The neighbourhoods of the Opengela project will be the first in Spain to receive aid from the Next Generation funds

The neighbourhoods of the Opengela project will be the first in Spain to receive aid from the Next Generation funds

Refurbished building in Txonta (Eibar)

The Spanish Government is providing the Basque Country with 16.7 million euros to reinforce urban regeneration in Otxarkoaga, Txonta, as well as in Aramotz (Durango) and Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). The European aid will make it possible to increase the subsidy received by each owner to alleviate their contribution to the payment of the projected works.   

The Basque Government announced today that the Basque Country is the first autonomous community in Spain to receive the initial batch of Next Generation European Funds related to urban regeneration, which form part of the Recovery Plan to repair the economic and social damage caused by the pandemic. The Government of Spain has delivered 16.7 million euros that will go to the four neighbourhoods that have their projects underway as part of the Opengela project.  

«The Basque Country is the first Spanish community to receive this aid for having advanced projects in this area,» explained the Department of Territorial Planning, Housing and Transport. This refers to the urban regeneration initiatives in the neighbourhoods of Otxarkoaga (Bilbao), Txonta (Eibar), Aramotz (Durango) and Basaundi Bailara (Lasarte-Oria), whose distribution of funds has already been established and which will now begin the administrative process to access them.  

The first two neighbourhoods started the European Opengela project in May 2019, as pilots. Durango and Lasarte-Oria are subsequently replicating the model and it is hoped that in the future it will be extended to other Basque cities, and also in Europe.   

The 16.7 million received will be used to increase the direct subsidies granted to the four local councils to finance the integral urban regeneration projects in vulnerable neighbourhoods, which are already underway and aim to improve the quality of life of a total of more than 1,500 people and 740 dwellings spread over 65 house numbers. 

The aim of these projects is not only to improve accessibility and energy efficiency with the refurbishment of residential buildings and the redevelopment of the whole area, but also to address their social situation, through technical offices and neighbourhood proximity offices to provide information, manage works and aid and promote local training and employment plans to boost their economic reactivation.  

Specifically, the investment from the European funds will be used to improve the energy efficiency of the homes and buildings to be refurbished, which should achieve a reduction in non-renewable primary energy consumption of more than 45% in some cases and 60% in general depending on the case. 

Otxarkoaga (Bilbao) 

The regeneration project of the Otxarkoaga neighbourhood in Bilbao, which affects 240 dwellings spread over 16 house numbers (five blocks), will add 6.56 million euros to the 3.55 million euros provided by the Basque Government and 997,139 euros from the City Council. Private individuals are investing 1.17 million. The integral action of this project consists of, in addition to the aforementioned actions, the extension of housing in three of the portals, the recovery of a commercial building to house socio-cultural activities and the installation of photovoltaic panels on its roof, and the constitution of a community of shared energy self-consumption. 

Txonta (Eibar) 

In addition to the 1.8 million euro grant from the Basque Government to Eibar Town Council – which in turn is providing a further 2.45 million euro – 2.15 million euro from the Next Funds have been added for the Txonta rehabilitation project, which will benefit 75 homes spread over 16 house numbersenergy-savingenergy-saving, and which stands out for the construction of a public lift to improve accessibility and the demolition of obsolete industrial ruins, which involves the redevelopment of the space. The owners will contribute 734,868 euros for the intervention. It should be borne in mind that, although the Txonta project covers 221 homes, the Next Funds are limited to 75 of them as they are the ones that meet the project start dates or the energy saving percentages established in Royal Decree 853/2021. 

Aramotz (Durango) 

The project for the regeneration of the Aramotz neighbourhood in Durango, which involves 128 dwellings spread over 16 house numberss, will receive an additional 3.66 million euros for its refurbishment from European funds, which will be added to the 3.4 million euro subsidy from the Basque Country and 1.08 million euros from the municipality itself. The owners, for their part, will invest 2.86 million euros. Its urban regeneration has the peculiarity of including the diversion of a channelled stream, which runs unburied in the inner area of the residential buildings. 

Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) 

The regeneration project for the Basaundi Bailara neighbourhood in Lasarte-Oria will add 4.38 million euros to the 3.3 million euro grant awarded by the Basque Government, which covers 151 dwellings spread over 16 portals, and includes urban development work and refurbishment of residential buildings with improvements in accessibility and energy efficiency. The City Council will invest 1.93 million and the owners 3.33 million. 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela proiektuko auzoak izango dira Next Generation funtsen laguntzak jasotzen lehenak Espainian

Opengela proiektuko auzoak izango dira Next Generation funtsen laguntzak jasotzen lehenak Espainian

Txontan birgaitutako eraikina (Eibar)

Espainiako Gobernuak 16,7 milioi euro emango dizkio Euskadiri, Otxarkoagan, Txontan, Aramotzen (Durango) eta Basaundi Bailaran (Lasarte-Oria) hiri-berroneratzea indartzeko. Europako laguntzak aukera emango du jabe bakoitzak proiektatutako obren ordainketan ekarpena arintzeko jasotzen duen diru-laguntza handitzeko. 

Eusko Jaurlaritzak gaur jakinarazi duenez, Euskadi da hiri-berroneratzearekin lotutako Next Generation Europako Funtsen hasierako bidalketa jaso duen Espainiako lehen autonomia-erkidegoa. Funts horiek pandemiak eragindako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzeko Berreskuratze Planaren parte dira. Espainiako Gobernuak 16,7 milioi euro eman ditu, Opengela proiektuaren barruan proiektuak martxan dituzten lau auzoetarako. 

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak azaldu duenez, “Euskadi da laguntza horiek jasotzen dituen Espainiako lehen erkidegoa, arlo horretako proiektu aurreratuak dituelako”. Otxarkoaga (Bilbo), Txonta (Eibar), Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetako hiri-berroneratze ekimenei egiten die erreferentzia. Horien funtsen banaketa dagoeneko ezarrita dago, eta orain hasiko dira horiek eskuratzeko administrazio-izapideak. 

Lehen bi auzoek 2019ko maiatzean hasi zuten Opengela proiektu europarra, pilotu gisa. Durango eta Lasarte-Oria eredua errepikatzen ari dira ondoren, eta etorkizunean beste euskal hiri batzuetara zabaltzea espero da, baita Europakoetara ere. 

Jasotako 16,7 milioiak auzo kalteberen hiri-berroneratze integralerako proiektuak finantzatzeko lau udalei emandako zuzeneko diru-laguntzak handitzera bideratuko dira. Proiektu horiek dagoeneko martxan daude, eta guztira 1.500 pertsona baino gehiagoren bizi-kalitatea eta 740 etxebizitza hobetu nahi dituzte, 65 ataritan banatuta. 

Proiektu horien bidez, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetu nahi dira, bizitegi-eraikinak birgaituta eta ingurune osoa berrurbanizatuta, baina, horrez gain, haien gizarte-egoerari ere aurre egin nahi zaio, bulego teknikoen eta auzoaren hurbiltasun-bulegoen bidez, informazio-, obra- eta laguntza-lanetarako eta ekonomia suspertzeko prestakuntza- eta enplegu-planak bultzatzeko. 

Zehazki, Europako funtsetatik datorren inbertsioa birgaitu beharreko etxebizitzen eta eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzera bideratuko da. Energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoa % 45etik gora murriztea lortu beharko dute kasu jakin batzuetan, eta % 60tik gora, oro har, kasuen arabera. 

Otxarkoaga (Bilbo) 

Bilboko Otxarkoaga auzoa berroneratzeko proiektuak 16 ataritan (bost bloke) banatutako 240 etxebizitzari eragingo die, eta 6,56 milioi euro gehituko zaizkio Eusko Jaurlaritzak emandako 3,55 milioiei eta Udalak emandako 997.139 euroei. Partikularrek 1,17 milioi inbertitzen dituzte. Proiektu honen jarduketa integrala honako hau da: lehen aipatutako jarduketez gain, etxebizitzak handitzea hiru ataritan, merkataritza-eraikin bat berreskuratzea jarduera soziokulturalak hartzeko eta estalkian plaka fotovoltaikoak instalatzea, eta energia-autokontsumorako komunitate partekatu bat eratzea. 

Txonta (Eibar) 

Eusko Jaurlaritzak Eibarko Udalari emandako 1,8 milioi euroko diru-laguntzari – beste 2,45 milioi euro ere ematen ditu udalak– Next funtsen 2,15 milioi euro gehitu zaizkio Txonta birgaitzeko proiekturako. Horrek 75 etxebizitzari egingo die mesede, 16 ataritan banatuta. Irisgarritasuna hobetzeko igogailu publiko bat eraikitzeagatik eta industria-hondakin zaharkituak eraisteagatik nabarmentzen da, espazioa berrantolatzea dakarrena. Jabeek 734.868 euro jarriko dituzte esku hartzeko. Kontuan izan behar da Txontaren proiektua 221 etxebizitzatara hedatzen bada ere, Next funtsak 75 etxebizitzatara mugatzen direla, 853/2021 Errege Dekretuan ezarritako energia aurrezteko ehunekoak edo proiektuaren hasiera-datak betetzen dituztelako. 

Aramotz (Durango) 

Durangoko Aramotz auzoa birgaitzeko proiektuak, non 128 etxebizitzek parte hartzen duten 16 ataritan banatuta, Europako funtsetatik datozen 3,66 milioi euro gehiago izango ditu, eta horiek Euskadiren 3,4 milioiko eta udalerriaren beraren 1,08 milioiko diru-laguntzari gehituko zaizkio. Jabeek, berriz, 2,86 milioi euro inbertituko dituzte. Hiri-berroneratzearen berezitasuna kanalizatutako erreka bat desbideratzea da, bizitegi-eraikinen barnealdean lurperatu gabe doana. 

Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) 

Lasarte-Oriako Basaundi Bailara auzoa berroneratzeko proiektuak 4,38 milioi euro gehituko dizkio Eusko Jaurlaritzaren 3,3 milioi euroko diru-laguntzari. Diru-laguntza horrek 16 ataritan banatutako 151 etxebizitza hartzen ditu, eta irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuko duten bizitegi-eraikinak urbanizatzeko eta birgaitzeko obrak barne hartzen ditu. Udalak 1,93 milioi inbertituko ditu eta jabeek 3,33 milioi. 

Opengela proiektu europarra auzoetako hiri-berroneratze prozesuekin batera doazen auzo-bulegoen abiaraztean eta funtzionamenduan zentratzen da batez ere. 2019ko maiatzean hasi zen, eta 2023ko urtarrilera arte jarraituko du. Europako Batzordearen Horizon 2020 programaren finantzaketa du, eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila buru duen partzuergo publiko-pribatu batek kudeatzen du. 

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Los barrios del proyecto Opengela serán los primeros de España en recibir ayudas de los fondos Next Generation

Los barrios del proyecto Opengela serán los primeros de España en recibir ayudas de los fondos Next Generation

Edificio rehabilitado en Txonta (Eibar)

El Gobierno de España entrega a Euskadi 16,7 millones de euros que se destinarán a reforzar la regeneración urbana en Otxarkoaga, Txonta, así como en Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). La ayuda europea permitirá aumentar la subvención que recibe cada persona propietaria para aliviar su aportación en el pago de las obras proyectadas. 

El Gobierno Vasco ha dado a conocer hoy que Euskadi es la primera comunidad autónoma de España en recibir la remesa inicial de los Fondos Europeos Next Generation relacionados con la regeneración urbana, que forman parte del Plan de Recuperación para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. El Gobierno de España ha entregado 16,7 millones de euros que irán a parar a los cuatro barrios que tienen en marcha sus proyectos dentro del proyecto Opengela. 

“El País Vasco es la primera comunidad española en recibir estas ayudas por contar con proyectos avanzados en esta materia”, ha explicado el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Se refiere a las iniciativas de regeneración urbana en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao), Txonta (Eibar), Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria), cuyo reparto de fondos ya ha sido establecido y que comenzarán ahora la tramitación administrativa para acceder a los mismos. 

Los dos primeros barrios comenzaron en mayo de 2019 el proyecto europeo Opengela, a modo de pilotos. Durango y Lasarte-Oria está replicando posteriormente el modelo y se espera que en el futuro se amplíe a otras ciudades vascas, y también de Europa.  

Los 16,7 millones recibidos se van a destinar a incrementar las subvenciones directas otorgadas a los cuatro ayuntamientos para la financiación de los proyectos de regeneración urbana integral de barrios vulnerables, que ya se encuentran en marcha y pretenden mejorar la calidad de vida de un total de más de 1.500 personas y 740 viviendas repartidas en 65 portales.  

Mediante esos proyectos se pretende no sólo mejorar en accesibilidad y eficiencia energética con la rehabilitación de edificios residenciales y la reurbanización de todo el entorno, sino hacer frente también a su situación social, a través de las oficinas técnicas y de proximidad de barrio para labores de información, gestión de obras y ayudas y para el impulso de planes locales de formación y empleo que impulse su reactivación económica. 

En concreto, la inversión proveniente de los fondos europeos se destinará a mejorar la eficiencia energética de las viviendas y edificios objeto de la rehabilitación, que deberán alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 45% en algunos casos puntuales y el 60%, en líneas generales dependiendo de los casos. 

Otxarkoaga (Bilbao) 

El proyecto de regeneración del barrio Otxarkoaga en Bilbao, que afecta a 240 viviendas repartidas en 16 portales (cinco bloques), sumará 6,56 millones de euros a los 3,55 millones que aporta el Gobierno Vasco y a los 997.139 euros del Ayuntamiento. Los particulares invierten 1,17 millones. La actuación integral de este proyecto consiste en, además de las actuaciones anteriormente citadas, ampliación de viviendas en tres de los portales, recuperación de un edificio comercial para acoger actividades socioculturales e instalando placas fotovoltaicas en su cubierta, y la constitución de una comunidad de autoconsumo energético compartido. 

Txonta (Eibar) 

A la subvención del Gobierno Vasco de 1,8 millones de euros otorgada al Ayuntamiento de Eibar –que a su vez aporta otros 2,45 millones de euros- se le añaden 2,15 millones de euros de los Fondos Next para el proyecto de rehabilitación de Txonta, que beneficiará a 75 viviendas repartidas en 16 portales, y que destaca por la construcción de un ascensor público para mejorar su accesibilidad y la demolición de ruinas industriales obsoletas, que implica la reordenación del espacio. Las personas propietarias aportarán 734.868 euros para la intervención. Hay que tener en cuenta que, aunque el proyecto de Txonta se extiende a 221 viviendas, los Fondos Next se circunscriben a 75 de ellas por ser las que cumplen con las fechas de inicio de proyecto o los porcentajes de ahorro energético establecidos en el Real Decreto 853/2021. 

Aramotz (Durango) 

El proyecto de regeneración del barrio Aramotz en Durango, en el que participan 128 viviendas repartidas en 16 portales, contará para su rehabilitación con 3,66 millones de euros más provenientes de los fondos europeos, que se sumarán a la subvención de Euskadi de 3,4 millones y a 1,08 millones del propio municipio. Las personas propietarias, por su parte, invertirán 2,86 millones de euros. Su regeneración urbana tiene la peculiaridad de abarcar el desvío de un arroyo canalizado, que discurre sin soterrar en la zona interior de los edificios residenciales. 

Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) 

El proyecto de regeneración del barrio Basaundi Bailara en Lasarte-Oria sumará 4,38 millones a la subvención otorgada de 3,3 millones de euros del Gobierno Vasco, que abarca a 151 viviendas repartidas en 16 portales, e incluye obras de urbanización y rehabilitación de edificios residenciales con mejoras de accesibilidad y eficiencia energética. El Ayuntamiento invertirá 1,93 millones y las personas propietarias 3,33 millones.  

El proyecto europeo Opengela se centra, sobre todo, en la puesta en marcha y el funcionamiento de las oficinas de barrio que acompañan los procesos de regeneración urbana en los barrios. Se inició en mayo de 2019 y continuará hasta enero de 2023. Cuenta con financiación del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea y está gestionado por un consorcio público-privado que lidera el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube