoa, auzoko 16 atari eta hiru kaletan (Irumineta, Txotena eta Larrakoetxe) banatutako 240 etxebizitzatan gauzatzen da eta oso aurreratuta dago. Otxar Opengela auzoko bulegoak bizilagunei laguntzeko jarduera ugari hartzen ditu, bai eta beste ekimen batzuk ere, hala nola merkataritza-gune zaharra birmoldatzea eta orain hutsik dauden lokaletan ekintzailetza-ekimenak abiaraztea.

Opengelak, zeinaren proiektu europarra 2023ko urtarrilean amaituko baita, kudeaketa-eredu bat sortu du auzoko bulegoetarako, eta dagoeneko beste udalerri batzuetan hedatzen hasi da, Otxarkoagako eta Eibarko bi pilotuetatik haratago. Zehazki, Lasarten eta Durangon, baita Pasaian, Abanto-Zierbenan, Santurtzin eta Trapagaranen ere.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se interesa por el programa de regeneración urbana Opengela

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se interesa por el programa de regeneración urbana Opengela

El viceconsejero Miguel de los Toyos y el concejal Jon Bilbao acompañan a responsables del organismo cubano en su visita al barrio Otxarkoaga y su oficina Opengela. 

El viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, y el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao y presidente del organismo autónomo Viviendas Municipales de Bilbao, Jon Bilbao, han acompañado esta mañana en su visita a Otxarkoaga y su oficina de barrio (Otxar Opengela) a los responsables de la Oficina del Historiador de La Habana: Perla Rosales, directora general adjunta; Nelys García, directora de Cooperación Internacional; Anabell Cedeño, especialista técnica de la Dirección de Cooperación Internacional; Malena Roche, directora de Habana Espacios Creativos; y Ariam L. Mayor, especialista principal de Habana Espacios Creativos. A la visita ha acudido también el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Ignacio de la Puerta, y la directora general de Viviendas Municipales de Bilbao, Eider Bilbao.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, fundada en 1938 por Emilio Roig para la protección del patrimonio cultural de La Habana Vieja, ha llevado a cabo la rehabilitación de múltiples edificios del centro histórico de la ciudad. Tuvo su auge en la década de los 80 con el historiador Eusebio Leal al frente, el primer proyecto para la restauración de toda la zona y la declaración por la UNESCO del Centro Histórico de La Habana y a su sistema de fortificaciones como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. Actualmente, se encuentra en proceso de extender este tipo de proyectos a otras zonas, no sólo de la capital cubana, sino al conjunto del país caribeño.

La cita de hoy, solicitada por este ente cubano, ha sido, por tanto, un punto de encuentro y de intercambio de ideas entre éste y los responsables del programa de regeneración urbana Opengela, coordinado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y en el que trabajan 9 organizaciones de ámbito público y privado, entre ellas Viviendas Municipales de Bilbao.

El programa Opengela, que cuenta con financiación del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, consiste en la puesta en marcha de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios, donde se ofrece apoyo a las comunidades de propietarios en la contratación de las obras, en la gestión de ayudas públicas, en el acceso a financiación, en la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad.

Este programa va unido a los proyectos de regeneración integral urbana de barrios vulnerables, mediante los que se pretende no sólo mejorar en accesibilidad y eficiencia energética con la rehabilitación de edificios residenciales y la reurbanización de todo el entorno, sino que también se quiere hacer frente a su situación social (bajas rentas, alta tasa de paro y bajo nivel de formación), a través de estas oficinas técnicas y de proximidad de barrio.

Así, el lugar elegido para el encuentro, ha sido el barrio de Otxarkoaga, cuyo proyecto de regeneración urbana y rehabilitación de edificios, conocido como Orain Otxar, de actuación en 240 viviendas repartidas en 16 portales y tres calles del barrio (Irumineta, Txotena y Larrakoetxe) se encuentra muy avanzado y su oficina de barrio Otxar Opengela acoge multitud de actuaciones de acompañamiento y apoyo a los vecinos y otras iniciativas como la remodelación del antiguo centro comercial y la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento en locales que ahora están vacíos.

Opengela, cuyo proyecto europeo terminará en enero de 2023, ha generado un modelo de gestión para las oficinas de barrio que ya se está empezando a desplegar en otros municipios, más allá de los dos pilotos de Otxarkoaga y Eibar. En concreto, en Lasarte y Durango, así como en Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi y Valle de Trápaga.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Webinar | Prácticas de rehabilitación en profundidad: Regiones y proyectos ambiciosos en toda Europa

Webinar | Prácticas de rehabilitación en profundidad: Regiones y proyectos ambiciosos en toda Europa

Asamblea General de Opengela 

Fecha: Jueves  2 de junio de 2022 de 10:00 a  12:30

Este seminario en línea reúne a regiones ambiciosas y a proyectos de renovación y de ventanilla única financiados por la UE, para ofrecer una perspectiva completa del sector: desde la capacitación, la política, la aplicación, los ejemplos y el desarrollo futuro.

Además, se estudia la posibilidad de reproducir y ampliar el trabajo de diversos agentes, al tiempo que se impulsa la innovación y la aplicación del sector de la rehabilitación profunda y la cadena de valor asociada de las partes interesadas.

Agenda

10:00-10:05 –Bienvenida a participantes y ponentes – Irene Egea Saiz, EHPA
 
10:05-10:20 – Discurso de apertura: la transición de Europa hacia la neutralidad climática a través de Covenant of Mayors – Frédéric Boyer, Covenant of Mayors Europe
 
10:20-11:00 – Mesa redonda Regional moderada por Seamus Hoyne, Limerick Institute of Technology
 
 • Rumanía, Ministro de Energía, Label20.eu – Eugen Opritescu
 • L’orient urban heat – David Bourguignon
 • Extremadura – AGENEX (TBC)
 
11:00-11:20 – Cómo podría el BEI apoyar a su región en la puesta en marcha de una One-Stop-Shop: centrado en ELENA – Louise White, Energy Efficiency & Energy Advisory Division of the European Investment Bank.
 
11:20-12:20 – ejemplos de proyectos: Renovación e iniciatuvas One-Stop-Shop Initiatives, moderado por Irene Egea Saiz, EHPA
 
 • Superhomes2030
 • Sunhorizon
 • Opengela
 • One-Stop-Shop en Carlow, Kilkenny, y Wexford countries, Ireland, por 3CEA (TBC)
12:20-12:30 – Clausura – Daniela Bachner, Project Advisor Superhomes2030, CINEA
Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Webinar: Deep Retrofit Community of Practice: Highly ambitious regions and projects across Europe

Webinar: Deep Retrofit Community of Practice: Highly ambitious regions and projects across Europe

Date: Thursday 2nd of June 2022 from 10:00 am to 12:30 pm CEST
 
This online seminar brings together ambitious regions and already running renovation and one-stop-shop EU funded projects, to offer a complete outlook for the sector: from up-skilling, policy, implementation, examples, to future development.
 
Moreover, it looks at replicating and expanding upon the work of diverse actors, while driving the innovation and implementation of the deep retrofit sector and the associated value chain of stakeholders.
 
Agenda
 
10:00-10:05 – Welcoming participants and speakers by Irene Egea Saiz, EHPA
 
10:05-10:20 – Keynote Speech: Cities and Regions leading Europe’s transition to climate-neutrality via the Covenant of Mayors by Frédéric Boyer, Covenant of Mayors Europe
 
10:20-11:00 – Region Panel Discussion moderated by Seamus Hoyne, Limerick Institute of Technology
 
 • Romania, Ministry of Energy, Label20.eu – Eugen Opritescu
 • L’orient urban heat – David Bourguignon
 • Extremadura Region in Spain, By AGENEX (TBC)
 
11:00-11:20 – How the EIB could support your region in the implementation of a One-Stop-Shop: focus on ELENA, by Louise White, Energy Efficiency & Energy Advisory Division of the European Investment Bank.
 
11:20-12:20 – Project examples: Renovation and One-Stop-Shop Initiatives, moderated by Irene Egea Saiz, EHPA
 
 • Superhomes2030
 • Sunhorizon
 • Opengela
 • One-Stop-Shop in Carlow, Kilkenny, and Wexford countries, Ireland, by 3CEA (TBC)
 
12:20-12:30 – Closing remarks by Daniela Bachner, Project Advisor Superhomes2030, CINEA
Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Europako Batzordeak Opengela proiektuaren “energia aurrezpena eta pertsona ahulei laguntza ematea” balioetsi du

Europako Batzordeak Opengela proiektuaren “energia aurrezpena eta pertsona ahulei laguntza ematea” balioetsi du

General assembly1

Opengelako Batzar Nagusia

 • Horizon 2020 programak finantzatutako proiektu europar honek beste zortzi hilabetez jarraituko du, 2023ko urtarrilera arte. Horrela, Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) auzo pilotuetan 460 etxebizitzako eraikinak bere birgaitze prozesua amaitu ahal izango dute.
 • CINEAk (Klimaren, Azpiegituren eta Ingurumenaren Europako Agentzia Betearazleak) Opengela proiektua aintzat hartu du “bere energia aurrezpen nabarmenagatik”, tokiko esperientziak eta enplegua sortzeagatik”, “prozesuen erreplikagarritasuna sustatzeagatik” eta “auzotar komunitate ahulei laguntza eskaintzeagatik”.

Europar Batasunak une garrantzitsua bizi du trantsizio energetiko eta ekologikoan, Ukrainaren inbasioak sortutako krisi geopolitikoaren ondorioz. Orain inoiz baino gehiago, Europako Batzordeak erabaki du Errusiako gasarekiko mendekotasuna murriztea, eta, horretarako, hainbat ekimen jarri ditu abian. Onartu berri den REPowerEU Planak edo emisioak murriztera bideratutako ‘Fit for 55’ arau-esparruak ildo hori jarraitzen dute, eta Batzordeak gure eraikinetan energia aurrezteak izan behar duen funtsezko rola azpimarratzen du: zentzu horretan, birgaitze sakoneko proiektuak lehenesten dira, energia-kontsumoaren % 60 baino gehiagoko aurrezpena eragiten dutelako.

Deskarbonizatzeko eta mendekotasun energetikoa murrizteko behar bikoitza dago egoera honetan, eta Batzordeak argi eta garbi babesten ditu Opengela bezalako proiektuak, oinarri soziala dutenak, Martin Eidlek, CINEAko Senior Project Advisoreak azaldu zuenez. Erakunde horrek horrelako proiektuak ikuskatzen dituen instituzio ofiziala da.

Opengelako Batzar Nagusian, asteartean, hilak 3, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak gidatutako partzuergoko bazkide guztiak bildu ziren, Eibl jaunak Opengelak duen eginkizuna balioetsi zuen. Proiektu horrek Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan bi pilotu garatzen ditu. Lau arrazoi nabarmendu zituen: batetik, proiektuan proposatzen diren “energia aurrezpen nabarmenak” aipatu zituen, esku hartutako eraikinen eraginkortasunarekin lotutako obrei esker. Bestetik, “balio-kateari emandako garrantzia” azpimarratu zuen, “tokiko esperientziak eta enplegua sortzeko”, “epe luzerako politiken” aldeko oinarri argiak direnak.

Opengelako bazkideak
Opengelako bazkideak

Hirugarrenik, bi auzo pilotuez gain erabili daitezkeen “prozesuak eta finantzazioa” azpimarratu ziren, dagoeneko EAEko beste herri batzuetan aplikatzen hasi direnak, eta Europako beste eskualde batzuen interesa piztu dutenak. Gainera, CINEAk azpimarratu du “auzokide ahulen erkidegoetan eskaini den laguntza”, alderdi oso garrantzitsua proiektuaren barruan.

Zortzi hilabeteko luzapena Horizon 2020 proiekturako

Halaber, EBk Horizon 2020 programaren bidez finantzatutako proiektua (1,7 milioi euro) hasieran aurreikusitakoak baino zortzi hilabete gehiago luzatuko dela baieztatu zuen Batzar Nagusiak. 2022ko maiatzean amaitu beharrean, Europako Batzordeak 2023ko urtarrilera arteko luzapena onartu du (finantzazio gehigarririk gabe), Txonta eta Otxarkoaga auzoetako helburu guztiak lortzeko eta obrak amaitzeko. Horietako batzuk atzeratu egin dira pandemiak eragindako zailtasunen eta hornikuntzetan izan berri den krisiaren ondorioz.

Horrek ez du esan nahi hiri-birgaitze prozesua, eta zehazki Opengela eredua bukatu dela. Izan ere, beste leku batzuetan hasi da erreplikazio-fasea. Zehazki, 10 euskal udalerri ari dira aplikatzen auzo-bulegoak eraikinetako birgaitzearekin lotutako izapide guztietarako leihatila bakar gisa ezartzean oinarritutako ekimen hau. Txontan eta Otxarkoagan proiektuak hartzen dituen 460 etxebizitzez gain, Lasarten eta Durangon kudeaketak egiten hasi dira, baita Pasaian ere, Ezkerraldean (Abato-Zierbena, Santurtzi eta Trapagaran), eta beste bi Aiarako bailaran: Urduñan eta Amurrion. Guztira 1.800 etxebizitza dira.

Europako Opengela proiektua 2019ko maiatzean hasi zen, eta lankidetza publiko-pribatuaren eredu argia da. Eusko Jaurlaritzaz gain, partzuergoan beste erakunde publiko batzuk daude, hala nola Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa, Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala) espezializatutako enpresak.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

The European Commission highlights the Opengela project’s «energy savings and support for vulnerable people»

The European Commission highlights the Opengela project’s «energy savings and support for vulnerable people»

Opengela’s General Assembly

 • This European Project funded by the Horizon 2020 programme will continue for a further eight months, until January 2023. Therefore, the pilot neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) will be able to finish the refurbishment of the buildings of 460 dwellings
 • CINEA (the European Climate, Infrastructures and Environment Executive Agency) values Opengela for its “ambitious energy-savings”, “the creation of local experiences and employment”, the scalability of the processes and the financing” and “the support for vulnerable communities of owners”

The European Union is living a key moment in the energy and ecological transition because of the geopolitical crisis consequence of the invasion of Ukraine. Now, more than ever, the European Commission is determined to reduce its dependence on Russian gas and has launched some initiatives to the end.The recently approved REPowerEU Plan or the ‘Fit for 55’ regulatory framework (aimed at reducing emissions) are oriented in this direction, and the Commission stresses the fundamental role that energy-saving must play in our buildings: in this sense, there is a clear preference for in-depth rehabilitation projects, which involve savings of more than 60% of energy consumption.

In this context of a double need for decarbonisation and reduction of energy dependence, the Commission clearly supports projects such as Opengela that also include a social component. Martin Eibl, Senior Project Advisor at CINEA, the official body that oversees such projects, explained.

During the General Assembly of Opengela, which yesterday brought together all the partners of the consortium led by the Department of Territorial Planning, Housing and Transport, Mr Eibl highlighted the role played by Opengela, an urban regeneration project that is developing two pilot projects in the Otxarkoaga (Bilbao) and Txonta (Eibar) neighbourhoods. He highlighted four reasons: on the one hand, he emphasised the «ambitious energy savings» proposed by the project thanks to the works related to efficiency in the intervened buildings. On the other hand, he underlined the importance given to «the value chain to create local experiences and employment», which speaks in favour of «long-term policies».

Opengela's partners
Opengela’s partners

Thirdly, emphasis was placed on «scalable processes and funding» beyond the two pilot neighbourhoods, which have already begun to be applied in other Basque localities and have been the subject of interest from other European regions. In addition, CINEA values «the support to vulnerable communities of homeowners», a relevant aspect of the project.

Eight-month extension for Horizon 2020 project

The General Assembly also served to confirm that this project financed by the EU through the Horizon 2020 programme (with 1.7 million euros) will be extended by eight months more than initially planned. Instead of ending in May 2022, the European Commission has accepted an extension – without additional funding – until January 2023 to allow all the objectives to be reached and to finalise the works in the Txonta and Otxarkoaga neighbourhoods, some of which were delayed due to the difficulties arising from the pandemic and the recent supply crisis.

This is not to say that the urban regeneration process, and in particular the Opengela model, will end there. In fact, the replication phase has already begun in other places. Specifically, there are already 10 Basque municipalities that are applying this initiative based on the implementation of neighbourhood offices as a one-stop-shop for all procedures related to the refurbishment of buildings. In addition to the 460 homes covered by the project in Txonta and Otxarkoaga, work has begun in Lasarte and Durango, as well as in Pasaia, in three Biscayan municipalities in Ezkerraldea (Abanto-Zierbena, Santurtzi and Trapagarán), as well as another two in the Ayala Valley: Orduña and Amurrio. In total, there are 1,800 dwellings.

The European Opengela project started in May 2019 and is an example of public-private collaboration. In addition to the Basque Government, there are other public entities in the consortium, such as the Basque Energy Agency (EVE), Bilbao Municipal Housing and Debegesa, as well as two organisation at the European level (FEDARENE and Housing Europe) and firms specialising in financing (GNE Finance), communication (Gabineteseis) and European affairs (Zabala).

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

La Comisión Europea pone en valor “el ahorro de energía y el apoyo a personas vulnerables” del proyecto Opengela

La Comisión Europea pone en valor “el ahorro de energía y el apoyo a personas vulnerables” del proyecto Opengela

Asamblea General de Opengela 

 • Este proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020 continuará durante ocho meses más, hasta enero de 2023. Así, los barrios piloto de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) podrán ultimar la rehabilitación en los edificios de 460 viviendas.
 • Desde CINEA (la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente) se valora a Opengela por “su ambicioso ahorro de energía”, “la creación de experiencias a nivel local y empleo”, “la escalabilidad de los procesos y la financiación” y “el apoyo a comunidades de propietarios vulnerables”.

La Unión Europea vive un momento clave en la transición energética y ecológica a raíz de la crisis geopolítica generada por la invasión de Ucrania. Ahora más que nunca, la Comisión Europea está decidida a reducir su dependencia del gas ruso y para ello ha puesto en marcha una serie de iniciativas. El recientemente aprobado Plan REPowerEU o el marco regulatorio ‘Fit for 55’ (destinado a reducir emisiones) van orientados en ese sentido, y desde la Comisión se incide en el fundamental rol que debe jugar el ahorro energético en nuestros edificios: en ese sentido, hay una clara preferencia por los proyectos de rehabilitación en profundidad, que supongan un ahorro de más del  60% del consumo energético. .

En este marco de una doble necesidad de descarbonización y reducción de la dependencia energética la Comisión muestra su claro apoyo a proyectos como Opengela que -además-incluyan un componente social. Según explicó ayer Martin Eibl, Senior Project Advisor de CINEA)el organismo oficial que supervisa este tipo de proyectos.

Durante la Asamblea General de Opengela, que el 3 de marzo reunió a todos los socios del consorcio liderados por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el Sr Eibl puso en valor el papel desempeñado por Opengela, un proyecto de regeneración urbana que desarrolla dos pilotos en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Destacó cuatro motivos: por un lado, resaltó los ”ambiciosos ahorros de energía” que se propone el proyecto gracias a las obras relacionadas con la eficiencia en los edificios intervenidos. Por otro, subrayó la importancia dada a “la cadena de valor para crear experiencias locales y también empleo”, que hablan a favor de unas “políticas a largo plazo”.

En tercer lugar, se puso énfasis en “los procesos y la financiación escalables” más allá de los dos barrios piloto, y que ya han comenzado a aplicarse en otras localidades vascas, y han sido objeto de interés por parte de otras regiones europeas. Además, desde CINEA se valora “el apoyo a comunidades de propietarios vulnerables”, un aspecto relevante dentro del proyecto.

Ocho meses de prórroga para el proyecto Horizon 2020

La Asamblea General también sirvió para confirmar que este proyecto financiado por la UE a través del programa Horizon 2020 (con 1,7 millones de euros) se extenderá en el tiempo ocho meses más de los inicialmente previstos. En vez de finalizar en mayo de 2022, la Comisión Europea ha aceptado una ampliación -sin financiación adicional- hasta enero de 2023 para permitir alcanzar todos los objetivos y ultimar las obras en los barrios de Txonta y Otxarkoaga, algunas de ellas retrasadas a causa de las dificultades derivadas de la pandemia y de la reciente crisis en los suministros.

Socios de Opengela

Esto no quiere decir que el proceso de regeneración urbana, y en concreto el modelo Opengela, terminé ahí. De hecho, ya se ha iniciado la fase de replicación en otros lugares. En concreto, ya hay 10 municipios vascos que están aplicando esta iniciativa basada en la implantación de oficinas de barrio a modo de ventanilla única para todos los trámites relacionados con la rehabilitación de los edificios. Además de las 460 viviendas que abarca el proyecto en Txonta y Otxarkoaga, se han iniciado las gestiones en Lasarte y Durango, así como en Pasaia, en tres municipios vizcaínos de Ezkerraldea (Abato-Zierbena, Santurtzi y Trapagarán), además de otros dos en el valle de Ayala: Orduña y Amurrio. En total suman 1.800 viviendas.

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).el marte

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube