Otxarkoagak eko-auzo bihurtu nahi du, autokontsumo energetikoaren Mankomunitatea abian jarrita

Otxarkoagak eko-auzo bihurtu nahi du, autokontsumo energetikoaren Mankomunitatea abian jarrita

 • Autokontsumo partekatuari esker, F merkataritza-guneko eguzkiplakek sortutako energiaren soberakina auzoko bizilagunen arteanbanatu ahal izango da.
 • Bilboko Udal Etxebizitzen ekimena, auzoko bizilagunekin batera, eraikinak zaharberritzeko eta hiri-berroneratzeko Orain Otxar proiektuaren barruan kokatzen da.

Otxarkoaga auzoko etxebizitza sozialetako bizilagunek eta Bilboko Udal Etxebizitzak tokiko erakunde publikoak energía autokontsumoko Mankomunitatea eratu dute, eta horri esker, F merkataritza-gunean eta Txotena kalean birgaitzen ari diren bost eraikin-blokeetako batean instalatutako eguzkipanelek sortutako energia-soberakina inguruko etxebizitzen hornidura elektrikorako erabili ahal izango da.

Jon Bilbao Etxebizitzako zinegotziak eta Udal Etxebizitzen presidenteak gogorarazi duenez, ekimen hau Orain Otxar proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horren helburua da Otxarkoaga sozialki jasangarria den eko-auzo bihurtzea, elkarteen sarearen inplikazioarekin. “Horrelako aurreneko esperientzia da gure urian; eta erakundeen arteko elkarlanaren eta, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Bilboko Udal Etxebizitzak-ek batera hirigintza arloko biziberritzearen alde egin izanaren emaitza dugu esperientzia”.
Helburua da energia-ekoizpenaren % 50 merkataritza-guneari eta bertako instalazioetan kokatutako lokalei banatzea, eta gainerako % 50 inguruko atari eta etxebizitzei, 500 metrotik beherako erradioan.

Horrela, banaketak aurreikusten du eguzki-panelek sortutako soberakinetik datorren hornidura elektrikoa merkataritza-gunetik gertu dauden 9 ataritara eta Txotena eta Irumineta kaleetan dauden udal-titulartasuneko 11 etxebizitzetara banatzea. Helburua kalteberatasun-arazoak dituzten pertsonak bizi diren etxebizitza horiei jatorri berriztagarriko energia garbia ematea da.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxarkoaga aspira a convertirse en un eco-barrio con la puesta en marcha de una Mancomunidad de autoconsumo energético

Otxarkoaga aspira a convertirse en un eco-barrio con la puesta en marcha de una Mancomunidad de autoconsumo energético

 • El autoconsumo compartido permitirá el reparto del excedente de la energía generada por las placas solares del Centro Comercial F y uno de los cinco bloques de edificios que se están rehabilitando en la calle Txotena.
 • La iniciativa de Viviendas Municipales de Bilbao junto a vecinos y vecinas del barrio bilbaíno se enmarca en el proyecto de rehabilitación de edificios y regeneración urbana Orain Otxar.

Vecinos y vecinas del barrio bilbaíno de Otxarkoaga que residen en pisos sociales del y el organismo público local Viviendas Municipales de Bilbao han constituido la Mancomunidad de autoconsumo energético que permitirá que el excedente de la energía generada por los paneles solares instalados en el remodelado Centro Comercial F y en uno de los cinco bloques de edificios que se están rehabilitando en la calle Txotena, se destine al suministro eléctrico de las viviendas de la zona.

Según ha recordado, Jon Bilbao, concejal de Vivienda y Presidente de Viviendas Municipales esta iniciativa, se enmarca en el proyecto Orain Otxar, que tiene como objetivo convertir a Otxarkoaga en un eco-barrio socialmente sostenible, con la implicación del tejido asociativo. “Se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en la ciudad, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta compartida por la regeneración urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales de Bilbao”.

El objetivo es distribuir el 50% de la producción de energía al propio centro comercial y a los locales ubicados en sus instalaciones, y el 50% restante para los portales y viviendas del entorno, en un radio inferior a 500 metros.

De esta forma, el reparto previsto contempla el suministro eléctrico procedente del excedente generado por los paneles solares a 9 portales cercanos al centro comercial y a 11 viviendas de titularidad municipal situadas en las calles Txotena e Irumineta. El objetivo es dotar a estas viviendas que albergan personas con problemas de vulnerabilidad, de energía limpia de origen renovable.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela, Euskadiko hiri-berroneratze prozesuaren adibide gisa, prestakuntza-jardunaldi batean

Opengela, Euskadiko hiri-berroneratze prozesuaren adibide gisa, prestakuntza-jardunaldi batean

Bilboko Udal Etxebizitza eta Debegesako ordezkariak beren esku-hartzean.

 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) ikastaro batean, funtzionarioei eta profesionalei zuzenduta, birgaitze integraleko kasuak azalduko dira Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), baita Lasarte-Orian eta Durangon ere.
 • Gainera, Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak, hiria berroneratzeko Euskadin egiten ari diren ekintzen berri eman du.
 • Bestalde, Gerardo Ruiz arkitektoak eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko irakasleak Euskadiko auzoen hiri-berroneratze prozesuaren potentzial ekonomiko eta sozial handia azaldu zuen.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) prestakuntza-jardunaldi bat antolatu du astearte honetan, otsailak 16, Euskadiko funtzionarioei eta profesionalei zuzenduta, hiri-berroneratzearen alderdi teknikoei eta antolamenduari buruz. Eta arlo horiek ezagutarazteko Opengela proiektura jo du, Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar) bi proiektu pilotu garatzen ari baitira.

Ikastaroaren helburua hiri-berroneratzearen arloko arau- eta administrazio-esparruak eta horiek garatzeko eskalak argitzea izan da, baita arlo horretako alderdi teknikoak eta antolamendukoak ezagutzea ere.
Opengelako kideen bi elkarteko ordezkariek, Bilboko Udal Etxebizitza eta Debegesa, Otxarkoagan eta Txontan, hurrenez hurren, egiten ari diren birgaitze integraleko jarduerak azaldu dituzte. Bilboko auzoan bost eraikinetan ari dira lanean, guztira 16 atari eta 240 etxebizitza. Txontaren kasuan, lanak 17 ataritako 221 etxebizitzatan egiten ari dira.

Bestalde, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak Euskadin hiri-arloan egiten ari diren jarduerak azaldu ditu, besteak beste, Opengela, hirietako bizi-kalitatea hobetzeko Eusko Jaurlaritzak sustatutako proiektua..

Jardunaldian Gerardo Ruiz Palomequek ere parte hartu zuen. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoko irakasle titularra da, eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan dihardu jarduera horiek garatzen. Hitzaldian, Euskadiko auzoen hiri-berroneratzeak duen potentzial ekonomiko eta sozial handia azaldu zuen.

Txontako eta Otxarkoagako bulegoak koordinatzen dituzten Debegesa eta Bilboko Udal Etxebizitzen ordezkariez gain, Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetan Opengela modeloa garatzen hasi diren bi bulegoetako arduradunek ere parte hartu zuten, eta egiten ari diren lana azalduz.

Jardunaldian izan dira, halaber, Aitor Vallejo soziologoa, European Research Surveyren sortzailea, eta Sonia De Gregorio arkitektoa, hiri-berroneratzeaz eta genero-ikuspegiaz hitz egin duena.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela, como ejemplo de regeneración urbana en Euskadi en una jornada de formación

Opengela, como ejemplo de regeneración urbana en Euskadi en una jornada de formación

Representantes de Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa durante su intervención.

 • Un curso del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), dirigido al funcionariado y a profesionales, expone los casos de rehabilitación integral en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), así como en Lasarte-Oria y Durango.
 • Además, Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, da a conocer las diferentes acciones que se están llevando a cabo en Euskadi en regeneración urbana.
 • Por otra parte, Gerardo Ruiz, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, expuso el gran potencial económico y social que presenta la regeneración urbana de los barrios de Euskadi.

Una jornada formativa organizada este martes 16 de febrero por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) ha orientado al funcionariado y a profesionales de Euskadi sobre los aspectos técnicos y organizativos de la regeneración urbana. Y para darlo a conocer ha recurrido al proyecto Opengela, que está desarrollando dos pilotos en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).

El objetivo del curso ha sido mostrar los marcos normativos y administrativos en materia de regeneración urbana y las escalas en las que se puede desarrollar, así como conocer aspectos técnicos y organizativos en este ámbito.

Representantes de dos de las entidades socias de Opengela, Vivienda Municipales de Bilbao y Debegesa, han expuesto las actuaciones de rehabilitación integral que están llevando a cabo en Otxarkoaga y Txonta, respectivamente. En el barrio bilbaíno se está actuando sobre cinco edificios que suman 16 portales con un total de 240 viviendas. En el caso de Txonta, los trabajos se están desarrollando en 221 viviendas de 17 portales.

Por su parte, el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Ignacio de la Puerta, ha sido el encargado de exponer las actuaciones que se están llevando a cabo en Euskadi en materia urbana, entre las que se encuentra Opengela, el proyecto impulsado por el Gobierno Vasco que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades a través de la regeneración urbana.

En la jornada también participó Gerardo Ruiz Palomeque, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y que colabora con el Gobierno Vasco en el desarrollo de estas actuaciones. En su conferencia, expuso el gran potencial económico y social que presenta la regeneración urbana de los barrios de Euskadi.

Además de las representantes de Debegesa y Viviendas Municipales de Bilbao que coordinan las oficinas de Txonta y Otxarkoaga, también participaron las responsables de dos oficinas donde se ha empezado a replicar el modelo Opengela, en los barrios de Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria), y explicaron las actuaciones que están llevando a cabo.

La jornada también contó con el sociólogo Aitor Vallejo, fundador del European Research Survey, y la doctora arquitecta Sonia De Gregorio, que ha hablado sobre la regeneración urbana y la perspectiva de género.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Webinar: Cómo implantar los Servicios Integrados de Renovación del Hogar – Ejemplos de Europa

Webinar: Cómo implantar los Servicios Integrados de Renovación del Hogar – Ejemplos de Europa

 • El 15 de marzo de 2022, Opengela y el Pacto de los Alcaldes – Europa invitan a otros SIRH de toda Europa a mostrar cómo han creado sus oficinas de ventanilla única.

La regeneración urbana es uno de los sectores clave para una Europa energéticamente eficiente. Dado que sólo el 1% de los edificios se renuevan cada año con criterios de eficiencia energética, es crucial una acción eficaz para conseguir que Europa sea neutra desde el punto de vista climático (emisiones netas cero) en 2050.

Las propuestas de la Comisión Europea para la revisión de la legislación, como parte del Green Deal, prestan especial atención a la renovación de edificios, sin embargo no siempre es un camino fácil para la ciudadanía.  El desembolso al que hay que hacer frente, o las dificultades para encontrar y pagar a profesionales certificados pueden ser unas de las más importantes. Para contrarrestar este inconveniente, muchas ciudades y regiones de Europa han desarrollado servicios para ayudar a su población en su camino de renovación.

Entre ellos se encuentran los Servicios Integrados de Renovación del Hogar (SIRH), como ventanillas únicas o plataformas en línea, que desempeñan un importante centro de asesoramiento e información para los ciudadanos o los profesionales. Los Servicios Integrados de Renovación del Hogar son un tema candente, como demuestra la publicación de Adrien Bullier y Christophe Milin: Hacia el despliegue a gran escala de los «servicios integrados de renovación del hogar» en Europa.

En este seminario web conjunto, Opengela y el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía – Europa invitan a otros proyectos y programas de SIRH de toda Europa a mostrar cómo han creado su ventanilla única y sus particularidades.

Agenda

10:00BienvenidaJose Ramon Lopez – EVE
10:10Compromisos 2050Mariangela Luceri, Covenant of Mayors Europe
10:20Hacia la implantación a gran escala de los «servicios integrados de renovación del hogar» en EuropaChristophe Milin – CINEA
10:35OPENGELAAndoni Hidalgo – Euriker, España
10:55Superhomes2030Seamus Hoyne – Tipperary Energy Agency, Irlanda (TBC)
11:10GIDomusJordi Ayats – Ayuntamiento Olot, España
11:25Q&A 
12:00Agradecimientos y clausuraJose Ramon Lopez– EVE
Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

«Opengela has made it easier for us to rehabilitate not only buildings in Otxarkoaga, but also spaces that were in disuse»

Interview

«Opengela has made it easier for us to rehabilitate not only buildings in Otxarkoaga, but also spaces that were in disuse»

Jon Bilbao

Jon Bilbao, Councillor for Housing and President of the Bilbao Municipal Housing Association.

The city of Bilbao is promoting one of the two pilot experiences of the Opengela project. The Otxarkoaga neighbourhood has set up an office to help the neighbourhood throughout the process of refurbishing its buildings. Within the scope of this European project, five blocks of buildings with 16 portals and a total of 240 dwellings are being rehabilitated. 

In the case of Otxarkoaga, unlike the other pilot project in Txonta (in Eibar), the particularity lies in the fact that most of the housing (around 60%) is publicly owned, through the company Viviendas Municipales de Bilbao. Its president, in addition to being the councillor responsible for Housing, is Jon Bilbao. 

Bilbao City Council has an ambitious urban regeneration plan for the Otxarkoaga neighbourhood, with the Orain Otxar plan. Within this framework, there is the Opengela project and the neighbourhood office that has been operating for almost two years. How do you assess the progress of the project so far? 

It has been a very positive experience. The project has enabled us to rehabilitate not only residential buildings, but also spaces that were in disuse in the neighbourhood, giving them new life and services for Otxarkoaga. The office allows us to have a local view of the progress of the refurbishment work and to have a real awareness of what is happening in each dwelling and thus be able to make better decisions.  

In this case, the City Council, as well as being the driving force behind the project, is also the owner of many of the homes that form part of it. What lessons and conclusions can be drawn from this dual status? 

We had already carried out similar projects in Otxarkoaga and other neighbourhoods in Bilbao, which allowed us to use the experience we had gained in this project. The idea of tackling projects in public-private properties seems to us to be a great success that benefits both parties. The owners are delighted to be able to count on the professionalism and involvement of the Municipal Housing workers in the projects and we are delighted to be able to count on them in the various participatory projects, as well in the day-to-day running of the works.

How is the neighbourhood reacting to the creation of the office and all that it entails, and what receptivity and encouragement do you see? 

We believe that the office is working very well. The people who are affected by the works know where to go with any doubts that may arise in a project of this magnitude and it allows us to organise ourselves better with all the agents involved in these processes. 

This is a vulnerable neighbourhood, what difficulties are you encountering in intervening there, and how are you dealing with them? 

The great difficulty is the uncertainty that comes with these major rehabilitation works, nothing that does not happen in other neighbourhoods. We deal with the problems one by one and try to provide ‘ad hoc’ solutions to each of the queries. Transparency and constant information about the projects help to deal with the inconvenience of such lengthy projects. 

How is the financing of building renovation projects being resolved? 

This is currently being channelled using a programme of instalments over a long period, combined with public financing via subsidies and the added improvements of financing from private entities and the construction companies awarded the works. A specific working methodology has been developed. 

The European project will end in 2022. With the knowledge already accumulated over the years, what would you say to any other municipality interested in applying this model, both in the Basque Country and at the European level? 

They should be encouraged to set up this type of mechanism in their municipalities. Many neighbourhoods need to undertake this type of projects and having neighbourhood offices facilitates the task of individualised assistance. 

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

“Opengelak Otxarkoagako eraikinak ez ezik, erabiltzen ez ziren espazioak ere birgaitzeko aukera eman digu”

Elkarrizketa

“Opengelak Otxarkoagako eraikinak ez ezik, erabiltzen ez ziren espazioak ere birgaitzeko aukera eman digu”

Jon Bilbao

Jon Bilbao, Etxebizitza Saileko zinegotzi delegatua eta Bilboko Etxebizitzen presidentea.

Bilbo Opengela proiektuaren bi esperientzien artean, pilotu bat bultzatzen du. Otxarkoaga auzoan bulego bat sortu da eraikinak birgaitzeko prozesu osoan bizilagunei laguntzeko. Europako proiektu honen esparruan, 16 atari eta 240 etxebizitza dituzten bost eraikin-bloketan jarduten da.

Otxarkoagaren kasuan, Txontako (Eibar) beste pilotua ez bezala, berezitasuna da etxebizitza gehienak (% 60 inguru) jabetza publikokoak direla, Bilboko Udal Etxebizitzak sozietatearen bitartez. Elkarte honen Lehendakaria eta Etxebizitza Saileko zinegotzi delegatua Jon Bilbao da.

Bilboko Udalak asmo handiko plana du Otxarkoaga auzoan hiria berroneratzeko, Orain Otxar planarekin. Esparru horren barruan dago Opengela proiektua eta duela ia bi urtetik martxan dagoen auzo-bulegoa. Nola baloratzen duzu proiektuaren ibilbidea orain arte?

Oso esperientzia positiboa izaten ari da. Proiektuak, etxebizitza eraikinak birgaitzeaz gain, auzoan erabiltzen ez ziren espazioak birgaitzea eta Otxarkoagan bizitza eta zerbitzu berriak ematea ahalbidetu digu. Bulegoak birgaitze-obren aurrerapenen tokiko ikuspegia izateko aukera ematen du, eta etxebizitza bakoitzean gertatzen ari denaren benetako kontzientzia izateko aukera ematen du, erabaki egokiagoak hartu ahal izateko.

Kasu honetan, Udala proiektuaren sustatzailea izateaz gain, proiektuaren parte diren etxebizitza horietako askoren jabea ere bada. Zer ikasketa eta ondorio ateratzen dira baldintza bikoitz horretatik?

Otxarkoagan eta Bilboko beste auzo batzuetan egindako antzeko jardueretan oinarritu gara, eta, beraz, proiektu honetan lortutako esperientzia hori erabiltzeko aukera eman zigun. Jabetza publiko-pribatuetan proiektuei ekiteko ideia oso egokia iruditzen zaigu, eta bi aldeak hori sustatu dute. Jabeak pozik daude Udal Etxebizitzako langileen profesionaltasunarekin eta inplikazioarekin proiektuetan, eta gu, berriz, proiektu parte-hartzaileetan eta obren egunerokotasunean.

Ze erreakzio izaten ari dira bizilagunek? Zer jarrera somatu duzu bulegoa sortzearen inguruan eta horrek eragin duen guztiarekin?

Uste dugunez, bulegoa oso ondo ibilbide hona izaten ari da. Obrek eragiten dieten pertsonek badakite nora jo obra garrantzitsu honetan sor daitekeen edozein zalantzaren aurrean, eta prozesu horietan parte hartzen duten eragile guztiekin hobeto antolatzeko aukera ematen digu.

Auzo kaltebera da. Zer zailtasun aurkitzen ari dira han esku hartzeko, eta nola konpontzen ari dira?

Zailtasun handiena birgaitze-lan handi horiek dakartzaten ziurgabetasuna da, beste auzo batzuetan gertatzen ez dena. Arazoak banan-banan tratatzen ditugu, eta kontsulta bakoitzari irtenbideak ad hoc ematen saiatzen gara. Proiektuen gardentasuna eta etengabeko informazioa lagungarriak dira hain proiektu luzeen eragozpenei aurre egiteko.

Nola ematen ari da eraikinak birgaitzeko proiektuen finantzaketa?

Gaur egun, derrama-programa zabal baten bidez bideratzen ari da, diru-laguntzen bidezko finantzaketa publikoarekin eta erakunde pribatuen eta obren esleipendun diren eraikuntza-enpresen finantzaketa-hobekuntza erantsiekin batera. Berariazko lan-metodologia egin da.

Europako proiektua 2022an amaituko da. Urte hauetako ezagutzarekin, zer esango zenioke eredu hori Euskadin zein Europan aplikatzeko interesa duen beste edozein udalerriri?

Beren udalerrietan horrelako mekanismoak ezartzera animatzen diet. Auzo askok horrelako proiektuei ekiteko beharra dute, eta auzo-bulegoak izateak banakako laguntza-lana errazten du.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

“Opengela nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de Otxarkoaga, sino también espacios que estaban en desuso”

Entrevista

“Opengela nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de Otxarkoaga, sino también espacios que estaban en desuso”

Jon Bilbao

Jon Bilbao, concejal delegado del Área de Vivienda y presidente de Viviendas Municipales de Bilbao.

La ciudad de Bilbao impulsa una de las dos experiencias piloto del proyecto Opengela. El barrio de Otxarkoaga ha creado una oficina que ayuda al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. En el ámbito de este proyecto europeo se actúa sobre cinco bloques de edificios que cuentan con 16 portales y un total de 240 viviendas. 

En el caso de Otxarkoaga, a diferencia del otro piloto de Txonta (en Eibar), la particularidad reside en que la mayoría de las viviendas (en torno al 60 %) son propiedad pública, a través de la sociedad Viviendas Municipales de Bilbao. Su presidente, además de concejal delegado del Área de Vivienda, es Jon Bilbao. 

El Ayuntamiento de Bilbao tiene un ambicioso plan de regeneración urbana en el barrio de Otxarkoaga, con el plan Orain Otxar. Dentro de ese marco, se encuentra el proyecto Opengela y la oficina de barrio que funciona desde hace casi dos años. ¿Cómo valora la marcha del proyecto hasta el momento? 

Está siendo una experiencia muy positiva. El proyecto nos ha facilitado rehabilitar no solo edificios de viviendas, sino que también espacios que estaban en desuso en el barrio y dándoles una nueva vida y servicios para Otxarkoaga. La oficina permite tener una visión local de los avances de las obras de rehabilitación y tener una conciencia real de lo que está ocurriendo en cada vivienda y así poder tomar decisiones más idóneas. 

En este caso, el Ayuntamiento, además de ser impulsor del proyecto, también es propietario de muchas de esas viviendas que forman parte de él. ¿Qué aprendizaje y conclusiones se extraen de esa doble condición? 

Veníamos ya de otras actuaciones parecidas tanto en Otxarkoaga como en otros barrios de Bilbao, por lo que nos permitió usar esa experiencia adquirida en este proyecto. La idea de abordar proyectos en propiedades público-privadas nos parece un gran acierto del que se nutren ambas partes. Los propietarios están encantados con poder contar con la profesionalidad e implicación de los y las trabajadores de Vivienda Municipales en los proyectos y nosotros y nosotras, de poder contar con ellos en los diversos proyectos participativos, así como en el día a día de las obras. 

¿Cómo está reaccionando el vecindario? ¿Qué receptividad y ánimo ve con respecto a la creación de la oficina y todo lo que supone? 

Creemos que la oficina está funcionando muy bien. Las personas que están siendo afectadas por las obras saben dónde acudir ante cualquier duda que puede surgir en una obra de este calado y nos permite organizarnos mejor con todos los agentes implicados en estos procesos. 

Se trata de un barrio vulnerable. ¿Qué dificultades se están encontrando para intervenir allí, y cómo las están solventando? 

La gran dificultad es la incertidumbre que conllevan estas grandes obras de rehabilitación, nada que no pase en otros barrios. Tratamos los problemas uno a uno y se intenta dar soluciones ‘ad hoc’ a cada una de las consultas. La transparencia y la información constante de los proyectos ayudan a afrontar las molestias derivadas de proyectos tan largos. 

¿Cómo se está resolviendo la financiación de los proyectos de rehabilitación de los edificios? 

Actualmente se está canalizando mediante un programa de derramas amplio en el tiempo, conjugado con la financiación pública vía subvenciones y las mejoras añadidas de financiación de entidades privadas y de las propias constructoras adjudicatarias de las obras. Se ha realizado una metodología específica de trabajo.   

El proyecto europeo terminará en 2022. Con el conocimiento ya acumulado de estos años, ¿qué le diría a cualquier otro municipio interesado en aplicar este modelo, tanto en Euskadi como a nivel europeo? 

Que se animen a establecer este tipo de mecanismos en sus municipios. Hay muchos barrios con necesidad de emprender este tipo de proyectos y el hecho de tener oficinas de barrio facilita la tarea de asistencia individualizada.  

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

Opengela en Euskal Hiria 2021
 • El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

El congreso Euskal Hiria ha celebrado este año su vigésima edición. Es una cita clásica para los expertos en planificación territorial, un aspecto en el que el País Vasco ha destacado en las últimas décadas. En esta ocasión se puso el acento en la transformación social y ambiental de las ciudades, y se ha fijado en casos concretos de regeneración urbana en ámbitos vulnerables de Euskadi, sobre todo el modelo Opengela.

La importancia de la regeneración urbana ha tenido protagonismo en este congreso celebrado en Vitoria-Gasteiz. En una ponencia marco, Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, explicó la necesidad de “recuperar las ciudades”. Un estudio del propio Gobierno desvela que, a pesar de los últimos 40 años de inversiones públicas, “el 30% de los barrios de Euskadi están en condiciones de vulnerabilidad alta o muy alta”, además de constatarse “la relación entre la vulnerabilidad y la salud”.

Para afrontar esta situación, el Gobierno Vasco ha propuesto un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de regeneración urbana integral, un proyecto abierto a múltiples agentes para intervenir en 47 municipios. Para llevarlo a cabo se plantea “extender el modelo Opengela”, financiado por la Comisión Europea.

Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, recalcó la importancia de generar “confianza” con el vecindario, “sensibilizar sobre los beneficios de la intervención para mejorar el confort y la habitabilidad”, realizar un “diagnóstico sobre aspectos económicos, sociales y culturales”, fomentar oportunidades de empleo y “ofrecer un espacio de encuentro y confianza que funciona como ventanilla única”. En este sentido, el modelo Opengela impulsa la creación de oficinas de proximidad en cada barrio, que acompañan al vecindario en el proceso de regeneración urbana”. También apuntó la novedad de que aporta “una financiación justa y asequible para todos”.

En la jornada inaugural, Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, animó a “plantearnos el impulso de nuevos modelos urbanísticos que permitan la convivencia de los diferentes tejidos que conforman nuestras ciudades y mejoren su interrelación con el entorno rural y natural, a través de una nueva configuración y uso de los espacios públicos y una nueva movilidad”.

Para conseguirlo, Euskadi se ha dotado de una herramienta fundamental: la Agenda Urbana Bultzatu 2050, un de las primeras elaboradas a nivel regional y que está alineada con la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, Iñaki Arriola destacó la regeneración urbana como una manera de lograr “la transformación de las ciudades hacia urbes más justas y sostenibles”.

Euskadi ya tiene varias experiencias en este terreno, que implica no solo la rehabilitación de edificios, la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, sino con un sentido más amplio y consecuencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza. Opengela sirvió de ejemplo en varias ocasiones para los ponentes del congreso.

Durante Euskal Hiria, la jefa de la oficina de España de ONU-Habitat, Carmen Sánchez-Miranda, subrayó que “si los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el Qué, las agendas urbanas son el Cómo. ONU-Habitat ha venido acompañando a la Agenda vasca Bultzatu 2050 desde su concepción, convencidos de que el ámbito territorial es un nivel clave en los procesos de implementación, de coordinación y de promoción de la gobernanza efectiva, y de que el rol de los gobiernos subnacionales es igual de importante que el de los niveles nacional y local en este sentido”.

La jefa de ONU-Habitat en España añadió que “la forma en que los pueblos y las ciudades se recuperen de la pandemia tendrá un gran impacto en los esfuerzos globales para lograr un futuro sostenible para todos (…) los Objetivos de Desarrollo Sostenible son precisamente los rails articuladores capaces de asegurar que las luces cortas de la emergencia están alineadas con las luces largas del desarrollo”. Euskal Hiria sirvió de contraste entre experiencias a nivel más local y otras de ámbito global.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Viviendas Municipales de Bilbao, premiada por su proyecto de regeneración urbana en Otxarkoaga

Viviendas Municipales de Bilbao, premiada por su proyecto de regeneración urbana en Otxarkoaga

 • La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS reconoce con estos premios las prácticas en Nueva Edificación, Gestión de Vivienda Social, Gestión Medioambiental, Rehabilitación y Servicios Públicos.
 • La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar ayer, en un acto celebrado en Sevilla.
  El proyecto Orain Otxar es una experiencia piloto que se realiza como banco de pruebas para posteriormente implantar soluciones similares en otros barrios vulnerables de Euskadi.

La Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS, premia a Viviendas Municipales de Bilbao por su actuación en la rehabilitación y revitalización urbana en el barrio de Otxarkoaga, a través del proyecto Orain Otxar.

La ceremonia de entrega de los Premios AVS 2020 a las Mejores prácticas en Nueva Edificación, Gestión de Vivienda Social, Gestión Medioambiental, Rehabilitación y Servicios Públicos, se celebró ayer, 28 de octubre, en Sevilla. El galardón de reconocimiento a la labor de Viviendas Municipales lo recogió su directora, Eider Bilbao.

El jurado ha resaltado la utilización de dos tipos de indicadores en el proyecto Orain Otxar, los relacionados con las actuaciones realizadas en viviendas, equipamientos y nuevos servicios, así como otros, más novedosos, relacionados con el género, la prevención de la pobreza energética, los nuevos negocios, las actividades sociales y la formación y promoción del empleo, con estrategias de capacitación y promoción a escala de barrio.

El proyecto es una experiencia piloto que se realiza como banco de pruebas para posteriormente implantar soluciones similares en otros barrios vulnerables de la Comunidad Autónoma.

La iniciativa Orain Otxar, que cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros a ejecutar en cuatro años, tiene como objetivo convertir a Otxarkoaga en un eco-barrio socialmente sostenible, con la implicación del tejido asociativo. Se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en la ciudad, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta compartida por la regeneración urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales de Bilbao.

Una de las actuaciones más relevantes del proyecto es la rehabilitación de cinco edificios bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal. En total, la intervención que se está proponiendo al resto de personas propietarias, afecta a 240 viviendas repartidas en 16 portales y tres calles del barrio (Irumineta, Txotena y Larrakoetxe).

Además, Orain Otxar incluye a su vez otro proyecto de alcance europeo. Se denomina Opengela y consiste en la puesta en marcha de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios. A modo de experiencia piloto, se ha creado la Otxar Opengela, donde sus responsables apoyan a las comunidades de propietarios en la contratación de las obras, en la gestión de ayudas públicas, en el acceso a financiación, en la mejora de la eficiencia energética o la accesibilidad.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube