Lurralde Plangintzako Sailak hiri-berroneratze integrala sustatu du Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzo berritan, 14 milioi eurorekin

Lurralde Plangintzako Sailak hiri-berroneratze integrala sustatu du Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzo berritan, 14 milioi eurorekin

    • Eusko Jaurlaritzaren Berpiztu programaren aparteko ekarpenak aukera ematen du bostehun bat etxebizitzatan eta haien auzoetan jarduteko Abanto-Zierbenan, Portugaleten, Santurtzin eta Trapagaranen
    • Saila ari da, dagoeneko, Aiaraldeako udalekin lanean, bizilagun berriak hartzeko, beste 3,5 milioi gehiagorekin

Ignacio de la Puerta eta Miguel de los Toyos

Eusko Jaurlaritzak aparteko 14 milioi euro bideratuko ditu, 2021aren eta 2023aren artean, Ezkerraldea-Meatzaldeako lau auzotan hiri-berroneratze programetara, eskualde kalteberen edo lehentasunezko jardun-eremuen proiektu eragileen esparruan. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila, astelehen honetan, Bilbon, auzoetan jarduketa integralak sustatzeko funtsak jasoko dituzten udalekin batu da: Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi eta Trapagaran. 522 familia, guztira, izango dira eskualde horretan hiri-berroneratze integralerako funts gehigarrien onuradun zuzen.

Auzo horietako bakoitzean, hurbileko bulego bat sortuko da, opengela delakoa, bizilagunek finantzaketarako eta profesionaletarako bide izan dezaten, eraikinen irisgarritasuna eta energia-efizientzia hobetzeko. Halaber, hiri-inguruneetako hobekuntza-proiektuak sustatuko dira, eta auzoan bizi diren pertsonen enplegagarritasuna sustatu ahal izateko prestakuntza-ekimenak egongo dira.

Abanto-Zierbenaren kasuan, 200 etxebizitzatan esku hartuko da, Las Peñucas auzoan; Portugaleten, 23 etxebizitzatan, Grumete Diego kalean; Santurtzin, Aurora Vildósola multzoan, 104 etxebizitzatan, eta, azkenik, Trapagaranen, San Andres auzoan, dentsitate txikiko 135 etxebizitza obrerotan eta blokeko 60 etxebizitzatan.

14 milioi euro horiek 2020-24 Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Berpiztu programatik datoz; haren barruan, Eusko Jaurlaritzak plan berezia aktibatu du, guztira 180 milioi euroko aparteko aurrekontuarekin, lehentasunez jarduteko eremuetan proiektu eragileak sustatzeko –Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea eta Aiaraldea–. Ekimenak aurten hasiko dira, eta 2023ra arte gauzatuko dira. Ezkerraldea-Meatzaldean auzo kalteberetako jarduketa integralerako baliatuko den kopurua honela banatuko da: 1,5 milioi, 2021ean; 6,4 milioi, 2022an, eta 6 milioi, 2023an. Une hauetan, Lurralde Plangintzako Sailburuordetza Aiaraldeako udalekin ari da lanean, hiri-berroneratzeko proiektu berriak identifikatzeko; 3,5 milioi euro daude erabilgarri ekimen mota hori sustatzeko.

Miguel de los Toyos Lurralde Plangintzako sailburuordeak honako hau esan du: “lau auzo berri horien bidez, bikoiztu egiten dugu, ia, hiri-berroneratzearen Euskadiko eredua ezarrita duten puntuen kopurua; modu aitzindaria da eremu kalteberetan esku hartzeko, berroneratze energetikotik eta etxebizitza eta auzoen irisgarritasunaren birgaitzetik, eta emaitza onak izaten ari da. Gainera, bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko ez ezik, haien prestakuntzan esku hartzeko aukera ere ematen du, lan-aukera berriak izan ditzaten. Formula hori, dagoeneko, eredugarri izaten ari da beste autonomia-erkidego batzuentzat”.

Auzo berri horien bidez, Opengela hiri-berroneratze integraleko proiektua Euskadiko bederatzi auzotan egongo da aktibo. Badaude abian Opengela Europako proiektuko bi auzoen opengelak, eredua probatzekoak –Otxarkoaga Bilbon, eta Txonta Eibarren–; Aramotz, Durango eta Basaundi Bailarakoak –Lasarte-Oria– ere badaude. 2021ean, hurbileko bulegoa duten auzoen artean Pasaiako Andonaegi auzoa ere egongo da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren aurrekontu arrunteko zortzi milioi eurorekin.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Planificación Territorial impulsa la regeneración urbana integral en cuatro nuevos barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea con 14 millones de euros

Planificación Territorial impulsa la regeneración urbana integral en cuatro nuevos barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea con 14 millones de euros

  • La aportación extraordinaria del programa Berpiztu del Gobierno Vasco permite actuar en medio millar de viviendas y sus respectivos barrios en Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi y el Valle de Trapaga.
  • El Departamento trabaja ya con los ayuntamientos de Aiaraldea para incorporar nuevos vecindarios con 3,5 millones adicionales.

Ignacio de la Puerta y Miguel de los Toyos

El Gobierno Vasco destinará 14 millones de euros extraordinarios entre 2021 y 2023 a programas de regeneración urbana en cuatro barrios de Ezkerraldea-Meatzaldea, en el marco de proyectos tractores de comarcas desfavorecidas o zonas de actuación preferente. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Ejecutivo vasco se ha reunido este lunes en Bilbao con los ayuntamientos que recibirán los fondos para impulsar actuaciones integrales en barrios: Abanto-Zierbena, Portugalete, Santurtzi y el Valle de Trapaga. Un total de 522 familias se verán directamente beneficiadas por los fondos adicionales de regeneración urbana integral en esta comarca.

En cada uno de estos barrios se creará una oficina de proximidad, conocidas como opengelas, para facilitar a los vecindarios acceso a financiación y a profesionales con el fin de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. También se impulsarán proyectos de mejora de los entornos urbanos y habrá iniciativas de formación que permitan impulsar la empleabilidad de las personas que residen en el barrio.

En el caso de Abanto-Zierbena, se actuará sobre 200 viviendas en el barrio Las Peñucas, en Portugalete sobre 23 hogares de la calle Grumete Diego, en Santurtzi en el conjunto Aurora Vildósola con 104 y finalmente en el Valle de Trapaga en el barrio San Andrés, con 135 viviendas obreras de baja densidad y 60 viviendas en bloque.

Los 14 millones de euros provienen del programa Berpiztu para la Reactivación Económica y el Empleo de Euskadi 2020-24, dentro del que el Gobierno Vasco ha activado un plan especial con un presupuesto extraordinario total de 180 millones de euros para impulsar proyectos tractores en las zonas de actuación preferente –Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Aiaraldea-. Las iniciativas darán comienzo este año y se ejecutarán hasta 2023. La cantidad específica destinada a la actuación integral en barrios vulnerables en Ezkerraldea-Meatzaldea se distribuirá en 1,5 millones en 2021, 6,4 en 2022 y 6 millones en 2023. En estos momentos, la viceconsejería de Planificación Territorial trabaja para identificar con los ayuntamientos de Aiaraldea nuevos proyectos de regeneración urbana integral con 3,5 millones de euros disponibles para impulsar este tipo de iniciativas.

El viceconsejero de Planificación Territorial, Miguel de los Toyos, ha indicado que “con los cuatro nuevos barrios prácticamente duplicamos los puntos de Euskadi en los que implantamos el modelo vasco de regeneración urbana; es una manera pionera de intervenir en zonas vulnerables desde la rehabilitación energética y de accesibilidad de viviendas y barrios que está dando buenos resultados y que permite, además de mejorar la calidad de vida de los vecindarios, incidir en la formación de personas para que tengan nuevas oportunidades laborales, es una fórmula que está sirviendo ya de ejemplo para otras comunidades autónomas”.

Con los nuevos barrios, el proyecto de regeneración urbana integral Opengela estará activo en un total de nueve barrios de Euskadi. Ya están en marcha las opengelas de los dos barrios del proyecto europeo Opengela con el que se prueba el modelo –Otxarkoaga en Bilbao y Txonta en Eibar-, así como en Aramotz, Durango, y Basaundi Bailara, en Lasarte-Oria. En 2021 se sumará también a los barrios con oficina de proximidad el de Andonaegi en Pasaia, con ocho millones de euros de presupuesto ordinario del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

Lurralde Plangintza Sailak eta Repsol Fundazioak eraikinen birgaitze ekojasangarria eta auzoen berroneratzea bultzatuko dute Euskal Autonomia Erkidego osoan

  • Akordioaren bidez, 2021ean abian jarriko den Opengela Fundazioa sortuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko auzoetan hiri-berroneratze integrala bultzatzeko, auzokoak aholkatuko dituzten hurbileko bulegoen bitartez.
  • Jarduketen helburua da gizarte-desberdinkeriak murriztea, kolektibo kalteberei eraberritze-lanetarako sarbidea erraztea eta energia-efizientziako jarduketen bidez CO2-arekiko hiri neutroak sustatzea.
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Repsol Fundazioko zuzendariak eta Iñaki Arriola Lurralde, Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak  Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute.

Iñaki Arriola Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak eta António Calçada Repsol Fundazioko zuzendaria Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute astelehen honetan. Erakunde horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan birgaitze-lan jasangarrien plan integral bat bultzatuko dute elkarrekin.

Fundazio berria izango da birgaitze ekojasangarriko proiektuak Autonomia Erkidego osoan kudeatuko dituen erakundea, eta dagoeneko aurrerapenak egiten ari dira jarduketa-eremuak identifikatzeko. Gaur egun, esku-hartze horiek Europako Opengela proiektuaren bidez egiten dira (Horizon 2020 programaren bidez finantzatuta), Txonta (Eibar) eta Otxarkoaga (Bilbo) auzo pilotuetan, eta Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetan errepikatzen ari da proiektu horren eredua. Aipatutako proiektuak ez ezik, Eusko Jaurlaritzak hiri-berroneratzeko jarduketak sustatu ditu Koroatzean (Gasteiz) eta Txomin Enean (Donostia).

Opengela Fundazioa sortzeko urrats berri honen bidez, Eusko Jaurlaritzak eta Repsol Fundazioak Euskal Autonomia Erkidego osora hedatu nahi dute energetikoki jasangarria, irisgarria eta gizartearen eta hirigintzaren aldetik kohesionatua izango den auzo-eredu berriranzko bilakaera.

Jarduketak energia-efizientzian, irisgarritasunean eta egiturazko segurtasunean oinarrituko dira, isurketak murrizten eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzen lagunduta. Opengela izeneko hurbileko bulegoek laguntza teknikoa emango dute birgaitze-lan horiek gauzatzeko, eta finantzaketa-programak ere eskainiko dituzte gizarte-kalteberatasuneko, iraupen luzeko langabeziako edo pobrezia energetikoko egoeran dauden pertsonei horrelako esku-hartzeetarako sarbidea emateko.

Opengela Fundazioa pribatua izango da, eta aurten lanean hastea espero da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu ondoren. Eusko Jaurlaritzarekin eta EAEko udalekin harreman estuan egingo du jarduera hori.

Berdintasuna eta berrikuntza hiri-birgaitzean eta -berroneratzean

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak adierazi duenez, “Euskal Autonomia Erkidegoak Europa hegoaldeko etxebizitza libreen parkerik zaharrenetako bat du, eta betebeharra dugu energiaren aldetik jasangarriak izango diren birgaitzeen arloko iraultza pertsona guztien eskura jartzeko, haien erosahalmena edozein dela ere”.

Bestalde, António Calçada Repsol Fundazioko zuzendariak azpimarratu duenez, lankidetza honek “Trantsizio energetiko jasangarria eta inklusiboa bultzatzen du, isurketak murrizteko helburuetan lagunduz eta familien bizi-kalitatea hobetuz, batez ere ahulenak direnena. Gainera, eragin handia du suspertze ekonomikoan, birgaitze-lanak egiteko euskal enpresa-sarea garatzearen aldeko apustua egiten baitu”.

Akordio honen bidez, ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatuko dira eraikinen birgaitzeari, hiri-berroneratzeari eta hiri jasangarri, inklusibo, kohesionatu eta erresilienteak garatzeari dagokionez.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

El Departamento de Planificación Territorial y Fundación Repsol impulsarán la rehabilitación ecosostenible de edificios y regeneración de barrios en toda Euskadi

  • Con el acuerdo se creará la Opengela Fundazioa, que comenzará su andadura en 2021 para impulsar la regeneración urbana integral en barrios de Euskadi, a través de oficinas de proximidad que asesorarán a los vecindarios
  • Las actuaciones buscan reducir desigualdades sociales, facilitar el acceso a reformas a colectivos vulnerables, e impulsar ciudades neutras en CO2 a través de actuaciones de eficiencia energética
Iñaki Arriola eta António Calçada Opengela Fundazioa sortzeko aurreakordioa sinatu dute

António Calçada, Director General de Fundación Repsol (izda) y el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, (dcha), tras firmar el preacuerdo de la Opengela Fundazioa

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y António Calçada, Director General de Fundación Repsol, han firmado este lunes el preacuerdo para la creación de la Opengela Fundazioa, la organización a través de la que impulsarán conjuntamente un plan integral de rehabilitaciones ecosostenibles en Euskadi.

La nueva Fundación será el ente que gestionará los proyectos de rehabilitación ecosostenible en toda la comunidad autónoma y ya se está avanzando en la identificación de las áreas de actuación. Actualmente estas intervenciones se realizan a través del proyecto europeo Opengela, financiado con el programa Horizon 2020, en los barrios piloto de Txonta (Eibar) y Otxarkoaga (Bilbao) y se replica su modelo en los de Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria). Además de estos proyectos, el Gobierno Vasco ha promovido actuaciones de regeneración urbana en Coronación (Vitoria-Gasteiz) y Txomin Enea (Donostia).

Con este nuevo paso para crear Opengela Fundazioa, el Gobierno Vasco y Fundación Repsol buscan extender a toda Euskadi la evolución hacia un nuevo modelo de barrio sostenible energéticamente, accesible y cohesionado social y urbanísticamente.

Las actuaciones se van a centrar en eficiencia energética, accesibilidad y seguridad estructural, contribuyendo a reducir emisiones y mejorando la calidad de vida de las personas. Las oficinas de proximidad, Opengelas, facilitarán asistencia técnica para llevar a cabo estas rehabilitaciones y también ofrecerán programas de financiación para dar acceso a este tipo de intervenciones a personas en situación de vulnerabilidad social, desempleo de larga duración o pobreza energética.

Opengela Fundazioa tendrá naturaleza privada y se espera que comience su actividad a lo largo de este año, tras su inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, una actividad que realizará en contacto estrecho tanto con el Gobierno Vasco como con los Ayuntamientos vascos.

Igualdad e innovación en rehabilitación y regeneración urbana

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes ha señalado que “Euskadi cuenta con uno de los parques de vivienda libre más antiguos de todo el sur de Europa y tenemos la obligación de hacer que la revolución de las rehabilitaciones energéticamente sostenibles esté al alcance de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo”.

Por su parte, António Calçada, Director General de Fundación Repsol, ha destacado que esta colaboración “impulsa una transición energética sostenible e inclusiva, contribuyendo a los objetivos de reducción de emisiones y mejorando la calidad de vida de las familias, especialmente de las más vulnerables. Además, tiene un gran impacto sobre la recuperación económica, apostando por desarrollo del tejido empresarial vasco para realizar las rehabilitaciones.”

Con este acuerdo, también se promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de rehabilitación de edificios, regeneración urbana y desarrollo de ciudades sostenibles, inclusivas, cohesionadas y resilientes.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube