El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

Opengela en Euskal Hiria 2021
  • El congreso Euskal Hiria ensalza el papel de la regeneración urbana y el modelo Opengela

El congreso Euskal Hiria ha celebrado este año su vigésima edición. Es una cita clásica para los expertos en planificación territorial, un aspecto en el que el País Vasco ha destacado en las últimas décadas. En esta ocasión se puso el acento en la transformación social y ambiental de las ciudades, y se ha fijado en casos concretos de regeneración urbana en ámbitos vulnerables de Euskadi, sobre todo el modelo Opengela.

La importancia de la regeneración urbana ha tenido protagonismo en este congreso celebrado en Vitoria-Gasteiz. En una ponencia marco, Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, explicó la necesidad de “recuperar las ciudades”. Un estudio del propio Gobierno desvela que, a pesar de los últimos 40 años de inversiones públicas, “el 30% de los barrios de Euskadi están en condiciones de vulnerabilidad alta o muy alta”, además de constatarse “la relación entre la vulnerabilidad y la salud”.

Para afrontar esta situación, el Gobierno Vasco ha propuesto un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de regeneración urbana integral, un proyecto abierto a múltiples agentes para intervenir en 47 municipios. Para llevarlo a cabo se plantea “extender el modelo Opengela”, financiado por la Comisión Europea.

Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, recalcó la importancia de generar “confianza” con el vecindario, “sensibilizar sobre los beneficios de la intervención para mejorar el confort y la habitabilidad”, realizar un “diagnóstico sobre aspectos económicos, sociales y culturales”, fomentar oportunidades de empleo y “ofrecer un espacio de encuentro y confianza que funciona como ventanilla única”. En este sentido, el modelo Opengela impulsa la creación de oficinas de proximidad en cada barrio, que acompañan al vecindario en el proceso de regeneración urbana”. También apuntó la novedad de que aporta “una financiación justa y asequible para todos”.

En la jornada inaugural, Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, animó a “plantearnos el impulso de nuevos modelos urbanísticos que permitan la convivencia de los diferentes tejidos que conforman nuestras ciudades y mejoren su interrelación con el entorno rural y natural, a través de una nueva configuración y uso de los espacios públicos y una nueva movilidad”.

Para conseguirlo, Euskadi se ha dotado de una herramienta fundamental: la Agenda Urbana Bultzatu 2050, un de las primeras elaboradas a nivel regional y que está alineada con la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, Iñaki Arriola destacó la regeneración urbana como una manera de lograr “la transformación de las ciudades hacia urbes más justas y sostenibles”.

Euskadi ya tiene varias experiencias en este terreno, que implica no solo la rehabilitación de edificios, la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, sino con un sentido más amplio y consecuencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza. Opengela sirvió de ejemplo en varias ocasiones para los ponentes del congreso.

Durante Euskal Hiria, la jefa de la oficina de España de ONU-Habitat, Carmen Sánchez-Miranda, subrayó que “si los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el Qué, las agendas urbanas son el Cómo. ONU-Habitat ha venido acompañando a la Agenda vasca Bultzatu 2050 desde su concepción, convencidos de que el ámbito territorial es un nivel clave en los procesos de implementación, de coordinación y de promoción de la gobernanza efectiva, y de que el rol de los gobiernos subnacionales es igual de importante que el de los niveles nacional y local en este sentido”.

La jefa de ONU-Habitat en España añadió que “la forma en que los pueblos y las ciudades se recuperen de la pandemia tendrá un gran impacto en los esfuerzos globales para lograr un futuro sostenible para todos (…) los Objetivos de Desarrollo Sostenible son precisamente los rails articuladores capaces de asegurar que las luces cortas de la emergencia están alineadas con las luces largas del desarrollo”. Euskal Hiria sirvió de contraste entre experiencias a nivel más local y otras de ámbito global.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Euskal Hiria kongresuak hiri berroneratzearen papera eta Opengela eredua goraipatu ditu

Euskal Hiria kongresuak hiri berroneratzearen papera eta Opengela eredua goraipatu ditu

  • Foro hori Eusko Jaurlaritzak eta ONU-Habitatek antolatu zuten azaroaren amaieran, eta hiriak berreskuratzeko beharra azpimarratu zuen, gizarte eta ingurumen alderdietan arreta jarriz.

Euskal Hiria kongresuak hogeigarren edizioa ospatu du aurten. Lurralde-plangintzan adituak direnentzako hitzordu klasikoa da, eta alderdi horretan Euskadi nabarmendu da azken hamarkadetan. Oraingoan, hirien gizarte- eta ingurumen-eraldaketan jarri da arreta, eta Euskadiko eremu kalteberetako hiri-berroneratze kasu zehatzei erreparatu zaie, batez ere Opengela ereduari.

Hiri-berroneratzearen garrantziak protagonismoa izan du Gasteizen antolatutako kongresu honetan. Hitzaldi batean, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak “hiriak berreskuratzeko” beharra azaldu zuen. Jaurlaritzak berak egindako estudio baten arabera, inbertsio publikoen azken 40 urteak gorabehera, “Euskadiko auzoen % 30 kalteberatasun handiko edo oso handiko egoeran daude”, eta, horrez gain, “kalteberatasunaren eta osasunaren arteko lotura egiaztatu da”.

Egoera horri aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratze integralerako EBEPE (Ekonomia Berreskuratzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoa) bat proposatu du, hainbat eragileri irekitako proiektu bat, 47 udalerritan esku hartu dezaten. Hori gauzatzeko, Europako Batzordeak finantzatutako “Opengela eredua zabaltzea” planteatu da.

Ignacio de la Puertak azpimarratu zuen oso garrantzitsua dela bizilagunekin “konfiantza” sortzea, “esku-hartzearen onurez sentsibilizatzea erosotasuna eta bizigarritasuna hobetzeko”, “alderdi ekonomikoei, sozialei eta kulturalei buruzko diagnostiko” bat egitea, enplegu-aukerak sustatzea eta “leihatila bakar gisa funtzionatzen duen topagune eta konfiantzazko gune bat eskaintzea”. Ildo horretan, Opengela ereduak auzo bakoitzean hurbileko bulegoak sortzea bultzatzen du, auzotarrei hiri-berroneratze prozesuan laguntzeko. Era berean, berrikuntza bat aipatu zuen, hots, “guztientzako finantzaketa justua eta eskuragarria” ematen duela.

Inaugurazio-jardunaldian, Iñaki Arriolak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailburuak, “gure hiriak osatzen dituzten ehunen bizikidetza ahalbidetuko duten eta landa-ingurunearekin eta ingurune naturalarekin duten harremana hobetuko duten hirigintza-eredu berrien sustapena” planteatzera animatu zuen, espazio publikoen konfigurazio eta erabilera berrien eta mugikortasun berri baten bidez.

Hori lortzeko, Euskadik funtsezko tresna bat izan du: Bultzatu 2050 Hiri Agenda, eskualde mailan landutako lehenetarikoa eta Nazio Batuen Hiri Agenda Berriarekin eta Garapen Iraungarriko Helburuekin (GIH) bat datorrena. Ildo horretan, Iñaki Arriolak hiri-berroneratzea nabarmendu zuen “hiriak hiri justuago eta iraunkorrago bihurtzeko” modu gisa.

Euskadik hainbat esperientzia ditu dagoeneko arlo horretan, ez bakarrik eraikinak birgaitzearen, energia-eraginkortasunaren eta etxebizitzen irisgarritasuna hobetzearen alorrean, baizik eta zentzu zabalago batean, alderdi sozial, ekonomiko, ingurumeneko eta gobernantzako alderdietan ondorioak izaten, alegia. Opengela eredu izan zen behin baino gehiagotan kongresuko hizlarientzat.

Euskal Hiria kongresuan zehar, Espainiako ONU-Habitat-eko bulegoko buruak, Carmen Sánchez-Mirandak, “Garapen Iraungarriko Helburuak Zer-a badira, hiri-agendak Nola direla” azpimarratu zuen. “ONU-Habitatek Bultzatu 2050 euskal Agendarekin batera jardun du sortu zenetik, eta ziur dago lurralde-eremua funtsezko maila dela gobernantza eraginkorra ezartzeko, koordinatzeko eta sustatzeko prozesuetan, eta nazioz azpiko gobernuen rola nazio- eta toki-mailena bezain garrantzitsua dela zentzu horretan”.

Espainiako ONU-Habitateko buruak gaineratu zuenez, “herriak eta hiriak pandemiatik suspertzeko moduak eragin handia izango du guztiontzako etorkizun jasangarria lortzeko ahalegin globaletan (…) Garapen Iraunkorreko Helburuak, hain zuzen ere, larrialdiko argi laburrak garapenaren argi luzeekin lerrokatuta daudela ziurtatzen dute”. Euskal Hiria bertako esperientziak eta esparru globaleko beste batzuen arteko kontrastea ere izan zen.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube