Flandriako ordezkaritza batek hiri-berroneratzeko Opengela eredua ezagutu du

Ostegunean, hilak 6, Otxarkoagako opengelan izan zen Flandesko eskualdeko ordezkaritza bat, 50 goi-karguk eta hainbat alorretako funtzionarioek osatua, hala nola energia, ekonomia zirkularra, ingurumena, mugikortasuna, ondarea eta justizia.

Helburua zen Opengela programaren xedeak azaltzea, ikuspegi integral eta zeharkako baten bidez, eta, ondoren, auzoan zehar ibilbide bat egin zen. Bisita hau Euskadiren eta Flandesen arteko harremanaren eta Flandeseko funtzionarioen elkarteak urtero antolatzen duen bidaiaren parte da

Han izan ziren Eusko Jaurlaritza; GAIA; EDE Fundazioa; Build:Inn; Bilboko Udal Etxebizitzak eta ACLIMAko ordezkariak.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Una delegación de Flandes conoce el modelo Opengela de regeneración urbana

El jueves, día 6, se recibió en la opengela de Otxarkoaga a una delegación de la región de Flandes compuesta por 50 altos cargos y funcionarios de ámbitos como los de la energía, economía circular, medio ambiente, movilidad, patrimonio o justicia.

El objetivo era explicarles los objetivos del programa Opengela en su visión integral y transversal, y posteriormente se realizó un recorrido por el barrio. Esta visita se contextualiza en la relación entre Euskadi y Flandes y el viaje que cada año la asociación de funcionarios de Flandes organiza.

Estuvieron presentes representantes del Gobierno Vasco; GAIA; EDE Fundazioa; Build:Inn; Viviendas Municipales de Bilbao y ACLIMA.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Alex Carrascosa (EDE): “Konfiantza sortzeko gaitasuna da ‘opengelen’ indar handia”

Alex Carrascosa EDE Fundazioko aholkularia da, Opengela programa garatzen ari den BIRTUOSS proiektuko bazkide gisa parte hartzen duen erakundeetako bat. Entzuteko lan baten bidez, hirien berroneratzea zabaltzea ardatz duen programa europar honetan parte hartzen duten pertsona guztien testigantzak jasotzen ditu: haien kezkak, kexak, balorazioak, hobetzeko proposamenak, etab.

Elkarrizketa honetan, fundazioak proiektuan izan duen zeregina azaldu du, eta Txonta eta Otxarkoaga auzoetako esperientzia pilotuetan parte hartu duten pertsonek hurbiltasun-bulegoen (‘opengelen’) zerbitzuari buruz 2023. urtearen amaieran egin zuten azterketaren xehetasunak eman ditu: elaborazio-prozesua, zerbitzuan hautemandako ahuleziak eta indarguneak, ikasitako lezioak, hobekuntza-proposamen aipatuenak eta azterlanetik atera zituzten ondorioak.

Zein da EDE Fundazioaren zeregina Opengela proiektuan?

Hiri-berroneratze prozesu osoan, zehazki eraikinak birgaitzeko obretan, gu alderdi sozialaz arduratzen gara, eta bertan esku hartzen duten pertsonen lanik gizatiarrenaren aldea jorratzeaz. Ez bakarrik errehabilitazioaren ondorioak esperimentatu edo biziko dituzten pertsonena, baita obra horretan parte hartzen duten eragile guztiena ere.

EDE Fundazioak entzuteko lana egiten du, lehenik eta behin onuradunen artean, egoera zaurgarrian baitaude. Izan ere, azkenean, hiri-berroneratze prozesu horiek etxebizitza-parke zaharretan egiten ari dira, horietako asko erregimen sozialean. Etxebizitza oso sinpleak dituzten eraikinak dira, energia-eraginkortasuneko baldintzei erantzuten ez dietenak, irisgarritasun-zailtasunak dituztenak edo askotariko arazoak dituztenak. Eta, gainera, herritarrak, oro har, adinekoak dira, eta habitat horiek guztiak beren beharretara egokitu behar dira. Beraz, hiri-berroneratze-prozesu horiek populazio bat, biztanle-gune bat edo premia ekonomiko, formatibo eta komunikazionalak dituzten pertsonen multzo bat dagoen edo identifikatuta dagoen lekuetan egiten dira, eta euskarria eta laguntza instituzionala behar dute. Pertsona horien errealitatea entzuten dugu.

Duela gutxi, azterlan baten ondorioak aurkeztu zenizkieten Opengelako bazkideei. Kontaiguzu xehetasun gehiago zeri buruz ari den.

Azterlana, funtsean, hiri-berroneratzeko esku-hartzeetan parte hartzen duten sektore profesional guztiak eta onuradunak identifikatzean zetzan, hau da, inplikatutako pertsona guztiak identifikatzean. Eraikinak birgaitzeko edo hiria osotasunean berroneratzeko prozesuan zerikusia duten hezur-haragizko pertsonak identifikatzea. Hiru talde handi ditugu. Lehenengoa, birgaituko diren eraikinetan dauden etxebizitzen onuradunak edo jabeak izango lirateke; bigarrena, opengeletako langileak; eta hirugarrena, eraikinak birgaitzeko eta hiria berroneratzeko lanetan parte hartu duten erakunde profesionalak. Helburua zen talde horietako erreferentziazko pertsonak aurkitzea, elkarrizketatzea eta hiru talde horiei buruzko informazio posible eta sentikor guztia biltzea. Eta hemen bai, ñabardura bat egin nahi dut nahasteak saihesteko: txostenean baloratzen duguna ez da eraikinak birgaitzeko edo hiria berroneratzeko obrei buruz dagoen gogobetetze-maila, Opengela zerbitzuari buruzkoa baizik. Beraz, txostenaren edukiak eta emaitzak zerbitzuaren ingurukoak dira: zerbitzuaren protagonistak, zerbitzua eskaintzen duten langileak, zerbitzua eskaintzen duten onuradunak eta horretan laguntzen duten profesionalak.

Nolakoa izan zen azterlana egiteko prozesua?

Lehenik, interes-taldeak identifikatu genituen. Identifikatu ondoren, talde bakoitzeko erreferentziazko pertsonak bilatu genituen. Azterlana bi auzori buruz egin zen: Otxarkoagari buruz (Bilbo) eta Txontari buruz (Eibar). Beraz, Otxarkoagaren kasuan Bilboko Udal Etxebizitzak erakundearekin eta Txontaren kasuan Degebesa Tokiko Garapen Agentziarekin elkarrizketatu ginen, eta, hortik aurrera, bulegoetan zerbitzua ematen ari diren talde edo pertsonak aurkitu genituen, haiekin elkarrizketatzeko. Bulegoetako taldeak elkarrizketatu ondoren, elkarrizketa bat egin nahi zuten edo zerbitzuari buruzko galdetegi bati erantzun nahi zioten bizilagunekin harremanetan jartzen lagundu ziguten. Galdera-sortan galdera hauek egiten genituen: bulegorako irisgarritasunari buruz edo ‘opengelatik’ bizilagunei emandako informazioari buruz; aholkularitzari eta laguntzari buruz; finantzaketa-mekanismoei buruz, halakorik izan bazen; eta berroneratzearen ondoko esperientziari buruz. Azken puntu horretan ezin izan zen termino absolututan hitz egin bi lekuetako batean ere, oraindik amaitu gabeko edo hasteke zeuden obrak zeudelako.

Gainera, ‘opengelen’ bidez, obretan esku hartu zuten profesionalak ere aurkitu genituen: arkitektura-estudioak, eraikuntza-enpresak eta tartean zeuden beste pertsona eta erakunde batzuk, hala nola finken administratzaileak. Idatzi eta bi bilera presentzialetara gonbidatu genituen. Elkarrizketek balio handia izan zuten, oso gomendio interesgarriak ekarri baitzizkiguten.

Azterlanean xehetasun handiagoz sartzearren: zeintzuk izan ziren Opengela zerbitzuaren indargune nagusiak?

Identifikatutako indar handiena zerbitzuaren iritzi positiboaren inguruko adostasuna da. Kontsultatutako hiru taldeek oso modu positiboan baloratu zuten. Auzotarren kasuan positiboagoa da, Opengela zerbitzua aliatu teknikoa delako, hainbat esparrutan autoritatea duena eta solaskide gisa laguntzen diena. Testuinguru tekniko eta juridikoa ondo ezagutzen duen erakunde bat ondoan izateak erabiltzaileen premien eta erakunde profesionalek eskaintzen duten produktuaren arteko bitartekaritza ahalbidetzen du. Harreman hori, normalean, oso bertikala eta desorekatua izaten da; ‘opengelari’ esker, orekatu eta horizontalizatu egiten da.

Baina, aldi berean, erakunde profesionalentzat ere oso eragin positiboa du zerbitzuak, lana arintzen dien bitartekotza-lana egiten baitu, eta, gainera, iragazki moduko bat da. Lanek era guztietako problematikak dakartzate berekin, pertsonen egunerokotasunaren alderdi pertsonaletan eta egunerokoetan eragiten dutenak. Opengelak «telefono gorri» horretatik askatzen ditu. Era berean, bulegoak zerbitzua «gizatiartzen» laguntzen zien; izan ere, askotan enpresaren interesetik gehiago jarduten da bezeroaren interesetik baino.

Opengelaren beste indargune handi bat profil desberdinak konbinatzen dituen talde bat izatea da. Otxarkoagan, neurri handi batean Udal Etxebizitzek izan duten rolak bete du diziplinartekotasun hori, baina Txontan ezinezkoa izan zen, hainbat arrazoirengatik; izan ere, pertsona bakarra zegoen bulegoan. Horregatik, beharrezkoa da eratzen diren bulego berrietan edo dagoeneko irekita daudenetan argi identifikatutako lau profil egotea: teknikoa, legala, administratiboa eta soziala.

Eta ahuleziak?

Azken profil hori (soziala) nabarmendu nahi nuen, gizarte-langileak izateko premiaren bidez. Izan ere, figura horiek inklusio-sistema guztiek dituzte, eta funtsezkoak dira errehabilitazioaren eskakizunen eta kaltetutako pertsonen errealitateen arteko lotura neuronal gisa lan egiteko. Izan ere, esan liteke gizarte-langileek aktibatzen eta garatzen dutela beharrezko gainerako profilen sentsibilitaterik gizatiarrena.

Azkenean, jabe eta maizter multzo bati buruz ari gara, eta, mekanismo posible guztiak bultzatzen badira ere, beti egongo da gutxienez bizikidetza-unitate bat etxebizitza batean kate konplexu horretan engranatzea zailduko edo eragotziko dion arazo batekin. Katebegi batek huts egiten duen ezeri ez baitzaio katea erabat kaltetzen. Hori dela eta, gizarte-langilearen figura ezinbesteko bihurtzen da; izan ere, dagoena laguntzeaz eta detektatzeaz gain, bereziki sentibera da engranajea hautsi dezaketen gertakari horiekiko.

Horrekin lotutako beste alderdi bat ere badago: bazterketak bizitza pertsonalaren alderdi asko hartzen ditu bere baitan, eta desabantaila pertsonaleko egoera kroniko bihurtu edo konplexuago bihurtu daitekeen bezala, populazio batzuetan «zonifikatu» ere egin daiteke. Beraz, beharrezkoa da ulertzea zer gertatzen den leku horietan, kontua ez baita etxebizitzen baldintza fisikoei irtenbideak ematea, bizkar gainean motxila astunak dituzten pertsonen errealitatea konpontzen laguntzea baizik.

Zure ustez, zeintzuk izan dira hilabete hauetan ikasi dituzuen ikasgai nagusiak?

Elkarrizketatutako kolektibo eta pertsona guztiak bat zetozen Opengela zerbitzuak arlo tekniko, sozial, legal eta administratibo guztiak barne hartzeko premian, baina harreman-eskumenei ere erantzun behar zien. Hori oso garrantzitsua izan da, «pertsonalizatzea»; izan ere, azkenean, esku-hartze bakoitzaren muturrean, eragin hori jasoko duen pertsona-multzo bat dago, ona edo txarra izan.

Beste gai bat ere jorratu zen: laguntza ekonomikoak. Bi arazo izan ziren horien inguruan. Alde batetik, finantzaketa-ildo desberdinak egotea eta denboran nahiz kudeaketan koordinaziorik ez izatea, eta hori oraindik ere erronka bat da zerbitzuarentzat. Bestalde, jabeen tokitik, dirulaguntzak ordaintzeko unea ez dator bat obrak ordaintzeko epearekin, eta horrek aldez aurretik diru-kopuru garestiak ordaintzea eskatzen du. Beraz, erkidegoei eta, batez ere, pertsona ahulenei finantzaketa-mekanismoak emateko erronka gehitu da.

Zer hobekuntza-proposamen aipatu dira gehien?

Bada alde batera utzi ezin dugun kontu bat: Opengela zerbitzuko langileak (edo subrogazioa) mantentzea, gutxienez birgaitze-obrek irauten duten denboran, errehabilitazioaren ostekoa barne. Obrak egiten ari diren bitartean, bizilagunek bulegoan erreferentziazko pertsona berberak izan beharko lituzketela pentsatu behar dugu; izan ere, zailtasunik handiena, edozein giza prozesutan bezala, eragile guztiek zerbitzuaren «gakotzat» jotzen duten konfiantza sortzea da. Behin konfiantza hori sortuta, zentzugabea litzateke, baldintza administratibo hutsagatik, jarraitutasuna etetea eta bulegoko karguari buruzko erreferentziak aldatzea, zerbitzua desitxuratuko litzatekeelako eta erabiltzaileengan ezinegon handia eragingo lukeelako. Azken batean, administrazio-epe edo -mekanismo guztiak konfiantza hori errespetatzera eta zaintzera egokitzea da kontua, eta hori da, berriz diot, ‘opengelaren’ baliorik preziatuena.

EDE Fundazioak, Opengelako bazkide soziala den aldetik, zer ondorio atera ditu azterlan hau egin zuenetik?

Opengela, publikoa edo publiko-pribatua izan, zerbitzu bat da. Beraz, herritarrei begira ezartzen da, eta, beraz, konfiantza sortzea da haren funtsezko balioa. Izan ere, «leihatila bakartzat» hartzen den arren, areto irekia da –eta hala egiaztatu dugu–, non auzotasuna adieraz daitekeen eta arreta jaso. Arreta-eredu hori ez dator bat erakusmahai klasikoarekin, askotan despatxatu egiten baikaituzte, arazo bat bagina bezala. Opengelak alderantziz jokatzen du: pertsonak konponbidearen ‘arte eta parte’ gisa ulertuz. Horri lotutako beste ezaugarri bat da mahai txiki gisa jokatzen duela, «inklusiokoa» baino gehiago, bai behintzat «arretakoa»; izan ere, eraikinen birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen errealitateetan eragiten duten plano eta inpaktu desberdinen jakitun den espazioa da, eta, ondorioz, profil anitzeko zerbitzu baten bidez heltzen die plano horiei.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Sestaoko Vista Alegreko opengelak sari bat jaso du Madrilen, hiri-berroneratze integralerako proiektuagatik

 • Aitorpena Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) eskaini du. Epaimahaiak ekimen komunitarioa bultzatu izana nabarmendu du, auzokoen beharrezko lankidetza bilatuz; Hurbiltasun Bulegoak bizilagunei zerbitzu globala ematen die eta ekimenaren finantzaketa publiko-pribatua.

  Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) banatzen dituen sarien hamargarren edizioan, Sestao Berri saritu dute Vista Alegre auzoaren hiri-berroneratze integralerako eta Vista Alegre taldearen egitura, energia, irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko proiektuagatik; zehazki, 1etik 11ra bitarteko atariengatik.

  1914an eraikitako talde horrek 93 etxebizitza ditu eta etxadi itxien tipologia du. Orain, egitura finkatzeko, energia-eraginkortasuna hobetzeko, igogailuak jartzeko eta etxebizitzen bizigarritasuna hobetzeko lanak egiten ari dira; bertan, barruko patiora eramaten duten terrazak eraikitzen ari dira. Era berean, hiri-ingurunea hobetzen ari da, besteak beste, uraren, elektrizitatearen, gasaren eta telekomunikazioen azpiegiturak berrituz; eguzki-panel fotovoltaikoak instalatuz; auzorako wifi sarea sortuz; edo etxebizitzen portaera energetikoa monitorizatuz.

  Sestao Berrik azaltzen duen bezala, «eraikitako multzoaren eta auzoaren itxura hobetzeaz gain, obra horien azken helburua auzokideengan eragin positiboa lortzea da, errealitate sozioekonomikoa identifikatuz eta auzoaren gizarte-kohesioa ikuspegi integratzaile batetik hobetu eta bultzatuko duten ekintzak garatuz, hiriko zerbitzu guztietara iristeko oztopoak ezabatuz».

  Iñigo Bonet eta Luiskar Delgado arkitekto teknikari eta Sestao Berriko zuzendari kudeatzaile eta Sestaoko Vista Alegre Opengelako arduradunak, hurrenez hurren, jaso zuten saria Madrilen.

  Zorionak! 👏

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Alex Carrascosa (EDE): “La capacidad de generar confianza es la gran fortaleza de las ‘opengelas’”

Alex Carrascosa es consultor de EDE Fundazioa, una de las entidades que participan como socias del proyecto BIRTUOSS, con el que se está desarrollando el programa Opengela. Mediante una labor de escucha, recoge testimonios de todas las personas involucradas en este proyecto europeo de regeneración urbana: sus preocupaciones, sus quejas, sus valoraciones, sus propuestas de mejora, etc.

En esta entrevista, cuenta el papel de la fundación en el proyecto, y aporta detalles del estudio que realizó a finales de 2023 sobre la valoración del servicio de las oficinas de proximidad (‘opengelas’) por parte de las diferentes personas involucradas en las experiencias piloto en los barrios de Txonta y Otxarkoaga: el proceso de elaboración, las debilidades y fortalezas detectadas en el servicio, las lecciones aprendidas, las propuestas de mejora más mencionadas y las conclusiones que sacaron del estudio.

¿Cuál es el papel de EDE Fundazioa en el proyecto Opengela?

En todo el proceso de regeneración urbana, en concreto en las obras de rehabilitación de edificios, nosotros nos ocupamos de la parte social y de cubrir el lado de la obra más humano de las personas que intervienen en ella. No solo de las personas que vayan a experimentar o vivir los propios efectos de la rehabilitación, sino también de todos los agentes que intervienen en esa obra.

EDE Fundazioa hace una labor de escucha, primero de las personas beneficiarias, dado que se enmarcan en contextos de vulnerabilidad. De hecho, al final, esos procesos de regeneración urbana se están acometiendo en parques antiguos de viviendas, muchas de ellas en régimen social. Se trata de edificios con viviendas muy sencillas, que no responden a condiciones de eficiencia energética, tienen dificultades de accesibilidad o están afectadas por problemáticas múltiples. Y, además, sus vecindarios son, en general, de edad avanzada y se tienen que acondicionar todos esos hábitats a sus necesidades. Por tanto, estos procesos de regeneración urbana se llevan a cabo allá donde está localizada o identificada una población, un núcleo poblacional, o un conjunto de personas con necesidades que requieren ayuda económica, formativa, comunicacional para acometer obras de esta magnitud, y necesitan apoyo y acompañamiento institucional. Lo que hacemos es escuchar la realidad de esas personas.

Recientemente presentaron a los socios de Opengela las conclusiones de un estudio. Cuéntenos más en detalle sobre qué versa.

El estudio básicamente consistía en identificar a todos los sectores profesionales que participan en las intervenciones de regeneración urbana y a las personas beneficiarias; es decir, al final todas las personas involucradas. Identificar a las personas de carne y hueso concernidas en el proceso de rehabilitación de edificios o regeneración urbana en conjunto. Hablamos de tres grandes grupos. El primero serían las personas beneficiarias o propietarias de las viviendas que se encuentran en los edificios que se van a rehabilitar; el segundo sería el propio personal de la ‘opengela’, y el tercero, las entidades profesionales que han participado en las obras de rehabilitación de los edificios y regeneración urbana. Se trataba de localizar a las personas de referencia de estos grupos, entrevistarlas y recabar toda la información posible y sensible de esos tres grupos. Y aquí sí que quiero matizar algo para evitar confusiones: lo que valoramos en el informe no es tanto el grado de satisfacción que hay respecto a las obras de rehabilitación de los edificios o de regeneración urbana, sino respecto al servicio Opengela. Por tanto, los contenidos y resultados del informe rondan en torno al servicio desde sus protagonistas, las personas profesionales que ofrecen el servicio, las personas beneficiarias que lo experimentan y las y los profesionales que se apoyan en él.

¿Cómo fue el proceso de elaboración del estudio?

Primero, identificamos los grupos de interés. Una vez identificados, procedimos a buscar a las personas de referencia de cada grupo. El estudio se hizo respecto a dos barrios, el de Otxarkoaga, en Bilbao y el de Txonta en Eibar. Por tanto, nos entrevistamos con el organismo Viviendas Municipales de Bilbao en el caso de Otxarkoaga y con la Agencia de Desarrollo Local Degebesa en el de Txonta y, a partir de ahí, localizamos a los equipos o personas que están prestando el servicio en las oficinas a fin de entrevistarnos con ellas. Una vez entrevistados los equipos de las oficinas, éstos nos ayudaron a contactar al vecindario que quisiera conceder una entrevista o responder a un cuestionario sobre el servicio. En el cuestionario planteábamos preguntas acerca de la accesibilidad a la oficina o de la información facilitada desde la ‘opengela’ a los vecindarios; sobre el asesoramiento y el acompañamiento; sobre los mecanismos de financiación, si es que los hubo; y en relación con la experiencia post-rehabilitación. En este último punto no se pudo hablar en términos absolutos en ninguno de los dos lugares porque había obras aún sin finalizar o por empezar.

Además, a través de las ‘opengelas’ localizamos también a profesionales que habían intervenido en las obras, que son los estudios de arquitectura, las empresas constructoras y otras personas y entidades implicadas como las administradoras de fincas. Se les escribió y se les invitó a dos reuniones presenciales. Las entrevistas tuvieron mucho valor puesto que nos trajeron recomendaciones muy interesantes.

Entrando más en detalle en el estudio. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas del servicio Opengela que detectaron?

La gran fortaleza identificada es la unanimidad en torno al juicio positivo del servicio. Los tres grupos consultados lo valoraron de una manera enormemente positiva.  En el caso del vecindario es más positivo si cabe porque el servicio Opengela es un aliado técnico, con autoridad en diferentes ámbitos y que les ayuda como interlocutor. El hecho de tener al lado una entidad que conoce perfectamente el contexto técnico y jurídico propicia una mediación entre las necesidades de las personas usuarias y el producto que ofrecen las entidades profesionales. Esa relación que, habitualmente, es muy vertical y desigual, gracias a la ‘opengela’, se equilibra y se horizontaliza.

Pero, al mismo tiempo, también para las entidades profesionales el servicio tiene un efecto muy positivo, ya que realiza una labor de intermediación que les aligera el trabajo y, además, actúa como una especie de filtro. Las obras traen consigo problemáticas de todo tipo que inciden en aspectos personales y cotidianos del día a día de las personas. La ‘Opengela’ les libera de ese ‘teléfono rojo’. Asimismo, la oficina les ayudaba a ‘humanizar’ el servicio, ya que les hacía conscientes de cómo muchas veces se opera más desde el interés de la empresa que desde el interés del cliente.

Otra de las grandes fortalezas de Opengela es el hecho de contar con un equipo que combine diferentes perfiles. Esta multidisciplinariedad se ha cubierto en Otxarkoaga por el papel que ha jugado en gran parte Viviendas Municipales, pero en Txonta no fue posible por diversas circunstancias; de hecho, había una única persona atendiendo en la oficina. Por eso, se ve necesario que en las nuevas oficinas que se vayan constituyendo o en las ya abiertas existan cuatro perfiles claramente identificados: técnico, legal, administrativo y social.

¿Y las debilidades?

Quería enfatizar este último perfil (el social) mediante la necesidad de tener trabajadoras y trabajadores sociales, que son figuras que todos los sistemas de inclusión tienen y que son fundamentales para trabajar como conectores neuronales entre las exigencias de la rehabilitación y las realidades de las personas afectadas. De hecho, podría decirse que las y los trabajadores sociales son quienes activan y desarrollan la sensibilidad más humana del resto de perfiles necesarios.

Al final, hablamos de un sumatorio de personas propietarias e inquilinas y, aunque se propicien todos los mecanismos posibles, siempre va a haber como mínimo una unidad convivencial en una vivienda con un problema que le dificulte o impida engranar en esa cadena compleja. Pues, a nada que falle un eslabón, la cadena se ve perjudicada por completo. Es por ello que la figura del trabajador social se torna imprescindible, ya que no solo acompaña y detecta lo que hay, sino que además es especialmente sensible a esos episodios que pueden romper el engranaje.

Existe también otro aspecto relacionado con esto, y es que la exclusión abarca muchos aspectos de la vida personal, y así como se puede llegar a cronificar o complejizar una situación de desventaja personal, en algunas poblaciones se puede incluso llegar a ‘zonificar’. Por tanto, es necesario entender qué ocurre en esos lugares, porque no se trata de dar soluciones a las condiciones físicas de unas viviendas, sino de contribuir a la solución de la realidad de personas con pesadas mochilas a sus espaldas.

¿Cuáles cree que han sido las principales lecciones que han aprendido durante estos meses de trabajo?

Todos los colectivos y personas entrevistadas coincidían en la necesidad de que el servicio Opengela comprenda los diferentes ámbitos técnico, social, legal y administrativo, pero que también atienda a las competencias relacionales. Esto ha sido superimportante, el hecho de ‘personalizarse’, ya que al final, en el extremo de cada intervención, hay un conjunto de personas que van a recibir ese impacto, sea bueno o malo.

Otra cuestión que también se abordó fue el de las ayudas económicas. En torno a éstas concurrieron dos problemas. Por una parte, la concurrencia de diferentes líneas de financiación y su falta de coordinación tanto en los tiempos como en la gestión, lo cual sigue constituyendo un reto para el servicio. Y, por otra parte, desde el lugar de las y los propietarios, el momento de abono de las subvenciones no coincide con el plazo de pago de las obras, lo que exige pagar por adelantado gravosas cantidades de dinero. Se añade por tanto el desafío de proveer de mecanismos de financiación a comunidades y, sobre todo, a las personas más vulnerables.

¿Qué propuestas de mejora fueron las más mencionadas?

Hay una cuestión que no se nos puede escapar, que es el mantenimiento del personal (o de la subrogación) del servicio Opengela, al menos en el tiempo que duran las obras de rehabilitación, incluyendo la post-rehabilitación. La idea con la que nos tenemos que quedar es que el vecindario, durante el periodo sensible de las obras, debería tener las mismas personas de referencia en la oficina, dado que la mayor dificultad, como en cualquier proceso humano, es la generación de confianza que todos los agentes señalan como la “clave” del servicio. Una vez creada esa confianza sería absurdo que, por un requisito meramente administrativo, se interrumpa la continuidad e incluso se cambie de referentes al cargo de la oficina, porque se distorsionaría el servicio y produciría una desazón enorme en las personas usuarias. En definitiva, se trata de ajustar todos los plazos o mecanismos administrativos al respeto y cuidado de esa confianza, que, insisto, constituye el valor más preciado de la ‘opengela’.

EDE Fundazioa, como socio social de Opengela, ¿qué conclusiones ha sacado de la elaboración de este estudio?

Opengela, sea público o público-privado, no deja de ser un servicio. Como tal, se establece de cara a la ciudadanía y, por tanto, su valor fundamental es la generación de confianza. De hecho, aunque se concibe como ‘ventanilla única’, es más bien una sala abierta ―y así lo hemos atestiguado― donde la vecindad puede expresarse y ser atendida. Este modelo de atención difiere del clásico mostrador donde muchas veces somos despachados, como si fuéramos un problema. Opengela opera al revés: comprendiendo a las personas como ‘arte y parte’ de la solución. Otra característica asociada es que actúa como una pequeña mesa, más que ‘de inclusión’, sí por lo menos ‘de atención’, ya que se trata de un espacio consciente de los diferentes planos e impactos que inciden en las realidades de la rehabilitación de edificios y de la regeneración urbana y aborda esos planos consecuentemente a través de un servicio con múltiples perfiles.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

La opengela de Vista Alegre, en Sestao, recibe un premio en Madrid por su proyecto de regeneración urbana integral

 • El reconocimiento llega de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). El jurado ha destacado el impulso a la iniciativa comunitaria, buscando la necesaria colaboración de los residentes; la Oficina de Proximidad, que presta un servicio global al vecindario, así como la financiación público-privada de la iniciativa.

En la décima edición de los premios que entrega la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Sestao Berri ha sido premiada por su proyecto de regeneración urbana integral del barrio Vista Alegre y rehabilitación estructural, energética, mejora de la accesibilidad y habitabilidad del Grupo Vista Alegre, concretamente de los portales del 1 al 11.

Este conjunto edificado en 1914, con tipología de manzana cerrada y formado por 93 viviendas, se somete en estos momentos a trabajos de consolidación estructural, mejora de la eficiencia energética, instalación de ascensores y mejora de la habitabilidad de las viviendas, donde se están construyendo terrazas hacia el patio interior. Asimismo, se está mejorando el entorno urbano mediante acciones como la renovación de las infraestructuras de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones; la instalación de paneles solares fotovoltaicos; la creación de una red WIFI para el barrio o la monitorización del comportamiento energético de las viviendas.

Tal y como explica Sestao Berri, “además de mejorar el aspecto del conjunto edificado y del barrio, el objetivo final de estas obras es lograr un impacto positivo en los vecinos y las vecinas, identificando la realidad socioeconómica y desarrollando acciones que mejoren e impulsen la cohesión social del barrio desde una perspectiva integradora, que elimine las barreras de acceso a todos los servicios de la ciudad”.

El premio fue recogido en Madrid por Iñigo Bonet y Luiskar Delgado, técnico arquitecto y director gerente de Sestao Berri y responsable de la Opengela Vista Alegre de Sestao, respectivamente.

Zorionak! 👏

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Adituen aholku-batzorde batean oinarritu da Opengela proiektua aberasteko helburuarekin 

 • Maiatzaren 24an, bigarren bilera egin zen, hiri-berroneratzearen balio-kate osoko 11 erakundeko ordezkariekin. 

Opengela ereduak hiri-berroneratzearekin lotutako soluzio berritzaileak garatzen ditu, eta irtenbide horiek Europako Batzordearen LIFE programak finantzatutako BIRTUOSS proiektu europarraren bidez ari dira hedatzen. Proiektu honetan partzuergoa osatzen duten 14 erakundeez gain, aholku-batzorde bat eratu da, hiri-berroneratzearen balio-kate osoko adituez osatua.

Maiatzaren 24an bildu zen bigarren aldiz kontseilu hori, eta 11 erakundek osatzen dute. Erakunde horiek beren ezagutza ematen dute proiektuaren emaitzak kontrastatu eta aberasteko. Ordezkariek hiri-berroneratzean funtsezkoak diren zenbait gai bideratzen lagundu zuten. Era berean, adierazi zutenenez, aurrerapenak bide onetik doaz, eta Opengela “oso proiektua arrakastatsua” da Europako hainbat erakundetan. Izan ere Opengela eredua EB osoan errepikatzearen alde daude.

Kontseiluan Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako erakundeak daude ordezkatuta. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren (EHAEO), Bizkaiko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialaren (COAATBI) eta eraikuntza-enpresen eta enpresa sustatzaileen patronalen (ASCOBI) (Bizkaia), ASCONGI (Gipuzkoa) eta SEA Uneca (Araba) bitartez, arkitekturako profesionalen kolektiboa sartzen da, zeinek bere arloan ezagutza teknikoak eta aholkuak ematen baititu.

Euskadiko Udalen Elkartea (Eudel) ere aholku batzordeko kide da. Herri Administrazioari buruzko ezagutzarekin eta ikuspegiarekin laguntzen du, eta Opengelan garatutako konponbideak merkatuan azkarrago ezartzeko ideiekin laguntzen du. Estatuko Administrazioa ere batzordearen parte da, Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioaren bidez (MIVAU).

Europaren ikuspegia

Nazioarteko erakundeen presentzia nabarmena da aholku-batzordean. Adibide bat Renovate Europe da, Efficient Buildings Europe-ren ekimena, 2050era arte higiezinen parkearen energia-eskaria % 80 murriztera bideratua.

Eta beste kide bat Housing Europe da, Etxebizitza Publiko, Kooperatiba eta Sozialaren Europako Federazioa, 25 milioi etxe inguru kudeatzen dituena, Europan dauden etxebizitzen % 11 inguru. Dimentsio soziala ematen du, eta Opengela partzuergoan parte hartu zuen Europako aurreko proiektuan (HIROSS4all), 2019tik 2023ra Horizon 2020 programaren finantzazioa jaso zuena. Proiektuaren irisgarritasunean eta jasangarritasunean jartzen du arreta, pertsonen onurarako.

Halaber, Europako ikuspegia eta klima-aldaketarekin lotutako informazioa Climate-KIC -ek ematen du. Europako Berrikuntza eta Teknologia Institutuaren (EIT) komunitateetako bat da, eta Hiri Misioaren Europako plataforma koordinatzen du, eta, UPMrekin batera, citiES 2030 ekimena gidatzen du Espainian.

Era berean, etxebizitzen jabeen ikuspuntua ziurtatuta dago Jabeen Nazioarteko Batasunaren (UIPI) presentziarekin, 28 herrialdetako 31 erakunde eta Euskadin ordezkaritza duen elkartea.

Aditu-talde horrek guztiak Opengela programa garatzeko eta hobetzeko aholkuak ematen dizkio BIRTUOSS partzuergoari, eta hiri-berroneratzearen eremuan balio-katearen barruan garrantzitsuak diren beste eragile batzuen ikuspuntuarekin laguntzen du. Proiektu europarrak irauten duen bitartean parte hartzea aurreikusten da. Ekarpen hori funtsezkotzat jotzen da BIRTUOSSen kalitatezko kudeaketa-eredu bat garatzeko, auzo-eskalako hiri-eraldaketan oinarritutako ikuspegi integral batekin.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengela se apoya en un consejo asesor de expertos para enriquecer el proyecto

 • El 24 de mayo se celebró la segunda reunión con el grupo, compuesto por 11 entidades que representan a toda la cadena de valor de la regeneración urbana.

El modelo Opengela avanza con soluciones innovadoras relacionadas con la regeneración urbana, que se están desplegando a través del proyecto europeo BIRTUOSS, financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea. Además de las 14 entidades que forman parte del consorcio en este proyecto, se ha constituido un consejo asesor formado por expertos que representan a toda la cadena de valor de la regeneración urbana.

El 24 de mayo se reunió por segunda vez este consejo, que está compuesto por 11 entidades que aportan su conocimiento para contrastar y enriquecer los resultados del proyecto. Sus representantes ayudaron a enfocar algunas cuestiones claves en la regeneración urbana. También trasladaron su satisfacción por los avances y su percepción de Opengela como “un proyecto muy bien recibido” en los distintos organismos europeos, que apuestan por replicar el modelo Opengela en toda la UE.

En el consejo están representadas entidades tanto del País Vasco como de organismos a nivel europeo. Se incluyen el colectivo de profesionales de la arquitectura, a través del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), así como el Colegio de Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia (COAATBI), y las patronales de empresas constructoras y promotoras como ASCOBI (Bizkaia), ASCONGI (Gipuzkoa) y SEA Uneca (Álava), que aportan conocimientos técnicos y consejo en sus respectivas áreas.

También pertenece al consejo asesor la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), que contribuye con su conocimiento y visión de la Administración pública, y ayuda a acelerar la implantación en el mercado de las soluciones desarrolladas en Opengela. La Administración del Estado está representada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

La perspectiva europea

La presencia de organismos internacionales en el consejo asesor es destacada. Un ejemplo es Renovate Europe, una iniciativa de Efficient Buildings Europe enfocada en reducir la demanda energética del parque inmobiliario en un 80% de aquí a 2050.

Y otro es Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que gestiona unos 25 millones de hogares, alrededor del 11% de las viviendas existentes en Europa. Aporta la dimensión social y ya participó en el consorcio de Opengela durante el anterior proyecto europeo (HIROSS4all), desarrollado entre 2019 y 2023 con la financiación del programa Horizon 2020. Ayuda a mantener el foco en la accesibilidad y sostenibilidad del proyecto, centrado en las personas.

Asimismo, la perspectiva europea y relacionada con el cambio climático la aporta Climate-KIC, una de las comunidades del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que coordina la plataforma europea de la Misión Ciudades y lidera, junto con la UPM, la iniciativa citiES 2030 en España.

Asimismo, el punto de vista de las personas propietarias de viviendas está asegurada con la presencia de la Unión Internacional de Propietarios (UIPI), una asociación que comprende 31 organizaciones de 28 países y representación en Euskadi.

Todo este panel de expertos asesora al consorcio de BIRTUOSS en el desarrollo y mejora del programa Opengela contribuyendo con el punto de vista de otros agentes relevantes dentro de la cadena de valor en el ámbito de la regeneración urbana. Su participación está prevista a lo largo de todo el tiempo de duración del proyecto europeo. Es una aportación que en BIRTUOSS se considera esencial para lograr el desarrollo de un modelo de gestión de calidad, con una perspectiva integral basada en la transformación urbana a escala de barrio.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Euskadiko enpresek hamar irtenbide berritzaile proposatu dituzte hirien berroneratze prozesuan laguntzeko 

 • Ekimenaren helburua Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izatea da, proba-eremu gisa.
 • Ignacio de la Puertaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendari eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzailea, Opengela “herritarrengan konfiantza sortuko duen marka izango da”.

Maiatzaren 24an, Bilboko Bizkaia Plaza Eraikinean Opengelak antolatutako workshop bat eman zen. Bertan, eraikuntzaren, ingurumenaren eta digitalizazioaren sektoreekin zerikusia duten hainbat euskal enpresak hainbat irtenbide berritzaile aurkeztu zituzten, gero Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izateko. Irtenbide horiek ‘living lab’ edo proba-eremu gisa erabiltzen ari dira, iazko irailean hasi zen BIRTUOSS proiektu europarrerako.

Gaur egun, TorreUrizarren helburuak irisgarritasuna hobetzea da, igogailua ez duten atarietan igogailua instalatuz, energia-eskaria murriztuz eta efizientzia hobea lortuz. Adibidez, inguratzaile sistemetan landuz, estalkian plaka fotovoltaikoak instalatuz, termoak gas-galdarekin ordezkatuz edo etxebizitzetan erradiadoreak instalatuz. Hala azaldu zuen Txari Vallejo Bilboko Udal Etxebizitzen arkitektoak, eta gainera, eraikineko aparkalekuan elektrolinera bat jartzea ere aipatu zuen. “Proposamen horiekin aurrezpenaren % 63 inguru lortzen dugu, eta, horrela, finantzazioaren % 80ra iristea lortzen dugu”, azaldu zuen Vallejok.

Gainera, arkitektoak adierazi zuenez, “adostasuna, ilusioa eta ahalmen ekonomikoa” funtsezkoak dira. “Jabekideen komunitateak ahalmentzen ari gara esku-hartze horiek egin ditzaten. Errehabilitatzeko nahia piztu dugu”, adierazi zuen.

Aurkeztutako irtenbide berritzaileak aplikatu ahal izateko, lankidetza publiko-pribatua, komunikazioa eta kontzientziazioa beharrezkoak dira. Hori da workshopetik ateratako ondorio nagusietako bat. Horrela, Energiaren Euskal Erakundetik (EEE), Sagrario Enerizek energia berriztagarrien hedapenaren beharraz hitz egin zuen, baina bakoitza planteatzen diren hiri-inguruneko espazio eta baldintzetara egokitu behar dela azpimarratuz.

Halaber, espazio publikoetan energia autokontsumoaren ideia planteatu zuen, eta Euskadiko autokontsumoko zenbait energia-komunitateren kasuak azaldu zituen, hala nola Otxarkoagan edo Lasarte-Orian autokontsumo partekatuko energia-komunitateena edo Sestaoko Txabarri El Sol auzoarena, udal-jabetzako biomasako bero-sare baten bidez. Kasu horiek guztiek energia berriztagarriak, tokikoak eta kolektiboak dira. Azkenik, Enerizek adierazi zuenez, herritarrekiko komunikazioa eta parte-hartze irekia ezinbestekoak dira herritar guztiak inplikatzeko.

Opengelan parte hartzen duten hiru euskal klusterrek ere parte hartu zuten. Build:Inn-en eskutik, eraikuntzaren sektorea biltzen duen klusterra, zenbait irtenbide industrializatu eta energia-eraginkortasunekoak azaldu ziren, neurri pasiboak eta aktiboak aplikatuz. Marta Epeldek hasteko aipatu zuenez, “birgaitze-lanak hasiera batean nekagarriak dira”. Beraz, klusterrak (lehen Eraikune deitua) irtenbide aktibo eta pasibo batzuk helarazi zituen, egoiliarrei ahalik eta kalte gutxien eragiteko garatuak.

Pasiboen artean nabarmenena, eta “birgaitze energetikoaren osagai kritikoa”, fatxaden isolamendua da, SATE zehazki, baina “hasiera besterik ez da”. Izan ere, gaur egun, argitaratutako zuzentarauek berroneratze sakonak eta integralak eskatzen dituzte, energia-aurrezpen nabarmenarekin, eta, beraz, esku hartzeko orduan, eraikinen orokortasunean oinarritu behar da. “Ez ditzagun ahaztu egur-lanak, zubi termikoak, kontrolik gabeko aireztapenak eragin ditzakeen galerak, hermetikotasun txarra, fatxadan gaizki ahokatuta dagoen leihoa edo aireztatze-sistema zaharra”, azaldu zuen.

Soluzio aktiboen artean, besteak beste, eguzki-panel termikoak edo sistema fotovoltaiko partekatuak instalatzea.

Era berean, Epeldek aipatu zuenez, material eta elementu aurrefabrikatuek garrantzi handia dute obrak ahalik eta azkarren egiteko eta, aldi berean, auzokoak ahalik eta gutxien oztopatzeko. Obretan parte hartzen duten pertsonak ere aipatu zituen, eta “sentsibilitate tekniko hori guztia” izan behar dutela adierazi zuen, baina baita pertsonekin aritzen direla ere.

ACLIMAk, eta, zehazki, Juan Antonio Gascónek, naturan oinarritutako hiri-soluzioen berri eman zuen, eta, azaldu zuenez, onura ugari dakarzkie hiriei eta biztanleei, hala nola klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara egokitzea; euri-uren mantenu-eremuak sortzea; giza eta hiri-erosotasuna; biodibertsitatea hobetzea, hiri-nekazaritza, airearen eta uraren kalitatea, eta karbono-emisio gutxiko irtenbideei laguntzea. Gainera, giza eta hiri-psikologian eta -osasunean laguntzen dute. “Kontua hiriak berregitea da, gizakiaren habitat naturala natura baita, ez asfaltoa”, adierazi zuen Gascónek.

Eraikinaren eskalan, adibidez, landare-estalkiak edo -fatxadak daude, eta hiri-eskalan, landare-itzalak edo zoladura iragazkorrak. Dagoeneko badira Euskadin soluzio horiek abian jarri diren zenbait leku, hala nola Europa Biltzar Jauregian (Gasteiz), Legazpin, Igeldon edo Idiazabalen. Estatu mailan, Bartzelona aitzindarietako bat da eta bertan mota horretako hainbat ekintza egin dira.

Hala ere, Gascónek adierazi zuenez, naturan oinarritutako era horretako irtenbideak aplikatzen dituzten enpresak badauden arren, ez dituzte aplikatzen, beste faktore batzuek ere eragiten dutelako, hala nola herritarren ezjakintasunak.

Azkenik, GAIAko ordezkaria den Itziar Vidorretak ezagutza-teknologietan oinarritutako irtenbideen ikuspegia eman zuen. Vidorretak azpimarratu zuenez, Opengela bezalako modelo batean, “klusterren arteko lankidetza funtsezkoa da”. Era berean, gaur egun merkatuan dauden soluzioak biltzen dituen teknologia-mapa bat aurkeztu zuen.

GoroldioTEK nabarmendu zuen Vidorretak, Madrilgo Unibertsitate Autonomoarekin lankidetzan egina. “Naturan oinarritutako irtenbidea, goroldioa, erabiltzeko aplikazioa da, baina monitorizazio-teknologiak ditu atzean, kontsumoak kontrolatzeko balio dutenak, eta aplikazio praktiko bat du, informazio-panelen bidez edo autobus-geltokietan ere aplika daitekeena”, azaldu zuen.

“Eraikinaren eskala auzora igo”

Jardunaldiari hasiera emateko, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak hitzaldia eman zuen. Opengelaren diagnostiko bat egin zuen 2019an sortu zenetik, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez finantzatutako proiektu gisa, eta, gaur egun, Europako Batzordeak LIFE programaren bidez emandako konfiantzari esker jarraitzen du, BIRTUOSS izeneko proiektu batekin. Duela lau urte Txontan (Eibar) eta Otxarkoagan (Bilbo) hasi zen hurbiltasun-bulegoen bidezko hiri-berroneratze zerbitzu hori Euskadiko beste 23 herritara zabaldu da, eta eredu da Estatuko eta Europar Batasuneko beste udalerri batzuentzat.

Arrakasta horrek hobetzen jarraitzera bultzatzen du, eta etapa berri honen helburu nagusietako bat eraikinetik auzorako jarduketa-eskala igotzea da, eredu erraz, integratzaile eta sinple baten bidez. Eredu horrek funtsezko alderdiak barne hartuko ditu, hala nola eraginkortasun energetikoa; finantzaketa eskuragarria; zerbitzuak emateko esparru juridiko bat; IKT tresnak eta etxeen digitalizazioa; Eraikinaren Pasaportea; naturan oinarritutako irtenbideak edo energiaren erabilerari buruzko gaikuntza eta aholkularitza. Gainera, dimentsio soziala integratu nahi da, pobrezia energetikoari eta osasunari aurre egiteko eta komunikazio- eta baterako diseinu-estrategiak hobetzeko aukera emanez, erabiltzailea erabakiak hartzen inplikatzeko. Azken batean, auzoa izango da berroneratze-prozesuaren erdigunea.

Proiektuaren koordinatzaileak azpimarratu zuenez, beharrezkoa da kudeaketa-erakunde bat sortzea, proiektu publikoko bazkideen arteko lankidetza bidez, herritarrei konfiantza emango dien marka sortu ahal izateko.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Las empresas vascas proponen una decena de soluciones innovadoras para la regeneración urbana

 • El objetivo es poder aplicarlas en la barriada bilbaína de TorreUrizar a modo de banco de pruebas. 
 • Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS, habló de convertir Opengela en una marca que genere confianza en la población.

El 24 de mayo, el Edificio Plaza Bizkaia de Bilbao acogió un workshop organizado por Opengela en el que varias empresas vascas relacionadas con los sectores de la construcción, el medio ambiente y la digitalización pusieron sobre la mesa distintas soluciones innovadoras para poder aplicarlas en la barriada bilbaína de TorreUrizar, que se está utilizando como ‘living lab’ o banco de pruebas para el proyecto europeo BIRTUOSS que arrancó en septiembre del pasado año.

Actualmente en TorreUrizar los objetivos son la mejora de la accesibilidad instalando ascensor en los portales que no lo tengan, la reducción de demanda energética y una mejor eficiencia, por ejemplo, interviniendo en la envolvente, instalando placas fotovoltaicas en la cubierta, sustituyendo los termos por calderas de gas o colocando radiadores en las viviendas. Así lo explicó Txari Vallejo, arquitecta de Viviendas Municipales de Bilbao, que también mencionó la disposición de una electrolinera en el aparcamiento del edificio. “Con estas propuestas conseguimos en torno al 63% de ahorro que, de esta forma, nos permite llegar a un 80% de financiación”, explicó Vallejo.

Además, la arquitecta apuntó que “el consenso, la ilusión y la capacidad económica” son claves. “Estamos empoderando a las comunidades de propietarios para que hagan estas intervenciones. Hemos conseguido la voluntad de rehabilitar”, señaló.

Para poder aplicar las soluciones innovadoras presentadas se necesita de la colaboración público-privada, la comunicación y la concienciación. Esa es una de las grandes conclusiones extraídas del workshop. De esta forma, desde el Ente Vasco de la Energía (EVE), Sagrario Eneriz habló de la necesidad del despliegue de las energías renovables, pero haciendo hincapié en que hay que adecuar cada una a los espacios y condiciones del entorno urbano donde se planteen.

Planteó también la idea del autoconsumo de la energía en espacios públicos y expuso varios casos de comunidades energéticas de autoconsumo en Euskadi como, por ejemplo, el de las comunidades energéticas de autoconsumo compartido en Otxarkoaga o Lasarte-Oria, o el del barrio Txabarri-El Sol en Sestao mediante la instalación de una red de calor de biomasa de propiedad municipal. Estos casos tienen en común que son energías renovables, locales y colectivas. Por último, Eneriz indicó que la comunicación con la ciudadanía y la participación abierta es esencial para poder implicar a todo el vecindario.

También intervinieron los tres clústeres vascos que participan en Opengela. Build:Inn, que agrupa al sector de la construcción, expuso algunas soluciones industrializadas y de eficiencia energética con la aplicación de medidas pasivas y activas. Marta Epelde empezó admitiendo que “las obras de rehabilitación son obras molestas para el usuario”. Por tanto, el clúster (antes denominado Eraikune) trasladó algunas soluciones activas y pasivas pensadas en generar la menor afección a las personas residentes.

La gran destacada entre las pasivas, y “el componente crítico de la rehabilitación energética”, es el aislamiento de fachadas, concretamente el SATE, pero “es solo el principio”. De hecho, en la actualidad, las distintas directivas publicadas piden rehabilitaciones profundas e integrales, con un ahorro energético significativo y, por tanto, se debe pensar en la globalidad de los edificios a la hora de intervenir. “No nos olvidemos de las carpinterías, de los puentes térmicos, de las pérdidas que nos puede provocar una ventilación descontrolada, una mala hermeticidad, una ventana que tiene un mal encaje en la fachada o un sistema de ventilación antiguo”, advirtió.

Entre las soluciones activas se encontrarían, entre otras, la instalación de paneles solares térmicos o sistemas fotovoltaicos compartidos.

Asimismo, Epelde habló de la importancia de los materiales y elementos prefabricados para realizar las obras con mayor rapidez y a su vez, molestar lo menos posible al vecindario. Hizo referencia a su vez a las personas que intervienen en las obras indicando que deben tener “toda esa sensibilidad técnica”, pero también saber que tratan con personas.

ACLIMA, y concretamente Juan Antonio Gascón, dio la visión de las soluciones urbanas basadas en la naturaleza, que como explicó, aportan múltiples beneficios para las ciudades y los habitantes como la mitigación y adaptación al cambio climático; la creación de áreas de bioretención de las pluviales; el confort humano y urbano; la mejora de la biodiversidad, la agricultura urbana, la calidad del aire y del agua, y la contribución a soluciones bajas en carbono. Además, ayudan a la psicología y la salud humana y urbana. “Esto se trata de rehumanizar las ciudades, ya que el hábitat natural del ser humano es la naturaleza, no el asfalto”, dijo Gascón.

A escala edificio existen, por ejemplo, las cubiertas o las fachadas vegetales, y a escala urbana los sombreamientos vegetales o pavimentos permeables. Ya hay varios lugares en Euskadi donde se han puesto en práctica estas soluciones como en el Palacio de Congresos Europa (Vitoria-Gasteiz), en Legazpi, Igeldo o Idiazabal. A nivel estatal, Barcelona es una de las pioneras y allí se han hecho varias actuaciones de este tipo.

Aun así, Gascón indicó que, aunque es cierto que ya existen empresas que aplican este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, no lo hacen porque hay otros factores que afectan como el desconocimiento de la ciudadanía.

Por último, Itziar Vidorreta, de GAIA, dio el punto de vista de las soluciones basadas en las tecnologías del conocimiento. Vidorreta insistió en que, en un modelo como el de Opengela, “la colaboración entre los clústeres es fundamental”. Así también, presentó un mapeo tecnológico con soluciones existentes que están actualmente en el mercado.

Vidorreta destacó la llamada GoroldioTEK (‘goroldio’ es musgo en euskera), realizada en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. “Es una aplicación del uso de una solución basada en la naturaleza, que es el musgo, pero con tecnologías de monitorización detrás que sirven para el control de los consumos y con una aplicación práctica que podría ser a través de paneles informativos o en incluso en paradas de autobuses”, expuso.

“Elevar la escala del edificio al barrio”

La jornada comenzó con una charla de Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que lidera este proyecto. Hizo un diagnóstico de Opengela desde su nacimiento en 2019 como proyecto financiado a través del programa de marco europeo Horizon 2020, y que, en la actualidad, continúa gracias a la confianza otorgada por la Comisión Europea mediante el programa LIFE con un proyecto llamado BIRTUOSS. Este servicio de regeneración urbana mediante oficinas de proximidad que empezó hace cuatro años en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) ya se ha extendido a otras 23 localidades de Euskadi y es ejemplo para otros municipios del Estado y de la Unión Europea.

Este éxito anima a seguir mejorando y uno de los grandes objetivos de esta nueva etapa es elevar la escala de actuación del edificio al barrio mediante un modelo que sea flexible, integrador y simple que incluya aspectos clave como la eficiencia energética; la financiación asequible; un marco jurídico para la prestación simplificada de servicios; herramientas TIC y digitalización de los hogares; el Pasaporte del Edificio; las soluciones basadas en la naturaleza o la capacitación y asesoramiento sobre el uso de la energía. Además, se quiere integrar la dimensión social, posibilitando hacer frente a la pobreza energética, la salud y mejorar las estrategias de comunicación y codiseño para implicar al usuario en la toma de decisiones. En definitiva, el vecindario será el centro del proceso de regeneración.

El coordinador del proyecto subrayó que es necesaria la creación de una entidad de gestión mediante colaboración entre los distintos socios del proyecto, público-privado, para poder generar una marca que aporte confianza a la población.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

OPENGELA

Successful subscription

Logo