Opengela proiektuaren erdira iritsi da Euskadiko hiri-berroneratzearen erreferentzia gisa

Opengela proiektuaren erdira iritsi da Euskadiko hiri-berroneratzearen erreferentzia gisa

  • Urte eta erdian, Horizon 2020 programa europarrak finantziatutako ekimenak jadanik bi auzo-bulego jarri ditu martxan, esperientzia pilotu bezala. Leihatila bakarra bezala lan egiten dute auzotarrez arduratzeko.
  • Opengelak eraikinen birgaitze-prozesua errazten du: agiriak, lanetako profesional eta enpresekin harremana edo dirulaguntzen kudeaketa, besteak beste.
  • Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) bulegoez gain, laster Durango edo Lasarte bezalako udalerrietara ere zabalduko da
  • Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila da planaren burua, eta beste zortzi kidek hartzen dute parte.

Opengelak bere lehenengo pausuak 2019ko maiatzean eman zituen. Ideia auzo-bulego sistema bat sortzea zen, hiri-berroneratzearekin zerikusia duen guztiarekin auzoteria laguntzeko; eraikuntzen birgaitzearekin, hain zuzen ere. Orain, egitasmoaren erdia zeharkatuta, bi auzo-pilotuen bulegoak martxan daude, eraikuntza-lanak lehenengo pausuak ematen ari dira eta ekimenean arreta jarri duten eta eredua errepikatu nahi duten euskal udalerriak badaude.  

Egitasmoa, Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantziatuta, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan ezarritako bi esperientzia-pilotuetan ardaztu da. Opengelak hiru urteko iraupena izango duela aurreikusi da, eta Euskadiko beste udalerritean erreplikatzea espero da. Jadanik Durangok eta Lasartek interesa adierazi dute, batez ere, baita Gasteiz, Donostia edo Pasaia bezalako udalerriek ere. Hurrengo pausua Euskadi osora eta eskala europarrera eramatea litzateke.

Hiri- eta giza-dimentsio iraunkorra

Helburu nagusia Euskadiko auzo zahar edo behartsuenetako eraikinetan birgaitze sakon bat bultzatzea da, baita energia-eraginkortasun handiagoa lortzea ere, irisgarritasuna hobetuz eta suteen aurkako segurtasun sistemak bermatuz, hiri-zaurgarritasun egoerara iristeko baldintzak saihesteko asmoz.

Egitasmo honetan giza-dimentsioa bereziki izan da kontuan, hau da, “pertsonak eta auzoteria dira ardatz, prozesuaren parte bihurtuz”, azaldu du Ignacio de la Puertak, proiektua burutzen duen Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak.

Opengelaren abiarazteak momentu erabakigarri batekin bat egin du: Europar Batasunak bultzatutako Berritze Olatuarekin (Renovation Wave). “Egungo momentua”, azpimarratzen du De la Puertak, “ezinhobea da aukera aprobetxatzeko eta, egitasmo konkretuen bidez, eraikinen birgaitze-proiektuak eta auzoen hiri-berroneratze integrala herri-lehentasunen zerrendan jartzeko. Honek ez digu soilik berreskuratze berde, digital eta bidezko batean inbertitzen lagunduko, baizik eta gertu -europar aginduak direla eta- dauden eskakizunetarako ere prestatuko gaitu.”

Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila ez ezik, proiektu hau lankidetza publiko-pribatuaren eredu da, beste 8 kide baititu: bi udalerrietako hiria birgaitzeko hirigintza-sozietate (Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa gipuzkoarra), Energiaren Euskal Erakundea (EEE), finantziazioan espezializatutako enpresa bat (GNE Finance), europar kontuetan espezializatutako beste bat (Zabala), komunikazioan espezializatutako beste bat (Gabineteseis), eta Bruselan finkatutako bi erakunde europarrak: Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Federazioa (Fedarene) eta Etxebizitza Publiko, Kooperatibo eta Sozialaren Europako Federazioa (Housing Europe).

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela atraviesa la mitad del proyecto como una referencia de la regeneración urbana en Euskadi

Opengela atraviesa la mitad del proyecto como una referencia de la regeneración urbana en Euskadi

 • En un año y medio, esta iniciativa financiada por el programa europeo Horizon 2020 ya ha puesto en marcha dos oficinas de barrio a modo de experiencia piloto. Funcionan como ventanilla única para atender al vecindario.
 • Opengela acompaña a las comunidades en el proceso de rehabilitación de los edificios: desde el papeleo administrativo hasta la relación con profesionales y empresas constructoras y la tramitación de ayudas financieras.
 • Además de las oficinas abiertas en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), próximamente se extenderá a otros municipios como Durango y Lasarte.
 • El plan está liderado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y cuenta con la participación de otros ocho socios.

Opengela dio sus primeros pasos en mayo de 2019. La idea consistía en crear un modelo de oficinas de barrio para acompañar al vecindario en todo lo que tiene que ver con la regeneración urbana y, en concreto, con la rehabilitación de sus edificios. Ahora, una vez cruzado el ecuador del proyecto, las oficinas de los dos barrios piloto ya funcionan, las obras de los edificios están dando sus primeros pasos y hay varios municipios vascos que se han fijado en la iniciativa y quieren replicar el modelo. 

El proyecto, financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, se ha enfocado en dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Opengela está previsto que tenga una duración de tres años, y se espera replicar en otros municipios de Euskadi. Ya han mostrado interés Durango y Lasarte, sobre todo, así como Vitoria-Gasteiz, San Sebastián o Pasaia. El siguiente paso sería trasladarlo al resto de Euskadi y a escala europea. 

Dimensión urbana, sostenible y social

El objetivo final es propiciar una rehabilitación profunda de los edificios en los barrios más antiguos o con mayores necesidades de Euskadi, además de una mayor eficiencia energética, con una mejora de la accesibilidad y la incorporación de sistemas de protección y seguridad contra incendios, revirtiendo las condiciones que pueden llevarles a una situación de vulnerabilidad urbana.

En este proyecto se tiene en cuenta de forma especial la dimensión social, es decir, “se pone el foco en las personas y los vecindarios, convirtiéndolos en parte del proceso”, explica Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, que lidera el proyecto.

La puesta en marcha de Opengela coincide con un momento crucial, en plena Ola de Renovación (Renovation Wave) impulsada por la Unión Europea. “El momento actual”, recalca De la Puerta, “es idóneo para aprovechar la oportunidad y poner los proyectos de rehabilitación de edificios y regeneración urbana integral de barrios en la lista de prioridades de país a través de proyectos concretos. Esto no solo nos va a ayudar a invertir hoy en una recuperación verde, digital y justa, sino que además nos va a preparar ante las exigencias que -por mandato europeo- están a la vuelta de la esquina”.

Además del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, este proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, al incluir a otros 8 socios: los organismos públicos de los dos municipios (Viviendas Municipales de Bilbao y la guipuzcoana Debegesa), el Ente Vasco de la Energía (EVE), una empresa especializada en financiación (GNE Finance), otra en asuntos europeos (Zabala) y una en comunicación (Gabineteseis), y dos organizaciones europeas con sede en Bruselas: la Federación de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (Fedarene) y la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social (Housing Europe).

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube