Flandriako ordezkaritza batek hiri-berroneratzeko Opengela eredua ezagutu du

Ostegunean, hilak 6, Otxarkoagako opengelan izan zen Flandesko eskualdeko ordezkaritza bat, 50 goi-karguk eta hainbat alorretako funtzionarioek osatua, hala nola energia, ekonomia zirkularra, ingurumena, mugikortasuna, ondarea eta justizia.

Helburua zen Opengela programaren xedeak azaltzea, ikuspegi integral eta zeharkako baten bidez, eta, ondoren, auzoan zehar ibilbide bat egin zen. Bisita hau Euskadiren eta Flandesen arteko harremanaren eta Flandeseko funtzionarioen elkarteak urtero antolatzen duen bidaiaren parte da

Han izan ziren Eusko Jaurlaritza; GAIA; EDE Fundazioa; Build:Inn; Bilboko Udal Etxebizitzak eta ACLIMAko ordezkariak.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Una delegación de Flandes conoce el modelo Opengela de regeneración urbana

El jueves, día 6, se recibió en la opengela de Otxarkoaga a una delegación de la región de Flandes compuesta por 50 altos cargos y funcionarios de ámbitos como los de la energía, economía circular, medio ambiente, movilidad, patrimonio o justicia.

El objetivo era explicarles los objetivos del programa Opengela en su visión integral y transversal, y posteriormente se realizó un recorrido por el barrio. Esta visita se contextualiza en la relación entre Euskadi y Flandes y el viaje que cada año la asociación de funcionarios de Flandes organiza.

Estuvieron presentes representantes del Gobierno Vasco; GAIA; EDE Fundazioa; Build:Inn; Viviendas Municipales de Bilbao y ACLIMA.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Alex Carrascosa (EDE): “Konfiantza sortzeko gaitasuna da ‘opengelen’ indar handia”

Alex Carrascosa EDE Fundazioko aholkularia da, Opengela programa garatzen ari den BIRTUOSS proiektuko bazkide gisa parte hartzen duen erakundeetako bat. Entzuteko lan baten bidez, hirien berroneratzea zabaltzea ardatz duen programa europar honetan parte hartzen duten pertsona guztien testigantzak jasotzen ditu: haien kezkak, kexak, balorazioak, hobetzeko proposamenak, etab.

Elkarrizketa honetan, fundazioak proiektuan izan duen zeregina azaldu du, eta Txonta eta Otxarkoaga auzoetako esperientzia pilotuetan parte hartu duten pertsonek hurbiltasun-bulegoen (‘opengelen’) zerbitzuari buruz 2023. urtearen amaieran egin zuten azterketaren xehetasunak eman ditu: elaborazio-prozesua, zerbitzuan hautemandako ahuleziak eta indarguneak, ikasitako lezioak, hobekuntza-proposamen aipatuenak eta azterlanetik atera zituzten ondorioak.

Zein da EDE Fundazioaren zeregina Opengela proiektuan?

Hiri-berroneratze prozesu osoan, zehazki eraikinak birgaitzeko obretan, gu alderdi sozialaz arduratzen gara, eta bertan esku hartzen duten pertsonen lanik gizatiarrenaren aldea jorratzeaz. Ez bakarrik errehabilitazioaren ondorioak esperimentatu edo biziko dituzten pertsonena, baita obra horretan parte hartzen duten eragile guztiena ere.

EDE Fundazioak entzuteko lana egiten du, lehenik eta behin onuradunen artean, egoera zaurgarrian baitaude. Izan ere, azkenean, hiri-berroneratze prozesu horiek etxebizitza-parke zaharretan egiten ari dira, horietako asko erregimen sozialean. Etxebizitza oso sinpleak dituzten eraikinak dira, energia-eraginkortasuneko baldintzei erantzuten ez dietenak, irisgarritasun-zailtasunak dituztenak edo askotariko arazoak dituztenak. Eta, gainera, herritarrak, oro har, adinekoak dira, eta habitat horiek guztiak beren beharretara egokitu behar dira. Beraz, hiri-berroneratze-prozesu horiek populazio bat, biztanle-gune bat edo premia ekonomiko, formatibo eta komunikazionalak dituzten pertsonen multzo bat dagoen edo identifikatuta dagoen lekuetan egiten dira, eta euskarria eta laguntza instituzionala behar dute. Pertsona horien errealitatea entzuten dugu.

Duela gutxi, azterlan baten ondorioak aurkeztu zenizkieten Opengelako bazkideei. Kontaiguzu xehetasun gehiago zeri buruz ari den.

Azterlana, funtsean, hiri-berroneratzeko esku-hartzeetan parte hartzen duten sektore profesional guztiak eta onuradunak identifikatzean zetzan, hau da, inplikatutako pertsona guztiak identifikatzean. Eraikinak birgaitzeko edo hiria osotasunean berroneratzeko prozesuan zerikusia duten hezur-haragizko pertsonak identifikatzea. Hiru talde handi ditugu. Lehenengoa, birgaituko diren eraikinetan dauden etxebizitzen onuradunak edo jabeak izango lirateke; bigarrena, opengeletako langileak; eta hirugarrena, eraikinak birgaitzeko eta hiria berroneratzeko lanetan parte hartu duten erakunde profesionalak. Helburua zen talde horietako erreferentziazko pertsonak aurkitzea, elkarrizketatzea eta hiru talde horiei buruzko informazio posible eta sentikor guztia biltzea. Eta hemen bai, ñabardura bat egin nahi dut nahasteak saihesteko: txostenean baloratzen duguna ez da eraikinak birgaitzeko edo hiria berroneratzeko obrei buruz dagoen gogobetetze-maila, Opengela zerbitzuari buruzkoa baizik. Beraz, txostenaren edukiak eta emaitzak zerbitzuaren ingurukoak dira: zerbitzuaren protagonistak, zerbitzua eskaintzen duten langileak, zerbitzua eskaintzen duten onuradunak eta horretan laguntzen duten profesionalak.

Nolakoa izan zen azterlana egiteko prozesua?

Lehenik, interes-taldeak identifikatu genituen. Identifikatu ondoren, talde bakoitzeko erreferentziazko pertsonak bilatu genituen. Azterlana bi auzori buruz egin zen: Otxarkoagari buruz (Bilbo) eta Txontari buruz (Eibar). Beraz, Otxarkoagaren kasuan Bilboko Udal Etxebizitzak erakundearekin eta Txontaren kasuan Degebesa Tokiko Garapen Agentziarekin elkarrizketatu ginen, eta, hortik aurrera, bulegoetan zerbitzua ematen ari diren talde edo pertsonak aurkitu genituen, haiekin elkarrizketatzeko. Bulegoetako taldeak elkarrizketatu ondoren, elkarrizketa bat egin nahi zuten edo zerbitzuari buruzko galdetegi bati erantzun nahi zioten bizilagunekin harremanetan jartzen lagundu ziguten. Galdera-sortan galdera hauek egiten genituen: bulegorako irisgarritasunari buruz edo ‘opengelatik’ bizilagunei emandako informazioari buruz; aholkularitzari eta laguntzari buruz; finantzaketa-mekanismoei buruz, halakorik izan bazen; eta berroneratzearen ondoko esperientziari buruz. Azken puntu horretan ezin izan zen termino absolututan hitz egin bi lekuetako batean ere, oraindik amaitu gabeko edo hasteke zeuden obrak zeudelako.

Gainera, ‘opengelen’ bidez, obretan esku hartu zuten profesionalak ere aurkitu genituen: arkitektura-estudioak, eraikuntza-enpresak eta tartean zeuden beste pertsona eta erakunde batzuk, hala nola finken administratzaileak. Idatzi eta bi bilera presentzialetara gonbidatu genituen. Elkarrizketek balio handia izan zuten, oso gomendio interesgarriak ekarri baitzizkiguten.

Azterlanean xehetasun handiagoz sartzearren: zeintzuk izan ziren Opengela zerbitzuaren indargune nagusiak?

Identifikatutako indar handiena zerbitzuaren iritzi positiboaren inguruko adostasuna da. Kontsultatutako hiru taldeek oso modu positiboan baloratu zuten. Auzotarren kasuan positiboagoa da, Opengela zerbitzua aliatu teknikoa delako, hainbat esparrutan autoritatea duena eta solaskide gisa laguntzen diena. Testuinguru tekniko eta juridikoa ondo ezagutzen duen erakunde bat ondoan izateak erabiltzaileen premien eta erakunde profesionalek eskaintzen duten produktuaren arteko bitartekaritza ahalbidetzen du. Harreman hori, normalean, oso bertikala eta desorekatua izaten da; ‘opengelari’ esker, orekatu eta horizontalizatu egiten da.

Baina, aldi berean, erakunde profesionalentzat ere oso eragin positiboa du zerbitzuak, lana arintzen dien bitartekotza-lana egiten baitu, eta, gainera, iragazki moduko bat da. Lanek era guztietako problematikak dakartzate berekin, pertsonen egunerokotasunaren alderdi pertsonaletan eta egunerokoetan eragiten dutenak. Opengelak «telefono gorri» horretatik askatzen ditu. Era berean, bulegoak zerbitzua «gizatiartzen» laguntzen zien; izan ere, askotan enpresaren interesetik gehiago jarduten da bezeroaren interesetik baino.

Opengelaren beste indargune handi bat profil desberdinak konbinatzen dituen talde bat izatea da. Otxarkoagan, neurri handi batean Udal Etxebizitzek izan duten rolak bete du diziplinartekotasun hori, baina Txontan ezinezkoa izan zen, hainbat arrazoirengatik; izan ere, pertsona bakarra zegoen bulegoan. Horregatik, beharrezkoa da eratzen diren bulego berrietan edo dagoeneko irekita daudenetan argi identifikatutako lau profil egotea: teknikoa, legala, administratiboa eta soziala.

Eta ahuleziak?

Azken profil hori (soziala) nabarmendu nahi nuen, gizarte-langileak izateko premiaren bidez. Izan ere, figura horiek inklusio-sistema guztiek dituzte, eta funtsezkoak dira errehabilitazioaren eskakizunen eta kaltetutako pertsonen errealitateen arteko lotura neuronal gisa lan egiteko. Izan ere, esan liteke gizarte-langileek aktibatzen eta garatzen dutela beharrezko gainerako profilen sentsibilitaterik gizatiarrena.

Azkenean, jabe eta maizter multzo bati buruz ari gara, eta, mekanismo posible guztiak bultzatzen badira ere, beti egongo da gutxienez bizikidetza-unitate bat etxebizitza batean kate konplexu horretan engranatzea zailduko edo eragotziko dion arazo batekin. Katebegi batek huts egiten duen ezeri ez baitzaio katea erabat kaltetzen. Hori dela eta, gizarte-langilearen figura ezinbesteko bihurtzen da; izan ere, dagoena laguntzeaz eta detektatzeaz gain, bereziki sentibera da engranajea hautsi dezaketen gertakari horiekiko.

Horrekin lotutako beste alderdi bat ere badago: bazterketak bizitza pertsonalaren alderdi asko hartzen ditu bere baitan, eta desabantaila pertsonaleko egoera kroniko bihurtu edo konplexuago bihurtu daitekeen bezala, populazio batzuetan «zonifikatu» ere egin daiteke. Beraz, beharrezkoa da ulertzea zer gertatzen den leku horietan, kontua ez baita etxebizitzen baldintza fisikoei irtenbideak ematea, bizkar gainean motxila astunak dituzten pertsonen errealitatea konpontzen laguntzea baizik.

Zure ustez, zeintzuk izan dira hilabete hauetan ikasi dituzuen ikasgai nagusiak?

Elkarrizketatutako kolektibo eta pertsona guztiak bat zetozen Opengela zerbitzuak arlo tekniko, sozial, legal eta administratibo guztiak barne hartzeko premian, baina harreman-eskumenei ere erantzun behar zien. Hori oso garrantzitsua izan da, «pertsonalizatzea»; izan ere, azkenean, esku-hartze bakoitzaren muturrean, eragin hori jasoko duen pertsona-multzo bat dago, ona edo txarra izan.

Beste gai bat ere jorratu zen: laguntza ekonomikoak. Bi arazo izan ziren horien inguruan. Alde batetik, finantzaketa-ildo desberdinak egotea eta denboran nahiz kudeaketan koordinaziorik ez izatea, eta hori oraindik ere erronka bat da zerbitzuarentzat. Bestalde, jabeen tokitik, dirulaguntzak ordaintzeko unea ez dator bat obrak ordaintzeko epearekin, eta horrek aldez aurretik diru-kopuru garestiak ordaintzea eskatzen du. Beraz, erkidegoei eta, batez ere, pertsona ahulenei finantzaketa-mekanismoak emateko erronka gehitu da.

Zer hobekuntza-proposamen aipatu dira gehien?

Bada alde batera utzi ezin dugun kontu bat: Opengela zerbitzuko langileak (edo subrogazioa) mantentzea, gutxienez birgaitze-obrek irauten duten denboran, errehabilitazioaren ostekoa barne. Obrak egiten ari diren bitartean, bizilagunek bulegoan erreferentziazko pertsona berberak izan beharko lituzketela pentsatu behar dugu; izan ere, zailtasunik handiena, edozein giza prozesutan bezala, eragile guztiek zerbitzuaren «gakotzat» jotzen duten konfiantza sortzea da. Behin konfiantza hori sortuta, zentzugabea litzateke, baldintza administratibo hutsagatik, jarraitutasuna etetea eta bulegoko karguari buruzko erreferentziak aldatzea, zerbitzua desitxuratuko litzatekeelako eta erabiltzaileengan ezinegon handia eragingo lukeelako. Azken batean, administrazio-epe edo -mekanismo guztiak konfiantza hori errespetatzera eta zaintzera egokitzea da kontua, eta hori da, berriz diot, ‘opengelaren’ baliorik preziatuena.

EDE Fundazioak, Opengelako bazkide soziala den aldetik, zer ondorio atera ditu azterlan hau egin zuenetik?

Opengela, publikoa edo publiko-pribatua izan, zerbitzu bat da. Beraz, herritarrei begira ezartzen da, eta, beraz, konfiantza sortzea da haren funtsezko balioa. Izan ere, «leihatila bakartzat» hartzen den arren, areto irekia da –eta hala egiaztatu dugu–, non auzotasuna adieraz daitekeen eta arreta jaso. Arreta-eredu hori ez dator bat erakusmahai klasikoarekin, askotan despatxatu egiten baikaituzte, arazo bat bagina bezala. Opengelak alderantziz jokatzen du: pertsonak konponbidearen ‘arte eta parte’ gisa ulertuz. Horri lotutako beste ezaugarri bat da mahai txiki gisa jokatzen duela, «inklusiokoa» baino gehiago, bai behintzat «arretakoa»; izan ere, eraikinen birgaitzearen eta hiri-berroneratzearen errealitateetan eragiten duten plano eta inpaktu desberdinen jakitun den espazioa da, eta, ondorioz, profil anitzeko zerbitzu baten bidez heltzen die plano horiei.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Sestaoko Vista Alegreko opengelak sari bat jaso du Madrilen, hiri-berroneratze integralerako proiektuagatik

 • Aitorpena Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) eskaini du. Epaimahaiak ekimen komunitarioa bultzatu izana nabarmendu du, auzokoen beharrezko lankidetza bilatuz; Hurbiltasun Bulegoak bizilagunei zerbitzu globala ematen die eta ekimenaren finantzaketa publiko-pribatua.

  Etxebizitza eta Lurzoruaren Kudeatzaile Publikoen Espainiako Elkarteak (AVS) banatzen dituen sarien hamargarren edizioan, Sestao Berri saritu dute Vista Alegre auzoaren hiri-berroneratze integralerako eta Vista Alegre taldearen egitura, energia, irisgarritasuna eta bizigarritasuna hobetzeko proiektuagatik; zehazki, 1etik 11ra bitarteko atariengatik.

  1914an eraikitako talde horrek 93 etxebizitza ditu eta etxadi itxien tipologia du. Orain, egitura finkatzeko, energia-eraginkortasuna hobetzeko, igogailuak jartzeko eta etxebizitzen bizigarritasuna hobetzeko lanak egiten ari dira; bertan, barruko patiora eramaten duten terrazak eraikitzen ari dira. Era berean, hiri-ingurunea hobetzen ari da, besteak beste, uraren, elektrizitatearen, gasaren eta telekomunikazioen azpiegiturak berrituz; eguzki-panel fotovoltaikoak instalatuz; auzorako wifi sarea sortuz; edo etxebizitzen portaera energetikoa monitorizatuz.

  Sestao Berrik azaltzen duen bezala, «eraikitako multzoaren eta auzoaren itxura hobetzeaz gain, obra horien azken helburua auzokideengan eragin positiboa lortzea da, errealitate sozioekonomikoa identifikatuz eta auzoaren gizarte-kohesioa ikuspegi integratzaile batetik hobetu eta bultzatuko duten ekintzak garatuz, hiriko zerbitzu guztietara iristeko oztopoak ezabatuz».

  Iñigo Bonet eta Luiskar Delgado arkitekto teknikari eta Sestao Berriko zuzendari kudeatzaile eta Sestaoko Vista Alegre Opengelako arduradunak, hurrenez hurren, jaso zuten saria Madrilen.

  Zorionak! 👏

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

La opengela de Vista Alegre, en Sestao, recibe un premio en Madrid por su proyecto de regeneración urbana integral

 • El reconocimiento llega de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). El jurado ha destacado el impulso a la iniciativa comunitaria, buscando la necesaria colaboración de los residentes; la Oficina de Proximidad, que presta un servicio global al vecindario, así como la financiación público-privada de la iniciativa.

En la décima edición de los premios que entrega la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Sestao Berri ha sido premiada por su proyecto de regeneración urbana integral del barrio Vista Alegre y rehabilitación estructural, energética, mejora de la accesibilidad y habitabilidad del Grupo Vista Alegre, concretamente de los portales del 1 al 11.

Este conjunto edificado en 1914, con tipología de manzana cerrada y formado por 93 viviendas, se somete en estos momentos a trabajos de consolidación estructural, mejora de la eficiencia energética, instalación de ascensores y mejora de la habitabilidad de las viviendas, donde se están construyendo terrazas hacia el patio interior. Asimismo, se está mejorando el entorno urbano mediante acciones como la renovación de las infraestructuras de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones; la instalación de paneles solares fotovoltaicos; la creación de una red WIFI para el barrio o la monitorización del comportamiento energético de las viviendas.

Tal y como explica Sestao Berri, “además de mejorar el aspecto del conjunto edificado y del barrio, el objetivo final de estas obras es lograr un impacto positivo en los vecinos y las vecinas, identificando la realidad socioeconómica y desarrollando acciones que mejoren e impulsen la cohesión social del barrio desde una perspectiva integradora, que elimine las barreras de acceso a todos los servicios de la ciudad”.

El premio fue recogido en Madrid por Iñigo Bonet y Luiskar Delgado, técnico arquitecto y director gerente de Sestao Berri y responsable de la Opengela Vista Alegre de Sestao, respectivamente.

Zorionak! 👏

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Euskadiko enpresek hamar irtenbide berritzaile proposatu dituzte hirien berroneratze prozesuan laguntzeko 

 • Ekimenaren helburua Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izatea da, proba-eremu gisa.
 • Ignacio de la Puertaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendari eta BIRTUOSS proiektuaren koordinatzailea, Opengela “herritarrengan konfiantza sortuko duen marka izango da”.

Maiatzaren 24an, Bilboko Bizkaia Plaza Eraikinean Opengelak antolatutako workshop bat eman zen. Bertan, eraikuntzaren, ingurumenaren eta digitalizazioaren sektoreekin zerikusia duten hainbat euskal enpresak hainbat irtenbide berritzaile aurkeztu zituzten, gero Bilboko TorreUrizar auzoan aplikatu ahal izateko. Irtenbide horiek ‘living lab’ edo proba-eremu gisa erabiltzen ari dira, iazko irailean hasi zen BIRTUOSS proiektu europarrerako.

Gaur egun, TorreUrizarren helburuak irisgarritasuna hobetzea da, igogailua ez duten atarietan igogailua instalatuz, energia-eskaria murriztuz eta efizientzia hobea lortuz. Adibidez, inguratzaile sistemetan landuz, estalkian plaka fotovoltaikoak instalatuz, termoak gas-galdarekin ordezkatuz edo etxebizitzetan erradiadoreak instalatuz. Hala azaldu zuen Txari Vallejo Bilboko Udal Etxebizitzen arkitektoak, eta gainera, eraikineko aparkalekuan elektrolinera bat jartzea ere aipatu zuen. “Proposamen horiekin aurrezpenaren % 63 inguru lortzen dugu, eta, horrela, finantzazioaren % 80ra iristea lortzen dugu”, azaldu zuen Vallejok.

Gainera, arkitektoak adierazi zuenez, “adostasuna, ilusioa eta ahalmen ekonomikoa” funtsezkoak dira. “Jabekideen komunitateak ahalmentzen ari gara esku-hartze horiek egin ditzaten. Errehabilitatzeko nahia piztu dugu”, adierazi zuen.

Aurkeztutako irtenbide berritzaileak aplikatu ahal izateko, lankidetza publiko-pribatua, komunikazioa eta kontzientziazioa beharrezkoak dira. Hori da workshopetik ateratako ondorio nagusietako bat. Horrela, Energiaren Euskal Erakundetik (EEE), Sagrario Enerizek energia berriztagarrien hedapenaren beharraz hitz egin zuen, baina bakoitza planteatzen diren hiri-inguruneko espazio eta baldintzetara egokitu behar dela azpimarratuz.

Halaber, espazio publikoetan energia autokontsumoaren ideia planteatu zuen, eta Euskadiko autokontsumoko zenbait energia-komunitateren kasuak azaldu zituen, hala nola Otxarkoagan edo Lasarte-Orian autokontsumo partekatuko energia-komunitateena edo Sestaoko Txabarri El Sol auzoarena, udal-jabetzako biomasako bero-sare baten bidez. Kasu horiek guztiek energia berriztagarriak, tokikoak eta kolektiboak dira. Azkenik, Enerizek adierazi zuenez, herritarrekiko komunikazioa eta parte-hartze irekia ezinbestekoak dira herritar guztiak inplikatzeko.

Opengelan parte hartzen duten hiru euskal klusterrek ere parte hartu zuten. Build:Inn-en eskutik, eraikuntzaren sektorea biltzen duen klusterra, zenbait irtenbide industrializatu eta energia-eraginkortasunekoak azaldu ziren, neurri pasiboak eta aktiboak aplikatuz. Marta Epeldek hasteko aipatu zuenez, “birgaitze-lanak hasiera batean nekagarriak dira”. Beraz, klusterrak (lehen Eraikune deitua) irtenbide aktibo eta pasibo batzuk helarazi zituen, egoiliarrei ahalik eta kalte gutxien eragiteko garatuak.

Pasiboen artean nabarmenena, eta “birgaitze energetikoaren osagai kritikoa”, fatxaden isolamendua da, SATE zehazki, baina “hasiera besterik ez da”. Izan ere, gaur egun, argitaratutako zuzentarauek berroneratze sakonak eta integralak eskatzen dituzte, energia-aurrezpen nabarmenarekin, eta, beraz, esku hartzeko orduan, eraikinen orokortasunean oinarritu behar da. “Ez ditzagun ahaztu egur-lanak, zubi termikoak, kontrolik gabeko aireztapenak eragin ditzakeen galerak, hermetikotasun txarra, fatxadan gaizki ahokatuta dagoen leihoa edo aireztatze-sistema zaharra”, azaldu zuen.

Soluzio aktiboen artean, besteak beste, eguzki-panel termikoak edo sistema fotovoltaiko partekatuak instalatzea.

Era berean, Epeldek aipatu zuenez, material eta elementu aurrefabrikatuek garrantzi handia dute obrak ahalik eta azkarren egiteko eta, aldi berean, auzokoak ahalik eta gutxien oztopatzeko. Obretan parte hartzen duten pertsonak ere aipatu zituen, eta “sentsibilitate tekniko hori guztia” izan behar dutela adierazi zuen, baina baita pertsonekin aritzen direla ere.

ACLIMAk, eta, zehazki, Juan Antonio Gascónek, naturan oinarritutako hiri-soluzioen berri eman zuen, eta, azaldu zuenez, onura ugari dakarzkie hiriei eta biztanleei, hala nola klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara egokitzea; euri-uren mantenu-eremuak sortzea; giza eta hiri-erosotasuna; biodibertsitatea hobetzea, hiri-nekazaritza, airearen eta uraren kalitatea, eta karbono-emisio gutxiko irtenbideei laguntzea. Gainera, giza eta hiri-psikologian eta -osasunean laguntzen dute. “Kontua hiriak berregitea da, gizakiaren habitat naturala natura baita, ez asfaltoa”, adierazi zuen Gascónek.

Eraikinaren eskalan, adibidez, landare-estalkiak edo -fatxadak daude, eta hiri-eskalan, landare-itzalak edo zoladura iragazkorrak. Dagoeneko badira Euskadin soluzio horiek abian jarri diren zenbait leku, hala nola Europa Biltzar Jauregian (Gasteiz), Legazpin, Igeldon edo Idiazabalen. Estatu mailan, Bartzelona aitzindarietako bat da eta bertan mota horretako hainbat ekintza egin dira.

Hala ere, Gascónek adierazi zuenez, naturan oinarritutako era horretako irtenbideak aplikatzen dituzten enpresak badauden arren, ez dituzte aplikatzen, beste faktore batzuek ere eragiten dutelako, hala nola herritarren ezjakintasunak.

Azkenik, GAIAko ordezkaria den Itziar Vidorretak ezagutza-teknologietan oinarritutako irtenbideen ikuspegia eman zuen. Vidorretak azpimarratu zuenez, Opengela bezalako modelo batean, “klusterren arteko lankidetza funtsezkoa da”. Era berean, gaur egun merkatuan dauden soluzioak biltzen dituen teknologia-mapa bat aurkeztu zuen.

GoroldioTEK nabarmendu zuen Vidorretak, Madrilgo Unibertsitate Autonomoarekin lankidetzan egina. “Naturan oinarritutako irtenbidea, goroldioa, erabiltzeko aplikazioa da, baina monitorizazio-teknologiak ditu atzean, kontsumoak kontrolatzeko balio dutenak, eta aplikazio praktiko bat du, informazio-panelen bidez edo autobus-geltokietan ere aplika daitekeena”, azaldu zuen.

“Eraikinaren eskala auzora igo”

Jardunaldiari hasiera emateko, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren zuzendariak hitzaldia eman zuen. Opengelaren diagnostiko bat egin zuen 2019an sortu zenetik, Horizon 2020 Europako esparru-programaren bidez finantzatutako proiektu gisa, eta, gaur egun, Europako Batzordeak LIFE programaren bidez emandako konfiantzari esker jarraitzen du, BIRTUOSS izeneko proiektu batekin. Duela lau urte Txontan (Eibar) eta Otxarkoagan (Bilbo) hasi zen hurbiltasun-bulegoen bidezko hiri-berroneratze zerbitzu hori Euskadiko beste 23 herritara zabaldu da, eta eredu da Estatuko eta Europar Batasuneko beste udalerri batzuentzat.

Arrakasta horrek hobetzen jarraitzera bultzatzen du, eta etapa berri honen helburu nagusietako bat eraikinetik auzorako jarduketa-eskala igotzea da, eredu erraz, integratzaile eta sinple baten bidez. Eredu horrek funtsezko alderdiak barne hartuko ditu, hala nola eraginkortasun energetikoa; finantzaketa eskuragarria; zerbitzuak emateko esparru juridiko bat; IKT tresnak eta etxeen digitalizazioa; Eraikinaren Pasaportea; naturan oinarritutako irtenbideak edo energiaren erabilerari buruzko gaikuntza eta aholkularitza. Gainera, dimentsio soziala integratu nahi da, pobrezia energetikoari eta osasunari aurre egiteko eta komunikazio- eta baterako diseinu-estrategiak hobetzeko aukera emanez, erabiltzailea erabakiak hartzen inplikatzeko. Azken batean, auzoa izango da berroneratze-prozesuaren erdigunea.

Proiektuaren koordinatzaileak azpimarratu zuenez, beharrezkoa da kudeaketa-erakunde bat sortzea, proiektu publikoko bazkideen arteko lankidetza bidez, herritarrei konfiantza emango dien marka sortu ahal izateko.

OPENGELA NEWSLETTER

Recibe todas las noticias relacionadas con Opengela.
Co-financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresadas son únicamente los de sus autores y no reflejan necesariamente los de la UE o CINEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad financiadora pueden ser consideradas responsables de ellos.

Zure eskualdean etxea berritzeko zerbitzu integrala

Zure eskualdean etxea berritzeko zerbitzu integrala

Opengela Euskadin berrikuntza integraleko zerbitzua da. Proiektuak ekonomikoki bideragarria den negozio-eredu bat erabiltzen du, herritarren parte-hartze aktiboa eta finantza-tresna berritzaile bat barne hartzen dituena. Horrek bermatzen du berrikuntza-zerbitzua egokia izatea kaltebera den biztanleriarentzat.

Urteetan garatu eta 6 auzo pilotu martxan jarri ondoren, Opengela modeloa prest dago Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik, Espainiako eta Europako beste leku batzuetan ere erreplikatzeko.

Deialdi honekin, proiektuak Europa osoko 5 eskualde eta hiri gonbidatzen ditu Euskadira etor daitezen, bulego pilotuek nola funtzionatzen duten ikusteko eta Opengela eredutik beren lurraldean erreplika dezaketena eramateko.

Nortzuk? Deialdia irekita dago etxebizitzak berritzeko zerbitzu integratua garatu nahi duten eta eskualdearen hiri-berroneratzean eragina izan dezaketen eskualdeko edo tokiko energia-agentzientzat edo Europako agintari publikoentzat.

Zer? Parte-hartzaileek 2 eguneko bisita izango dute Euskal Autonomia Erkidegora, Opengela modeloak nola funtzionatzen duen ikusteko.

¿Nola? Galdetegiari 2021eko urriaren 31 baino lehen erantzunez, informazio zehatz eta osoarekin. Ingelesezko eskaerak bakarrik ebaluatuko dira.

ESKAERAK

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

REGENERATE Illes Balears egitasmoak Opengela bisitatu du Euskadin dagoen eraikinen birgaitze-prozesu integrala ezagutzeko

REGENERATE Illes Balears egitasmoak Opengela bisitatu du Euskadin dagoen eraikinen birgaitze-prozesu integrala ezagutzeko

REGENERATE Illes Balears elkarteko ordezkariek Otxar Opengela bisitatu dute

 • Bilbon ospatu den jardunaldi tekniko bikoitz batean, bi europar proiektuek esperientziak eta praktika onak trukatu dituzte hiri-berroneratze zerbitzuetan aplikatzeko asmoz.

Euskadin Opengelan lan egiten emandako bi urteei esker irabazitako esperientziak REGENERATE Illes Balears proiekturako inspirazio bezala balio izan du. Horrek berriki bere etxebizitza birgaitze-programa hasi du Menorcan, Palma Mallorcakoan eta Ibizan. Bi egitasmoen kideak, Europar Komisioak finantziatutak daudenak, Bilbon uztailaren 20an eta 21ean ospatutako jardunaldi tekniko bikoitza batean batu ziren, non hiri-berroneratze arloko esperientziak eta praktika onak trukatu zituzten.

Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udal Etxebizitzak, Debegesa eta Lasarte-Oriako Udalarekin batera, bisita honen anfitrioiak izan ziren, non hitzaldi ezberdinak egon ziren Opengela programaren alderdi teknikoak eta sozioekonomikoak jorratzeko. Ukitutako gaien artean, finantziazioari buruz GNE aritu zen, Opengelako kidea eta REGENERATE proiektua ere koordinatzen duena. Izan ere, Borja Gumuziok helburuetako bat familia zaurgarrien etxebizitzen birgaitze-energetikoaren %100 finantziatzea zela azaldu zuen.

Gainera, Opengelako ordezkariek Cristina Gómez, Menorcako Okupazio, Etxebizitza eta Kooperazio Lokalaren sailburu irlatarra, eta Josep Maria Rigo, Palma Mallorcakoako Udalaren Etxebizitza zuzendari nagusia, bi bisitetan lagundu zituzten: lehenengoa, Otxarkoagako (Bilbo) auzo-bulegora, eta bigarrena, Basaundiko auzo-bulegora, Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) auzo bat, non udalak Opengelaren antzeko proiektu bat bultzatzen ari den.

Otxar Opengelan, ordezkari balearrek zuzenean ezagutu zituzten 16 atari eta 240 etxebizitzetan garatzen ari diren hiri-berroneratze zerbitzuak, auzoteriari arreta, izapide administratiboak, profesionalekin harremana eta dirulaguntzen bideraketa barneratzen dituztenak. Lasarte-Orian, David Mateos-ek ordezkari balearrak hartu zituen, bigarren alkateordea eta Udalaren Zerbitzu Publikoen zinegotzia. Mateos-ek Basaundiko gertuko bulegotik eskaintzen den zerbitzua aurkeztu zuen, eta zoladura publikoa birgaitzeko egiten ari diren lanak ere bisitatu zituzten.

Opengela eta REGENERATE, bi europar egitasmo helburu bakar batekin: hiri-berroneratzea

Opengela proiektua 2019an jarri zen abian, Horizon 2020 eta Europar Batasunaren laguntzarekin, 1,7 milioi eurorekin. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailak buruturik, Opengelak hirien bizi-kalitatea hobetzea du helburu, berroneratzearen bidez. Auzo-bulegoak sortzean datza, non, leihatila bakarra bezala lan eginez, auzoteria bere eraikinen birgaitze-prozesu osoan zehar laguntzen duten. Otxarkoaga (Bilbo) eta Txonta (Eibar) bi proiektu pilotuak izan dira, eta eredua beste lekutan erreplikatzeko prozesua jadanik hasi da.

Bere aldetik, REGENERATE Illes Balears proiektua Europar Komisioaren laguntza ere badu, Horizon 2020aren bidez. Bi milioi euro eman dizkio, etxebizitza parkearen berroneratzea bultzatzeko programa bat garatzeko asmoz, aldaketa klimatikoari aurre egin, irisgarritasun unibertsala erraztu eta hiritarren konfort-a handitzeko asmoz.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela egitasmo europarra aurrera doa eraikinak birgaitzen Otxarkoagan

Opengela egitasmo europarra aurrera doa eraikinak birgaitzen Otxarkoagan

Miguel de los Toyos y Jon Bilbao

Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea, eta Jon Bilbao, Bilboko Etxebizitza Saileko zinegotzi eta Udal Etxebizitzen presidentea Otxar Opengelan

  • Lurralde Plangintza sailburuordeak eta Etxebizitza zinegotziak auzo-bulegoa bisitatu dute lanen jarraipena egiteko. Distritu bilbotarra gizarterako jasangarria den eko-auzo batean bilakatzean datza, ehun asoziatiboaren inplikazio zuzenarekin.
  • Otxar Opengela bulegoan, birgaituko diren bost erakinetatik lauren jabeekin bilerak hasi dira, eta kutsoak eta tailerrak egiteko espazio bat ere badu.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailburuordeak, Miguel de los Toyos, eta Bilboko Etxebizitza zinegotziak eta Udal Etxebizitzen lehendakariak, Jon Bilbao, astearte honetan, ekainaren 29an, Otxarkoagan hiri-birsorkuntza eta eraikinen birgaitzerako martxan dagoen Opengela egitasmoaren jarraipen-bisita egin zuten. Bilera Otxar Opengelan izan zen, baita iniziatibaren parte diren eraikinetan.

Auzo bilbotarra, Eibarrekin batera, auzo-bulego bat abian jarri den pilotuetako bat da, auzoteria bere eraikinen birgaitze-prozesu osoan laguntzeko asmoarekin. Bertan, arduradunek jabe-komunitateak artatzen dituzte, lanen kontratazioa, dirulaguntza publikoen kudeaketa, finantziaziora sarbidea, energia-eraginkortasunaren hobekuntza edo irisgarritasuna bezalako jardueratan. Auzo-bulegoen eredua beste euskal udalerritan erreplikatzen hasi da.

Otxar Opengela bost blokeetatik hiruren egoiliarrekin topaketa-lekua izaten ari da, birgaitze-lanak hasteko beharrezkoak diren ekintzak koordinatzeko. Zehazki, honako blokeak dira: Txotena kaleko 18-24 zenbakiak, Larrakoetxe kaleko 1 zenbakia eta Txotena kaleko 12-16 zenbakiak. Bi lehenengoetan lanak jadanik hasi dira, Txotena kaleko 12-16 zenbakiak lizitazio fasean dauden bitartean.

Eraikin hauen auzokoei asistentzia eta aholkularitza eskaintzeko asmoz, Otxar Opengela artatzen duten pertsonek haiekin harremanetan jarri dira jadanik, eta lanak garatzeko xehetasunak aurreratu dizkiete inplikatutako bost eraikinetatik lauri.

Zehazki, urte honetan zehar, bulegoak zazpi auzoko-bilera hartu ditu bere baitan, hartu beharreko erabakietan aholkua emateko asmoz. Otxar Opengelako aholkulariek banako-kudeaketak ere egiten dituzte auzoko bakoitzarekin, barnealdeko akaberak edo zalantza edo erreklamazioak konpontzeko. Gainera, telefonoz artatzen dituzte lanen etorkizunari buruzko zalantzak. Horien eginkizunen artean finantziazioari buruzko orientazioa eta banako dirulaguntza publikoen izapidea ere badaude.

Bulegoa hiri-birgaitzearen gaineko ikerkuntzarako espazio bat ere badu, non eragile publiko eta pribatuek parte-hartzen duten. Erabilera anitzeko areto hauetan, jadanik, hiri-birgaitzeari buruzko hainbat kurtso eta tailer egin dira, baita enplegutasun-anezkak ere. Izan ere, bi kurtso eta hiru tailer bertan izan dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko auzo-bulegoen koordinazio bilerak ere, Otxar Opengela aukeratu dutenak sesio hauek egiteko.

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda sailburuordeak, Miguel de los Toyos, Opengelaren eginkizuna balioztatu du birgaitze prozesu osoan. “Auzokoei laguntzazkoa zaien leihatila bakarra da -azpimarratu du-, baita orientatzen dituena, eta bai arlo teknikoan bai administratiboan laguntzen die”. Otxarkoagako egitasmoaren anbizioa ere nabarmendu du, “ez baita espazio publikoen eta etxebizitzen berrikuntzara mugatzen, baizik eta auzoaren suspertze integrala ere planteatzen du, arlo ekonomikoa, enplegutasuna eta kohesio soziala kontuan hartuz”.

Ekintza anitz

Distrituan hiri-birgaitzea eta energia-eraginkortasunarekin lotura duten ekintza anitz jarri dira martxan, ehun-asoziatiboaren partaidetzarekin. Orain Otxar izenpeko iniziatiba baten testuinguruan, helburua Otxarkoaga gizarterako jasangarria den eko-auzo batean bilakatzea da. Hirian egiten den mota honetako lehenengo esperientzia da, erakundeen kolaboraziari eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Bilboko Udal Etxebizitzak hiri-birgaitzearen alde egin duten  apustuari esker.

Bilboko Udalaren Etxebizitza zinegotziak eta Udal Etxebizitzen lehendakariak, Jon Bilbao, aipatu zuen arabera, “proiektuaren birgaitze-planan dauden bost eraikinetatik, bi errendimendu osoan garatzen ari dira, eta F merkataritza-gunearen birmoldaketa ere bukatu egin da, laster ekintza soziokulturalak bere baitan hartzeko. Energia-autokontsumo mankomunitatearen diseinuan ere lan egiten ari gara, auzokideek eguzki-plaken instalaziotik etorritako soberakin energetikoa aprobetxatzea ahalbidetuko duena”.

Ekintza nabarmenena energia-eraginkortasunaren eta irisgarritasun unibertsalaren arabera egingo den bost eraikinen birgaitzea da. Guztira, beste jabeei proposatzen ari zaien interbentzioa hiru kaletako (Irumineta, Txotena eta Larrakoetxe) 16 ataritan banatutako 240 etxebizitzari eragingo die. Lan honi 2017ra arte Bilboko lau eraikinetako 228 etxebizitzatan egin zena gehituko zaio.

Hori guztia beste egitasmo europar batekin konplementatzen da, PV Adapt deritzona eta eraikinetan integratutako eguzki-energia fotovoltaiko sistema berri bat aplikatzea duena helburu. Sorkuntza berriko panelak diseinatu eta frogatzea du ardatz, eta Otxar Opengela bulegoan, F merkataritza-bulegoan eta birgaituko den eraikuntza batean instalatuko direnak. Panelak, elektrizitatea sortzeaz gain, isolatzaileak dira eta etxaurretarako akabera bezala balio dute.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

«Opengela beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuen inspirazioa izatea espero dut»

Elkarrizketa- Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

«Opengela beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuen inspirazioa izatea espero dut»

Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco

Miguel de los Toyos, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea

Miguel de los Toyos Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea bihurtu zen joan den martxoan, Eibarko alkate kargua, 2008tik, utzi ondoren. Beraz, Opengela proiektuari buruz duen ezagutza osoa da, bai udalaren ikuspegitik, bai egungo erantzukizunetik.

Elkarrizketa honetan, Eusko Jaurlaritzako sailak koordinatutako proiektuaren inguruan duen ikuspuntua ematen du. Proiektuak auzo-bulegoak ezartzen ditu hiria berroneratzeko prozesuei ekiteko, eta Europako Batzordearen Horizon 2020 programak finantzatzen du. Otxarkoaga (Bilbon) eta Txonta (Eibar) pilotuak dira, eta dagoeneko hasi da eredua beste leku batzuetan errepikatzeko prozesua.

Opengela proiektua gertutik ezagutzen duzu. Erakundeen arteko eta auzokoen arteko koordinazio-maila handia eskatzen du. Hasi eta bi urtera, nola kalifikatzen duzu proiektua?

Proiektuak hiru oinarri ditu, eta ezin da bat bera ere alde batera utzi: Eusko Jaurlaritza, sustatzaile gisa; udalak, konpromiso serio eta konbentzitua behar dutenak; eta auzo-komunitateak. Horrek esan nahi du aldez aurreko lana, informazioa ematekoa eta konpromisoa erakustekoa, luzea eta progresiboa dela. Beraz, ikusi ahal dena, hau da, erreformak, proiektuaren azken fasean egiten dira, baina horrek ez du esan nahi aurretik landu ez denik. Denbora asko eman behar da azkenean proiektuak aurrera egin dezan eta oinarrietan indarra izan dezan. Une honetan, oinarri horiek finkatuta daude eta orain eraikina nola hazten den ikusiko dugu.

Europako Itun Berdearen barruan, ‘Berriztatze olatuaren’ aldeko apustu handia egin da Europan, pandemiaren ondoren ekonomia bultzatzeko eragile nagusietako bat den aldetik. Nola egokitzen da Opengela proiektua testuinguru horretan?

Opengela, hasiera batean, bat dator nazioarteko, Europako, nazioko eta Euskal Herriko politika publiko guztiekin. 2015ean, Nazio Batuek 17 Garapen Jasangarriko Helburuak ezarri zituzten, eta horietan 11.a hiri jasangarriak dira. Opengela GJH horren gauzatzearen adibide praktikoa da. Orain hiru trantsizio aipatzen dira eta guztiak Opengelan ematen dira. Ekologikoa: Opengelak eraginkortasun energetikoa eta 2050erako deskarbonizazioa bilatzen ditu, hau da, irisgarritasuna. Trantsizio digitalean, energia-komunitateak, kontsumoen digitalizazioa eta mugikortasun elektrikoa sortzen dira. Eta trantsizio soziala eta demografikoa. Hiria berroneratzeko proiektua da, eta ingurunea ez ezik (eraikinak, kaleak, plazak) pertsonak ere kontuan hartzen ditu. Prestakuntza, enplegua eta pertsona ahulen babesa lantzen ditu. Opengelak dioenez, Itun Berdearekin bat dator hasieratik, ituna bera existitu aurretik.

Hiria berroneratzeko proiektu ugari daude Espainian eta Europan. Zerk bereizten du Opengela?

Proiektu honek ikuspegi holistikoa du, zeharkakoa. Hiri-ingurunea identifikatu da, ez Jaurlaritzak bakarrik, baita udalek ere. Eta alderdi soziala funtsezkoa da, auzo ahuletan jarduten delako.

Europako proiektu honen arrakasta eredua Bilbotik eta Eibartik haratago egiteko aukeraren araberakoa izango da. Badira beste udalerri batzuk eredu bera aplikatzeko lehen urratsak ematen ari direnak. Nola doa prozesu hori?

Proiektuarekin bat egin zuten bi udalerriei, Bilbori eta Eibarri, beste bi gehitu zaizkie: Lasarte eta Durango. Eta, laster, Pasaia ere partaide izango da. Lan asko egin da, eta orain aurrera egiten dugu, hiri-berroneratze moduan emaitzak lortzeko. Horretan ari gara enbrioi-fasean. Aldi berean, Bizkaiko beste lau udal sartzen ari gara Opengelan: Portugalete, Trapagaran, Abanto-Zierbena eta Santurtzi. Beren inguruneetan jarduteko moduari buruzko hausnarketetan, hiri-berroneratzea proiektu estrategiko gisa identifikatu dute. Gauza bera gertatzen da Arabako beste eskualde batean, Aiaraldean. Horrek erakusten du hiri-berroneratze integralaren interesa. Laster Europatik funts gehigarriak jasoko ditugu eta, hiria berroneratzeko proiektuak bultzatzeko, 70 udalerri baino gehiagoren eta 110 ekimen baino gehiagoren interes estrategikoa jaso dugu. Oraindik garapen-fasean dauden bi udalerritako esperientzia pilotu batetik, Opengelak berez erakarri du antzeko diagnostikoa duten beste udalerri batzuen interesa. Arrakasta horrek Europako proiektu honetara aurkeztean aukera ona hartu genuela erakusten du. Aurrerapauso bat eman genuen, eta beste batzuk urrats egokia zela berretsi dute.

Zure ustez, zein da proiektuari ekiteko zailtasun nagusia?

Udaletik bizi izan dut proiektu honen zatirik handiena, alkate gisa. Opengelaren konplexutasun nagusia ideiak bateratzea eta proiektuan parte hartzen duten komunitate eta pertsona guztiei haiekin bizi-kalitatea nola hobetuko duten ikusaraztea da. Eusko Jaurlaritzak lehen azalpen-lana egiten du udaletan, eta, gero, udalek egiten dute lan bera auzokoekin. Prozesu geldoa da, progresiboa. 16 etxebizitzako komunitate bati igogailua jartzeko erabakia hartzea luzea bada, pentsa 200 etxebizitzako komunitate bat dagoela inguru kaltebera batean. Ados jarri behar dira. Pedagogia eta aukera bistaratzea, agian konplexua dena baina, zalantzarik gabe, ezinbestekoa dena.

Funtsezkoa da hiri-berroneratzeko prozesuak auzotarren partehartzearekin egitea. Zuk kalean bertan entzun dituzu pertsonen kezkak. Nola antzeman dela uste duzu proiektua?

Pertsonen artean desberdintasunak ohikoak dira. Komunitate batzuek kezka bat dute eta beren beharrak antzeman dituzte: igogailua, fatxada konpontzea… Kasu horretan, errazagoa da hurbiltzea, eta laguntzaile bihurtzen zara. Beste komunitate batzuek ez dute behar hori antzeman, eta nolabaiteko eszeptizismoa dute. Hasierako konfiantza falta, auzoko proiektuak aurrera ateratzen direla ikusten duten heinean, eraikinak arrakastaz eraberritzen direla ikusten dute, eta horrek hurbilen bizi direnen egunerokotasunean duen eragin positiboa errazago gainditzen da.

Opengelaren proiekzio europarra ukaezina da. Zergatik aztertu beharko lukete Europar Batasuneko beste leku batzuk Euskadin hiri-berroneratzeari dagokionez garatzen ari den prozesua?

Denok ikasi behar dugu guztiengandik. Beste leku batzuetan arreta jarri dugu. Baina, nire ustez, hemen irakasteko ekimenak baditugu. Ziurrenik, denei ez die balioko, herrialde eta udalerri bakoitzak bere izaera duelako. Baina egon daitezke balio dieten aldagaiak. Opengelak duen birtualtasunik handiena, alde batetik, 2050erako lortu nahi ditugun hiriekin eta urte horretara iritsi arte egin nahi dugun bidearekin lerrokatuta dagoela da. Eta, bestetik, proiektuaren zeharkakotasuna. Intelektualki oso ondo arntolatuta dago. Ez dugu guk esaten, baizik eta beste agenteek, Hiri Agendaren Ministeriotik eta bertaratzen garen nazioko eta nazioarteko foroetan. Orain auzo ahuletara eramaten ari gara, eta errealitate bat bihurtzen ari da. Espero dut beste hiri-ingurune batzuetarako erreferentzia izatea eta beste ekimen batzuk inspiratzea.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

OPENGELA

Successful subscription

Logo