Otxarkoagak eko-auzo bihurtu nahi du, autokontsumo energetikoaren Mankomunitatea abian jarrita

Otxarkoagak eko-auzo bihurtu nahi du, autokontsumo energetikoaren Mankomunitatea abian jarrita

  • Autokontsumo partekatuari esker, F merkataritza-guneko eguzkiplakek sortutako energiaren soberakina auzoko bizilagunen arteanbanatu ahal izango da.
  • Bilboko Udal Etxebizitzen ekimena, auzoko bizilagunekin batera, eraikinak zaharberritzeko eta hiri-berroneratzeko Orain Otxar proiektuaren barruan kokatzen da.

Otxarkoaga auzoko etxebizitza sozialetako bizilagunek eta Bilboko Udal Etxebizitzak tokiko erakunde publikoak energía autokontsumoko Mankomunitatea eratu dute, eta horri esker, F merkataritza-gunean eta Txotena kalean birgaitzen ari diren bost eraikin-blokeetako batean instalatutako eguzkipanelek sortutako energia-soberakina inguruko etxebizitzen hornidura elektrikorako erabili ahal izango da.

Jon Bilbao Etxebizitzako zinegotziak eta Udal Etxebizitzen presidenteak gogorarazi duenez, ekimen hau Orain Otxar proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu horren helburua da Otxarkoaga sozialki jasangarria den eko-auzo bihurtzea, elkarteen sarearen inplikazioarekin. “Horrelako aurreneko esperientzia da gure urian; eta erakundeen arteko elkarlanaren eta, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Bilboko Udal Etxebizitzak-ek batera hirigintza arloko biziberritzearen alde egin izanaren emaitza dugu esperientzia”.
Helburua da energia-ekoizpenaren % 50 merkataritza-guneari eta bertako instalazioetan kokatutako lokalei banatzea, eta gainerako % 50 inguruko atari eta etxebizitzei, 500 metrotik beherako erradioan.

Horrela, banaketak aurreikusten du eguzki-panelek sortutako soberakinetik datorren hornidura elektrikoa merkataritza-gunetik gertu dauden 9 ataritara eta Txotena eta Irumineta kaleetan dauden udal-titulartasuneko 11 etxebizitzetara banatzea. Helburua kalteberatasun-arazoak dituzten pertsonak bizi diren etxebizitza horiei jatorri berriztagarriko energia garbia ematea da.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Otxarkoaga aspira a convertirse en un eco-barrio con la puesta en marcha de una Mancomunidad de autoconsumo energético

Otxarkoaga aspira a convertirse en un eco-barrio con la puesta en marcha de una Mancomunidad de autoconsumo energético

  • El autoconsumo compartido permitirá el reparto del excedente de la energía generada por las placas solares del Centro Comercial F y uno de los cinco bloques de edificios que se están rehabilitando en la calle Txotena.
  • La iniciativa de Viviendas Municipales de Bilbao junto a vecinos y vecinas del barrio bilbaíno se enmarca en el proyecto de rehabilitación de edificios y regeneración urbana Orain Otxar.

Vecinos y vecinas del barrio bilbaíno de Otxarkoaga que residen en pisos sociales del y el organismo público local Viviendas Municipales de Bilbao han constituido la Mancomunidad de autoconsumo energético que permitirá que el excedente de la energía generada por los paneles solares instalados en el remodelado Centro Comercial F y en uno de los cinco bloques de edificios que se están rehabilitando en la calle Txotena, se destine al suministro eléctrico de las viviendas de la zona.

Según ha recordado, Jon Bilbao, concejal de Vivienda y Presidente de Viviendas Municipales esta iniciativa, se enmarca en el proyecto Orain Otxar, que tiene como objetivo convertir a Otxarkoaga en un eco-barrio socialmente sostenible, con la implicación del tejido asociativo. “Se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en la ciudad, fruto de la colaboración institucional y de la apuesta compartida por la regeneración urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco y Viviendas Municipales de Bilbao”.

El objetivo es distribuir el 50% de la producción de energía al propio centro comercial y a los locales ubicados en sus instalaciones, y el 50% restante para los portales y viviendas del entorno, en un radio inferior a 500 metros.

De esta forma, el reparto previsto contempla el suministro eléctrico procedente del excedente generado por los paneles solares a 9 portales cercanos al centro comercial y a 11 viviendas de titularidad municipal situadas en las calles Txotena e Irumineta. El objetivo es dotar a estas viviendas que albergan personas con problemas de vulnerabilidad, de energía limpia de origen renovable.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube