Opengela, Euskadiko hiri-berroneratze prozesuaren adibide gisa, prestakuntza-jardunaldi batean

Opengela, Euskadiko hiri-berroneratze prozesuaren adibide gisa, prestakuntza-jardunaldi batean

Bilboko Udal Etxebizitza eta Debegesako ordezkariak beren esku-hartzean.

  • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) ikastaro batean, funtzionarioei eta profesionalei zuzenduta, birgaitze integraleko kasuak azalduko dira Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar), baita Lasarte-Orian eta Durangon ere.
  • Gainera, Ignacio de la Puertak, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak, hiria berroneratzeko Euskadin egiten ari diren ekintzen berri eman du.
  • Bestalde, Gerardo Ruiz arkitektoak eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko irakasleak Euskadiko auzoen hiri-berroneratze prozesuaren potentzial ekonomiko eta sozial handia azaldu zuen.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) prestakuntza-jardunaldi bat antolatu du astearte honetan, otsailak 16, Euskadiko funtzionarioei eta profesionalei zuzenduta, hiri-berroneratzearen alderdi teknikoei eta antolamenduari buruz. Eta arlo horiek ezagutarazteko Opengela proiektura jo du, Otxarkoagan (Bilbo) eta Txontan (Eibar) bi proiektu pilotu garatzen ari baitira.

Ikastaroaren helburua hiri-berroneratzearen arloko arau- eta administrazio-esparruak eta horiek garatzeko eskalak argitzea izan da, baita arlo horretako alderdi teknikoak eta antolamendukoak ezagutzea ere.
Opengelako kideen bi elkarteko ordezkariek, Bilboko Udal Etxebizitza eta Debegesa, Otxarkoagan eta Txontan, hurrenez hurren, egiten ari diren birgaitze integraleko jarduerak azaldu dituzte. Bilboko auzoan bost eraikinetan ari dira lanean, guztira 16 atari eta 240 etxebizitza. Txontaren kasuan, lanak 17 ataritako 221 etxebizitzatan egiten ari dira.

Bestalde, Ignacio de la Puerta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendariak Euskadin hiri-arloan egiten ari diren jarduerak azaldu ditu, besteak beste, Opengela, hirietako bizi-kalitatea hobetzeko Eusko Jaurlaritzak sustatutako proiektua..

Jardunaldian Gerardo Ruiz Palomequek ere parte hartu zuen. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoko irakasle titularra da, eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan dihardu jarduera horiek garatzen. Hitzaldian, Euskadiko auzoen hiri-berroneratzeak duen potentzial ekonomiko eta sozial handia azaldu zuen.

Txontako eta Otxarkoagako bulegoak koordinatzen dituzten Debegesa eta Bilboko Udal Etxebizitzen ordezkariez gain, Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte-Oria) auzoetan Opengela modeloa garatzen hasi diren bi bulegoetako arduradunek ere parte hartu zuten, eta egiten ari diren lana azalduz.

Jardunaldian izan dira, halaber, Aitor Vallejo soziologoa, European Research Surveyren sortzailea, eta Sonia De Gregorio arkitektoa, hiri-berroneratzeaz eta genero-ikuspegiaz hitz egin duena.

Bandera de la Unión Europa

Egitasmo honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren dirulaguntza jaso du, zbk. 846707 dirulaguntza-hitzarmenaren arabera

Otxar Opengela

Helbidea: Pau Casals hiribidea, 16 (Otxarkoaga, Bilbo). 

Telefono zenbakia: 946 85 19 32

Posta elektronikoa: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Helbidea: Txonta kalea, 3, beheko solairua (Eibar)

Telefono zenbakia: 688 77 97 37

Posta elektronikoa: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Copyright@2019 | Eskubide erreserbatu guztiak | Lege oharra | Icono de Twitter  Icono de Youtube

Opengela, como ejemplo de regeneración urbana en Euskadi en una jornada de formación

Opengela, como ejemplo de regeneración urbana en Euskadi en una jornada de formación

Representantes de Viviendas Municipales de Bilbao y Debegesa durante su intervención.

  • Un curso del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), dirigido al funcionariado y a profesionales, expone los casos de rehabilitación integral en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar), así como en Lasarte-Oria y Durango.
  • Además, Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, da a conocer las diferentes acciones que se están llevando a cabo en Euskadi en regeneración urbana.
  • Por otra parte, Gerardo Ruiz, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, expuso el gran potencial económico y social que presenta la regeneración urbana de los barrios de Euskadi.

Una jornada formativa organizada este martes 16 de febrero por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) ha orientado al funcionariado y a profesionales de Euskadi sobre los aspectos técnicos y organizativos de la regeneración urbana. Y para darlo a conocer ha recurrido al proyecto Opengela, que está desarrollando dos pilotos en Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar).

El objetivo del curso ha sido mostrar los marcos normativos y administrativos en materia de regeneración urbana y las escalas en las que se puede desarrollar, así como conocer aspectos técnicos y organizativos en este ámbito.

Representantes de dos de las entidades socias de Opengela, Vivienda Municipales de Bilbao y Debegesa, han expuesto las actuaciones de rehabilitación integral que están llevando a cabo en Otxarkoaga y Txonta, respectivamente. En el barrio bilbaíno se está actuando sobre cinco edificios que suman 16 portales con un total de 240 viviendas. En el caso de Txonta, los trabajos se están desarrollando en 221 viviendas de 17 portales.

Por su parte, el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Ignacio de la Puerta, ha sido el encargado de exponer las actuaciones que se están llevando a cabo en Euskadi en materia urbana, entre las que se encuentra Opengela, el proyecto impulsado por el Gobierno Vasco que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades a través de la regeneración urbana.

En la jornada también participó Gerardo Ruiz Palomeque, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y que colabora con el Gobierno Vasco en el desarrollo de estas actuaciones. En su conferencia, expuso el gran potencial económico y social que presenta la regeneración urbana de los barrios de Euskadi.

Además de las representantes de Debegesa y Viviendas Municipales de Bilbao que coordinan las oficinas de Txonta y Otxarkoaga, también participaron las responsables de dos oficinas donde se ha empezado a replicar el modelo Opengela, en los barrios de Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte-Oria), y explicaron las actuaciones que están llevando a cabo.

La jornada también contó con el sociólogo Aitor Vallejo, fundador del European Research Survey, y la doctora arquitecta Sonia De Gregorio, que ha hablado sobre la regeneración urbana y la perspectiva de género.

Bandera de la Unión Europa

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea según el convenio de subvención No 846707.

Otxar Opengela

Dirección: Avenida Pau Casals, nº 16 (Otxarkoaga, Bilbao). 

Teléfono: 944 13 24 00

Correo electrónico: otxaropengela@vvmm.bilbao.eu

 

Txonta Opengela

Dirección: c/ Txonta nº 3, planta baja (Eibar)

Teléfono: 688 77 97 37

Correo electrónico: txontabulegoa@eibar.eus

 

Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube
Copyright@2019 | Todos los derechos reservado | Aviso Legal | Icono de Twitter  Icono de Youtube