Opengela at the EU’s Sustainable Energy Week 2021

Opengela at the EU’s Sustainable Energy Week 2021

  • Opengela will participate on 19 October along with other European projects in the conference ‘Urban Regeneration in Southern Europe: a recovery tool with a high social impact’.
  • The conference, organised by Housing Europe, will be online and will feature urban regeneration projects from Spain and Italy, including Opengela and AGREE from the Basque Country.
  • The session is part of the EU Sustainable Energy Week, which will be held in October under the theme ‘Towards 2030: reshaping Europe’s energy system’.
Urban regeneration has -and will continue to have- a central role in European energy policies. And to guide them, it is necessary to draw on success stories, which serve as a guide and as proven experiences for subsequent projects. The EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) is being organised this October and Opengela will be part of the programme. It will participate in the conference ‘Urban Regeneration in Southern Europe: a recovery tool with a high social impact’. The event will be held online on 19 October and is organised by Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing). It aims to bring the multifaceted aspects of urban regeneration to the European landscape, with particular emphasis on the profound social impact that regeneration projects – currently supported by European funds from the Next Generation EU Programme – can have in the Southern European countries where the pandemic has had the most devastating effects. In addition to representatives of Opengela, other European urban regeneration projects from Spain and Italy will be present to demonstrate, through these real and ongoing examples, how holistic interventions focused on the built environment and the transformation of neighbourhoods can catalyse a fair and inclusive energy transition. Two experiences of urban rehabilitation and regeneration in the Basque Country will be presented: Opengela and AGREE, a project led by the Basque Government. The EuroPACE initiative from Catalonia and Regenerate from the Balearic Islands will also be present. Two other projects from Italy will also participate: Sharing Cities and Innovate. Among the participants, Ignacio de la Puerta, Director of Territorial Planning and Urban Agenda of the Basque Government and coordinator of the Opengela project, will be a highlight. Other speakers will include Julien Dijol, deputy secretary general of Housing Europe; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, senior researcher at Tecnalia (on behalf of AGREE); Andoni Hidalgo (representative of Opengela), Sofia Salardi (Mantova City Council, member of Innovate), Mart Jacobs (GNE Finance, member of EuroPACE) and Eugenio Morello, professor of Urban Planning at the Politecnico di Milano. Bottom-up initiatives The conference highlights the need to accompany EU policy strategies and actions with bottom-up initiatives. The aim is to demonstrate that progress is feasible and that transformation can happen in a sustainable way, involving citizens and leaving no one behind. Participating projects will be key to demonstrating this, with a focus on different governance and management solutions, innovative financing solutions and co-creation mechanisms deployed to foster inclusive citizen participation. The event is part of the extended programme of the EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) organised by the European Commission, which will be held from 11 to 21 October 2021, as a prelude to the main conference EUSEW 2021, which will take place from 25 to 28 October and has as its main focus the theme ‘Towards 2030: Reshaping Europe’s Energy System’.
Bandera de la Unión Europa

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 846707.

Otxar Opengela

Address: Avenida Pau Casals, No. 16, Otxarkoaga, Bilbao (In front of Plaza Kepa Enbeita)

Telephone: 946 85 19 32

E-mail: otxaropengela@vvmm.bilbao.eus

Txonta Opengela

Address: Calle Txonta No. 3, ground floor, Eibar

Telephone: 688 77 97 37

E-mail: txontabulegoa@eibar.eus

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | All rights reserved | Legal notice Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela EBren 2021eko Energia Jasangarriaren Astean

Opengela EBren 2021eko Energia Jasangarriaren Astean

  • Opengelak, Europako beste proiektu batzuekin batera, ‘Hiria Berroneratzea Europa Hegoaldean: gizartean eragin handia duen berreskuratze-tresna’ jardunaldian parte hartuko du urriaren 19an.
  • Housing Europek antolatutako jardunaldia online izango da, eta Espainiako eta Italiako hiri-berroneratze proiektuak hartuko ditu bere baitan, horien artean, Opengela eta AGREE Euskaditik.
  • Saioa Europar Batasuneko Energia Iraunkorraren Astearen parte da, eta urrian egingo da, ‘2030erantz: Europako energia-sistemaren birmoldaketa’ izenburupean.
Hiri-berroneratzeak funtsezko eginkizuna du – eta izango du – Europako energia-politiketan. Eta horiek orientatzeko, arrakasta-kasuetara jo behar da, ondorengo proiektuetarako gida eta esperientzia frogatuak izan daitezen. Datorren urrian Energia Iraunkorraren Astea (EU Sustainable Energy Week 2021, EUSEW) antolatuko da eta Opengela programaren parte izango da. «Hiria Berroneratzea Europa Hegoaldean: gizartean eragin handia duen berreskuratze-tresna» jardunaldian parte hartuko du. Ekitaldia online egingo da urriaren 19an eta Housing Europek (Etxebizitza Publiko, Kooperatibo eta Sozialen Europako Federazioak) antolatu du. Hiri-berroneratzearen alderdi multifazetikoak Europako panoramara eraman nahi ditu, bereziki azpimarratuz berroneratze-proiektuek – egun Next Generation EUtik datozen Europako Funtsek sustatzen dituztenek – Europa hegoaldeko herrialdeetan izan dezaketen gizarte-inpaktu sakona, pandemiak eragin suntsitzaileenak izan baititu herrialde horietan. Opengelako ordezkariez gain, Espainiako eta Italiako hiri-berroneratzeari buruzko Europako beste proiektu batzuk ere izango ditu. Aribidean dauden benetako adibide horien bidez, erakutsi nahi da eraikitako ingurunean eta auzoen eraldaketan zentratutako esku-hartze holistikoek trantsizio energetiko bidezkoa eta inklusiboa kataliza dezaketela. Euskadiko hiria birgaitzeko eta berroneratzeko bi esperientzia ezagutu ahal izango dira: Opengela eta AGREE, Eusko Jaurlaritza buru duen proiektua. Kataluniako EuroPACE ekimena eta Balearretako Regenerate ekimena ere bertan izango dira. Italiako beste bi proiektuk ere parte hartuko dute: sharing Cities eta Innovate. Parte hartzaileen artean, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria eta Opengela proiektuaren koordinatzailea izango dira. Hizlari izango dira, halaber, Julien Dijol, Housing Europe-ko idazkariorde nagusia; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, Tecnaliako ikertzaile nagusia (AGREEren izenean); Andoni Hidalgo (Opengelaren ordezkaria), Sofia Salardi (Mantovako Udalekoa eta Innovateko kidea), Mart Jacobs (GNE Finance, EuroPACEko kidea) eta Eugenio Morello, Hirigintza Plangintzako irakaslea Milango Politeknikoan. Behetik gora doazen ekimenak Jardunaldiak EBren estrategia eta ekintza politikoei behetik gorako ekimenekin laguntzeko beharra jartzen du mahai gainean. Horrela, erakutsi nahi da Aurrera egitea posible dela eta eraldaketa modu iraunkorrean gerta daitekeela, herritarrak tartean sartuz eta inor atzean utzi gabe. Parte hartzen duten proiektuak funtsezkoak izango dira hori frogatzeko, eta horretarako gobernantza- eta kudeaketa-soluzioak, finantzaketa-soluzio berritzaileak eta herritarren parte-hartze inklusiboa sustatzeko elkarrekin hedatutako sorkuntza-mekanismoak izango dituzte ardatz. Jardunaldia EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) programaren barruan dago. Europako Batzordeak antolatu du, eta 2021eko urriaren 11tik 21era egingo da, EUSEW 2021 konferentzia nagusiaren atariko gisa. Konferentzia hori urriaren 25etik 28ra izango da, eta honako gaia du ardatz nagusitzat: «2030erantz: Europako energia-sistemaren birmoldaketa».  
Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela, presente en la Semana de la Energía Sostenible 2021 de la UE

Opengela, presente en la Semana de la Energía Sostenible 2021 de la UE

  • Opengela participará el 19 de octubre junto a otros proyectos europeos en la jornada ‘Regeneración Urbana en el Sur de Europa: una herramienta de recuperación con un alto impacto social’.
  • La jornada, organizada por Housing Europe, será online y contará con proyectos de regeneración urbana de España e Italia, entre ellos Opengela y AGREE desde Euskadi.
  • La sesión forma parte de la Semana de la Energía Sostenible de la UE, que se celebrará en octubre bajo el tema ‘Hacia 2030: remodelación del sistema energético europeo’.

La regeneración urbana tiene –y seguirá teniendo- un papel primordial en las políticas energéticas europeas. Y para orientarlas es necesario recurrir a casos de éxito, que sirven de guía y como experiencias probadas para posteriores proyectos.

Este próximo mes de octubre se organiza la Semana de la Energía Sostenible (EU Sustainable Energy Week 2021, EUSEW) y Opengela formará parte del programa. Participará en la jornada ‘Regeneración Urbana en el Sur de Europa: una herramienta de recuperación con un alto impacto social’.

El acto se celebrará online el 19 de octubre y está organizado por Housing Europe, (la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social). Pretende trasladar al panorama europeo los aspectos multifacéticos de la regeneración urbana, poniendo especial énfasis en el profundo impacto social que los proyectos de regeneración -impulsados en la actualidad por los Fondos Europeos provenientes del Programa Next Generation EU- pueden tener en los países del sur de Europa en los que la pandemia ha tenido efectos más devastadores.

Además de representantes de Opengela, contará con otros proyectos europeos de regeneración urbana de España e Italia para demostrar, a través de estos ejemplos reales y en curso, cómo las intervenciones holísticas centradas en el entorno construido y la transformación de barrios pueden catalizar una transición energética justa e inclusiva.

Se podrán conocer dos experiencias de rehabilitación y regeneración urbana de Euskadi: Opengela y también AGREE, proyecto liderado por el Gobierno Vasco. Asimismo, estarán presentes la iniciativa EuroPACE de Cataluña y Regenerate de Baleares. También participarán otros dos proyectos de Italia: Sharing Cities e Innovate.

Entre los participantes destacará la presencia de Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, además de coordinador del proyecto Opengela. También acudirán como ponentes Julien Dijol, vicesecretario general de Housing Europe; Adrian Joyce (Renovate Europe), Cecilia Hugony (Teicos Group), Patricia Molina, investigadora principal de Tecnalia (en nombre de AGREE); Andoni Hidalgo (representante de Opengela), Sofia Salardi (del Ayuntamiento de Mantova, miembro de Innovate), Mart Jacobs (GNE Finance, miembro de EuroPACE) y Eugenio Morello, profesor de Planeamiento Urbanístico en el Politécnico de Milán.

Iniciativas de abajo hacia arriba

La jornada pone sobre la mesa la necesidad de acompañar las estrategias y acciones políticas de la UE con iniciativas de abajo hacia arriba. Así, se pretende demostrar que el progreso es factible y que la transformación puede ocurrir de manera sostenible, involucrando a la ciudadanía y sin dejar a nadie atrás.

Los proyectos participantes serán clave para demostrarlo, y lo harán poniendo el foco en las distintas soluciones de gobernanza y gestión, las soluciones de financiación innovadoras y los mecanismos de creación conjunta desplegados para fomentar la participación ciudadana inclusiva.

La jornada se enmarca en el programa extendido del EU Sustainable Energy Week 2021 (EUSEW) organizado por la Comisión Europea, que se celebrará del 11 al 21 de octubre de 2021, como antesala de la conferencia principal EUSEW 2021, que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre y tiene como eje principal el tema ‘Hacia 2030: remodelación del sistema energético europeo’.


Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube