Europako bost eskualde hautatu dira Opengela eredua errepikatzeko

Europako bost eskualde hautatu dira Opengela eredua errepikatzeko

  • Kroazia, Espainia eta Errumaniako bost erakunde aukeratu dituzte Opengela eredua dagozkien eskualdeetara eramateko.
  • 2022ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean bost hautatuak Euskadira iritsiko dira Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzo pilotuak bertatik bertara bisitatzera.

FEDARENEk, Energia eta Ingurumenerako Agentzia eta Eskualdeen Europako Federazioak, joan den urrian egindako deialdiaren ondorioz, Europako bost eskualde- eta toki-agintari hautatu dira, bederatzi hautagairen artetik (Errumanian bat, Kroazian bi eta Espainian beste bi), Opengela eredua beren lurraldeetara esportatu dezaten. Horietako bakoitza bere lurraldean etxebizitza berritzeko proiektuetan murgilduta dago dagoeneko, edo proiektu horiei ekitea du hurrengo helburu.

Ildo horretatik, ekimenak Euskadiko bi auzo pilotutan garatzen ari den Opengela ereduaren gakoak ezagutzeko aukera emango die hautatutako eskualdeei: Txontan (Eibar) eta Otxarkoagan (Bilbo). Horretarako, 2022ko martxoaren 31n eta apirilaren 1ean aipatutako bi auzoak bisitatuko dituzte, beren esperientzia bertatik bertara ezagutzeko eta eredu hori beren proiektuetara transferitu ahal izateko, Europa osoan zehar Opengelas sare bat sortuz.

Aukeratuetako bat Sighetu Marmatiei udalerria izan da, Errumanian. Gaur egun, udalerriaren irisgarritasuna eta eremu batzuetako biztanleen bizi-baldintzak hobetzea helburu duen proiektu batean murgilduta dago, euri-urak drainatzeko sare berri bat eta estolderia sare bat ezarriz, besteak beste.

Errumaniari Kroaziako bi eskualde gehitu zaizkio. Lehenengoa Medjimurje konderria da, hiru hiri eta 22 udalerri hartzen dituena. Bertan, MENEA eskualdeko energia-agentziak energia- eta klima-gaietan aholkularitza-zentro gisa jarduten du, eta, gaur egun, zerbitzuak zabaltzeko prozesu bat garatzen ari da. Prozesu horren helburua etxea berritzeko zerbitzu bat lankidetzan integratzea da, eta finantza-iraunkortasuna bermatzea.

Bigarrenak Varazdin, Koprivnica-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak hartzen ditu, eta REA Norte energiaren eskualdeko agentzia etxebizitza berritzearekin lotutako kontsultak eta orientazio teknikoa ematen hasi da. Hala ere, alderdi finantzarioari eta herritarrek toki/eskualde mailan bultzatutako leihatila bakarraren eredu berritzailea ezartzeko moduari buruzko gaiei heltzeko ideiak bilatzen dituzte.

Hautatutako azken bi eskualdeak Espainian daude, Extremaduran eta Lleidan. Extremaduran, AGENEX energia-agentziak, dagoeneko INNOVATE edo HousEEnvest bezalako proiektu europarretan parte hartu duenak, ideiak eta esperientziak bilatzen ditu etxebizitza sozialari heldu ahal izateko, jabeak proiektuan inplikatzeko modua topatzeko. Horrez gain, finantza-tresna jasangarriak bilatzen ari da.

Lleidan, bestalde, urtebeteko epean, eraikitako parkearen portaera energetikoa hobetzeko leihatila bakarreko berritze-bulego bat diseinatu eta martxan jartzeko konpromisoa hartu du udalerriak. Horretarako, oztopo nagusiak gainditzeko tresnak garatu nahi dituzte, hala nola ezjakintasuna, interes falta edo finantzaketa, hiriko trantsizio energetikoa bizkortzeko.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Five European regions and cities to replicate the Opengela model

Five European regions and cities to replicate the Opengela model

  • Five entities from Croatia, Spain and Romania have been selected to bring the Opengela model to their respective regions.

The Replication call launched last October by FEDARENE, the European Federation of Energy and Environment Agencies and Regions, has resulted in the selection of five European regional and local authorities out of nine candidates one in Romania, two in Croatia and two in Spain, to export the Opengela model to their territories. Each of them is either already engaged in housing renovation projects in its territory, or is planning to do so in the near future.

The initiative will give the selected authorities access to the keys of the Opengela model, which is being developed in two pilot neighbourhoods in the Basque Country: in Txonta (Eibar) and Otxarkoaga (Bilbao). To this end, they will visit the two neighbourhoods on 31 March and 1 April 2022 to learn about their experience and to be able to transfer this model to their own projects, creating a network of ‘Opengelas’ throughout Europe.

First, the municipality of Sighetu Marmatiei, in Romania, is currently immersed in a project that aims to improve the accessibility of the municipality and the living conditions of the population in some areas, introducing a new rainwater drainage network and another sewerage network, among other initiatives. Sighetu Marmatiei municipality is joined by two regions in Croatia.

The first one is Medjimurje County, which comprises three cities and 22 smaller-scale municipalities. It is represented by the regional energy agency MENEA which acts as an advisory centre for energy and climate issues and is currently in the process of expanding its services, aiming to integrate a home renovation service in a collaborative way and ensuring financial sustainability.

The second one covers the counties of Varazdin, Koprivnica-Krizevci and Virovitica-Podravina, represented by the regional energy agency North, REA North, which has already started to provide consultations and technical guidance related to home renovation. However, they are looking for ideas to address the financial side and questions on how to establish an innovative citizen-driven one-stop-shop model at local/regional level.

The last two selected regions are in Spain, one is the Extremadura region and the other is Lleida municipality. In Extremadura, the energy agency AGENEX, which has already participated in European projects such as INNOVATE or HousEEnvest, is looking for ideas and experiences to address social housing from a perspective in which homeowners are involved, in addition to the search for sustainable financial tools.

Lleida, for its part, is committed to designing and implementing a one-stop-shop renovation office to improve the energy performance of the building stock, within a year. To this end, they want to develop instruments to overcome the main barriers such as lack of knowledge, lack of interest or financing, in order to accelerate the energy transition of their city.

Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Seleccionadas cinco regiones europeas para replicar el modelo Opengela

Seleccionadas cinco regiones europeas para replicar el modelo Opengela

  • Cinco entidades de Croacia, España y Rumania han sido seleccionadas para llevar el modelo Opengela a sus correspondientes regiones.
  • El 31 de marzo y 1 de abril de 2022 las cinco seleccionadas llegarán a Euskadi para visitar los barrios pilotos de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) de primera mano.

La convocatoria lanzada por FEDARENE, la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente, el pasado mes de octubre ha dado como resultado la selección de cinco autoridades regionales y locales europeas de entre nueve candidatos, -una en Rumania, dos en Croacia y otras dos en España-, para que exporten el modelo Opengela a sus territorios. Cada una de ellas ya está inmersa en proyectos de renovación de vivienda en su territorio, o tiene como próximo objetivo abordarlos.

En esa línea, la iniciativa dará acceso a las regiones seleccionadas a conocer las claves del modelo Opengela, que se está desarrollando en dos barrios piloto en Euskadi: en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao). Para ello, visitarán el 31 de marzo y 1 de abril de 2022 los dos barrios mencionados, para conocer su experiencia de primera mano y poder transferir ese modelo a sus propios proyectos creando una red de ‘Opengelas’ por toda Europa.

Uno de los escogidos ha sido el municipio Sighetu Marmatiei, en Rumania, inmerso actualmente en un proyecto que persigue mejorar la accesibilidad del municipio y las condiciones de vida de la población de algunas zonas, introduciendo una nueva red de drenaje de aguas pluviales y otra red de alcantarillado, entre otras iniciativas.

Se suman a Rumania dos regiones de Croacia. La primera es el condado de Medjimurje, que abarca tres ciudades y 22 municipios. Allí la agencia regional de energía, MENEA, actúa como centro de asesoramiento en temas energéticos y climáticos y actualmente se encuentra desarrollando un proceso de ampliación de servicios, en el que tiene como objetivo integrar un servicio de renovación del hogar de forma colaborativa y garantizando la sostenibilidad financiera.

La segunda abarca los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina, donde la agencia regional de energía REA Norte ya ha comenzado a proporcionar consultas y orientación técnica relacionada con la renovación de vivienda. Sin embargo, buscan ideas para abordar la parte financiera y las cuestiones sobre cómo establecer un modelo innovador de ventanilla única impulsado por los ciudadanos a nivel local/regional.

Las últimas dos regiones seleccionadas se encuentran en España, una en Extremadura y otra en Lleida. En Extremadura la agencia de energía AGENEX, que ya ha participado en proyectos europeos como INNOVATE o HousEEnvest, busca ideas y experiencias para poder abordar la vivienda social desde una perspectiva en la que estén involucrados los propietarios de las viviendas, además de la búsqueda de unas herramientas financieras sostenibles.

En Lleida, por su parte, en el plazo de un año, el municipio se ha comprometido a diseñar y poner en marcha una oficina de renovación de ventanilla única para mejorar el comportamiento energético del parque edificado. Para ello, quieren desarrollar instrumentos que permitan superar las principales barreras como el desconocimiento, la falta de interés o la financiación, para acelerar la transición energética de su ciudad.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Euskal Hiria kongresuak hiri berroneratzearen papera eta Opengela eredua goraipatu ditu

Euskal Hiria kongresuak hiri berroneratzearen papera eta Opengela eredua goraipatu ditu

  • Foro hori Eusko Jaurlaritzak eta ONU-Habitatek antolatu zuten azaroaren amaieran, eta hiriak berreskuratzeko beharra azpimarratu zuen, gizarte eta ingurumen alderdietan arreta jarriz.

Euskal Hiria kongresuak hogeigarren edizioa ospatu du aurten. Lurralde-plangintzan adituak direnentzako hitzordu klasikoa da, eta alderdi horretan Euskadi nabarmendu da azken hamarkadetan. Oraingoan, hirien gizarte- eta ingurumen-eraldaketan jarri da arreta, eta Euskadiko eremu kalteberetako hiri-berroneratze kasu zehatzei erreparatu zaie, batez ere Opengela ereduari.

Hiri-berroneratzearen garrantziak protagonismoa izan du Gasteizen antolatutako kongresu honetan. Hitzaldi batean, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak “hiriak berreskuratzeko” beharra azaldu zuen. Jaurlaritzak berak egindako estudio baten arabera, inbertsio publikoen azken 40 urteak gorabehera, “Euskadiko auzoen % 30 kalteberatasun handiko edo oso handiko egoeran daude”, eta, horrez gain, “kalteberatasunaren eta osasunaren arteko lotura egiaztatu da”.

Egoera horri aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratze integralerako EBEPE (Ekonomia Berreskuratzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoa) bat proposatu du, hainbat eragileri irekitako proiektu bat, 47 udalerritan esku hartu dezaten. Hori gauzatzeko, Europako Batzordeak finantzatutako “Opengela eredua zabaltzea” planteatu da.

Ignacio de la Puertak azpimarratu zuen oso garrantzitsua dela bizilagunekin “konfiantza” sortzea, “esku-hartzearen onurez sentsibilizatzea erosotasuna eta bizigarritasuna hobetzeko”, “alderdi ekonomikoei, sozialei eta kulturalei buruzko diagnostiko” bat egitea, enplegu-aukerak sustatzea eta “leihatila bakar gisa funtzionatzen duen topagune eta konfiantzazko gune bat eskaintzea”. Ildo horretan, Opengela ereduak auzo bakoitzean hurbileko bulegoak sortzea bultzatzen du, auzotarrei hiri-berroneratze prozesuan laguntzeko. Era berean, berrikuntza bat aipatu zuen, hots, “guztientzako finantzaketa justua eta eskuragarria” ematen duela.

Inaugurazio-jardunaldian, Iñaki Arriolak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburuak, “gure hiriak osatzen dituzten ehunen bizikidetza ahalbidetuko duten eta landa-ingurunearekin eta ingurune naturalarekin duten harremana hobetuko duten hirigintza-eredu berrien sustapena” planteatzera animatu zuen, espazio publikoen konfigurazio eta erabilera berrien eta mugikortasun berri baten bidez.

Hori lortzeko, Euskadik funtsezko tresna bat izan du: Bultzatu 2050 Hiri Agenda, eskualde mailan landutako lehenetarikoa eta Nazio Batuen Hiri Agenda Berriarekin eta Garapen Iraungarriko Helburuekin (GIH) bat datorrena. Ildo horretan, Iñaki Arriolak hiri-berroneratzea nabarmendu zuen “hiriak hiri justuago eta iraunkorrago bihurtzeko” modu gisa.

Euskadik hainbat esperientzia ditu dagoeneko arlo horretan, ez bakarrik eraikinak birgaitzearen, energia-eraginkortasunaren eta etxebizitzen irisgarritasuna hobetzearen alorrean, baizik eta zentzu zabalago batean, alderdi sozial, ekonomiko, ingurumeneko eta gobernantzako alderdietan ondorioak izaten, alegia. Opengela eredu izan zen behin baino gehiagotan kongresuko hizlarientzat.

Euskal Hiria kongresuan zehar, Espainiako ONU-Habitat-eko bulegoko buruak, Carmen Sánchez-Mirandak, “Garapen Iraungarriko Helburuak Zer-a badira, hiri-agendak Nola direla” azpimarratu zuen. “ONU-Habitatek Bultzatu 2050 euskal Agendarekin batera jardun du sortu zenetik, eta ziur dago lurralde-eremua funtsezko maila dela gobernantza eraginkorra ezartzeko, koordinatzeko eta sustatzeko prozesuetan, eta nazioz azpiko gobernuen rola nazio- eta toki-mailena bezain garrantzitsua dela zentzu horretan”.

Espainiako ONU-Habitateko buruak gaineratu zuenez, “herriak eta hiriak pandemiatik suspertzeko moduak eragin handia izango du guztiontzako etorkizun jasangarria lortzeko ahalegin globaletan (…) Garapen Iraunkorreko Helburuak, hain zuzen ere, larrialdiko argi laburrak garapenaren argi luzeekin lerrokatuta daudela ziurtatzen dute”. Euskal Hiria bertako esperientziak eta esparru globaleko beste batzuen arteko kontrastea ere izan zen.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube