Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Opengelak LIFE programaren laguntza jaso du, auzoen birsorkuntzan alderdi sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak integratzeko

Bazkide diren 14 entitateen ordezkariak proiektua abiarazteko bileran.

 • Europako proiektu berriak hiru urteko iraupena izango du, eta Euskadin ezarritako eredua jarraituko du, zaharberritutako auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz.
 • Opengela eredua 2019an hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), eta hogei euskal auzotara zabaltzen ari da.
 • Proiektuak -1,5 milioi euroekin finantzatuta- Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza Saila buru duten erakunde publiko eta pribatuetako, fundazioetako, klusteretako eta Europako organismoetako 14 bazkideren esperientzia biltzen du.
 • Bilboko Torreurizar auzunea proba-gunea izango da proiektuaren aurrerapenak aztertzeko.

Euskadik Opengela eredua jarri zuen martxan 2019an, hiriak biziberritzeko helburuarekin, auzoetan hurbileko bulegoak ezarriz. Ekimenak izan duen arrakastaren ondorioz, proiektu berri baterako finantziazioa eman du Europako Batzordeak LIFE programaren bidez. Proiektua datozen hiru urteetan gauzatuko da eta BIRTUOSS deituko da. Hiria birsortzeko prozesuari jarraipena emateko balioko du, eta, orain, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-alderdien integrazioarekin indartuko da.

Opengela 2019an sortu zen, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez diruztatutako proiektu gisa. Ia lau urtez, auzo-bulegoen sare batek osatutako kudeaketa-eredua garatu da. Bertan, auzotarrei laguntzen diete eraikinak zaharberritzen, eta, gai teknikoetan eta finantzarioetan aditua den aholkularitzaz gain, jarduera horiek dakarten prozesu luzean beharrezkoak diren hurbiltasuna eta konfiantza ematen dute. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetako ereduetatik abiatu zen proiektua, eta une honetan eredua Euskadiko hogei auzoetara zabaltzen ari da.

“Opengelaren lehenengo proiektuaren arrakasta eta beste udalerri batzuetan errepikatzea funtsezkoa izan da Europako Batzordeak hiri-birsorkuntzako euskal ereduan duen konfiantza berritzeko” adierazi du Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzaileak. “Orain hasiko den proiektu honetan, hurbileko bulegoen bidez Euskadiko auzo guztietara zabaldu daitekeen kudeaketa-ereduan oinarrituko gara berriro. Baina ikuspegi sistemikoagoa eskainiko dugu, formula berritzaileak abian jarriz, eraikinetako esku-hartzeaz gain, beste jokaera batzuk gehitu daitezen auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko xedearekin”.

Proiektuak hiri-birsorkuntzaren ikuspegi integrala eskaintzen du, eta Euskadi osorako kudeaketa-sisteman oinarrituta dago. Bost alderdi nagusi ditu: auzo-eskalako deskarbonizazioa (ez bakarrik eraikin bakoitzarena); hiri-ingurunean naturan oinarritutako soluzioak ezartzea; esku hartzeko ereduen hedapenaren lurralde-ikuspegia, administrazio publikoen lidergoa izanik eta sektore pribatuarekin lankidetzan; eta hurbileko bulegoen eredua finkatzea eta formula eskuragarriak aplikatzean oinarritua.

14 bazkide Europako proiektuan

Azken batean, hirien bizitzan alderdi soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa hobetzea da helburua. Eta hori lortzeko, BIRTUOSSen 14 kideek hartuko dute parte, erakunde eremuko, zein sektore pribatuko, fundazioetako, klusterretako eta Europako erakundeetako ordezkariek.

Partzuergoaren buru Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza da. Honako hauek dira horren parte: Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak (VVMM), Ingurumen (Aclima), Eraikuntza (Eraikune) eta Ezagutza eta Teknologia (GAIA) klusterrak, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) CAVIAR ikerketa-taldea, EDE Fundazioa, Ciclica kooperatiba (deskarbonizazio-estrategietan aditua), finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala Innovation) adituak diren enpresak, Europa mailako bi erakunde, hala nola Fedarene (Energia eta Ingurumenerako Agentzien eta Eskualdeen Europako Federazioa) eta Espainiako Green Building Council (GBCe).

Eredu proba Torreurizarren (Bilbo)

Bilboko Torreurizar auzoan izango da probalekua. Han instalatutako hurbileko bulegoak hainbat formula erabiliko ditu gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-arloetan, auzotarrekin batera sortzeko ikuspegiarekin. Horrela, etorkizunean Euskadiko beste hiri batzuetan ez ezik, Espainian eta Europan ere aplikatu eta eskalatu ahal izateko helburuarekin.

Torreurizarrek, Bilboko Irala auzoak, 25 atari eta 264 etxebizitza ditu, eta bere birgaitze-prozesua hasi da. Auzotarren zalantzak erantzuteko hurbiltasun bulegoa ere martxan jarri da.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Opengela recibe el apoyo del programa LIFE para integrar aspectos sociales, económicos y ambientales en la regeneración de los barrios

Representantes de las 14 entidades socias durante la reunión de lanzamiento del proyecto.

 • El nuevo proyecto europeo tendrá una duración de tres años y da continuidad al modelo implantado en Euskadi, con oficinas de proximidad en los barrios rehabilitados.
 • El modelo Opengela de regeneración urbana comenzó en 2019 con dos experiencias piloto en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), y se está extendiendo a otra veintena de barrios vascos.
 • El proyecto -financiado con 1,5 millones de euros- suma la experiencia de 14 socios de entidades públicas y privadas, fundaciones, clústeres y organismos europeos, liderados por el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco.
 • La barriada de Torreurizar, en Bilbao, servirá como banco de pruebas para experimentar los avances del proyecto.

Euskadi puso en marcha en 2019 el modelo Opengela de regeneración urbana en el que se implantan oficinas de proximidad en los barrios. El éxito de la iniciativa ha supuesto que la Comisión Europea haya concedido financiación para un nuevo proyecto -llamado BIRTUOSS– a través del programa LIFE, que abarcará los próximos tres años. Servirá para dar continuidad al proceso de regeneración urbana, que ahora se reforzará con la integración de aspectos sociales, económicos y medioambientales.

Opengela nació en 2019 como un proyecto financiado a través del programa marco europeo Horizon 2020. Durante casi cuatro años, se desarrolló un modelo de gestión formado por una red de oficinas de barrio que acompañan al vecindario en la rehabilitación de sus edificios aportando -además de asesoramiento experto en temas técnicos y financieros- la cercanía y confianza necesarias durante el largo proceso que esas actuaciones suponen. Se partió de dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y en este momento el modelo se está extendiendo en una veintena de barrios de Euskadi.

“El éxito del primer proyecto Opengela y su replicación a otros municipios ha sido clave para que la Comisión Europea haya renovado su confianza en el modelo vasco de regeneración urbana” afirma Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y coordinador del proyecto BIRTUOSS. “En este proyecto que ahora comienza continuaremos con el enfoque basado en un modelo de gestión que se pueda extender a todos los barrios de Euskadi, a través de las oficinas de proximidad. Pero aportaremos un enfoque más sistémico, poniendo en marcha fórmulas innovadoras para que, además de la intervención en los edificios, se incorporen otras actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los barrios”.

El proyecto aporta la visión integral de la regeneración urbana, centrándose en un sistema de gestión para todo Euskadi, con cinco claves: la descarbonización a escala de barrio (no solo de cada edificio), la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano, la perspectiva territorial del despliegue de este modelo de intervención contando con el liderazgo de las administraciones públicas en colaboración con el sector privado, basado en la consolidación del modelo de oficinas de proximidad y la aplicación de fórmulas asequibles de financiación.

14 socios en el proyecto europeo

Se trata, en definitiva, de obtener mejoras en el aspecto social, económico y ambiental en la vida de las ciudades. Y para conseguirlo, BIRTUOSS contará con la participación de 14 socios tanto del ámbito institucional como del sector privado, fundaciones, clústeres y organismos europeos.  

El consorcio está liderado por la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. También se incluyen el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao (VVMM), los clústeres de Medio Ambiente (Aclima), Construcción (Eraikune) y Conocimiento y Tecnología (GAIA), el grupo de investigación CAVIAR de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), EDE Fundazioa, la cooperativa Cíclica (especialista en estrategias de descarbonización), así como empresas expertas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala Innovation), y también dos organismos de ámbito europeo como Fedarene (Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente) y el Consejo para la Edificación Sostenible de España (GBCe).

Experiencia piloto en Torreurizar (Bilbao)

El proyecto tendrá como banco de pruebas la barriada de Torreurizar, en Bilbao. La oficina de proximidad allí instalada experimentará distintas fórmulas en los ámbitos social, económico y ambiental, con un enfoque basado en la co-creación con el vecindario y con el objetivo de que en un futuro se puedan aplicar y escalar en otras ciudades no solo de Euskadi sino también en España y Europa.

Torreurizar, situado en el barrio bilbaíno de Irala, cuenta con 25 portales y 264 viviendas cuyo proceso de rehabilitación ya ha comenzado. La oficina de proximidad que atiende al vecindario también ha echado a andar.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

El proyecto europeo Opengela concluye con un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios y se extenderá a otros 14

La delegación de Opengela en Bruselas junto a Martin Eibl, Senior Project Advisor de CINEA.

 • En tres años y medio, ha implantado oficinas de barrio en los pilotos de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar) y también en Durango, Lasarte, Pasaia, Abanto-Zierbena, Santurtzi, Valle de Trápaga, Orduña y Amurrio. 
 • Las ‘opengelas’ de los dos pilotos han acompañado a cerca de 800 personas en la rehabilitación de sus edificios. Hasta ahora se ha propiciado un ahorro energético medio por vivienda superior al 60%, una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de emisiones de CO2 de 758 t/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros.

Después de tres años y medio de trabajo, el proyecto Opengela concluye con su principal objetivo cumplido: instaurar un nuevo modelo de regeneración urbana que ya se aplica en 10 barrios de Euskadi y que tiene previsto extenderse a otros 14. El proyecto financiado por el programa europeo Horizon 2020 expuso ayer, 17 de noviembre, sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento celebrado en el Comité de las Regiones.

En la jornada titulada ’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’) intervino la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participaron Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) y Esther Zarrabeitia (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).

El proyecto europeo Opengela cierra su andadura habiendo alcanzado los objetivos propuestos en su inicio y -sobre todo- dando respuesta a uno de los requerimientos más importantes que la Comisión Europea solicita a los proyectos que financia: asegurar su continuidad en el tiempo con la creación de un modelo sólido y replicable.

Durante el tiempo que ha durado el proyecto, las oficinas de barrio de los dos pilotos han atendido a un total de 780 personas que, gracias al acompañamiento del personal técnico y administrativo, han puesto en marcha procesos de rehabilitación de sus edificios que en total alcanzan 469 viviendas. Las intervenciones de renovación han conseguido evidentes mejoras de la calidad de vida de los residentes. Por un lado, se han llevado a cabo actuaciones en las instalaciones para mejorar la accesibilidad (instalación de ascensores, reforma de portales), o la instalación de sistemas de seguridad contra incendios. Y, por otro lado, se han realizado mejoras energéticas (aislamiento de las fachadas, instalación de calderas, cambio de ventanas…) que han incidido directamente en la mejora sustancial de las condiciones de calidad y confort de las viviendas, identificadas con una significativa mejora de la calidad de aire interior.

Estas mejoras se traducen en una inversión en energía sostenible de 9,6 millones de euros, un ahorro de la demanda energética superior a los 3,9 GWh/año, una reducción de emisiones de CO2 de 758 tCO2/año, además de movilizar una inversión privada de 3,2 millones de euros,

Por otro lado, el proyecto ha facilitado la financiación mediante un sistema específico del modelo Opengela dirigido sobre todo a atender a personas en situación de riesgo de vulnerabilidad. Para ello, se han creado líneas de crédito de una duración de dos años para financiar las ayudas públicas, se ha facilitado la financiación para las comunidades de propietarios, y se ha ampliado el límite de edad para el acceso a la financiación hasta los 70 años (la edad media de las personas atendidas supera los 58 años), entre otras medidas.

Un proyecto escalable y replicable

Tal y como ha explicado Ignacio de la Puerta, la experiencia obtenida con el proyecto Opengela, además de mejorar la calidad de vida de los residentes, “ha permitido desarrollar un nuevo modelo de gestión que podrá extenderse al resto del País Vasco con los objetivos de reducir el riesgo de pobreza energética entre la ciudadanía, crear barrios con balance energético cero y amigables con accesibilidad universal en el parque edificado y en los entornos urbanos y que puedan convertirse en sumideros de carbono en una significativa contribución en la mitigación y adaptación a los efectos derivados del cambio climático”.

El éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities–Milán) y Austria (RecoBooster–Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

Durante la sesión también hubo espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct (proyecto de regeneración urbana implantado en varios países del Este de Europa) y Renowatt (proyecto implantado en la región belga de Valonia). En la segunda parte de la jornada tomaron parte Julien Dijol (de la Asociación Europea para la vivienda social, Housing Europe, también socio de Opengela) y Amélie Ancelle (de Energy-Cities, la agrupación europea de ciudades para la energía sostenible).

Ejemplo de colaboración público-privada

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengela hiri-berroneratze eredu den proiektu europarra amaitu da, jada 10 auzotan ezarri da eta beste 14ra zabaltzeko prozesuan dago

Opengelaren ordezkaritza Bruselan, Martin Eibl CINEAko Senior Project Advisorearekin batera.

 • Hiru urte eta erdian auzo-bulegoak jarri ditu Otxarkoagako (Bilbo) eta Txontako (Eibar) pilotuetan. Baita Durangon, Lasarte-Pasaian, Abo-Zierbena, Santurtzi, Trapagaran, Urduña eta Amurrion ere. 
 • Bi pilotuen ‘opengelek’ 800 pertsona inguru laguntzen dituzte eraikinen zaharberritze prozesuan. Orain arte, etxebizitza bakoitzeko batez besteko energia aurreztea % 60tik gorakoa izan da, 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da energia jasangarrian, 758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Hiru urte eta erdiko lanaren ostean, Opengela proiektuaren helburu nagusia bete da: hiri berroneratzeko eredu berri bat ezarri. Eredua Euskadiko 10 auzotan aplikatzen da jada, eta beste 14 auzotara zabaltzea aurreikusten da. Horizon 2020 Europako programak finantzatutako proiektuak ondorio nagusiak azaldu zituen atzo, azaroak 17, Bruselan, Eskualdeetako Komitean egindako ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartu zuten. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Esther Zarrabeitiak (Debegesa) parte hartu zuten, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko, Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar).

Opengela proiektu europarrak hasieran proposatutako helburuak lortu ditu, eta, batez ere, Europako Batzordeak finantzatzen dituen proiektuei eskatzen dien eskakizun garrantzitsuenetako bati erantzun dio: eredu sendo eta errepikagarri bat sortu, denboran zehar jarraituko duela ziurtaraziz.

Proiektuak iraun duen bitartean, bi pilotuen auzo-bulegoek 780 pertsona lagundu dituzte, eta teknikari eta administrarien laguntzari esker, eraikinak birgaitzeko prozesuak abiatu dituzte 469 etxebizitzetan. Berritzeko esku-hartzeek auzokoen bizi-kalitatea era nabarmenean hobetzea lortu dute. Alde batetik, instalazioetan jarduerak egin dira irisgarritasuna hobetzeko (igogailuak instalatzea, atariak berritzea) eta suteen aurkako segurtasun-sistemak instalatzeko. Eta, beste alde batetik, hobekuntza energetikoak egin dira (fatxaden isolamendua, galdaren instalazioa, leihoen aldaketa…), etxebizitzen kalitate- eta erosotasun-baldintzen funtsezko hobekuntzan eragin zuzena izan dutenak, barneko airearen kalitatea nabarmen hobetu baita.

Hobekuntza horien ondorioz, energia jasangarrian 9,6 milioi euroko inbertsioa egin da, urtean energia-eskaera 3,9 GWh baino gehiagoan aurreztea lortu da,  758 t/urteko CO2 isuriak aurreztu dira, eta 3,2 milioi euroko inbertsio pribatua mobilizatu da.

Bestalde, proiektuak Opengela ereduaren berariazko sistema baten bidezko finantzaketa erraztu du, batez ere kalteberatasun-arriskuan dauden pertsonei arreta emateko. Horretarako, laguntza publikoak finantzatzeko bi urteko kreditu-lerroak sortu dira, jabeen erkidegoentzako finantzaketa erraztu da, eta finantzaketa lortzeko adin-muga 70 urtera arte luzatu da (lagundutako pertsonen batez besteko adina 58 urtetik gorakoa da), besteak beste.

Proiektu eskalagarria eta errepikagarria

Ignacio de la Puertak azaldu duen moduan, Opengela proiektuarekin lortutako esperientziari esker, auzokoen bizi-kalitatea hobetzeaz gain, “kudeaketa-eredu berri bat garatu ahal izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako herrialdeetara zabaldu ahal izango dena, hainbat helbururekin: herritarren artean pobrezia energetikoaren arriskua murriztu, energia-balantze zero duten auzoak sortu eta irisgarritasun unibertsala duten auzo lagunkoiak sortu parke eraikian eta hiri-inguruetan, karbono-hustubide bihur daitezkenak, klima-aldaketaren ondorioak arintzen eta horietara egokitzen laguntzeko”.

Formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egon da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct (Europa Ekialdeko hainbat herrialdetan ezarritako hiri-berroneratze proiektua) eta Renowatt (Belgikako Valonia eskualdean ezarritako proiektua). Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol (Etxebizitza Sozialerako Europako Elkartea, Housing Europe, Opengelako bazkide ere badena) eta Amélie Ancelle (Energy-Cities, energia iraunkorrerako hirien europar elkarketa) aritu ziren.

Lankidetza publiko-pribatuaren adibidea

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala) espezializatutako enpresak.

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

Opengela proiektuak hiri-berroneratze eredu berriaren ezarpenaren ondorioak azalduko ditu bihar Bruselan

 • Horizon 2020 programak finantzatutako Europar proiektua duela hiru urte eta erdi hasi zen bi esperientzia pilotuekin Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) auzoetan. 
 • Eraikinen birgaitasun prozesuan bizilagunak laguntzen dituen auzo-bulegoen sorrera arrakastatsua izan da, eta dagoeneko EAEko beste udalerri batzuetara zabaltzen hasi da.

Opengela proiektua amaitzen ari da. Horizon 2020 programak fintzatuta, hiri-berroneratze eredu berri bat bultzatu du hiru urte eta erdian zehar, eta bihar azalduko ditu honen ondorio nagusiak Eskualdeetako Komitean egingo den ekitaldi batean.

‘The power of One-Stop-Shops’ (Lehiatila bakarren boterea) tituluaren baitan, hiri-berroneratze eredu berri honen aurrerapen berriak azalduko dira. Eraikinak birgaitzeko prozesu osoan auzotarrei laguntza ematen dieten auzo-bulegoetan dago ereduaren ardatza.

Esperientza pilotu gisa bi auzoetan jardun da: Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar). Hiru urte eta erdiren ondoren, formularen arrakastak beste udalerri batzuetara hedatzea ekarri du, hala nola, Lasartera (Basaundi Bailara) eta Durangora (Aramotz), bai eta Pasaiara (Andonaegi), Abando-Zierbenara (Las Peñucas), Santurtzira (Aurora Vildósala), Trapagaranera (San Andres auzoa), Urduñara (Dolores Madaria eta Landata) eta Amurriora (Goikolarra).

Gainera, Euskadin, beste 14 auzo daude ezarpenaren lehen faseetan. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da. Bizkaian, Bilboko hiru auzo desberdinetan (Parroco Unzeta, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre). Eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Gabilondoren semeak), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Europa mailan, Frantziako (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlandako (Tipperary-SuperHomes), Italiako (Sharing Cities – Milán) eta Austriako (RecoBooster – Viena) bestelako “One-Stop-Shop”-ekin esperientziak elkarbanatzeaz gain, bestelako lekuetan ere interesa sortu du hiri-berroneratze proiektuak. Horren adibide dira Kroaziako bi eskualde (alde batetik Medjimurje eta bestetik Varazdin, Koprivinca-Krizevci eta Virovitica-Podravina konderriak), Poloniako bat (Mazovia), Greziako bat (Salonica), Espainiako Extremadura eta Asturias, eta hiru konderrietan kokatutako erakunde irlandar bat (Carlow, Kilkenny eta Wexford). Horiek guztiek Opengelako auzo pilotuak bisitatu dituzte eredua errepikatzeko ideiarekin.

Biharko jardunaldian Marta Martínek, Eusko Jaurlaritzak Bruselan duen ordezkariak, eta proiektuaren buru den eta Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria den Ignacio de la Puertak parte hartuko dute. Gainera, Txari Vallejok (Bilboko Udal Etxebizitzak) eta Ibon Irazolak (Debegesa) parte hartuko dute, bi proiektu pilotuen garapena azaltzeko.

Jarduera egokien bestelako kasuak ezagutzeko tartea ere egongo da, hala nola, AGREE (Eusko Jaurlaritzak burututako proiektua), ComAct eta Renowatt. Jardunaldiaren bigarren zatian Julien Dijol eta Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) eta Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea) arituko dira.

2019ko maiatzetik

Lankidetza publiko-pribatuaren adibide den Opengela proiektu europarra 2019ko maiatzean abiatu zen. Eusko Jaurlaritzaz gain, beste erakunde publiko batzuek parte hartu dute honetan, Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Bilboko Udal Etxebizitzak eta Debegesa esaterako. Bai eta Europa mailako bi erakunde (FEDARENE eta Housing Europe) eta finantzaketan (GNE Finance), komunikazioan (Gabineteseis) eta Europako gaietan (Zabala). espezializatutako enpresak.

 

OPENGELA NEWSLETTER

JASO ITZAZU OPENGELAREKIN LOTUTAKO ALBISTE GUZTIAK
Europar Batasunak kofinantzatua. Adierazitako ikuspuntuak eta iritziak egileenak baino ez dira, eta ez dituzte nahitaez EBrenak edo CINEArenak islatzen. Europar Batasuna eta finantzaketa-agintaritza ezin dira horien erantzuletzat jo.

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

El proyecto Opengela expone mañana en Bruselas sus conclusiones sobre la implantación de un nuevo modelo de regeneración urbana

 • Este proyecto europeo financiado por el programa Horizon 2020 comenzó hace tres años y medio con dos experiencias piloto en los barrios de Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).
 • La creación de oficinas de barrio, que acompañan al vecindario en el proceso de rehabilitación de sus edificios, se ha implantado con éxito y ya se está extendiendo en otros municipios vascos.

El proyecto Opengela llega a su fin. Financiado por el programa europeo Horizon 2020, ha impulsado durante tres años y medio un nuevo modelo de regeneración urbana. Mañana expondrá sus principales conclusiones en Bruselas, en un evento que se celebrará en el Comité de las Regiones.

Bajo el título’The power of One-Stop-Shops’ (‘El poder de las ventanillas únicas’), se darán a conocer los principales avances de este nuevo modelo de regeneración urbana, que tiene su eje en unas oficinas de barrio que dan apoyo al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios.

Como experiencias piloto se ha actuado en dos barrios: Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Y después de tres años y medio el éxito de esta fórmula ha llevado a extenderla a otros municipios como Lasarte (Basaundi Bailara) y Durango (Aramotz), además de otros como Pasaia (Andonaegi), Abanto-Zierbena (Las Peñucas), Santurtzi (Aurora Vildósola), el Valle de Trápaga (barrio de San Andrés), Orduña (en los conjuntos de Dolores Madaria y Landata) y en Amurrio (Goikolarra).

Además, en Euskadi hay otros 14 barrios que están en las primeras fases de implantación. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún.

A nivel europeo, además de haber compartido experiencias con multitud de otras “One-Stop-Shops” en Francia (Picardie-Pass e Île-de-France énergies), Irlanda (Tipperary-SuperHomes), Italia (Sharing Cities – Milán) y Austria (RecoBooster – Viena), también ha generado interés en otros lugares para implantar este modelo de regeneración urbana. Es el caso de dos regiones de Croacia (por un lado, Medjimurje, y por otro los condados de Varazdin, Koprivnica-Krizevci y Virovitica-Podravina), una de Polonia (Mazovia), una de Grecia (Salónica), además de Extremadura y Asturias, y una entidad irlandesa implantada en tres condados (Carlow, Kilkenny y Wexford). Todas ellas han visitado los barrios piloto de Opengela con la idea de replicar el modelo.

En la jornada de mañana intervendrá la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín, además del director de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Ignacio de la Puerta, que lidera el consorcio del proyecto. Además, participarán Txari Vallejo (Viviendas Municipales de Bilbao) e Ibon Irazola (Debegesa) para explicar el desarrollo de los dos pilotos.

También habrá espacio para escuchar otros casos de buenas prácticas, como AGREE (proyecto también liderado por el Gobierno Vasco), ComAct y Renowatt. En la segunda parte de la jornada intervendrán Julien Dijol y Sorcha Edwards (Housing Europe), Amélie Ancelle (Energy-Cities) y Martin Eibl (CINEA-Comisión Europea).

Desde mayo de 2019

El proyecto europeo Opengela arrancó en mayo de 2019 y es un ejemplo de colaboración público-privada. Además del Gobierno Vasco, hay otras entidades públicas en el consorcio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE), Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa, además de dos organismos a nivel europeo (FEDARENE y Housing Europe) y firmas especializadas en financiación (GNE Finance), comunicación (Gabineteseis) y asuntos europeos (Zabala).

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Eusko Jaurlaritzak 101 milioi euro jarriko ditu Euskadiko 14 auzotan hiri, ingurumen, gizarte eta ekonomiaren arloko berroneratzeari ekiteko

Eusko Jaurlaritzak 101 milioi euro jarriko ditu Euskadiko 14 auzotan hiri, ingurumen, gizarte eta ekonomiaren arloko berroneratzeari ekiteko

 • Auzoko bulegoak izango dituzte, Opengela proiektu europarraren ereduari jarraiki
 • Lurralde Plangintza Sailak 93 milioi euro jarriko ditu hiri-berroneratzearen programa zenbait auzotan zabaltzeko. Proiektu hauekin guztira 21 udalerritan hedatuko da programa
 • Lan eta Enplegu Sailak zortzi milioi euro jarriko ditu auzo horietan bertan prestakuntza eta enplegua bultzatzeko

Eusko Jaurlaritzak Euskadiko 14 auzo zaurgarritan jardungo du, auzo horien hiri, ingurumen, gizarte eta ekonomiaren arloko berroneratze integralari ekiteko. Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua eta Iñaki Arriola Lurralde Plangintzako sailburua auzo horiek kokatzen diren udalekin bildu dira gaur, auzo horietan abian jarriko diren planei buruz mintzatzeko. Plan horiei esker, auzo horietan energia-trantsizioa bultzatuko da, eraikinen eta etxebizitzen bizigarritasuna hobetuko da, eta biztanleen lan-munduratzea sustatuko da. Esku-hartzeen helburua izango da klima-aldaketaren aurkako borrokan egindako urratsak eta gizarte-erronka berrien aurreko prestakuntza Euskadiko herritar guztiengana iristea, non bizi diren eta zer baliabide duten kontuan hartu gabe. 

Auzo berriek auzo-bulegoak izango dituzte —Opengela Europako proiektuaren ereduari jarraikiz— eta herritarrek bulego horietan kontsultatu ahal izango dute zer laguntza dauden eta nola jardun behar den etxebizitzak berritzeko irisgarritasunaren, bizigarritasunaren edo energia-efizientziaren arloan. Auzo horietako batzuetan, proiektuak aurreikusten du eraikin publikoak birgaitzea eta, hala, auzokoentzat ekipamenduak sortzea. Araban, Gasteizko Zaramaga auzoan lan egingo da; Bizkaian, Bilboko hiru auzotan (Unzeta parrokoa, Urizar dorrea eta Uretamendi), Bermeon (Iparragirre eta Txibitxiaga) eta Sestaon (Vista Alegre); eta Gipuzkoan, Arrasaten (Santa Teresa auzoa), Donostian (Altza), Eibarren (Hijos de Gabilondo), Elgoibarren (Sigma etxebizitzak), Errenterian (Beraun), Leaburun (Txarama), Soraluzen (Ezozia) eta Irunen.

Jarduketa horiek Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru-aldundiek 2022-2024 aldirako onartutako Inbertsio Estrategikoen Erakundearteko Planaren parte dira. Testuinguru horretan, lehentasuna izango du auzo zaurgarrietako hiri-berroneratze integralak. Eusko Jaurlaritzak sei urte baino gehiago daramatza plan horretan lanean, eta, hamabi herritako 14 auzo horiekin, guztira 21 udalerritara iritsiko da jada programa. Herri horietako ekintzei ekiteko 101 milioi euro jarriko dira; 8 milioi Lan eta Enplegu Sailak jarriko ditu eta 93 milioi Lurralde Plangintza Sailak.

Idoia Mendia Lehendakariordeak programa berriaren garrantzia nabarmendu du, “programa berria da, bultzatzen ari garen beste batzuk ez bezalakoa, baina beste horiekin guztiekin ezaugarri komun bat du, gobernu-esparru desberdinen arteko bat-etortzea, kasu honetan Eusko Jaurlaritzako bi sailen eta udalen artean”. Ildo horretatik, adierazi duenez, “erantzun berriak ematen ditu egoera berrien aurrean; kasu honetan, energia-trantsizioaren eta hiri-eraldaketaren erronkari aurre egiteko, hau da, gizarte-eraldaketaren errokari aurre egiteko”. Horrez gain, aukerak eskaintzen dizkie enplegurako zailtasunak dituzten pertsonei, profil egokiak bilatzen dituzten enpresei eta bertako biztanleentzako ingurune atsegina eta jasangarria nahi duten udalerriei.

Lan eta Enplegu Saila arduratuko da —zortzi milioi euroko hasierako aurrekontuarekin— enplegurako prest dauden eta eraikuntza-sektorearen eskakizun berrietara egokitzen diren 167 pertsonaren prestakuntzaz, kontratazioaz, orientazioaz eta laguntzaz. Esperientzia hori udalerri bakoitzeko enplegu-eskatzaileei zabalduko zaie, baina, lehentasunez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren edo bizitzeko gutxieneko errentaren hartzaile diren pertsonei, baldin eta proiektuan parte hartzen duten udalerrietatik 50 kilometroko erradioan bizi badira eta luzaroko langabeak badira. 

Zehazki, bi hilabetez jasoko dute berariazko prestakuntza, eta errenta bermaturako eskubidea jasotzen jarraituko dute, dagokienaren arabera. Ondoren, txandakako prestakuntzako 10 hilabeteko kontratua izango dute, azken lan-erreforman jasotako baldintzetan. Txandakako prestakuntza-kontratuetan, denboraren % 35 prestakuntzara bideratuko da eta % 65 enplegura. Jaso beharreko gutxieneko ordainsaria soldata gordin osoaren % 75 izango da. Gainera, prozesu osoan orientazio, akonpainamendu, aholkularitza eta informazio profesionala izango dute, besteren konturako lana bilatzen laguntzeko. 

Bestalde, Iñaki Arriola Lurralde Plangintzako sailburuak adierazi duenez, “udalerriek aurkeztu dizkiguten proiektuak kontutan izanda, 1.700 familia inguruk jasoko dituzte % 70 eta % 100 bitarteko dirulaguntzak, zaurgarritasun handieneko kasuetan. Dirulaguntza horiei esker, familia horiek guztiek beren etxebizitzen deskarbonizazioari aurre egiteko eta bizi-kalitatea hobetzeko aukera izango dute, eta etxebizitza bizigarriagoak eta gizarte- eta ingurumen-erronka berrietara egokitutako hiri-ingurunea izango dute. Neurri horiekin, gainera, desberdinkeriari aurre egingo diogu eta gizarte-kohesio handiagoa sustatuko dugu gure herrietan eta hirietan”. 

Auzoz auzo

Arrasatek Santa Teresa auzoaren berroneratzea sustatuko du, eta, ildo horretan, eraikinen inguratzaileak, berokuntza sistemak eta irisgarritasuna hobetuko ditu (igogailuak jarriko dira eraikinetan zein espazio publikoetan). Gainera, plaka fotovoltaikoak jarriko dira autokontsumo partekatuko erkidegoen eraketan aurrera egin dadin, eta hirigunean elektromugikortasuna bultzatzeko ekipamenduak jarriko dira. Lurralde Plangintzak 7,37 milioi euro jarriko ditu proiekturako, eta 96 etxebizitzatan lan egingo dela aurreikusten da. 

Bermeok Iparragirren eta Txibitxiagan  eraikinetan lan egingo da irisgarritasun arazoak arintzeko eta birgaitze energetikoa bultzatzeko, 90 etxebizitzatan. Gainera, Kurtzio, Zarragoitxi, Itxasbegi eta Iparragirren eremu degradatutako espazio publikoetan lan egingo da, kaleetako hirigintza lanekin, irisgarritasun hobekuntzekin eta drainatze jasangarriko sistema bat sortuz, beste jarduketa batzuen artean. Lurralde Plangintzak 5,84 milioi euro jarriko ditu.

Bilbok Santutxu auzoko Unzeta Parrokoa auzogunean jardungo du, Urizar Dorrea multzoan ere jarduketak bultzatuko ditu. Izaera kultural eta historiko nabarmena duen Iralako multzoan,  eta era berean, Uretamendin hiri-berroneratzearen prozesuari hasiera emango zaio, hurbiltasuneko bulego bat ezartzearekin. Bizkaiko hiriburuko hiru auzo horietan guztira 16,53 milioi euro inbertituko ditu Lurralde Plangintzak, eta 399 etxe birgaitzea aurreikusten da. 

Eibarrek Hijos de Gabilondo etxe-fabrika ekipamendu-eraikin bihurtuko du eta haren ingurunean berdeguneak eta oinezkoentzako eremuak sortuko dira; era berean, argiteria hobetuko da. Hala, industria-ondarearen garrantzia nabarmentzearen aldeko apustua egingo da eta, aldi berean, hiri-berroneratzea bultzatuko da. Lurralde Plangintzak 4,98 milioi euroko inbertsioa egin du bertan. 

Elgoibarren, Sigma enpresak 1960ko hamarkadan bere langileentzat sustatutako izen bereko etxebizitza-auzoa hobetzeko lanak egingo dira. Horretarako, energia berriztagarriak txertatuko dira, irisgarritasun-ekintzak egingo dira —etxebizitza baterako kanpo-igogailua eta beste baterako barne-igogailua— eta balkoiak eraikiko dira. Horrez gain, inguruneari bultzada emango zaio, eta argiteria berritu, parkeak birgaitu edo trafikoa baretzeko guneak sortuko dira. Lurralde Plangintzak 3,27 milioi euroko aurrekontua du horretarako, eta 72 etxetan hobekuntzak egitea aurreikusten da. 

Errenteriak Beraungo etxebizitzen hiri-berroneratzea eta energia-eraginkortasunaren hobekuntza bultzatuko ditu. Bertan hurbiltasuneko bulegoa jarriko da, komunitateei birgaitze-prozesuetan laguntzeko. Obrak irisgarritasuna hobetzeko eta autokontsumorako energia komunitateak sortzeko ere erabili ahal izango dira. Esperientzia pilotu honetarako 3,25 milioi euroko inbertsioa egingo du Lurralde Plangintzak eta 102 etxetara iristea aurreikusten du. 

Irunek Via Irun hiria eta trenbidea berroneratzeko proiektuaren barruan, Aduana zaharraren eraikina bere hiriko gune berritzailearen …an bihurtuko du. Nabe zaharren multzo bat da hau, eraikin nagusi batekin, eta ekipamendu publiko bihurtuko dira. Horretarako, irisgarritasuna hobetzeko eta birgaitze energetikorako –inguratzailea, energia berriztagarriak- jarduketak martxan jarriko dira. Eremu horretako hiri-berroneratzeak Lurralde Plangintzaren 4,98 milioi euro jasoko ditu.

Leaburuk Txarama auzoan narriatuta egon daitezkeen eraikin eta etxebizitzen birgaitze ekojasangarria aktibatuko du, erkidego horien bizigarritasuna hobetze aldera. Horrez gain, zirkulazioa arintzeko eta bide-sarea eta errekak eta ibaiertzak leheneratzeko esku hartuko du. Lurralde Plangintzaren 1,5 milioi eurori esker, espero da bizitegi-eraikinetako jarduketak 78 familiari iristea. 

Donostiak Altza auzoaren hiri-eraldaketaren lehen faseari ekingo dio. Eraikinen energia-efizientzia hobetuko da, fatxadetan jardungo da eta plaka fotovoltaikoak ezarriko dira —energia-erkidego baterako proiektu pilotu baten bidez—.Esku-hartze horiei plazen birnaturalizaziorako azpiegitura berdeko, berrurbanizazioko eta irisgarritasuneko beste esku-hartze batzuk gehituko zaizkie. Era berean, drainatze jasangarriko sistema txertatuko da eta lurzoru kutsatuak leheneratuko dira. Lurralde Plangintzak 9,46 milioi euro jarriko ditu eta 124 etxebizitzatara iristea espero da. 

Sestaok Vista Alegre auzoan jardungo du; auzoko eraikinen energia-efizientzia (isolamendu aurreratuagoak dituzten inguratzaileak, energia berriztagarrien ekoizpena) eta irisgarritasuna hobetuko du, eta ingurunearen urbanizazioa sustatuko du, argiteria eta parkeak hobetzearen bidez, oinezkoentzako eremuak gehitzearen bidez eta drainatze-sistema jasangarriak eta auzo-mailako energia-instalazioak sortzearen bidez. Lurralde Plangintzak 4,39 milioi euro jarriko ditu eta 110 etxetara iritsiko da. 

Soraluzek Ezozia auzoan esku hartuko du; bertan, eraikinen birgaitze integrala egingo da, igogailuak jarriko dira eta ibaiaren ondoan dagoen antzinako industria-erabilerako eremu estali bat (Sapa) berreskuratuko da, herritarrek erabil dezaten. Era berean, espazio publikoan jardungo da, argiteria hobetuz eta kaleak oinezkoentzako eremu bihurtuz. Lurralde Plangintzaren inbertsioa 5,84 milioi eurokoa izango da eta 132 etxebizitzatarako hobekuntzak egitea aurreikusten da. 

Vitoria-Gasteizek Zaramaga auzoa berroneratuko du. Horretarako, parke eraikiaren birgaitze energetikoa egingo da (fatxadetarako inguratzaileak, berokuntza-sistema efizienteak, eta abar), irisgarritasuna hobetuko da (igogailuak), azpiegitura berdea handituko da eta hondar-beroa aprobetxatzen duen bero-sarea instalatzeko lehen fasea gauzatuko da. Bizikleta-bideak eta oinezkoentzako eremuak hobetuko dira eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatuko dira. Era berean, adineko pertsonentzako eguneko arretako eta ostatuko zentro bat sortzea proposatzen da, baita zaintza-zentro bat eta coworking bat ere. Halaber, udal-estalkietan plaka fotovoltaikoak eta eremu publikoan pergolak jartzea sustatuko da, etxebizitzei hein batean laga dakien. Lurralde Plangintzak 25,59 milioi euro jarriko ditu proiekturako eta hobekuntzak 500 etxe ingurura heltzea espero da, auzokideei oniritziaren baldintzarekin.  

Euskal Autonomia Erkidegoko auzo zaurgarrien hiri-berroneratze integralerako plana zabaltzeko hirugarren fasea

14 auzo horiek batzen zaizkie aurrez Euskadiko auzo zaurgarrien hiri-berroneratze integralerako lanean ari diren auzoei. Proiektua duela sei urte hasi zen Txonta (Eibar) eta Otxarkoaga (Bilbao) auzoetan sortu ziren programa pilotuekin. Auzo horietan, Europako funtsei esker, Opengela deituriko auzo-bulegoak instalatu ziren. 

Lehen ekimen horiek izandako harrera onaren ostean, beste auzo batzuk batu zitzaizkien Durangoko Aramotz auzoa, Lasarte-Oriako Basaundi-Bailara auzoa eta Pasaiako Andonaegi auzoa. Azken hilabeteotan, beste auzo batzuk bat egiten ari dira planarekin: Peñucas (Abanto-Zierbena), La Florida (Portugalete), San Andres (Trapagaran), Aurora Vildosola (Santurtzi), Landata eta Dolores Madaria (Urduña) eta Goikolarra (Amurrio). 

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El Gobierno Vasco destinará 101 millones de euros para la regeneración urbana, medioambiental, social y económica de 14 barrios vulnerables de Euskadi

El Gobierno Vasco destinará 101 millones de euros para la regeneración urbana, medioambiental, social y económica de 14 barrios vulnerables de Euskadi

 • Contarán con oficinas de barrio, siguiendo el modelo del proyecto europeo Opengela
 • El Departamento de Planificación Territorial inyectará 93 millones para ampliar del programa de regeneración urbana de barrios que tras sumar estos nuevos proyectos alcanzará a un total de 21 municipios 
 • El Departamento de Trabajo y Empleo destinará ocho millones de euros para el impulso de la formación y el empleo en estos mismos barrios

El Gobierno Vasco actuará en 14 barrios vulnerables de Euskadi para abordar su regeneración integral desde la perspectiva urbana, medioambiental, social y económica. Los responsables del Gobierno Vasco de Trabajo y Empleo, la Vicelehendakari Idoia Mendia, y Planificación Territorial, Iñaki Arriola, se han reunido hoy con los ayuntamientos donde se ubican estos barrios para abordar los planes con los que impulsarán al mismo tiempo la transición energética, la mejora de la habitabilidad de edificios y viviendas, así como el fomento de la inserción laboral de sus habitantes. El objetivo de las intervenciones es que los avances de la lucha contra el cambio climático y la preparación ante los nuevos retos sociales lleguen a todas las personas de Euskadi, independientemente de dónde vivan y de los recursos que tengan.  

Los nuevos barrios contarán con oficinas de barrio, siguiendo el modelo del proyecto europeo Opengela, a las que se podrá acudir para consultar ayudas y actuaciones de reforma de viviendas en términos de accesibilidad, habitabilidad o eficiencia energética. En algunos de los barrios, el proyecto incorpora la rehabilitación de edificios públicos para generar equipamientos para el vecindario. En Álava se trabajará con el barrio de Zaramaga de Vitoria, en Bizkaia en tres barrios de Bilbao (Párroco Unzeta, Torre Urizar y Uretamendi), en Bermeo (Iparragirre y Txibitxiaga) y en Sestao (Vista Alegre); y en Gipuzkoa en Arrasate (barrio Santa Teresa), San Sebastián (Altza), Eibar (Hijos de Gabilondo), Elgoibar (viviendas Sigma), Errenteria (Beraun), Leaburu (Txarama), Soraluze (Ezozia) e Irún. 

Las actuaciones forman parte del Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas (PIIE) aprobado por el Ejecutivo autonómico y las tres Diputaciones forales para el periodo 2022-2024. En este contexto, se considera prioritaria la regeneración urbana integral en barrios vulnerables, un plan en el que el Gobierno Vasco trabaja desde hace más de seis años y que, al sumar estos 14 barrios de doce localidades, alcanza ya a un total de 21 municipios. Para abordar las actuaciones en estas localidades, se destinarán 101 millones de euros, ocho por parte de Trabajo y Empleo y 93 por parte de Planificación Territorial.

La Vicelehendakari Idoia Mendia ha puesto en valor este “programa nuevo, distinto a otros que estamos impulsando, pero que tiene una característica común con todos los demás, el alineamiento entre los distintos ámbitos de gobierno, en este caso dos departamentos del Gobierno vasco y los ayuntamientos”. En este sentido, ha asegurado que proporciona “respuestas nuevas ante situaciones nuevas, en este caso al reto de la transición energética y de transformación urbana, que es también de transformación social”, además de ofrecer oportunidades para personas con dificultades para el empleo, para empresas que buscan perfiles adecuados, y para los municipios que quieren un entorno amable y sostenible para sus vecinas y vecinos.

El Departamento de Trabajo y Empleo, con un presupuesto inicial de ocho millones de euros, se va a encargar de la formación, contratación, orientación y acompañamiento de 167 personas disponibles para el empleo y adaptadas a esas nuevas exigencias del sector de la construcción. Esta experiencia se va a abrir a demandantes de empleo de cada municipio, pero prioritariamente a personas perceptoras de RGI o IMV que residan en un radio de 50 kilómetros de los municipios que participan en el proyecto, y que sean paradas de larga duración. 

En concreto, van a recibir formación específica durante dos meses, en los que seguirán percibiendo su derecho a la renta garantizada según les corresponda, y contarán después con un contrato de 10 meses de formación en alternancia, en los términos recogidos en la última reforma laboral. El contrato de formación en alternancia dedicará el 35% de su duración a formación y el 65% a empleo, y la retribución mínima a percibir será del 75% del salario bruto total. Además, durante todo el proceso dispondrán de orientación, acompañamiento, asesoramiento e información profesional para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

El consejero de Planificación Territorial, Iñaki Arriola, ha indicado que “conforme a las características de los proyectos presentados en torno a 1.700 familias van a poder recibir subvenciones de entre un 70% y un 100% en los casos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de que todas ellas tengan la oportunidad de afrontar la descarbonización de sus viviendas y mejoren su calidad de vida, con hogares más habitables y entornos urbanos adaptados a los nuevos retos sociales y medioambientales. Con estas medidas, además, combatimos la desigualdad y fomentamos una mayor cohesión social en nuestros pueblos y ciudades”. 

Barrio a barrio

Arrasate impulsará la regeneración del barrio de Santa Teresa mejorando las envolventes de los edificios, los sistemas de calefacción y la accesibilidad, con ascensores tanto en los edificios como en espacios públicos. Además, se instalarán placas fotovoltaicas avanzando en la constitución de comunidades de autoconsumo compartido y se pondrán en marcha en el entorno urbano equipos para favorecer la electromovilidad. Planificación Territorial aportará al proyecto 7,37 millones de euros y se estima que se trabajará en 96 viviendas. 

Bermeo actuará sobre Iparragirre y grupo Txibitxiaga, donde se trabajará en los edificios y viviendas para aliviar los problemas de accesibilidad e impulsar la rehabilitación energética. Con estos trabajos, se espera alcanzar a 90 viviendas. Además, se abordará la renovación urbana del ámbito de Kurtzio, Zarragoitxi, Itxasbegi e Iparragirre, área declarada como zona degradada, donde se reurbanizarán calles, se harán mejoras de accesibilidad o se construirá un sistema de drenaje sostenible, entre otras cuestiones. Planificación Territorial aportará 5,84 millones de euros para impulsar el proyecto. 

Bilbao actuará en Párroco Unzeta de Santutxu, en el grupo Torre Urizar, un conjunto con un marcado carácter cultural e histórico en el barrio de Irala, y en Uretamendi con la implantación de una oficina de proximidad. En total, en estos tres barrios de la capital vizcaína Planificación Territorial invertirá 16,53 millones de euros y la previsión apunta a rehabilitaciones en 399 hogares.

Eibar reconvertirá la casa-fábrica Hijos de Gabilondo en edificio de equipamiento y en su entorno se crearán nuevos espacios verdes, zonas peatonales, se llevarán a cabo mejoras en el alumbrado. Se apuesta así por poner en valor el patrimonio industrial al mismo tiempo que se impulsa la regeneración urbana, con una inversión de 4,98 millones de euros por parte de Planificación Territorial. 

Elgoibar abordará las mejoras del barrio de viviendas Sigma, impulsada en los años 60 por la empresa de ese nombre para sus personas trabajadoras, incorporando energías renovables, acciones de accesibilidad –con un ascensor exterior a una vivienda y otro interior- y construcción de balcones, así como con el impulso del entorno renovando el alumbrado y rehabilitando parques o creando zonas de calmado de tráfico.  El presupuesto de Planificación Territorial es de 3,27 millones de euros y está previsto realizar mejoras en 72 hogares. 

Errenteria impulsará la regeneración urbana y la mejora de la eficiencia energética en viviendas en Beraun, donde se instalará la oficina de proximidad para acompañar a las comunidades en los procesos de rehabilitación, que abordarán también la mejora de la accesibilidad y la creación de comunidades energéticas para autoconsumo. En los espacios públicos se profundizará en avanzar en materia de accesibilidad, moviidad sostenible y zonas seguras para peatones. Para esta experiencia piloto contará con una inversión de 3,25 millones de euros de Planificación Territorial y la previsión de alcanzar a 102 hogares.  

Irún, dentro del proyecto de regeneración urbana y ferroviaria Vía Irun, va a reconvertir el edificio de la antigua Aduana en el núcleo de su distrito urbano innovador. Se trata de un grupo de antiguas naves y un edificio cabecera que serán equipamiento público y para lo que precisan de impulsos a la accesibilidad y la rehabilitación energética –envolvente, energías renovables-. Un proyecto que recibirá 4,98 millones de euros del área de Planificación Territorial.

Leaburu activará la rehabilitación eco-sostenible de los edificios y viviendas que puedan estar deteriorados en el barrio Txarama, para mejorar la habitabilidad de estas comunidades, y realizará una intervención urbana para calmar el tráfico y otra para restaurar la red de caminos y recuperar las riberas y los márgenes fluviales. Con 1,5 millones de euros de Planificación Territorial, se espera que las actuaciones en los edificios residenciales alcancen a 78 familias. 

San Sebastián abordará la primera fase de la transformación urbana del barrio de Altza mejorando la eficiencia energética en los edificios actuando sobre las fachadas e incorporando placas fotovoltaicas –con un proyecto piloto para una comunidad energética-. A estas se sumarán intervenciones de reurbanización, accesibilidad e infraestructuras verdes en las que se renaturalizarán las plazas. Asimismo, se incorporará un sistema de drenaje sostenible y se recuperarán suelos contaminados. Para este proyecto Planificación Territorial destinará 9,46 millones de euros y se prevé alcanzar a 124 viviendas. 

Sestao actuará sobre el barrio de Vista Alegre mejorando la eficiencia energética de sus edificios –envolventes con aislamientos más avanzados, producción de energías renovables- y su accesibilidad, e impulsando la urbanización de su entorno, con mejoras en el alumbrado y parques, incorporando peatonalizaciones, creando sistemas de drenaje sostenible e instalaciones energéticas a escala de barrio. Son 4,39 millones de euros del área de Planificación Territorial para llegar a 110 hogares. 

Soraluze-Placencia de las Armas intervendrá en el barrio de Ezozia con la rehabilitación integral de edificios, actuaciones para la colocación de ascensores, la recuperación de un espacio de antiguo uso industrial cubierto para ser utilizado por la ciudadanía junto al río (Sapa). También se actuará en el espacio público mejorando el alumbrado o peatonalizando calles. La inversión de Planificación Territorial asciende a 5,84 millones de euros y se prevé apoyar las mejoras en 132 viviendas. 

Vitoria-Gasteiz regenerará el barrio Zaramaga a través de rehabilitaciones energéticas del parque edificado (envolventes para las fachadas, sistemas de calefacción eficientes, etc.), la mejora de la accesibilidad (ascensores), el incremento de infraestructura verde y la primera fase de la instalación de una red de calor que aproveche el calor residual. Se mejorarán los carriles bici y las zonas peatonales y se instalarán puntos de recarga de vehículos eléctricos. También se propone crear un centro de alojamiento y atención diurna para personas mayores y la apertura de un centro de cuidados y un coworking. Asimismo, se realizarán actuaciones para fomentar la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas municipales y pérgolas en el espacio público para su cesión parcial a las viviendas. El proyecto recibirá 25,59 millones de euros de Planificación Territorial, y requiere el concurso de los vecinos para poder intervenir en alrededor 500 hogares. 

Tercera fase para la ampliación del plan de regeneración urbana integral de barrios vulnerables de Euskadi

Estos 14 barrios se suman a los que ya trabajan para que la regeneración urbana integral de barrios vulnerables sea una realidad en Euskadi. El proyecto comenzó hace seis años con la creación de los programas piloto en Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao), en los que se instalaron gracias a fondos europeos las oficinas de barrio, conocidas como opengelas. 

Tras la buena acogida de estas primeras iniciativas, se han sumado otros barrios, Aramotz en Durango, Basaundi-Bailara en Lasarte-Oria, y Andonaegi en Pasaia. En los últimos meses se están incorporando al plan otros como el barrio de Peñucas (Abanto-Zierbena), La Florida (Portugalete) o San Andrés (Valle de Trápaga), Aurora Vildosola (Santurtzi), Landata y Dolores Madaria (Orduña) y Goikolarra (Amurrio). 

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

VÍDEO | Opengela acompaña al vecindario en el proceso de rehabilitación de sus viviendas

VÍDEO | Opengela acompaña al vecindario en el proceso de rehabilitación de sus viviendas

Opengela es un proyecto de regeneración urbana impulsado por el Gobierno Vasco que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, basado en la creación de oficinas de barrio. Las oficinas de barrio acompañan y asesoran al vecindario en todo el proceso de rehabilitación de sus edificios, poniendo a éstos en el centro del proceso.

Las oficinas de Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) acompañan a los vecinos y vecinas durante las obras en sus viviendas.

Los trabajos se centran en:

 • Mejora de accesibilidad
 • Mejora de la eficiencia energética

Te lo cuentan los vecinos/vecinas y trabajadores/trabajadoras en el canal de Youtube de Opengela.

Otxar Opengela, oficina situada en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao.

En Otxarkoaga, se actúa sobre cinco edificios que suman 16 portales con un total de 240 viviendas. La oficina que alberga la ventanilla única se encuentra en la antigua guardería de la BBK.

Desde allí también se acometen otras actuaciones, como la remodelación del antiguo centro comercial y la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento en locales que ahora están vacíos.

Txonta Opengela, oficina situada en Eibar.

En el barrio de Txonta, en Eibar, el proyecto piloto trabaja en la rehabilitación de 221 viviendas de 17 portales.

Se prevé la rehabilitación con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. La oficina de barrio está en una planta baja en plena calle Txonta.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Leihatila bakarren boterea, Opengelaren azken hitzaldia

Leihatila bakarren boterea, Opengelaren azken hitzaldia

Etxea berritzea jabe askok ekiteko beldur duten bidaia da. Hala ere, Europako krisi energetikoak berehala jardutera bultzatzen gaitu. Opengelak, bestelako lehiatila bakarreko programen moduan, herritarrei erakutsi die berrikuntza edonorentzat eta guztientzat izan daitekela. Horrela, Opengelak, Bilboko Otxarkoaga eta Eibarreko Txonta auzoak biziberritzen lagundu du, jarraitu beharreko hiri eta eskualde gehiago inspiratuz.

Gauza on guztien moduan, Opengela, proiektu bezala, amaitu da. Ondorioak ateratzeko eta emaitzei buruz hausnartzeko garaia da. Eta Opengelak asko du erakusteko.

Opengelako taldeak 2022ko azaroaren 17an aurkeztuko ditu emaitzak Bruselasen, eta OSSen hobekuntzaren inguruan eztabaidatuko du. Europan etxebizitzak berritzeko zerbitzu integratuen bestelako adibideak ber-aurkituko ditu bertan Opengelak.

Gai-zerrendaren proiektua:

14:00 – 14:15
Ongietorria María Ángeles Elorza Zubiriaren eskutik, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskualdeetako Lantaldeko (TBC) kidea.

14:15 – 15:00
Opengelako azkenengo emaitzak
Ignacio de la Puerta, Eusko Jaurlaritza
Txari Vallejo, Bilboko udal etxebizitzak
Ibon Irazola, Debegesa

15:00 – 15:45
Europako leihatila bakarren jardunbide egokiak

15:45 – 16:00
Kafea hartzeko etenaldia

16:00 – 16:55
Nola hobetu EBko leihatila bakarrak?

Julien Dijolek moderatua, Housing Europeko Politiken zuzendaria

16:55 – 17:00
Azkenengo oharrak

Izen-ematea
Berritzearen Gailurrerako izen-ematea zabalik dago. Gorde ezazu zure lekua hemen.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

OPENGELA

Harpidetza zuzena

Logo

OPENGELA

Successful subscription

Logo